1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Srdečně zveme pedagogy, neformální vzdělavatele a další zájemce na výjezd za inspirací na Badatelskou konferenci, kde se prezentují projekty žáků, kteří pracují badatelsky orientovanou výukou. V odpoledních hodinách bude probíhat “Tržiště” zábavných badatelských aktivit a her.

Konference se koná v pondělí 22. dubna 2024 na Gymnáziu Jana Palacha v Mělníku.
Odjezd z Mnichova Hradiště v 7:00 hod. a návrat do Mnichova Hradiště cca 17:30 hod. Doprava bude upřesněna podle počtu zájemců.

Pokud máte o akci zájem, přihlaste se nejpozději do pátku 5. dubna 2024. ZDE
Pro více informací kontaktujte Martinu Kestnerovou (776 009 978, martina.kestnerova@mnhradiste.cz).

Stravování zajištěno. Akce je pro účastníky zdarma.

Více informací o konferenci můžete najít zde: https://badatele.cz/konference

Pozvánka ke stažení: Badatelská konference_ pozvánka


Co, jak a proč ve školách učíme?

16. 4. 2024 od 17:00 do 19:00 hodin
Školní jídelna Mírová
Mírová 1616, Mnichovo Hradiště

Přijďte diskutovat s Mgr. Janem Jiterským o proměně obsahu a způsobu vzdělávání v České republice.

O probíhajících revizích RVP, současném i budoucím vzdělávání ve školách, o tom, co učíme, jak to učíme a proč to učíme či neučíme a mnohém dalším bude hovořit spolu s vámi Jan Jiterský, spoluzakladatel a bývalý řídící učitel ZŠ Bodlák a Pampeliška, překladatel národního kurikula do srozumitelného jazyka a nynější předseda Skupiny expertů MŠMT pro revizi RVP ZV, vedoucí oddělení kurikula a zástupce ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání MŠMT.

Přijďte se ptát, diskutovat a naslouchat.

Na tuto akci je nutná registrace ZDE.

Pozvánka ke stažení zde:

Co, jak a proč ve školách učíme – pozvánka na kulatý stůl


Přijměte pozvání na workshop věnovaný práci s heterogenní skupinou, který se uskuteční 17. 4. 2024 od 9:00 do 16:00 hodin v penzionu U Mydlářů v Mnichově Hradišti. Akce je určena pro pedagogy ZŠ, asistenty pedagoga a vedoucí zájmových aktivit. Bohatým programem provede zájemce PeadDr. Ellen Mlátilíková, školní speciální pedagožka z Gymnázia Cheb.

Přihlášení na seminář ZDE.


Kdo se chce seznámit s badatelskou metodou během jednoho dne v Mnichově Hradišti, bude mít možnost 21. března 2024 při akreditovaném semináři Jak na badatelství, který se uskuteční v ZŠ Studentská od 9:30 do 16:30 hodin.

Přihlásit je nutné se ZDE.


Pokud chcete umět efektivně poskytnout krizovou intervenci, je pro vás určený celodenní akreditovaný kurz Krizová intervence ve školním prostředí, který se uskuteční 8. února 2024 od 9:00 do 16:00 hodin v ZŠ Studentská v Mnichově Hradišti.

Na akci je nutné se přihlásit ZDE.


Přijměte pozvání na seminář věnovaný legislativním novinkám ve školství, který se uskuteční 18. ledna 2024 od 10:00 do 12:00 hodin v Kafé Ořech v Mnichově Hradišti. Akce je určena pro vedení škol a zřizovatele. Velmi bohatým programem provede zájemce Mgr. Marie Picková.

Marie Picková po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze nastoupila do právní kanceláře České školní inspekce. Působila mj. v rozkladové komisi MŠMT nebo ve Stálém výboru pro legislativu Rady vlády.

Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti zaměřené především na oblast školské legislativy. Svou téměř 15letou praxi v oblasti školského práva zúročuje také v komisi rady obce pro školství.

Přihlášení na seminář ZDE.


Potřebujete-li po hektickém konci roku starého a začátku roku nového zabojovat proti stresu s tím spojeným, budete mít možnost ve čtvrtek 4. ledna 2023 během kurzu Mentální odolnost, který se uskuteční od 13:00 do 19:30 hodin na Gymnáziu Mnichovo Hradiště, Studentská 895.

Přihlásit je nutné se ZDE.


Zájemcům o příjemně a užitečně strávený čas nabízíme celodenní akci Nebojme se poezie, která se uskuteční v penzionu U Mydlářů v pátek 15. prosince 2023 v čase od 9:00 do 16:00 hodin. Jedná se o akreditovaný kurz založený na prožitkovém učení, analýze i reflexi lekce. Více podrobností o náplni kurzu naleznete v přiložené pozvánce.

Možnost přihlášení na tuto akci ZDE.

 


Přijměte pozvání na setkání koordinátorů a zástupců žákovských parlamentů s Mgr. Petrou Slámovou ze ZŠ Partyzánská v České Lípě, která se problematikou parlamentů dlouhodobě zabývá. Akce se uskuteční v pondělí 11. prosince 2023 od 13:00 do 15:00 hodin na GMH, Studentská 895, Mnichovo Hradiště.

Na akci je nutné se přihlásit ZDE.


Přijměte pozvání na setkání mateřských škol, které se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu 2023 od 16:00 do 18:00 hodin v MŠ Doubrava.

Zdeňka Lufinková, vedoucí učitelka MŠ, a její kolegyně budou našimi hostitelkami a zájemci si budou moci prohlédnout, co je ve školce nového. Se svým programem dorazí Kateřina Vítová, pracovnice dětského oddělení mnichovohradišťské knihovny, jež seznámí přítomné s knižními novinkami určenými pro “školkové” děti. A těšit se můžete i na ukázku canisterapie. Vzájemně se inspirujeme ohledně výjezdů a exkurzí, které mateřské školy organizují pro své žáky – věříme, že pro vás budou tyto tipy zajímavé a prospěšné. Připravte si prosím přehled akcí, které svým dětem nabízíte – včetně informací ohledně dopravy, případných zajímavostí, doporučení (pro a proti) – a o nichž byste mohli pohovořit.

Na akci je nutné se přihlásit ZDE.


Přijměte pozvání na setkání malotřídních škol, které se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu 2023 od 15:00 do 17:00 hodin v ZŠ Klášter Hradiště nad Jizerou.

Kromě prohlídky nových prostor školy se seznámíte též s nabídkou aktivit projektu MAP IV MH do konce roku 2025. Dále se vzájemně inspirujeme ohledně výjezdů a exkurzí, které malotřídní školy organizují pro své žáky – věříme, že pro vás budou tyto tipy zajímavé a prospěšné. Připravte si prosím přehled akcí, které svým žákům nabízíte – včetně informací ohledně dopravy, případných zajímavostí, doporučení (pro a proti) – a o nichž byste mohli pohovořit.

Na akci je nutné se přihlásit ZDE.


Srdečně zveme na přednášku Mgr. Ivety Hejdukové na téma Imunita u dětí do MŠ Kněžmost dne 21. 11. 2023 od 16:00 do 18:00 hodin. Více informací naleznete v pozvánce.
Na akci je nutné se přihlásit ZDE.


Přijměte pozvání na setkání asistentů pedagoga s Mgr. Janou Pekařovovou, zástupkyní pro vzdělávání a výchovnou poradkyní na ZŠ Skálova v Turnově, která se dlouhodobě věnuje asistentům pedagoga na škole. Hledá cesty, jak podporovat roli asistentů ve školách. V minulém roce vedla supervize pro asistenty v rámci projektu Učitelské platformy a Člověka v tísni. Akce se uskuteční 8. listopadu 2023 od 14:00 do 16:00 hodin ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 774, Mnichovo Hradiště.

Na akci je nutné se přihlásit ZDE.


Přijměte pozvání na výjezdní akci do Základní školy Nehvizdy, kterou nás provedou její speciální pedagožky včetně pana ředitele. Akce bude zaměřena na péči o žáky s podpůrnými opatřeními a o žáky nadané. Uskuteční se v úterý 31. října 2023, odjezd ve 14 hodin.

Na akci je nutné se přihlásit nejpozději do 20. 10. 2023 ZDE. Poté bude upřesněna doprava.


Přijměte pozvání na již tradiční setkání knihovnic a pedagogů či dalších zájemců o nejnovější knižní fond mnichovohradišťské knihovny, co se týká literatury pro děti a mládež. Akce se uskuteční v knihovně Mnichova Hradiště v úterý 17. října 2023 od 14:00 hodin pro prvostupňové pedagogy, od 15:30 h pak pro pedagogy druhostupňové. V případě zájmu se můžete samozřejmě zúčastnit obou po sobě navazujících setkání.

Na tuto akci je nutná registrace ZDE.


Konflikty patří k životu  – i k tomu ve škole. 

Stává se Vám někdy, že někomu něco jasně říkáte, ale on to pochopí úplně jinak? Míváte občas pocit, že někdo mluví jako marťan, protože vůbec netušíte, co Vám chce říct? Zažíváte někdy, že když něco vyprávíte, ostatní úplně neposlouchají? A proč si vlastně lidé, mluvící stejným jazykem, někdy vůbec nerozumí

A jak v tom všem může pomoci školní mediace

Mediace je osvědčený způsob řešení konfliktních situací. Na setkání se budeme věnovat mj. tomu, jak mediace vypadá a zda a jak ji můžeme uplatnit ve školním prostředí. Představíme si výhody a nevýhody využití služeb externího mediátora a seznámíme se s možnostmi, jak se (školním) mediátorem sami stát. Na konkrétních příkladech si ukážeme, že a proč se mediační řemeslo hodí také (především) managementu škol. Vysvětlíme si rozdíl mezi mediací a školní mediací a nahlédneme také pod pokličku žákovské nebo-li peer mediace.

Přijměte pozvání na setkání s Evu Růtovou, průkopnicí školní mediace v ČR (www.skolnimediace.cz).

Eva se tématu aktivně věnuje řadu let. Kromě toho, že je sama mediátorkou, je také autorkou vzdělávacích programů zaměřených na řešení konfliktních situací ve školním prostředí (a jejich předcházení) pro dospělé i žáky. V letech 2015–2020 vedla pilotáž programu Mediace ve škole pro Úřad vlády ČR. Je programovou ředitelkou v Restorativní škole, z.s., kde školní mediaci rozvíjí a předává své znalosti a zkušenosti prostřednictvím tematických kurzů a konzultací (nejen) školním pracovníkům. Má dlouhodobou praxi v koučování a poradenství managementu škol. Ve své psychoterapeutické praxi se věnuje dospělým klientům v obtížných životních situacích.

Akce se uskuteční ve středu 10. května 2023 v Kafé Ořech od 9:00 hodin. Kdo se o tuto akci zajímáte, nahlaste prosím svou účast Martině Kestnerové (martina.kestnerova@mnhradiste.cz, 776 009 978).


Přijměte pozvání žďárské základní školy k tradičnímu setkání malotřídních škol, které se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2023 od 16 do 18 hodin. V plakátku výše naleznete další informace ohledně této akce. Sdílejte ji prosím i mezi své kolegyně.

V případě zájmu, prosím, potvrďte svou účast e-mailem (Markéta Tomášová, marketa.tomasova@mnhradiste.cz).


Přijměte pozvání na setkání pracovních skupin pro rovné příležitosti a pro čtenářskou gramotnost, které je otevřené dalším učitelům, rodičům či aktivním zájemcům o učení se. Setkáním nás provede Kateřina Švermová a představí v něm efektivní strategie učení, jež vedou k trvalejšímu zapamatování. Vše si společně vyzkoušíme a budeme sdílet účinek jednotlivých metod. Akce se uskuteční ve čtvrtek 30. března 2023 od 16:00 do 18:00 h na Gymnáziu Mnichovo Hradišti ve Studentské 895.

Registrace na setkání ZDE.


Již tradiční setkání mateřských škol se uskuteční ve čtvrtek 23. března 2023 od 16 hodin v MŠ Mírová v Mnichově Hradišti. Budete mít možnost si nově zrekonstruovanou budovu prohlédnout a následně též zhodnotit fungování projektu MAP a popřemýšlet o aktivitách na budoucí programové období. Více podrobností naleznete v přiloženém plakátku.
Pokud uvažujete o své účasti na tomto setkání, dejte nám o tom prosím vědět na e-mail: marketa.tomasova@mnhradiste.cz.

Umět pracovat s programem PowerPoint se vždycky hodí! Přijměte tedy pozvání na seminář Mgr. Anny Lhoťanové, která vás provede v pondělí 6. března 2023 od 14:00 do 17:30 hodin funkcemi tohoto programu, seznámíte se i se zásadami tvorby prezentací či s typografickými pravidly.

Registrace na seminář ZDE.


Pokud se chcete dozvědět, jak se tvoří regionální učebnice, podívat se na ukázky z praxe či se seznámit nejen s přínosy práce na regionální učebnici, ale i s jejími úskalími, zavítejte na setkání pracovní skupiny, kde se o všem podstatném spojeném s tématem regionální učebnice dozvíte od RNDr. Dáši Zouharové, učitelky a lektorky, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá.

