1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

– Budeme plánovat náklady projektu;

– pomůžeme hledat finanční zdroje pro aktivity pracovních skupin;

– poradíme, jak zažádat o dotace;

– budeme aktualizovat dokument MAP;

– budeme spolupracovat jak s vedením MAP (řídící výbor, realizační tým), tak se školami a školskými zařízeními v území;

– výstupy budou: zpracované akční plány (ve kterých bude uveden zdroj financování), zpracovaný strategický rámec MAP (ve kterém bude uveden zdroj/způsob financování včetně tabulek investičních priorit).


Vedoucí PS:  Mgr. Martina Kestnerová


Termín 1. setkání PS:

0. 0. 2023, 16:00-18:00 hodin, kancelář MAP IV Mnichovohtadišťsko, Vlonočasové centru MH, Zámecká 774, Mnichovo Hradiště

Program: