1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

– Budeme plánovat náklady projektu;

– pomůžeme hledat finanční zdroje pro aktivity pracovních skupin;

– poradíme, jak zažádat o dotace;

– budeme aktualizovat dokument MAP;

– budeme spolupracovat jak s vedením MAP (řídící výbor, realizační tým), tak se školami a školskými zařízeními v území;

– výstupy budou: zpracované akční plány (ve kterých bude uveden zdroj financování), zpracovaný strategický rámec MAP (ve kterém bude uveden zdroj/způsob financování včetně tabulek investičních priorit).


Vedoucí PS:  Mgr. Martina Kestnerová


 2. setkání PS:

18. 1. 2024, 9:00-10:00 hodin, Kafé Ořech (Stodola)
Poříčská 1612, Mnichovo Hradiště

Program:

  • Finanční zdroje ve vzdělávání – aktuální informace.
  • Přehled plánovaných aktivit projektu MAP IV.
  • Prostor pro dotazy, diskuzi, předávání a sdílení zkušeností a další.

Záznam 2. setkání PS pro financování

 

 1. setkání PS:

6. 11. 2023, 16:00-18:00 hodin, kancelář MAP IV Mnichovohtadišťsko, Vlonočasové centru MH, Zámecká 774, Mnichovo Hradiště

Program:

Martina Kulíková: Co město MH chystá za stavební záležitos na školách.
Robert Rölc: Informace z MAS. Přehled dotačních titulů, aktualizace.
Martina Kestnerová: Plány na akce v MAP IV pro vedení škol a zřizovatele – možnost domluvit se na podobě a náplni.
Soňa Razáková, Eva Hajzlerová, Dana Trpkošová: Stručné informace, co v současné době ve škole využívají za dotační
tituly (Šablony OP JAK, Národní plán obnovy, grantové programy, externí zdroje), sdílení a předání zkušenosí.