Registrace na akci ZDE.


Přijměte pozvání na setkání učitelek mateřských škol, které je v našem regionu již tradicí. Tentokrát vás zveme do MŠ Jivina, která si prošla rozšířením své kapacity. Setkáme se zde ve čtvrtek 1. prosince 2022 od 16:00 do 19:00 hodin. Kromě možnosti prohlédnout si školku se budete moci např. inspirovat pomůckami, které se pro práci s dětmi osvědčily, či sdílet své zkušenosti na aktivity zlepšující klima třídy. Pozvání přijala též zdravotní sestra Michala Mydlářová, která vás seznámí s výukovými programy na prevenci úrazů, první pomoci a stavby lidského těla.

Pokud se chcete zúčastnit, nahlaste se Markétě Tomášové (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

Dámy z MŠ Jivina prosí účastnice, aby si s sebou přivezly nějakou pomůcku na ukázku či na setkání představily nějakou činnost, kterou by se mohly inspirovat i ostatní. Chtějí to pojmout jako burzu nápadů. Pokud bude prostor, mohlo by dojít i na sdílení ohledně problematiky špatných vztahů mezi kamarády. Takže tipy na stmelovací hry a aktivity, na větší vzájemné propojování mezi dětmi.


Členové pracovní skupiny pro rovné příležitosti a případní hosté mají možnost zavítat na setkání, které se bude věnovat vzdělávání žáků s OMJ, konkrétně na ukrajinské žáky. Ve středu 30. listopadu se setkáme v přednáškovém sále Volnočasového centra MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště, a sice od 16:00 do 18:00 hodin. Pohovoříme o tom, co může pomoci při začleňování ukrajinských žáků do výuky, na co by učitelé při vzdělávání těchto žáků měli myslet, jak řešit někdy náročné situace vyplývající z odlišného mateřského jazyka žáka či v čem je situace s ukrajinskými žáky specifická a na co v souvislostí s ní nezapomínat. Zaměříme se i na obsah učiva těchto žáků, jejich zapojení do kolektivu či na práci s většinovou částí třídy.

Přijďte si vyslechnout postřehy ředitele ZŠ Nehvizdy Dr. Luboše Rýdla a speciálních pedagožek Mgr. Alice Dadákové a Mgr. Petry Bártové z téže školy. Podělí se s námi o své zkušenosti, prostor bude i na otázky přítomných.

Pokud Vás již nyní nějaká otázka napadá, připište ji, prosíme, do přihlašovacího formuláře níže. Děkujeme.
Registrace nutná ZDE. V případě dotazů kontaktujte Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

Mgr. Gabriela Luková Sittová přichází s nabídkou dalšího setkání v příjemném prostředí DS Kohoutek, kde se budeme společně “oddávat” relaxacím, abychom se uvolnili, odbourali stres a pracovali s naším dechem. Setkání se uskuteční ve středu 30. listopadu 2022 od 16:30 h.

Pro účast na relaxačním podvečeru se prosím zaregistrujte ZDE.

 


V rámci setkání pracovní skupiny pro financování proběhne též seznámíme s problematikou novel právních předpisů ve školství, při níž vás právníci Mgr. Pavel Zeman a Ing. Radka Šlégrová seznámí s novinkami v této oblasti. Sejdeme se v úterý 8. listopadu 2022 v 8:15 h ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště.

Novely právních předpisů ve školství 2022/2023
– aktuality (limit počtu zaměstnanců, vzdělávání cizinců, doučování);
– změny ZP a prováděcích předpisů (min. mzda, zaručená mzda, zahraniční a tuzemské stravné);
– školský zákon a prováděcí vyhlášky (náklady na dopravu na školní akce);
– novela nv. č. 75/2005 Sb. – rozsah PPČ ředitelů, zástupců;
– výkazy P1c-01, P1d-01 (vykazování jazyk. přípravy, PI, podpůrných opatření);

– doručování písemností;

– novela občanského zákoníku (odpovědnost za škody);

– novela archivního zákona.

 

Přihlásit se je možné Martině Kestnerové: martina.kestnerova@mnhradiste.cz, 776 009 978.

 


PhDr. Lenka Sosnovcová, ředitelka Gymnázia Mnichovo Hradiště, nám už před pár roky přiblížila svou návštěvu ve finských školách – a šlo o velmi poutavé vyprávění, které si našlo řadu posluchačů. Tentokrát se od ní dozvíme, jak vnímala návštěvu ve školách ve Švédsku a v Litvě. A kdo se bude navíc chtít dozvědět, jak se prostřednictvím programu Erasmus také dostat na některý z výjezdů, využijte přítomnosti Ing. Kateřiny Šrytrové, koordinátorky Erasmu, která vám vše přiblíží. Akce se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu 2022 od 16:00 hodin na GMH.

Na akci je nutné se předem registrovat ZDE.

 


Po delší odmlce přicházíme s pozvánkou na oblíbené setkání malotřídek, které se tentokrát uskuteční v ZŠ a MŠ Loukovec, kde bude hostitelkou ředitelka školy Mgr. Lenka Kolocová. Program setkání bude následující:

 1. Prohlídka školy
 2. Výuka informatiky ve 4. a 5. ročníku
 3. Využití ICT v MŠ
 4. Muzikoterapie s Evou Palcútovou (přineste si prosím s sebou podložku, deku a polštářek)

Těšíme se na vás ve středu 2. listopadu 2022 v ZŠ a MŠ Loukovec od 16:00 do 18:00 hodin.

Registrace na tutu akci ZDE.


Pokračování oblíbeného setkání s Mgr. Annou Lhoťanovou se uskuteční v pondělí 24. října 2022 od 14:00 hodin ve Volnočasovém centru MH (hernička), Zámecká 744, Mnichovo Hradiště. Více informací naleznete na přiložené pozvánce.

V případě zájmu o setkání se registrujte ZDE.


Tradiční akce na začátek školního roku. Doufáme, že si naleznete čas na zajímavé představení knižních novinek pro děti a mládež, které se uskuteční v úterý 27. září 2022 ve dvou časech:

1) od 14:00 do 15:30 h pro první stupeň,

2) od 15:30 do 16:30 h pro druhý stupeň.

Kromě pedagogů jsou na akci vítáni i nadšenci z řad rodičovské veřejnosti!

Registrace na akci ZDE.

V případě potřeby kontaktujte Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Kapacita akce již byla naplněna, přihlášení není možné.

Přijměte pozvání na přednášku určenou učitelkám mateřských škol a rodičům školkových dětí, která se uskuteční v úterý 20. září 2022 od 16:30 hodin v MŠ Jaselská (Jaselská 1238, Mnichovo Hradiště) a jíž nás provede Mgr. Hana Otevřelová, speciální pedagožka a rodinná terapeutka. Lektorka bude hovořit zejména o potřebách dítěte, o nutnosti jejich uspokojení či o příčinách a projevech nepohody u dítěte atd.

Pokud máte o tuto akci zájem, přihlaste se prosím ZDE.


Pokud si nejste jistí tím, na jaký kroužek své dítko v novém školním roce zapsat, zavítejte na představení mnichovohradišťských kroužků – na jednom místě se potkáte s vedoucími volnočasových aktivit, které budou pro nový školní rok k dispozici. Vše na jednom místě, s možností doptat se na vše potřebné!

Pokud jste rodiči předškolního dítěte, zbystřete pozornost a přijměte naše pozvání na workshop na téma Společně zvládneme první třídu, kterým Vás provede Mgr. Hana Otevřelová, jež se profesně věnuje výchově a vzdělávání dětí, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky a jako speciální pedagožka pomáhá převážně při prevenci a nápravách specifických poruch učení a chování (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, porucha koncentrace pozornosti, hypoaktivita, hyperaktivita).
Workshop se uskuteční ve středu 22. června 2022 od 16:00 do 19:00 hodin v DS Klubíčko (Ivana Olbrachta 897, Mnichovo Hradiště). Co rodičům přinese?
● Informace o oblastech školní zralosti a jejich důležitosti pro úspěch prvňáčka, tedy troška teorie pro rodiče – při praktických ukázkách, tedy žádný frontální a nudný výklad přednášejícího.
● Názorné ukázky, jak danou oblast prověřit, rozvíjet, ale také ukázky ze sešitů dětí již školou povinných, kde se nezralost zrcadlí.
● Rodiče si vyzkoušejí na vlastní kůži úkoly na zrakové vnímání, sluchové vnímání, předmatematické představy, prostorovou orientaci, grafomotoriku…
● Rodič nemusí hledat odpovědi sám, ale nabídne mu je právě tento workshop.
● Rodiči budou zodpovězeny konkrétní dotazy k danému tématu.

 

Vzhledem k omezenému počtu účastníků je registrace nutná ZDE. V případě dotazů můžete kontaktovat Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Pokračování oblíbeného semináře s Mgr. Annou Lhoťanovou se uskuteční ve středu 15. června 2022 od 14:00 hodin ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště. Více informací naleznete na přiložené pozvánce.

V případě zájmu o seminář se registrujte ZDE.


Přijměte pozvání na přednášku Zdeňka Oklešťka, lektora vědomé komunikace s dětmi, která se uskuteční ve středu 8. června 2022 od 17:00 hodin na sále ZŠ Studentská v Mnichově Hradišti.

Děti, digitální závislost a my

Digitální “hračky” (mobil, tablet, počítač) nám vstoupily do života tiše, skoro až nenápadně. Nejdříve se zvedla vlna nadšení, širokého uplatnění, rozprostření do každodenního života všech, včetně dětí. Teprve následně si začínáme uvědomovat, že nám tahle zařízení figurují v mnoha konfliktech, neshodách s dětmi a nevíme proč. Často máme za to, že se současná generace “nějak nepovedla” a její neschopnost odpoutat pozornost od technologií považujeme za negativní znak jejího charakteru.

Neuvědomujeme si nebo si nechceme připustit, že by zdroj problému mohl být v samotných technologiích. Připouštíme to často až tehdy, kdy nás coby rodiče atakují první příznaky technologické závislosti dětí. Stejně jako každý jiný vynález mohou být i digitální technologie “dobrý sluha, ale zlý pán”. Navíc hranice mezi obojím je velmi málo zřetelná. Přijďte si poslechnout, co se vlastně děje a co s tím.

Vstup na akci je zdarma. Je ovšem nutná registrace na našem webu ZDE.

V případě dotazů kontaktujte Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Zavádění nové informatiky do školní praxe se nevyhneme, je povinná pro všechny školy. Pokud si potřebujete být v této oblasti “jistější v kramflecích”, přihlaste se na náš třídílný praktický kurz na téma Nová informatika, který bude probíhat v ZŠ Kněžmost (Na Františku 75) vždy ve čtvrtek od 14:30 do 18:30 hodin, a to 26. května, 2. a 9. června 2022.

Lektorem kurzu bude Ing. Tomáš Bartůněk, pedagog a lektor.

Vzhledem k omezenému počtu účastníků se na akci prosím registrujte ZDE.

Případné dotazy směřujte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz).


Hledáte-li inspiraci pro své toulky pískovcovými městy Českého ráje, vydejte se s námi na akci Čteme historii z pískovce aneb Interpretační vycházka Hruboskalskem, která se uskuteční v sobotu 7. května 2022 od 9:00 hodin (sraz v malé klubovně Autocampu Sedmihorky). Akce je cílená na pedagogy, ale i neformální vzdělavatele či rodiče.

Vzhledem k omezenému počtu účastníků je třeba se na akci registrovat ZDE.

Pro případné dotazy kontaktujte Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Pečovat o své duševní zdraví je v běhu současných událostí víc než nutné. Díky Mgr. Gabriele Lukové Sittové se společně na chvíli zastavíme, zaměříme se sami na sebe a naučíme se techniky, které nám dopomohou se snížením stresu a napětí. Akcí navazujeme na předchozí dubnové setkání.

Kdy a kde se tentokrát sejdeme? Ve čtvrtek 5. května 2022 od 17:00 hodin v prostorách DS Kohoutek v Mnichově Hradišti (Ivana Olbrachta 897 – vstup z ulice Jana Švermy).

Na akci je nutné se přihlásit ZDE kvůli omezené kapacitě. V případě dotazů kontaktujte Markétu Tomášovou (732 680 514, marketa.tomasova@mnhradiste.cz).


Přijměte pozvání na seminář pro pedagogy (ale i další zájemce o Excel, neformální vzdělavatele, rodiče…), který vás zasvětí do tajů Excelu, připomene její základy a rozšíří vám obzory o další užitečné funkce, jež můžete využívat ve své praxi. Akce se uskuteční v úterý 3. května 2022 od 15:15 hodin ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště.

Nutný je vlastní notebook s programem Excel.

Vzhledem k omezenému počtu účastníků je nutné se na akci registrovat ZDE.


