1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Markéta Tomášová

Šestičlenná ženská skupinka vyrazila v pátek 12. května 2017 vstříc zážitkům, jež na své “půdě” nabízí Muzeum hry v Jičíně (http://www.muzeumhry.cz/). Díky naší průvodkyni Ajce Kyselo, která se v muzeu podílí na práci v oblasti vzdělávání a propagace, jsme se v jičínském zámku seznámily se stálou expozicí muzea, které se již 17 let zaměřuje na zprostředkování znalostí pomocí interaktivních projektů, prostřednictvím hry a zážitku.

Vlastivědná expozice nám představila sbírky od pravěku až po 20. století – bývalý ředitel muzea Jaromír Gottlieb, mimochodem původním povoláním učitel, kladl důraz na představení sbírkových předmětů interaktivní formou, mohly jsme si tedy vyzkoušet mletí obilí v kamenném rotačním mlýnu, na středověkém psacím stolku (skriptoriu) napsat zakládací listinu města, upříst kousek nitě na kolovratu či zahrát si divadlo, jež bylo fenoménem národního obrození. Muzeum hry je cíleno na opakovanou návštěvu, jejich nabídka aktivit je obrovská. Přijďte tedy “někdy pobejt”. Své si v muzeu najde opravdu každý – od zapáleného badatele, který nalezne v muzeu kromě sbírkových předmětů i podrobné materiály včetně odkazů na odbornou literaturu, přes rodiny s dětmi, jež se díky “Průvodci pro celou rodinu” seznámí s expozicí formou stručných informací a kterým zbyde čas i na plnění četných úkolů s tím spojených, až k předškolním dětem, na něž muzeum myslelo svým “Průvodcem pro nejmenší”. Kromě vlastivědné a přírodovědné expozice navštívila naše skupinka i další prostory muzea – Panskou oratoř, muzejní divadélko, Konferenční salonek – a na závěr muzejní hernu a dílnu, která je příjemným místem oddechu. A protože jsme byly všímavé, dočkaly jsme se i překvapení, a sice otevření tajné třinácté komnaty zámku!

Ajka Kyselo nám kromě samotné muzejní expozice přiblížila též vzdělávací programy, které muzeum nabízelo školám v letech 2002–2011 jako plnohodnotný nástroj využitelný ve výuce. Seznámily jsme se se vznikem programů, jejich průběhem, cílovými skupinami i s tím, co je při jejich přípravě a realizaci důležité. Např. známý program “Cestička do školy” mapoval původní pěší školní cesty, program “Protektorát Böhmen und Mähren” se zaměřil na zmapování života za protektorátu přes běžný den, “Zpátky ni krok” se pak v roce 2009 soustředil na 20. výročí sametové revoluce, díky čemuž zapojené děti získaly informace o dané době a z materiálu, který školy nashromáždily, pak těžily i takové instituce jako muzeum či archiv.

Základní a mateřská škola v Jičíněvsi (http://www.zsmsjicineves.cz/) pod vedením paní ředitelky Dariny Šindlářové nás pak díky projektu “Per aspera ad astra” odvedla od historie k modelu sluneční soustavy – paní ředitelka, aktivní rodič Lukáš Bílek a také samotné děti, jež se do projektu zapojily, nás zasvětily do toho, jak vznikl samotný model sluneční soustavy a co vše se při jeho vytváření naučily nejen děti, ale i jejich rodiče a učitelé. Původně celodenní projekt se následně promítl do koncepce celé školy a odráží se i v jednotlivých vyučovacích předmětech (kromě fyziky i v matematice, českém jazyce, angličtině, zeměpise, výpočetní technice…) a přidaly se i děti v mateřské škole, např. výrobou vesmírných dalekohledů. Vydaly jsme se i na krátkou vycházku po Jičíněvsi, abychom model sluneční soustavy spatřily přímo na místě – okolo Slunce-školy se pohybují zmenšené planety po oběžných drahách, které probíhají vesnicemi, kde žijí jičíněveští školáci. Skvělý příklad místně zakotveného učení, co říkáte?! Doporučujeme Vám seznámit se v krajině s jičíněveskou sluneční soustavou např. formou cyklovýletu, spojíte tak příjemné s užitečným.

Závěr tohoto informacemi nebytého výjezdního setkání s inspirací jsme pak strávily nad večeří v nedaleké restauraci, kde nám příjemnou společnost dělala paní Šindlářová i pan Bílek, kterým tímto ještě jednou děkujeme za trpělivé odpovědi na naše zvídavé otázky. Zbyl i čas na reflexi samotného výjezdu, který byl vpravdě inspirativní!