Zajímáte se o novou školní architekturu? Jaké bylo zákulisí rekonstrukce ZŠ Kněžmost i výstavby nového prostoru, se dozvíte, pokud se vydáte na exkurzi do této školní budovy v úterý 26. dubna 2022 (adresa Na Františku 75, Kněžmost) v 16:00 hodin. Školou nás provede Mgr. Michaela Řeháková Černá, její ředitelka.

Doprava na akci je individuální.

Pro přihlášení prosím kontaktujte Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

 


Přijměte pozvání na Kurz první pomoci se zaměřením na specifika týkající se dětí. Kurz je pro skupinu 30 účastníků z řad neformálních vzdělavatelů (vedoucí kroužků pro děti a trenéři) a pedagogů (ale i asistentů pedagoga či vychovatelů). Kurz je hrazen z prostředků projektu MAP II Mnichovohradišťsko a je pro účastníky zdarma.

Uskuteční se v neděli 27. března 2022 od 9:00 do 18:05 hodin v Klubu dětí a mládeže, Mírová 1616, Mnichovo Hradiště.

Cílem kurzu je naučit vás základy první pomoci + specifika týkající se dětí. Budete tak umět pomoci i na táboře, ve školce i ve škole nebo svým vlastním dětem. Obsahově se zaměříme na děti v MŠ a 1. stupni ZŠ.

Čeká vás praktická výuka v těchto oblastech: ochrana zachránce, resuscitace, bezvědomí, dušení cizím tělesem, krvácení. Dýchací obtíže: astma, alergie, anafylaktický šok, hyperventilace, vyražený dech. Naučíte se základní postupy u dopravní nehody i s ohledem na situaci ve větším dopravním prostředku. Dále se naučíte, jak postupovat při poranění pohybového aparátu, např. zlomeniny. Nezapomeneme ani na dětskou resuscitaci, kterou si prakticky nacvičíte na Junior figurínách.

V odpoledních hodinách vás čekají tři modelové situace přizpůsobené tak, aby každá obsahovala první pomoc v dětském kolektivu. V modelových situacích budou i další zranění, která se mohou v dětském kolektivu přihodit. Na závěr získáte certifikát o účasti a malý praktický dárek.

Registrace do kurzu ZDE.

V případě dotazů kontaktujte Michalu Mydlářovou (michala.mydlarova@mnhradiste.cz, 790 366 530).


Pečovat o své duševní zdraví je v běhu současných událostí víc než nutné. Díky Mgr. Gabriele Lukové Sittové se společně na chvíli zastavíme, zaměříme se sami na sebe a naučíme se techniky, které nám dopomohou se snížením stresu a napětí. Kdy a kde? Ve čtvrtek 24. března 2022 od 17:00 hodin v prostorách DS Kohoutek v Mnichově Hradišti (Ivana Olbrachta 897 – vstup z ulice Jana Švermy).

Na akci je nutné se přihlásit ZDE kvůli omezené kapacitě. V případě dotazů kontaktujte Markétu Tomášovou (732 680 514, marketa.tomasova@mnhradiste.cz).


Kapacita semináře je již naplněna. Hlásit se můžete pouze jako náhradníci na níže uvedeném e-mailu či telefonním čísle).

Organizace Fitgee realizuje seminář pro pedagogy mateřských škol Mozek v pohybu, který se uskuteční ve středu 23. března 2022 od 16:00 hodin v MŠ Jaselská v Mnichově Hradišti. Pokud se chcete inspirovat, jak u dětí rozvíjet myšlení, psaní i čtení díky pohybu, přihlaste se ZDE. Díky praktickému workshopu získáte i tipy na vhodné aktivity pro lepší rozvoj hrubé i jemné motoriky a mozku.

Pokud potřebujete doplňující informace, obraťte se na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Přijměte pozvání na IT seminář pro pedagogy 1. a 2. stupně základních škol na téma Rozvíjíme informatické myšlení u žáků unplugged metodou, který se uskuteční v úterý 8. února 2022 od 15:15 do 19:15 h ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště.

Unplugged metoda seznámí žáky s informatickými tématy a koncepty bez použití počítačů hravou a zážitkovou formou.

Pokud se chcete o metodě dozvědět více, zaregistrujte se ZDE.

Pro více informací kontaktujte Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514). Seminář je pro přihlášené zdarma, po jeho absolvování obdrží účastníci certifikát o účasti.


Nadané děti potřebují individuální přístup a podporu. Jaké mají nadané děti potřeby, jak je vůbec poznáme ve výuce a jak s nimi pracovat? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další se dozvíte na online přednáškovém cyklu Nadané děti, který proběhne ve třech termínech, a sice 2. února 2022, 16. února 2022 a 9. 3. 2022 vždy od 16:00 do 18:15 hodin. Lektorkou akce bude Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., vedoucí Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement na Ostravské univerzitě.

Na akci je nutné se přihlásit ZDE.

Akce je pro zájemce zdarma. V případě potřeby se pro další informace obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Přijměte naše první letošní pozvání na Kurz první pomoci se zaměřením na specifika týkající se dětí. Kurz je pro skupinu 20 účastníků z řad neformálních vzdělavatelů (vedoucí kroužků pro děti a trenéři) a pedagogů (ale i asistentů pedagoga či vychovatelů). Kurz je hrazen z prostředků projektu MAP II Mnichovohradišťsko a je pro účastníky zdarma.

Uskuteční se v sobotu 29. ledna 2022 od 9:00 do 18:45 hodin v Klubu dětí a mládeže, Mírová 1616, Mnichovo Hradiště. DS Kohoutek, Ivana Olbrachta 897, Mnichovo Hradiště.

Cílem kurzu je naučit vás základy první pomoci + specifika týkající se dětí. Budete tak umět pomoci i na táboře, ve školce i ve škole nebo svým vlastním dětem. Obsahově se zaměříme na děti v MŠ a 1. stupni ZŠ.

Čeká vás praktická výuka v těchto oblastech: ochrana zachránce, resuscitace, bezvědomí, dušení cizím tělesem, krvácení. Dýchací obtíže: astma, alergie, anafylaktický šok, hyperventilace, vyražený dech. Naučíte se základní postupy u dopravní nehody i s ohledem na situaci ve větším dopravním prostředku. Dále se naučíte, jak postupovat při poranění pohybového aparátu, např. zlomeniny. Nezapomeneme ani na dětskou resuscitaci, kterou si prakticky nacvičíte na Junior figurínách.

V odpoledních hodinách vás čekají tři modelové situace přizpůsobené tak, aby každá obsahovala první pomoc v dětském kolektivu. V modelových situacích budou i další zranění, která se mohou v dětském kolektivu přihodit. Na závěr získáte certifikát o účasti a malý praktický dárek.

V případě dotazů a pro registraci do kurzu kontaktujte Michalu Mydlářovou (michala.mydlarova@mnhradiste.cz, 790 366 530). Kapacita akce je naplněna. Možnost přihlášení jako náhradník.

 


NÁHRADNÍ TERMÍN

V rámci 13. setkání pracovní skupiny pro podporu spolupracující atmosféry a dobrého klimatu ve školách, zavádění metod a forem práce vedoucích k individualizaci vzdělávání zveme zájemce z řad pedagogů na Prožitkové bubnováníPetrem Jasanským, které se uskuteční v úterý 21. prosince 2021 od 16:00 do 17:30 hodin ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště.

Budeme si hrát, vyzkoušíme jednoduchá cvičení, body percussion a různé muzikoterapeutické techniky – čímž dokonale zrelaxujeme. Vyzkoušíme si hru na západoafrické bubny djembe, užijeme si společné hraní i pozitivně ovlivníme své fyzické zdraví.

Počet účastníků na akci je omezen, proto je nutné se na hudební dílnu zaregistrovat ZDE.


V rámci 13. setkání pracovní skupiny pro podporu spolupracující atmosféry a dobrého klimatu ve školách, zavádění metod a forem práce vedoucích k individualizaci vzdělávání zveme zájemce z řad pedagogů na Prožitkové bubnováníPetrem Jasanským, které se uskuteční ve středu 1. prosince 2021 od 16:30 do 18:00 hodin ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště.

Budeme si hrát, vyzkoušíme jednoduchá cvičení, body percussion a různé muzikoterapeutické techniky – čímž dokonale zrelaxujeme. Vyzkoušíme si hru na západoafrické bubny djembe, užijeme si společné hraní i pozitivně ovlivníme své fyzické zdraví.

Počet účastníků na akci je omezen, proto je nutné se na hudební dílnu zaregistrovat.


Nemůže být lepší program pro sobotní odpoledne než hraní. A pokud budete mít k dispozici moderní společenské hry, navíc podporující motoriku, logické myšlení a bystřící mozek, jistě to oceníte – a Vaše děti také. Vydejte se v sobotu 20. listopadu 2021 do Dnebohu, kde v tamní hasičárně můžete poznat zajímavé deskové hry, smart hry či hlavolamy na vlastní kůži. A třeba Vás toto poznání inspiruje i k nějakým vánočním nákupům.

Akci si pro zájemce připravila Jana Šťastná, stejně tak i tvořivou dílničku, jež bude součástí setkání nad společenskými hrami.


Přijměte pozvání na interaktivní seminář citové, vztahové a sexuální výchovy “Jak s dětmi mluvit o sexualitě aneb jak učit dospělé mluvit o dětské sexualitě?”, který se uskuteční v úterý 16.11. 2021 od 17:00 do 19:00 hodin ve Volnočasovém centru MH.

Mluvit o dětské sexualitě znamená, mluvit o tom, co a jak děti prožívají. Dětí potřebují hledat vztah k sobě, ke svému tělu. Dospěláci se dozví, že existuje dětská sexualita, na kterou nelze nahlížet očima dospělého. Lépe tak pochopí projevy sexuálního chování dítěte. Kdy a jak začít s dětmi mluvit o sexualitě? O čem děti podle věku přemýšlí v souvislosti s tělem, potřebami, emocemi…

Jak vést rozhovor s dítětem? Jak reagovat na názory vrstevníků dětí, z médií a z internetu?

Řekneme si něco o pravidlech soukromí v rodině a nahotě doma, stereotypním pohledu společnosti na výchovu dívek a chlapců a jaká je role otce a matky v sexuální výchově. Dále se dozvíte více o psychosexuálním vývoji dětí, časté dotazy rodičů k tématu dětské sexuality. V rychlosti si ukážeme startovací dialogy a co dělat, když se dítě neptá? Zabředneme také do horkých témat: hry, masturbace, sex, média a internet…Objasníme si definice a pojmy sexuality, oprášíme termíny z lidské anatomie a nakousneme emoční inteligenci.

Lektorka Eva Nováková:

Autorka projektu Mluvte s dětmi a on-line kurzu Eda a Ela (alias Kalhotková Pravidla). Pro nakladatelství Portál navrhla a přeložila knihu pro děti od kanadské sexuoložky J. Robert: Nenech si to líbit, 2013. Své znalosti a praxi z oblasti sexuální výchovy předává dětem, rodičům, učitelům a všem, kteří pracují s dětmi. Více o lektorce najdete na webu: https://www.mluvtesdetmiosexu.cz/uvod/

Vzhledem k omezené kapacitě semináře je nutné se registrovat ZDE.


Pozvánka pro rodiče dětí-nečtenářů i děti samotné. Ale také pro pedagogy MŠ, vychovatele a průvodce. Udělejte si čas v sobotu 6. 11. 2021 dopoledne, čekají vás kouzelné knížky, tvoření i minidivadélko. Společně jistě nalezneme cestu, jak si s dětmi čtení užít!


Zajímá vás, jak naplánovat didakticky dobrou hodinu, která bude bavit i Vaše žáky? Přijďte se inspirovat od učitele z praxe Mgr. Lukáše Heřmana (www.aktivniucitel.cz).

Oživte své hodiny jazykovými rozcvičkami, které možná ještě neznáte. Předvedeme si způsoby, jak se ve třídě nejvíce přiblížit reálné konverzaci a jak do ní zapojit celou třídu. Představíme si, jak žáky reálně vybavit komunikačními frázemi a ukážeme si způsob, jak zásobu frází u žáků průběžně rozšiřovat. Vyzkoušíte si aktivity zaměřené na osvojení gramatiky a způsoby zatraktivnění moderními technologiemi. Připomeneme některé tradiční a stále efektivní aktivity a ukážeme, jak je osvěžit. Ukážeme si motivační aktivity do dvojic a možné organizace třídy při osvojování slovní zásoby. Čeká Vás výběr mnemotechnik využitelných pro rychlé opakování slovní zásoby. Modelově si zažijete několik výukových metod, které rozvíjí porozumění. Nastíníme způsoby podporujícího hodnocení. Ze semináře si odnesete zásobník aktivit a přístupů, ze kterého budete moci dlouhodobě čerpat.

Na workshopu získáte ochutnávkový balíček PDF materiálů pro vlastní výuku. Workshop je obsahově zaměřený na AJ a NJ a je vhodný pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ.

Uskuteční se ve čtvrtek 4. listopadu 2021 od 16:00 do 18:00 hodin ve Volnočasovém centru MH. Akce je pro zájemce zdarma, je však nutná registrace ZDE.

 

Mgr. Lukáš Heřman je kreativní lektor a učitel angličtiny a němčiny na základní škole. Od roku 2007 hledá metody pro úspěšné zvládnutí výuky na české základní škole.
Mezi jeho posledními projekty vynikají zásobníky frází YEAR PHRASES (Aj) a JAHRES-PHRASEN(Nj), oba vytvořeny v roce 2020, využívají je učitelé na více než sto školách v ČR. Vylepšuje již objevené formy práce, ale tvoří i své vlastní a to nejlepší nejen ze své dílny sdílí s učiteli na svých seminářích. Žije nedaleko Orlických hor se svou rodinou.


Přijměte pozvání na setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, které bude otevřené všem zájemcům o představení originální výukové sady do matematiky Kvirin. Pomocí této stavebnice děti snáze a pomocí zážitku zvládnou učivo týkající se obvodů, obsahů, objemů, povrchů, zlomků a hranolů. Akce se uskuteční ve čtvrtek 21. října 2021 od 14:00 do 15:30 h ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště.

Vzhledem k omezené kapacitě prostoru je třeba se na akci přihlásit ZDE.

Alespoň dvě reference na Matematiku rukama:

ZŠ a MŠ Drmoul: Pomůcka Matematika rukama je velmi názorná, jednoduchá pro používání, žáci s ní rádi pracují. Obsahuje jak jednoduchá, tak i složitější zadání, což umožňuje diferenciaci ve výuce. Učitel okamžitě vidí správné řešení. Používám pro skupinovou i individuální práci.

ZŠ Baška: Díky sadě získá učitel příležitost bojovat s formálními poznatky, či pouze naučenými, ale nepochopenými vzorci. Následně může žáky dovést ke skutečnému poznání. Jako příklad uvedu, že slovo povrch byl pro několik žáků prázdný pojem, až po skutečném skládání hranolu a počítání počtu čtverečků došli k poznání, že se jedná ze součtu obsahů ploch. Sadu s chutí používám v běžné výuce i v kurzech připravujících na přijímací zkoušky.

 


Pokud jste ředitelkou či vedoucí učitelkou mateřské školy, přijměte naše pozvání na Společné sdílení a předávání zkušeností, které se uskuteční ve středu 20. října 2021 v Mateřské škole Březina od 16:00 hodin pod záštitou paní ředitelky Marcely Janšové. Těšíme se na setkání!

 


Setkání s vedoucí mladoboleslavské PPP PhDr. Vandou Šikýřovou. Budete mít možnost doptat se na vše podstatné, co se týká spolupráce s PPP. Akce se uskuteční v úterý 12. října 2020 od 15:00 do 17:00 hodin ve Volnočasovém centru MH.

Akce je pro zájemce zdarma. Je však nutná registrace ZDE.

V případě dotazů se obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz).


Díky setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 7. října 2021 od 17:00 do 19:00 hodin ve Volnočasovém centru MH, seznámíte s ranou péčí, sociální službou, která je tu pro rodiny s dětmi (od 0 do 7 let)

 • ​s opožděním psychomotorického vývoje,
 • s ohroženým vývojem,
 • s mentálním, pohybovým nebo
  kombinovaným postižením,
 • s poruchou autistického spektra.

Poradkyně rané péče Mgr. Alena Kunová představí Ranou péči Diakonie, seznámí přítomné se službami, které nabízejí, nastíní i kazuistiku rodiny, jež službu využívala.

Akce je pro zájemce zdarma, uvítáme, pokud nám dáte vědět o své zamýšlené účasti: Markéta Tomášová (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Tradiční akce na začátek školního roku (i když letos termínově trochu posunutá). Doufáme, že si naleznete čas na zajímavé představení knižních novinek pro děti a mládež, které se uskuteční v úterý 5. října 2021 ve dvou časech:

1) od 14:30 do 15:30 h pro první stupeň,

2) od 15:30 do 16:30 h pro druhý stupeň.

Kromě pedagogů jsou na akci vítáni i nadšenci z řad rodičovské veřejnosti!

Registrace na akci ZDE.

V případě potřeby kontaktujte Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

 


Přijměte pozvání kněžmostské knihovny na scénické čtení z románu Jaroslava Haška o Švejkovi, které se uskuteční v úterý 21. září 2021 v sále AgroVation v Nádražní 114.

Haškovo veledílo o Švejkovi a jeho osudech je stále aktuálnější. Ne, že by měl Alan Novotný v hlavní roli na sobě červený svetr s logem “v krizi vás ochráníme”, ale rozhodně se těšte, že se v tom současné Česko a naše společnost dozajista promítne. Haškovo veledílo mělo v roce 2021 velké výročí a LiStOVáNí s tímto nadčasovým tématem vyráží znovu na cesty. A nudit vás rozhodně chtít nebude!

Účinkují: Alan Novotný a Jiří Ressler (alt. Pavla Dostálová).

Akce probíhá v rámci Týdne knihoven, pro zájemce je zdarma.


Tradiční akce pro ředitele škol a jejich zástupce na začátku školního roku. Legislativa ve školství a novinky s tím spojené. V příjemném prostředí stodoly Kafé Ořech v úterý 21. září 2021 od 8:30 do 12:00 hodin.

V případě jakýchkoli dotazů a pro přihlášení je nutno kontaktovat Martinu Kestnerovou (martina.kestnerova@mnhradiste.cz, 776 009 978).


Přijměte pozvání na setkání určené ředitelům, jejich zástupcům či pedagogům základních škol, v němž se budeme zabývat revizí RVP a z nich plynoucích nutných změn ŠVP. Mgr. Bc. Roman Ziegler přihlášeným zájemcům nastíní časový rámec změn a časové možnosti realizace, přechodné ustanovení v ŠVP v informatice v případě skokového náběhu, změny učebních plánů, jak začít a realizovat změnu, revizi informatiky, užitečné odkazy pro revizi informatiky, digitální kompetence v ŠVP a prostor bude i pro závěrečnou diskusi.

Roman Ziegler je dlouhodobým ředitelem základní školy v Mostě. Vystudoval učitelství českého jazyka a literatury a dějepisu na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pracoval jako učitel dějepisu, českého jazyka a literatury na základní škole v Litvínově. Vedle své hlavní práce se věnuje lektorské činnosti v oblasti společného vzdělávání a strategického rozvoje škol.

Přihlásit se můžete Martině Kestnerové, email: martina.kestnerova@mnhradiste.cz, tel.: 776 009 978.

 

 Pozvánka do kněžmostské knihovny na divadelní představení pro nejmenší v rámci Týdne knihoven. Těší se na vás pohádka Haló, Jácíčku, a to v neděli 5. září 2021 od 15:00 hodin.

Vstup na akci je zdarma.

 


Pokud si nejste jistí tím, na jaký kroužek své dítko v novém školním roce zapsat, zavítejte na představení mnichovohradišťských kroužků – na jednom místě se potkáte s vedoucími volnočasových aktivit, které budou pro nový školní rok k dispozici. Vše na jednom místě, s možností doptat se na vše potřebné přímo na místě!

ZRUŠENO PRO MALÝ ZÁJEM!
Na konec srpna (PO 23. srpna – ÚT 24. srpna 2021) připravujeme výjezd do Říčan (Muzeum Říčany: https://muzeumricany.cz/). Program této akce je předběžně domluvený, ubytování také (https://www.pensioncentrum.cz/), nahlédněte tedy do programu, který nás bude čekat:
1. den: pondělí 23. 8. 2021 (Muzeum Říčany)

9-12 h ukázka badatelské lekce v terénu (přírodovědné)

13:30-16 h řemeslná dílna Práce s vlnou (ukázka, jak v muzeu tvoří z žáky ZŠ, ukázka nástrojů a materiálů, vyzkoušení techniky mokrého nebo suchého plstění: výroba plstěného míčku nebo figurky)

– odpolední procházka s průvodcem po Říčanech

– podvečerní a večerní překvapení

2. den: úterý 24. 8. 2021
– dopoledne návštěva školní farmy Magic Hill (https://www.magic-hill.cz/koncept-skolni-farma/)
– odpolední program se připravuje, změny jsou případně možné
Věříme, že výjezd bude inspirativního rázu, zcela jistě i odpočinkového:-)

Napište, prosím, zda byste měli zájem se akce zúčastnit, a to na email marketa.tomasova@mnhradiste.cz (Markéta Tomášová, 732 680 514). Doprava z MH, lektorné, ubytování a částečně i strava jsou pro pedagogy škol zapojených do projektu MAP II Mnichovohradišťsko (a pedagogy GMH) hrazené z našich finančních prostředků.

 


Chcete se dozvědět, jak začít s formativním hodnocením? Přijďte si poslechnout postřehy manželů Kašparových (ředitele a učitelky na mladoboleslavských základních školách), kteří se snaží o formativní hodnocení svých žáků. Odpolední sdílení o přínosech FH, nárocích na učitele, souvislosti s klimatem třídy či školy atd. se odehraje ve farní zahradě v Mnichově Hradišti (ul. 1. máje 232).

Na akci je nutné se přihlásit ZDE.


Pokud jste absolventy kurzu Učíme venku, přijďte se s námi podělit o své zkušenosti a postřehy. Akce se můžete samozřejmě zúčastnit i v případě, že se o problematiku učení venku zajímáte, rádi byste načerpali inspiraci v podobě nových metod či získali informace, jak plánovat cíle výuky, jak zapojit do výuky venku žáky či jak ji hodnotit. Sdílení na tato témata proběhne ve středu 2. 6. 2021 od 16:00 do 17:30 hodin. Setkáme se před Volnočasovým centrem MH, Zámecká 744. Za dobrého počasí budeme venku, za nepříznivého počasí (déšť) v přednáškovém sále Volnočasového centra MH.
Akce bude součástí setkání pracovní skupiny pro rozvoj schopností žáků participovat na dění ve škole a v komunitě, rozvoj regionálního vzdělávání.
Na akci se prosím přihlaste ZDE. Děkujeme.

Online diskusní seminář nabídne zájemcům z řad pedagogů, výchovných poradců, asistentů pedagoga či školních psychologů prostor pro sdílení zkušeností, které mají s konceptem společného vzdělávání na ZŠ Partyzánská v České Lípě Mgr. Karel Minařík (ředitel školy) a Bc. Michaela Nováková (koordinátorka inkluze a výchovná poradkyně). Budeme se zabývat tématy spolupráce pedagogů s asistenty pedagoga, inkluze a podpora pro nadané a talentované žáky.
Možnost přihlášení na emailu: martina.kestnerova@mnhradiste.cz.


Přijměte pozvání na odpolední inspirativní výjezd do Muzea Českého ráje v Turnově, který se uskuteční v úterý 27. 4. 2021 od 14:00 do 17:00 hodin. Seznámíte se se vzdělávací nabídkou muzea, jejich programy, navštívíme expozici a jako překvapení nás bude čekat jedna dílna. Doprava do Turnova je individuální, sraz před budovou muzea před začátkem programu.

Vzhledem k omezenému počtu účastníků (10 osob) je nutné se na akci přihlásit ZDE.

KAPACITA VÝJEZDU JIŽ BYLA NAPLNĚNA. NA AKCI JE MOŽNÉ SE HLÁSIT POUZE JAKO NÁHRADNÍK NA NÍŽE UVEDENÉM EMAILU.

V případě dotazů se obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

 


Praktický webinář pro všechny, kteří by se rádi zdokonalili v práci se svými fotografiemi – naučíte se ořez i otáčení snímků, barevné korekce, retušování, doplnění fotografie o texty a další objekty, import fotografií do prezentace PowerPoint i sestavení krátkého filmu z fotografií. Vše si budete ihned zkoušet! Akce je pro zájemce z Mnichovohradišťska zdarma. Možnost přihlášení ZDE.


Milí učitelé, přijměte pozvání na online setkání ušité na míru přímo vám, a to na téma Psychohygiena pro učitele. Webináš se uskuteční v úterý 13. dubna 2021 od 14:00 do 15:30 hodin. Jsme si vědomi toho, že únava z distanční výuky již překračuje únosnou mez, proto bychom vám rádi nabídli tipy, jak o sebe pečovat či jak sladit pracovní život a distatnční výuku. Věříme, že pokud o sebe budete pečovat, jen tak zabráníte syndromu vyhoření.

Možnost přihlásit se na webinář ZDE. V případě dotazů se obracejte na Markétu Tomášovou (732 680 514, marketa.tomasova@mnhradiste.cz).


Přijmete pozvání na cyklus webinářů na téma Formativní hodnocení, které vám zprostředkuje odbornice na slovo vzatá PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. Zájemcům o toto téma nabízíme podrobný vhled do problematiky, a to ve třech termínech a s třítýdenními odstupy, aby byl zajištěn dostatek prostoru na vstřebání probírané tematiky.