 

 

Pracovní setkání na téma “Dětská hřiště v Mnichově Hradišti – vhodný prostor pro volný čas dětí a mládeže do 15 let?”  se uskutečnilo v úterý 25. 4. 2017 ve Volnočasovém centru MH. Dle programu jsme se zaměřili na posouzení současného stavu dětských hřišť – kolik jich je a kde jsou umístěna, kdo je využívá, čím jsou přitažlivá a co na nich nevyhovuje. Po uvedení všech pozitiv i negativ, s nimiž přicházeli jednotliví účastníci setkání, jsme se zaměřili i na podobu ideálního hřiště – za některé z návrhů uvádíme např. požadavek většího počtu herních prvků pro starší  děti (např. lezecké stěny), zázemí pro rodiče (lavičky, stoly, přístřešek atd.) či soukromá zákoutí pro děti. Došlo též na současná mnichovohradišťská hřiště s potenciálem do budoucna, mezi nimiž zmíníme např. dětské hřiště ve Hřbitovní ulici, u nějž účastníci vyzdvihovali oplocení, jeho velkou plochu a které by se mohlo případně stát místem setkávání mnichovohradišťských rodičů. A jaká jsou alespoň některá závěrečná shrnutí? V Mnichově Hradišti zoufale chybí herní prostory a prvky pro náctileté či více tajuplných zákoutí na dětských hřištích pro malé děti. Možná by stálo zato zeptat se samotných dějí, jak by si představovaly prostor, ve kterém by chtěly venku trávit volný čas.

Děkujeme všem, kteří se aktivně zúčastnili pracovního setkání, a věříme, že se společně setkáme i na některé z dalších akcí MAP. Záznam z tohoto setkání je dostupný online ve formátu PDF i jako dokument, do nějž můžete vložit svůj komentář. Výstupy ze setkání a z případných komentářů budou zapracovány do doporučení pracovní skupiny pro dětská hřiště a představeny vedení města Mnichovo Hradiště, na jehož zadání byla tato doporučení sestavena.

Záznam – dětská hřiště

Dovolujeme si Vás pozvat na první schůzku zájemců o ČTENÁŘSKÝ KLUB, který se uskuteční v pondělí 5. června 2016 v 16 hodin v prostorách Volnočasového centra v Mnichově Hradišti.čtenář

Setkání nad odbornou literaturou z oblasti výchovy a vzdělávání nabízí možnost strávit příjemné chvíle nad inspirativním textem. Na první schůzce se začteme do úryvku z knihy a vzájemně budeme sdílet nejen myšlenky, otázky či zkušenosti, ale též představy o fungování čtenářského klubu, vybírat knihy na další setkání a tvořit soupisku titulů, které stojí za přečtení.

Čtenářský klub je otevřený všem, kteří chtějí pracovat s odbornou pedagogickou/psychologickou literaturou a vést o ní otevřenou, ale jasně vymezenou diskusi. Klub povede Iva Dobiášová.
Registrace není nutná. S dotazy či náměty se obracejte na map-mh@email.cz.

Fotografie pračlověka

Dovolujeme si Vás pozvat na  Podvečer s pračlověkem – rozdělávání ohně a jiné exkurze do pravěku, které se uskuteční v pátek dne 9. června 2017 od 17 do 19 hodin v Mnichově Hradišti na pláži u Jizery.

Jako inspiraci pro letní večery jsme pro vás připravili příjemné posezení u ohně, který si sami zapálíme některou ze starých “primitivních” technik bez užití sirek nebo zapalovačů. Naučit nás to přijde “profesionální pračlověk” Jan “Tonda” Půlpán. Ví, jak se naši předkové dokázali v krajině uživit, ukrýt, obléci, zahřát, přežít. Odpoví na naše otázky týkající se života v pravěku, přiveze ukázky pravěkých artefaktů a fotografie “pravěkého” oblečení. Inspirativní foto a informace na www.jakoblecipracloveka.cz. Po skončení pračlověčího programu můžeme společně posedět u ohně, opéci si cokoli, co si přineseme, a popovídat  si inspirováni tím, co jsme zažili.

Rozdělávání ohně s pračlověkem je určeno rodičům i dětem, učitelům všech škol, vedoucím dětských kroužků, milovníkům přírody, ohně a historie a všem zájemcům o vzdělávání na Mnichovohradišťsku. Jan „Tonda“ Půlpán nabízí také programy vhodné pro školy, doplňující například výuku dějepisu. Rozdělávání ohně s pračlověkem se koná za každého počasí – naši předkové to taky museli zvládnout i v dešti.

K účasti na programu není třeba se přihlašovat.

Těšíme se na setkání s Vámi a společně strávený čas. Se všemi dotazy a náměty se, prosím, obracejte na e-mail  map-mh@email.cz nebo na Blaženu Huškovou, tel. 602684718.