6. 4. 2021, 16:00–18:00 hodin: Principy formativního hodnocení a techniky zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků

Úvodní webinář bude věnován vymezení pojmu formativní a sumativní hodnocení; dále budou uvedeny jeho základní principy. Účastníci si vyzkouší jednotlivé techniky  zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků, budou vedeni k analýze vybraného videa z praxe české školy k tomuto tématu a k promýšlení zavedení vybraných technik do své výuky.

28. 4. 2021, 16:00–18:00 hodin: Cíle, kritéria a komunikace ve formativním hodnocení

Webinář bude zaměřen na stavební kámen formativního hodnocení, a to respektující komunikaci a pravidla pro poskytování zpětné vazby. Na komunikačních překážkách a chybách z reálných příkladů z praxe budou účastníci reflektovat své vlastní postupy a navrhovat řešení. V druhé části bude webinář zaměřen na provázanost cílů – kritérií – důkazů o (na)učení a volbě výukových metod.

18. 5. 2021, 16:00–18:00 hodin: Žáci jako vlastníci svého učení – sebehodnocení, vrstevnické hodnocení, propustky/exitky

Poslední ze série webinářů se zaměří na metody formativního hodnocení, které akcentují roli žáků jako vlastníků svého učení – na praktických ukázkách si ukážeme, jak systematicky zavádět sebehodnocení žáků a vrstevnické hodnocení; účastníci budou analyzovat také výhody a rizika obou postupů. Dále se budeme věnovat budování důvěry mezi žáky a uvedeme konkrétní příklady technik formativního hodnocení, které jsou využité v závěrečné fázi výuky – reflexi. V závěru setkání shrneme, jaké jsou účinky využívání formativního hodnocení na učení žáků.

KAPACITA WEBINÁŘE JIŽ BYLA NAPLNĚNA. NA AKCI NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT.

Možnost přihlášení se na webinář je ZDE. V případě dotazů kontaktujte Markétu Tomášovou (732 680 514, marketa.tomasova@mnhradiste.cz).


Pokud jste rodiči žáka či žáků na prvním nebo druhém stupni základní školy, přijměte naše pozvání na webinář Motivace dětí v distanční výuce, který bude lektorovat Mgr. Jana Leitnerová, dětská psycholožka, a který se uskuteční ve dvou termínech:

1) pro rodiče prvostupňových dětí se uskuteční ve čtvrtek 1. 4. od 18:00 do 19:30 h: možnost přihlášení ZDE;

2) pro rodiče druhostupňových dětí se uskuteční ve středu 7. 4. od 18:00 do 19:30 h: možnost přihlášení ZDE.

V případě dotazů se obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514). Link na přihlášení na akci bude zaslán přihlášeným zájemcům před konáním akce. Webinář je pro zájemce zdarma.


V rámci setkání malotřídních škol zavítáme online do přípravné třídy při ZŠ Sokolovská. Její třídní učitelka Mgr. Šárka Coufalová seznámí účastníky z chodem “přípravky” a odpoví na všechny zvídavé otázky.

Pokud se budete potřebovat na cokoli doptat, obraťte se na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

Registrace je nutná ZDE.


KAPACITA WEBINÁŘE JIŽ BYLA NAPLNĚNA!!! NA AKCI JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT.

Přijměte pozvání na webinář PhDr. Petry Vallin, Ph.D., kterým navazujeme na Aktivizační metody na začátek hodiny. Nejen úvodní část, ale i závěr hodiny jsou pro její zdárný průběh nesmírně důležité. Jaké metody pro zhodnocení využít, abyste se dozvěděli, co žáky během výuky zaujalo či co si skutečně odnášejí atd., se dozvíte na webináři uřčeném zájemcům z řad učitelů prvního a druhého stupně základních škol (či víceletých gymnázií) na téma Reflexe na konci hodiny. Uskuteční se ve středu 17. března 2021 od 16:00 do 18:00 hodin prostřednictvím platformy ZOOM.

Na akci je nutné se vzhledem k omezené kapacitě přihlásit ZDE. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Pokud jste rodiči předškolního dítěte, zbystřete pozornost a přijměte naše pozvání na webinář na téma Společně zvládneme první třídu, kterým Vás provede Mgr. Hana Otevřelová, jež se profesně věnuje výchově a vzdělávání dětí, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky a jako speciální pedagožka pomáhá převážně při prevenci a nápravách specifických poruch učení a chování (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, porucha koncentrace pozornosti, hypoaktivita, hyperaktivita).
Úvodní webinář se uskuteční v úterý 9. března 2021 od 16:00 do 18:00 hodin prostřednictvím platformy Jitsi Meet (link na přihlášení obdrží přihlášení rodiče do emailu před konáním této akce).
Co úvodní webinář rodičům přinese?
● Informace o oblastech školní zralosti a jejich důležitosti pro úspěch prvňáčka, tedy troška teorie pro rodiče.
● Názorné ukázky, jak danou oblast prověřit, rozvíjet.
● Rodiče si vyzkoušejí na vlastní kůži úkoly na zrakové vnímání, sluchové vnímání, předmatematické představy, prostorovou orientaci, grafomotoriku…
● Rodič nemusí hledat odpovědi sám, ale nabídne mu je právě tento webinář.
● Rodiči budou zodpovězeny konkrétní dotazy k danému tématu.
Vzhledem k omezenému počtu účastníků je registrace nutná ZDE. V případě dotazů můžete kontaktovat Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514). Akce je pro přihlášené zdarma.
Na tento úvodní webinář pro rodiče bude navazovat webinář pro dvojici rodič-dítě, ve kterém budete moci spolu s dítětem všechny teoretické poznatky přetavit do praxe, a to ve třech možných termínech (vyberte si prosím pouze jeden z těchto termínů):
a) v úterý 16. března od 16:00 do 18:00 hodin. KAPACITA TOHOTO WEBINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA.
b) v úterý 30. března od 16:00 do 18:00 hodin, přihlášení ZDE;
c) ve středu 31. března od 16:00 do 18:00 hodin, přihlášení ZDE.


Na úvodu vyučovací hodiny často závisí úspěch jejího pokračování. Abychom žáky dobře nastartovali a probudili v nich vnitřní motivaci, nabízíme zájemcům z řad učitelů prvního a druhého stupně základních škol (či víceletých gymnázií) webinář na téma Aktivizační metody na začátek hodiny. Uskuteční se v úterý 2. března 2021 od 16:00 do 18:00 hodin prostřednictvím platformy ZOOM.

Na akci je nutné se vzhledem k omezené kapacitě přihlásit ZDE. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

KAPACITA WEBINÁŘE JIŽ BYLA NAPLNĚNA!!! NA AKCI JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT.

 


Ještě před vypuknutím Covidu-19 nebylo učitelství ani zdaleka sedavým zaměstnáním. Nicméně s nástupem online výuky se vše změnilo, učitelé v mnoha případech vysílají ze svých domovů a na své obvyklé “poskakování” před tabulí mohou zatím zapomenout. A nejsou to jen učitelé, komu se jinak pestrý pracovní den smrskl na vysedávání před obrazovkou počítače. I ostatní profese se přenesly do online prostředí, řada rodičů je na home office se svými dětmi, se svými kolegy se často dorozumíváme prostřednictvím různých videokonferencí apod. A ruku na srdce: koho čas od času nebolí záda? Nebo zápěstí? Či hlava? Uděláte si při náročném pracovním dni před obrazovkou počítače čas na občasné protažení se? Změnu polohy? Pojďme se společně věnovat tomu, aby byl náš den na home office zdravější a efektivnější.

Zájemcům o toto téma nabízíme webinář Jak sedět a vlastně se hýbat?, který bude realizován ve středu 20. ledna 2021 od 17:00 do 18:30 h prostřednictvím platformy MS Teams. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se na akci přihlásit ZDE. Přihlášeným včas odešleme odkaz na připojení se k webináři. Akce je pro účastníky zdarma. Realizuje ji pro Vás organizace Fitgee, kterou reprezentují Katarína Železná a Petra Skopalová (fyzioterapeutka).

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Setkání pro místní lídry a vedoucí pracovních skupin projektu MAP II Mnichovohradišťsko. V případě zhoršení epidemiologické situace se uskuteční online formou.


Děti a moderní technologie jsou možná můrou našich všedních dní. V současné době, kdy je většina našich potomků doma na online výuce, ještě nabobtnal čas trávený v rámci čtyř zdí. Zkusme tedy využít zálibu dětí v moderních technologiích a vytáhnout je jejich prostřednictvím ven! Jak na to se dozvíte od Jaroslava Šindlera, který Vám ukáže nástroje pro plánování rodinných aktivit, pro tvorbu krátkých animovaných filmů a pro hledání pokladů, a to v úterý 1. prosince 2020 od 20:00 hodin prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

 

Tři kroky, jak se připojit na webinář

1.
Klikněte na odkaz pro vstup na webinář

Přihlášení na webinář

2.
Zvolte možnost
Pokračovat v tomto prohlížeči

Na úvodní obrazovce Microsoft Teams zvolte tlačítko Pokračovat v tomto prohlížeči (nebo Připojit se místo toho na webu). Pokud již v počítači používáte aplikaci Teams, můžete online výuku spustit v ní.

3.
Připojte se anonymně

Pro přístup na webinář není nutný ani účet Microsoft, ani Office 365*. Vstoupit můžete i anonymně, bez ověření.

Máte-li již svůj účet Office 365, můžete se s ním do aplikace Teams přihlásit.

Hotovo, jste přihlášeni
Jste na webináři

Po přihlášení do online místnosti již uvidíte probíhající webinář. Může být prezentován výukový obsah nebo uvidíte záběr na vyučujícího.

Je možné, že tu budete v první chvíli sami. Nezoufejte a čekejte na připojení ostatních.

 


Milé ženy, matky, připravili jsme pro Vás online setkání na téma Máma – tajný superhrdina lockdownu. Pokud máte pocit, že se Váš život otočil o 180 stupňů, nic nezvládáte, nerozumíte svým dětem a energie dochází, připojte se k našemu setkání s psycholožkou Hanou Krejsovou. Věříme, že tato online pomoc přichází v pravou chvíli!

Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se přihlásit ZDE. Přihlášeným účastnicím zašleme před konáním akce odkaz na přihlášení se do platformy ZOOM, přes kterou setkání proběhne.


Webinář Jaroslava Šindlera (někteří ho možná znáte z webináře pro rodiče, který pro MAP lektoroval v pondělí 26. 11. – záznam z webináře o používání Microsoft Teams pro rodiče školáka ZDE) o všem, co potřebujete znát a umět používat v souvislosti s OneNote. Pokud si chcete udělat pořádek ve svých poznámkách a mít je vždy k dispozici v mobilu či na počítači, udělejte si čas ve středu 18. 11. a o týden později ve středu 25. 11. – v obou případech od půl druhé odpoledne. Webinář je akreditovaný v rámci DVPP a účastníci obou školení obdrží certifikát o jeho absolvování.

Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se na webinář přihlásit ZDE.


Setkání bylo ZRUŠENO!!! Přijměte pozvání na 9. setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, které bude otevřené všem zájemcům o představení originální výukové sady do matematiky Kvirin. Pomocí této stavebnice děti snáze a pomocí zážitku zvládnou učivo týkající se obvodů, obsahů, objemů, povrchů, zlomků a hranolů. Akce se uskuteční ve středu 4. listopadu 2020 od 14:00 do 15:30 h ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště. Vzhledem k omezené kapacitě prostoru je třeba se na akci přihlásit.

Alespoň dvě reference na Matematiku rukama:

ZŠ a MŠ Drmoul: “Pomůcka Matematika rukama je velmi názorná, jednoduchá pro používání, žáci s ní rádi pracují. Obsahuje jak jednoduchá, tak i složitější zadání, což umožňuje diferenciaci ve výuce. Učitel okamžitě vidí správné řešení. Používám pro skupinovou i individuální práci.”

ZŠ Baška: Díky sadě získá učitel příležitost bojovat s formálními poznatky, či pouze naučenými, ale nepochopenými vzorci. Následně může žáky dovést ke skutečnému poznání. Jako příklad uvedu, že slovo povrch byl pro několik žáků prázdný pojem, až po skutečném skládání hranolu a počítání počtu čtverečků došli k poznání, že se jedná ze součtu obsahů ploch. Sadu s chutí používám v běžné výuce i v kurzech připravujících na přijímací zkoušky.

MAP II Mnichovohradišťsko nachystal na pondělní večer webinář pro rodiče školáků, kteří k distanční výuce využívají prostředí Microsoft Teams.

Průvodce online výukou v Microsoft Teams pro rodiče školáka

pondělí 26. 10. 2020 od 20:00 do 21:00 hodin

Lektorem webináře bude Jaroslav Šindler, lektor a učitel s více než dvacetiletou praxí v kurzech zaměřených na ICT technologie a jejich použití ve vzdělávání.

Rodičům ukážeme:

 • jak se do Teams poprvé přihlásit;
 • jak prostředí vypadá;
 • kde najdou odkazy na online výuku;
 • jak poznají, že online výuka již běží;
 • jak se do online výuky připojit a co lze ve virtuální třídě dělat;
 • kam učitel nahrává materiály ke studiu;
 • kde najít zadání úkolů;
 • jak úkol vypracovat a odevzdat;
 • kde najít hodnocení;
 • jak si s učitelem psát;
 • jak přispívat do společné diskuse třídy.

Tři kroky, jak se připojit na webinář

1.
Klikněte na odkaz pro vstup na webinář

Přihlášení na webinář

2.
Zvolte možnost
Pokračovat v tomto prohlížeči

Na úvodní obrazovce Microsoft Teams zvolte tlačítko Pokračovat v tomto prohlížeči (nebo Připojit se místo toho na webu). Pokud již v počítači používáte aplikaci Teams, můžete online výuku spustit v ní.

3.
Připojte se anonymně

Pro přístup na webinář není nutný ani účet Microsoft, ani Office 365*. Vstoupit můžete i anonymně, bez ověření.

Máte-li již svůj účet Office 365, můžete se s ním do aplikace Teams přihlásit.

Hotovo, jste přihlášeni
Jste na webináři

Po přihlášení do online místnosti již uvidíte probíhající webinář. Může být prezentován výukový obsah nebo uvidíte záběr na vyučujícího.

Je možné, že tu budete v první chvíli sami. Nezoufejte a čekejte na připojení ostatních.

 


Spisovatelka Klára Smolíková zájemcům osvětlí, jak přistupuje k popularizaci historie či v čem se doplňuje muzejní lektorský program a čtenářský workshop. Přiblíží, proč ve svých knihách mj. využívá i formu komiksu.


Pokud se zajímáte o místně zakotvené učení, praktikujete jej v praxi či se o něm chcete dozvědět více a učinit jej součástí své běžné výuky, přijďte na naše setkání na toto téma vedené Mgr. Ivou Štrojsovou, a to ve čtvrtek 8. 10. 2020 v čase od 16:00 do 18:00 hodin. Sejdeme se před Volnočasovým centrem MH v Zámecké 744, Mnichovo Hradiště.

Na akci je nutné se registrovat ZDE.


Setkání s vedoucí mladoboleslavské PPP PhDr. Vandou Šikýřovou. Budete mít možnost doptat se na vše podstatné, co se týká spolupráce s PPP. Akce se uskuteční v úterý 6. října 2020 od 15:00 hodin.

Akce byla ZRUŠENA!!!


Další ze seminářů přímo na míru ředitelům škol či jejich zástupcům, tentokrát s lektory Mgr. Pavlem Zemanem a Ing. Radkou Šlegrovou, se uskuteční ve středu 23. září 2020 od 8:30 hodin v Kafé Ořech. Jde o náhradu za zrušený dubnový termín. Registrace na seminář ZDE.


Loňské setkání nad kvalitními dětskými knihami bylo velmi příjemné a inspirativní. Kromě zajímavých tipů na nové knihy vhodné pro práci s dětmi bylo skvělé vyhradit si určitý čas, “odpočívat” v přátelsky laděném prostředí a v klidu si promluvit s kolegyněmi z okolních škol. Pokud Vás tato nabídka zaujala, vězte, že i letos Vám nabízíme možnost obdobnou akci absolvovat, a to v úterý 22. září 2020 od 14:30 do 15:30 hodin pro prvostupňové učitele, od 15:30 do 16:30 hodin pro druhostupňové učitele v Městské knihovně MH. Pokud uvažujete o účasti, přihlaste se na email Markéty Tomášové (marketa.tomasova@mnhradiste.cz). Akce se uskuteční v rámci 8. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka.


Program spisovatelky Kláry Smolíkové pro 3. ročník ZŠ Bakov nad Jizerou.


Naše akce zakončující prázdniny (či vítající nový školní rok) se již pomalu stávají tradicí. Přijměte tedy spolu se svými dětmi pozvání na Pohádkové putování aneb Knížka žije!, kde vás přivítá Lenka Hřibová ze Semínka země (mnozí ji znají z předchozích akcí či z letošních příměstských táborů na Všeni). Těšit se můžete na vyrábění, divadélko a samozřejmě spoustu krásných dětských knížek. Dorazit mohou i učitelé nebo vedoucí kroužků – věříme, že se jim tato inspirace může hodit.


K prázdninové letní pohodě knihy neodmyslitelně patří. Pokud patříte mezi milovníky četby, zavítejte na náš letní čtenářský klub, který se uskuteční v příjemném prostředí Zahrady (za poštou). Oblíbenou knihu s sebou! Těší se na vás Mgr. Iva Śtrojsová.


Chceme naše učitele trochu opečovat, proto pro ně přicházíme s nabídkou workshopu na téma Supervize v době korony – ve čtvrtek 18. června 2020 od 14:00 do 17:15 h ve stodole Kafé Ořech. Ať už o supervizi něco víte, nebo je to pro Vás velká neznámá, přihlaste se! Zajistěte si možnost účasti u Markéty Tomášové (marketa.tomasova@mnhradiste.cz), počet míst je vzhledem k omezením přesně dán!


Workshop Mgr. Gabriely Lukové Sittové (psycholožka na GMH), ve kterém se zaměříme na praktické techniky užitečné pro práci s neklidnými a nepozornými dětmi. Bude založen na konkrétních kazuistikách přítomných. Počet účastníků je omezený (max. 12 osob), proto neváhejte a přihlaste se včas.

Přihlášení na workshop ZDE. Případně zkontaktujte Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Náhrada za zrušený březnový workshop!!!

Zveme všechny učitele 1. a 2. stupně základní školy (i odpovídajících ročníků víceletého gymnázia) na workshop Mgr. Lukáše Javorka (www.aktivniucitel.cz), který se uskuteční v úterý 9. června 2020 od 14:00 do 18:15 hodin. Těšit se můžete na ochutnávku pestrých aktivit využitelných nejen v matematice, a to hlavně formou párové práce.

Seminář je složen výlučně z modelových aktivit funkčních v reálné vyučovací hodině na základní škole. Seminář představuje tipy na krátké aktivity pro aktivizaci žáků – “startéry”, které vás i vaše žáky budou bavit – ZASLOUŽENÉ JMÉNO, KOSTKY, METR, ŠABLONY, TELEFONNÍ ČÍSLO, KOKTEJL, KOLOTOČ, HÁDANKY, PUZZLE, HÁDAČKA, KIMOVA HRA, MATEMATICKÉ HLAVOLAMY, DOBBLE, TRIMINO, PIŠKVORKY, PEXESO, BINGO, STEJNÝ-JINÝ, BĚHACÍ KUFR. Seminář ukazuje možnosti, jak pracovat se zadáním, aby upoutalo vaše žáky. Vyzkoušíme zadání ve formě TEXTU, OBRÁZKU, ZVUKU a VIDEA. Seminář představuje metody, se kterými tato zadání propojit: FLIPPED CLASSROOM, INDEXOVÉ ZNAČKY, PLAKÁT, CLIL, konstruktivistická metoda, heuristická metoda, myšlenková mapa, SOLE. Seminář ukáže tipy pro zapojení geoboardu na 1. a 2. stupeni ZŠ nejen v hodinách matematiky. Lektor představí nástroje pro tvorbu skládaček a cvičení do dvojic i skupin – TRIMINO ONLINE a TARSIA.

Vzhledem k omezenému počtu míst na workshopu je registrace nutná na email  marketa.tomasova@mnhradiste.cz (Markéta Tomášová).


Srdečně zveme zájemce o problematiku PAS (porucha autistického spektra) na přednášku organizace NAUTIS, která se bude konat ve čtvrtek 4. června 2020 od 17 hodin v přednáškovém sále Volnočasového centra MH. Vzhledem ke stále platným omezením je nutné se vejít do počtu 15 osob, proto je nutné svou účast potvrdit emailem či telefonicky: Markéta Tomášová, marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514. Občerstvení na akci podáváno nebude.


Přijměte pozvání na webinář Mgr. Petry Kobrové, který jsme nabízeli v březnu s místem konání v ZŠ Žďár. Z důvodů pandemie Covid-19 byl workshop zrušen, nicméně přicházíme s novým termínem a jinou formou. Webinář pojmenovaný Hodnocení v době korony se uskuteční ve středu 3. června 2020 od 19:00 hodin do zhruba 20:00 hodin, jeho součástí bude i prostor pro Vaše dotazy. V případě zájmu o webinář se prosím přihlašte na email marketa.tomasova@mnhradiste.cz (Markéta Tomášová), poté obdržíte link na přihlášení.


Malotřídním školám, resp. jejich pedagogům, nabízíme možnost společného online setkání a sdílení, na kterém budou moci přihlášení účastníci probrat vše aktuální, co je v současné době tíží, ale i to, co jim činí radost.


Další ze seminářů přímo na míru ředitelům škol či jejich zástupcům, tentokrát s lektory Mgr. Pavlem Zemanem a Ing. Radkou Šlegrovou, se uskuteční v pondělí 6. dubna 2020 od 8:30 hodin v Kafé Ořech. Registrace je nutná ZDE.


V rámci setkání malotřídních škol zavítáme do přípravné třídy při ZŠ Sokolovská. Její třídní učitelka Mgr. Šárka Coufalová seznámí účastníky z chodem “přípravky” a odpoví na všechny zvídavé otázky.

Pokud se budete potřebovat na cokoli doptat, obraťte se na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

Registrace je nutná ZDE.


Přijměte naše pozvání na workshop na téma Hodnocení, jehož lektorkou bude Mgr. Petra Kobrová, zástupkyně ředitele ZŠ Open Gate Babice. Workshop se uskuteční v ZŠ Žďár v úterý 24. března 2020 od 14:30 do 17:45 hodin. Společně pronikneme do tajů hodnocení, zamyslíme se nad jeho klady, zápory i omezeními a seznámíme se s různými metodami hodnocení, které směřují k efektivnímu učení. Vyzkoušíte si napat hodnocení na konkrétní práci, popřemýšlíme nad zpětnou vazbou ze strany žáků i nad tím, jaký pak mají žáci vztah k učení na základě našeho hodnocení.

“Tuček, Šlajs, čtyři – stejné chyby, stejné známky.”

Ať už jste, či nikoliv, milovníky svěrákovského humoru, s podobnou situací jste se bezpochyby setkali vícekrát. A je to opravdu tak? Platí, že měřit se má stejným metrem? Nebo je to přesně naopak = každý jsme jedinečný a máme právo na jedinečné hodnocení? Jak hodnotit ve šplhu veverku v porovnání s želvou? Nebo s rybou? Tak toby asi nešlo, že? K čemu nás to odkazuje? Že startovní čára není stejná? A je třeba to zohlednit? Nebo se třeba nemá želva/ryba co cpát do šplhání? Na každých 10 dobrých argumentů najdeme 10 stejně dobrých protiargumentů. Nebo že když přihlédneme z jakéhokoliv důvodu k předpokladům a kýženým posunům každého, v zásadě devalvujeme hodnocení? Takže jednička je u někoho taková a u jiného onaká? To přece také nedává smysl… A zatímco u Pepíka pěkná čtyřka zafunguje (příště už ji fakt nechce, a proto pořádně zabere), u Karolínky nezapůsobí vůbec (“Snažila jsem se opravdu hodně, a výsledek? Čtyřka? Už na to kašlu!”). No, a co teď s tím???

Na našem workshopu si v tom uděláme pořádek. Vzhledem k omezenému počtu míst je registrace na akci nutná ZDE.

V případě dotazů se obracejte na Markétu Tomášovu (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Zveme všechny učitele 1. a 2. stupně základní školy (i odpovídajících ročníků víceletého gymnázia) na workshop Mgr. Lukáše Javorka (www.aktivniucitel.cz), který se uskuteční v úterý 17. března 2020 od 14:00 do 18:15 hodin. Těšit se můžete na ochutnávku pestrých aktivit využitelných nejen v matematice, a to hlavně formou párové práce.

Seminář je složen výlučně z modelových aktivit funkčních v reálné vyučovací hodině na základní škole. Seminář představuje tipy na krátké aktivity pro aktivizaci žáků – “startéry”, které vás i vaše žáky budou bavit – ZASLOUŽENÉ JMÉNO, KOSTKY, METR, ŠABLONY, TELEFONNÍ ČÍSLO, KOKTEJL, KOLOTOČ, HÁDANKY, PUZZLE, HÁDAČKA, KIMOVA HRA, MATEMATICKÉ HLAVOLAMY, DOBBLE, TRIMINO, PIŠKVORKY, PEXESO, BINGO, STEJNÝ-JINÝ, BĚHACÍ KUFR. Seminář ukazuje možnosti, jak pracovat se zadáním, aby upoutalo vaše žáky. Vyzkoušíme zadání ve formě TEXTU, OBRÁZKU, ZVUKU a VIDEA. Seminář představuje metody, se kterými tato zadání propojit: FLIPPED CLASSROOM, INDEXOVÉ ZNAČKY, PLAKÁT, CLIL, konstruktivistická metoda, heuristická metoda, myšlenková mapa, SOLE. Seminář ukáže tipy pro zapojení geoboardu na 1. a 2. stupeni ZŠ nejen v hodinách matematiky. Lektor představí nástroje pro tvorbu skládaček a cvičení do dvojic i skupin – TRIMINO ONLINE a TARSIA.

Vzhledem k omezenému počtu míst na workshopu je registrace nutná ZDE.

V případě nutnosti se obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Ve spolupráci s MŠ Klubíčko bychom Vás rádi pozvali na přednášku Dr. Wolfganga Sassmannshausena, která se bude konat v boseňské MŠ Klubíčko ve čtvrtek 5. března 2020 od 18:00 hodin. Přijďte se zaposlouchat do moudrých slov německého odborného pedagoga, mentora a lektora, jehož doménou je výchova a vzdělávání předškolních dětí.

Přednáška je pro zájemce zdarma. Tlumočení z němčiny do češtiny bude zajištěno.

Vzhledem k omezenému množství míst v mateřské škole je nutné, abyste se na akci zaregistrovali ZDE.


Pokud se chcete dozvědět, čím vším se zabývá Speciálně pedagogické centrum v Mnichově Hradišti, přijďte ve čtvrtek 5. března 2020 do Volnočasového centra MH na setkání, kterým Vás od 17:00 do 19:00 hodin provede Mgr. Jana Vízková, speciální pedagožka a logopedka, vedoucí SPC.

Přihlášení na setkání není nutné. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, obraťte se na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Pozvánka pro školní metodičky, metodiky a psycholožky na březnovou schůzku (4. března 2020 od 16:00 do 18:00 hodin) do kanceláře MAP ve Volnočasovéma centru MH. Na schůzce se naváže na téma, na které v podzimním termínu nebylo mnoho času: třídnické hodiny jako prostředek prevence. A pokud naopak na březnové schůzce čas zbude, budeme se zabývat tématem, které se objevilo na listopadovém kulatém stolu věnovaném přechodům dětí z MŠ do ZŠ – dojíždějící dítě: školní družina, školní klub…

Srdečně zveme i školní metodičky z obcí mimo Mnichovo Hradiště!


Znáte Hejného matematiku? Pokud je pro Vás tato metoda prázdným pojmem, přijďte to změnit na workshop, kterým cílíme na učitele mateřských a prvního stupně základních škol či rodiče, Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody. Na zájemce se budeme těšit ve čtvrtek 27. února 2020 od 14:30 do 18:00 hodin, a sice ve Volnočasovém centru MH. Účastníci obdrží certifikát o absolvování workshopu.

Na workshop je třeba se registrovat ZDE. V případě nutnosti se obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

Více informací o Hejného matematice zde: https://www.h-mat.cz/


Kdo z neformálních vzdělavatelů či učitelů by nechtěl umět správně a poutavě vytvořit pracovní list?! Jde o originální materiál, který umožňuje aktuálně reagovat na potřeby dané skupiny a “ušít” jej přímo na míru školní třídě, návštěvníkům knihovny či muzea atd. O své zkušenosti s tvorbou pracovních listů se s Vámi podělí spisovatelka Klára Smolíková, a to v tříhodinovém workshopu konaném v úterý 18. února 2020 od 15:00 do 18:00 hodin v Kafé Ořech (Poříčská 17, Mnichovo Hradiště). Jste srdečně zváni!

Kapacita workshopu je již zcela zaplněna. Registrovat se můžete pouze jako náhradník ZDE. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Rozvoj čtenářské gramotnosti je celospolečensky vnímán jako velmi podstatný, vždyť “čtení a čtenářská gramotnost patří mezi nezbytné předpoklady k rozvíjení klíčových kompetencí, zejména kompetence k učení, a jsou stále více využívány jako nástroj k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě” (Čtenářská gramotnost ve výuce, metodická příručka NÚV, 2011). Pokud žáci dobře zvládnou čtenářské dovednosti, odrazí se to i na jejich výsledcích: dovednost vyrovnat se s náročnějšími texty je zvýhodňuje i v dalším průběhu studia a následně i v pracovním životě. Porozumění textu (jakémukoliv) by měli u svých žáků pedagogové upevňovat, podporovat a rozvíjet, a to nejen v rámci výuky českého jazyka a literatury, ale i v ostatních školních předmětech. Proto Vám nabízíme dvoudenní worskhop Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem, který Vás v bohaté hodinové dotaci jistě inspiruje, a to v pátek 14. února 2020 od 13:00 do 19:00 hodinv sobotu 15. února 2020 od 9:00 do 15:30 hodin, v obou případech bude místem konání Volnočasovém centru MH. Účastníci obdrží certifikát o absolvování workshopu.

Na workshop je třeba se registrovat ZDE. V případě nutnosti se obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

 


„Každé dítě má svůj talent a každý talent je výhodou pro celou společnost. Stačí, když jej podpoříme.“  (Opher Brayer)

Přijměte naše pozvání na workshop metody Stages, jejíž poznání Vám zprostředkuje Mgr. Zuzana Hladíková a Mgr. Martin Lána. Akce, na kterou jsou zváni nejen pedagogové, ale i rodiče, se uskuteční ve čtvrtek 16. ledna 2020 od 15:30 do 18:00 hodin na ZŠ Studentská (Studentská 895, Mnichovo Hradiště). Kromě poznání podstaty metody Stages dojde i na ochutnávku různých technik a cvičení!

Vstup na akci je pro zájemce zdarma, registrace je však nutná ZDE. V případě dotazů se prosím obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

 

Stages je systém inovativního vzdělávání, který umožňuje dětem všestranně rozvíjet talent a kreativitu s využitím principů matematiky, pohybu a umění. Cílem je rozvíjet schopnost rychle si osvojovat nové informace a dál s nimi kreativně pracovat.

Metoda Stages pomáhá dětem se rychleji učit a podporuje jejich kreativitu díky rozvoji matematického myšlení opřeného o přirozené schopnosti mozku se učit. Umožňuje rozvoj multitalentované osobnosti schopné přenášet postupy a znalosti mezi různými oblastmi, předměty, odvětvími. Kreativita je základem pro inovativnost a podnikavost.

 

Mgr. Zuzana Hladíková je již 28 let speciální pedagožkou na ZŠ Švermova (Mnichovo Hradiště). Je koordinátorkou metodik IT, ŠVP, mezinárodních projektů, řídí projekty EU. Je lektorkou interaktivních tabulí a již třetím rokem lektorkou-metodistkou Stages. Je jedinou aktivní lektorkou této metody ve Středočeském kraji. Kromě Mnichova Hradiště je metoda využívána ještě na školách např. v Písku, Litoměřicích, Mostě, Ostravě.

Mgr. Martin Lána je učitelem informatiky a zástupcem ředitele na ZŠ a MŠ Děčín IV (Máchovka). Dlouhodobě se věnuje praktickému objevování a sdílení smysluplných cest využívání digitálních technologií ve vzdělávání a učení žáků i učitelů. Aktuálně spolupracuje s NÚV (revize RVP), ČŠI (klíčové kompetence) a projektem iMyšlení. Zajímá se o praktické využití vizuálního myšlení, spolupráci a tvorbu v on-line prostředí. 


I Kněžmost se již brzy dočká svého questu. Stejně jako v případě Mnichova Hradiště bude lektorkou RNDr. Blažena Hušková. Akce je pod taktovkou kněžmostské knihovny, takže výsledek jistě bude stát zato!

 


Pokud přicházíte do kontaktu s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už jako rodič, nebo jako učitel či asistent pedagoga, přijměte naše pozvání na workshop zaměřený na komunikaci u předškoláků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dozvíte se vše podstatné o vývoji takovéhoto dítěte, o diagnostice a terapii narušené komunikační schopnosti u dětí, jak takové dítě rozvíjet a jak ho správně motivovat. Lektorkou bude PaedDr. Mária Jancíková, klinická logopedka. Akce je pro účastníky zdarma, registrace není nutná.

Workshop se uskuteční ve čtvrtek 9. ledna 2019 od 17 do 19 hodin ve Volnočasovém centru MH. Pokud máte jakýkoliv dotaz, obracejte se na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Pod hlavičkou našeho projektu Vám v adventním čase nabízíme dvě hodiny zklidnění a příjemné kreativní činnosti. V literární části našeho Předvánočního snového čtenářského klubu se Vás ujme Mgr. Iva Štrojsová, tvořivou část si vzala na svá bedra Mgr. Lucie Beranová. Těšíme se na Vás v úterý 10. prosince 2019 od 16:30 hodin na Gymnáziu MH.

Dejte nám vědět, zda dorazíte (snáze tak odhadneme množství materiálu pro vyrábění): marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514. Počet účastníků je omezen!


Při diskusích v rámci pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka jsem naťukly (v pracovní skupině jsou samé dámy) i problematiku médií a informací, které podávají. Vzhledem k tomu, že tato problematika se čtenářské gramotnosti nadmíru týká, rozhodly jsme se zorganizovat pro Vás na toto téma workshop. Přijměte tedy naš pozvání na středu 4. prosince 2019, a to od 16:00 do 19:00 hodin na GMH, kde se uskuteční workshop Jednoho světa na školách nazvaný Zpravodajství – jak se orientovat v médiích, lektorem bude Tomáš Titěra z JSNS.

Program workshopu:

Blok 1 – Plakáty (O)pravdu?, aplikace MQTester (70 minut)

 1. Úvod, představení lektora a účastníků, představení aktivit JSNŠ (5 min)
 2. Společný brainstorming – co je mediální/zpravodajská gramotnost? Jak ji vyučovat? (5 minut)
 3. Představení portálu jsns.cz – audiovizuální lekce, metodické materiály… (5 minut)
 4. Plakáty O pravdu? – jednoduchý nástroj pro úvod do různých forem analýzy mediálních sdělení. Představení plakátů, praktická ukázka – skupinová práce účastníků s plakáty 1 – 4 (20 minut)
 5. Aplikace MQTester – aplikace pro otestování vlastní mediální gramotnosti. Představení aplikace, praktická ukázka – pokud bude k dispozici wifi a účastníci budou mít chytrá zařízení, mohou sami vyzkoušet (15 min)
 6. Otázky, řízená diskuze – využitelnost aktivit v hodinách, možné obavy… (10 min)

Blok 2 – 5 klíčových otázek (60 minut)

 1. Koncepce 5 klíčových otázek – představení metodiky, 2 videa od Kovyho na ukázku – Kdo? Co? – včetně reflexe po sledování (metoda INSERT) a doprovodné aktivitě k videu Kdo? (45 minut)
 2. Praktická ukázka (demonstrace lektorem) – analýza článku ze seriózního zpravodajského webu pomocí 5 klíčových otázek (15 minut)

Blok 3 – Analýza mediálních sdělení (45 minut)

 1. Využití metody k analýze dvou dezinformačních článků: Rozdělení Československa je neplatnéEU chce zrušit písmeno Ř – práce ve dvojicích. Každá dvojice se zabývá jednou z klíčových otázek pro jedno ze dvou sdělení – (10 minut)
 2. Prezentace výsledků a diskuze nad nimi (20 minut)
 3. Závěrečné shrnutí – co vše nabízí portál JSNŠ.cz k mediálnímu vzdělávání – dle brožury Mediální vzdělávání, dále představení nové publikace Být v obraze 2 (5 minut)
 4. Závěrečná diskuze/otázky (10 minut)

 

Vzhledem k omezenému počtu míst je třeba se na workshop registrovat ZDE. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

 


Význam hospitace pro poskytování zpětnovazebních informací učitelům není dlouhodobě doceňován. Proto jsme pro Vás v rámci projektu připravili workshop Mgr. Dagmar Burdové ze ZŠ Zámecká v Litomyšli na téma vzájemných hospitací mezi učiteli a mentoringu. Přijďte tedy v pátek 29. listopadu 2019 od 14:00 do 17:15 hodin do přednáškového sálu ve Volnočasovém centru MH, kde se dozvíte vše podstatné o obou tématech.

A kdo by se chtěl na téma hospitací připravit předem, projděte si zajímavý a návodný příspěvek na metodickém portálu RVP příznačně nazvaném Hospitace.

Registrace na workshop je nutná ZDE. V případě dotazů se obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


 

Představení z cyklu Listování, tentokrát pro žáky šestých a osmých ročníků mnichovohradišťských škol.


Členky pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka zvou všechny zájemce na Čtenářský inspiromat, který se uskuteční v úterý 19. listopadu 2019 od 16:30 hodin ve Volnočasovém centru MH. Připraví si pro Vás výběr z toho, co souvisí s rozvojem čtenářské gramotnosti a úspěšně používají ve své výuce či při jiné práci s dětmi, ať už jde o různé knihy, pracovní listy, pomůcky, zajímavé odkazy, hry… Věříme, že půjde o příjemné neformální setkání plné sdílení a zajímavých doporučení. Čím více se nás sejde, tím více obohacující to pro všechny bude – a přinesete-li si i Vy své “materiály”, které budete chtít představit, bude setkání o to pestřejší!

Pokud byste se potřebovali na cokoli doptat ohledně Čtenářského inspiromatu, obraťte se na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514). Na tento kontakt můžete též oznámit svou účast (či svůj vlastní “vklad” ke společnému sdílení). Případně přijďte i bez ohlášení, budeme se na Vás těšit!


Máme radost, že se nám podařilo domluvit pro učitele škol v ORP Mnichovo Hradiště workshop na téma Komunikace s rodiči, který se uskuteční v úterý 12. listopadu 2019 od 14 do 19 hodin na Základní škole Sokolovská v Mnichově Hradišti, jehož lektorem bude PhDr. David Čáp, PhD., který přednáší na katedře psychologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a věnuje se tématům šikany, agrese, konfliktním situacím, problematice domácího násilí atd.

Na workshopu se zaměříme na téma komunikace učitele (resp. školy) s rodiči –  jak by měla probíhat, aby byla naplněna očekávání učitelů i rodičů, a jak se vyhnout případným nedorozuměním a konfliktům mezi školou a rodiči. Workshop je určen pouze učitelům (či studentům učitelství) a pro zájemce je zdarma.

Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné se přihlásit ZDE. Pokud byste potřebovali jakékoli doplňující informace, obraťte se na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Pokud jste rodiči předškolního dítěte, zbystřete pozornost a přijměte naše pozvání na workshop na téma Školní zralost, kterým Vás provede Mgr. Hana Otevřelová, jež se profesně věnuje výchově a vzdělávání dětí, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky a jako speciální pedagožka pomáhá převážně při prevenci a nápravách specifických poruch učení a chování (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, porucha koncentrace pozornosti, hypoaktivita, hyperaktivita).
Workshop se uskuteční ve středu 6. listopadu 2019 od 16:00 do 19:00 hodin ve vinárně KLUBu (Masarykovo nám. 299, Mnichovo Hradiště). Co rodičům přinese?
● Informace o oblastech školní zralosti a jejich důležitosti pro úspěch prvňáčka, tedy troška teorie pro rodiče – při praktických ukázkách, tedy žádný frontální a nudný výklad přednášejícího.
● Názorné ukázky, jak danou oblast prověřit, rozvíjet, ale také ukázky ze sešitů dětí již školou povinných, kde se nezralost zrcadlí.
● Rodiče si vyzkoušejí na vlastní kůži úkoly na zrakové vnímání, sluchové vnímání, předmatematické představy, prostorovou orientaci, grafomotoriku…
● Rodič nemusí hledat odpovědi sám, ale nabídne mu je právě tento workshop.
● Rodiči budou zodpovězeny konkrétní dotazy k danému tématu.

 

Vzhledem k omezenému počtu účastníků je registrace nutná ZDE. V případě dotazů můžete kontaktovat Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Přijměte pozvání na další ze setkání učitelek i ředitelek mateřských škol z ORP Mnichovo Hradiště – tentokrát jste zvány do MŠ Doubrava (Doubrava 210), a to v úterý 5. listopadu 2019 od 16:30 do 18:30 hodin. Společně si prohlédneme interiér školky i její rozlehlou zahradu (doporučujeme vhodné obutí!!!) a seznámíme se s chodem mateřské školy. Naše pozvání přijala i Kateřina Vítová, knihovnice Městské knihovny MH, která Vám představí kvalitní současnou literaturu pro Vaše děti i zajímavé programy, které knihovna školkám nabízí.

V případě zájmu o toto setkání se prosím obraťte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514). Těšíme se na Vás!


Zveme všechny ředitelky a ředitele základních škol z ORP Mnichovo Hradiště i blízkého okolí na přátelské posezení s možností sdílet radosti i starosti ředitelského povolání, které se uskuteční v příjemném prostředí restaurace Amuse Bouche (Víta Nejedlého 8, Mnichovo Hradiště) v úterý 5. listopadu 2019 od 14:00 do 16:00 hodin.

Přihlásit se můžete na email marketa.tomasova@mnhradiste.cz (Markéta Tomášová).


Zveme všechny zájemce zejména z řad učitelů (ale i rodičů) na workshop na téma Triády aneb Třídní schůzky trochu jinak, který se uskuteční v pondělí 4. listopadu 2019 od 16 do 19 hodin na Gymnáziu MH. Dozvíte se, v čem jsou triády užitečné (co mi to přinese), kdo všechno se na triády musí připravit a jak, co udělat pro to, aby probíhaly triády hladce (časy, prostředí, kdo je vlastník učení), i informace o popisném jazyku jako nástroji schůzky.

Pokud byste již nyní chtěli získat více informací o tomto tématu, začtěte se do zajímavého článku Klasické třídní schůzky jsou “o nás bez nás”, dejme šanci diskusi ve třech, který Vám tyto schůzky ve schématu učitel – rodič – žák představí trochu blíže.

Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné se na workshop přihlásit ZDE. Pro více informací kontaktujte Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Neklidné a nepozorné dítě, ADHD, ADD… aneb teoretické základy, podpora a sdílení, představení a nácvik technik rozvoje pozornosti a soustředění
Mgr. Gabriela Luková Sittová, lektorka tohoto workshopu, je v Mnichově Hradišti nejspíš známá ze svého současného působení na Gymnáziu Mnichovo Hradiště coby školní psycholožka, stejnou pozici zastávala i na ZŠ Sokolovská. Pro zájemce z řad rodičů či učitelů mateřských a základních škol si připravila workshop s praktickými nácviky, jejichž cílem je podpora rodičů, seznámení s možnostmi rozvojových technik pro zlepšení soustředění i nápravami již diagnostikovaných poruch.
Kromě stručného teoretického vhledu do dané problematiky se lektorka zaměří na možnosti prevence a emoční podpory a možné výchovné postupy, které se v praxi osvědčují. Praktická část bude věnována technikám a způsobům práce zaměřeným na rozvoj soustředění, časové orientace atd. Prostřednictvím pracovních listů si některé z vybraných technik budete moci vyzkoušet.
Workshop se uskuteční ve čtvrtek 24. 10. 2019 od 17:00 do 19:00 hodin ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště.
KAPACITA WORKSHOPU JE NAPLNĚNA. MOŽNOST PŘIHLAŠENÍ POUZE JAKO NÁHRADNÍK ZDE. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).
Těšíme se na společné setkání!

Další ze série setkání malotřídních škol se tentokrát uskuteční v ZŠ Veselá. Prohlédneme si tamní základní i mateřskou školu, připomeneme si městskou knihovnou doporučovanou četbu pro školáky, poinformujeme přítomné o výsledcích dotazníků ohledně demokratických principů ve školách a možná si i zacvičíme s Petrem Hufem:-) Těšíme se na Vás!
Hlásit se můžete na email marketa.tomasova@mnhradiste.cz (Markéta Tomášová), příp. telefonicky na číslo 732 680 514.

Workshop pro žáky ZUŠ MH a další malé/mladé zájemce a čtenáře ve věku 10-15 let, na kterém se zábavnou formou vydáme po stopách výtvarného umění.


Kdo z nás si neplánuje budoucnost?! Mgr. Karel Minařík ze ZŠ Partazánská v České Lípě v Mnichově Hradišti již hovořil o důležitosti pozitivního klimatu ve škole. Tentokrát se s ním setkáme na jeho “domácí půdě”, abychom pohovořili o strategickém plánování v prostředí mateřské a základní školy a zhlédli konkrétní příklad v praxi.

Zveme všechny zájemce z řad ředitelů mateřských a základních škol a jejich zástupce a členy řídícího výboru na výjezdní seminář Strategické plánování z pohledu ředitele, který se uskuteční v pondělí 14. října 2019 od 14:00 do 19:00 hodin na ZŠ Partyzánská v České Lípě. Doprava na akci i občerstvení jsou zajištěny.

Pro více informací a přihlášení kontaktujte Martinu Kestnerovou (martina.kestnerova@mnhradiste.cz, 776 009 978).


Věříme, že tato akce Městské knihovny Mnichovo Hradiště osloví všechny učitele prvního stupně základních škol i učitele českého jazyka druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Rádi bychom jejím prostřednictvím přispěli k lepší spolupráci mezi školami a knihovnou.

V úterý 8. října 2019 vás zveme do Městské knihovny MH na setkání, které bude v první hodině věnováno prvostupňovým učitelům (14:30-15:30 h), v druhé hodině druhostupňovým (15:30-16:30 h) – v obou případech pak představí paní knihovnice knižní novinky vhodné pro jednotlivé věkové kategorie, následovat bude debata o možnostech spolupráce knihovny se školou.

Zájemce o toto setkání prosíme, aby si s sebou přinesli své seznamy “povinné četby” pro jednotlivé ročníky!

V případě dotazů a pro přihlášení zkontaktujte, prosím, Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Milé koordinátorky a koordinátoři žákovských parlamentů včetně městského,

srdečně Vás a Vaše žáky zveme na setkání žákovských parlamentů, které se uskuteční
v pondělí 7. října 2019 od 13:00 do 15:00 na ZŠ Sokolovská v Mnichově Hradišti.
Program (žáci a koordinátoři společně):
1. Přivítání, představení
2. Ledolamka
3. Zvyšování prestiže parlamentu
4. Nápady na aktivity v rámci parlamentu
5. Závěrečné shrnutí
6. Rozloučení
Od 15:00 do 16:00 hodin bude lektorka Mgr. Petra Slámová k dispozici koordinátorům pro konzultace týkající se činnosti žákovských parlamentů.
Počet míst: z každé školy je možné poslat cca 2 učitele a cca 5 žáků (konečný počet se bude odvíjet od počtu přihlášených)
Lektorka: Mgr. Petra Slámová, koordinátorka občanského vzdělávání a žákovského parlamentu na ZŠ Partyzánská Česká Lípa, krajská koordinátorka Občankářů pro Liberecký a Ústecký kraj.
Napište, prosím, do úterý 1. října 2019 jména žáků a koordinátorů, kteří se akce zúčastní, a sice na email ifa.dobiasova@post.cz (Iva Štrojsová).

Při setkáních pracovní skupiny “demokratů” a místně zakotveného učení se objevilo i téma učení vně školní budovy. Učení venku má jen samá pozitiva: učit se venku děti baví, zvyšuje se zájem o učení, zlepšují vzdělávací výsledky dětí, učení venku navíc podporuje zdraví dětí, zvedá spokojenost a náladu dětí i učitelů, posiluje vztahy mezi dětmi i s učiteli a je přirozené.

Proto pro Vás MAP II Mnichovohradišťsko připravil workshop lektorky Moniky Hoškové, učitelky ZŠ, která Vás naučí, jak učit venku. Workshop se uskuteční ve středu 2. října 2020 ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště, od 14:30 do 17:30 h – částečně ve Volnočasovém centru MH, částečně v jeho nejbližším okolí.

Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné se na workshop registrovat ZDE. Pro více informací se obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Zveme všechny zájemce z řad rodičů, prarodičů, ale i učitelů a vedoucích neformálního vzdělávání, kteří se zajímají o problematiku kyberšikany či se jich úzce dotýká, aby přišli na workshop vedený PhDr. et Mgr. Janem Traxlerem – konat se bude ve čtvrtek 26. září 2019 od 17 do 19 hodin ve Volnočasovém centru MH.

Uživateli internetu jsou nejen dospělí, ale také děti – kromě množství informací, které můžeme díky internetu zjistit, je s ním spojena též řada nástrah: v každodenním životě učíme děti bezpečnému fungování a stejně tak bychom je měli učit i bezpečnému užívání internetu. “Děti jsou často poučeny již ve škole od pedagogů, lektorů primární prevence nebo ostatních spolužáků. Avšak rodič je ten, který tyto informace může postrádat. A právě v rodině je nutné těmto rizikům předcházet, protože nejvíce času na internetu děti tráví právě doma ve svém volném čase.” (Citováno z příručky Bezpečně na internetu.)

Cílem workshopu je srozumitelně upozornit na nejčastější rizika spojená s využíváním internetu (práce s reálnými případy), ukázat si strategii řešení konkrétních situací a zaměřit se na prevenci rizikového chování spjatou s užíváním informačních technologií. Nahlédneme též na téma bezpečné komunikace a ochrany soukromí či souvislosti tématu s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

 

Kapacita workshopu je již NAPLNĚNA. Hlásit se můžete pouze jako nahradník zde. Při uvolnění místa Vás budeme informovat.

Pro více informací se obraťte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


 

Zveme všechny vážné zájemce zejména z řad učitelů mateřských a základních škol (1. stupeň), případně i rodičů na workshop Přírodní zahrada aneb Jak tvořit živou učebnici pro děti a žáky, který se uskuteční v úterý 17. září 2019 od 13:30 hodin (do 18:30 hodin) na půdě ZŠ Klášter Hradiště nad Jizerou (částečně též na zahradě MŠ Klášter).

Workshop bude tvořen třemi na sebe navazujícími bloky:

1. blok: Přírodní zahrada

Seznámíte se s definicí pojmu přírodní zahrada, se zákonitostmi a principy fungování biotopů simulujících přírodní procesy, jednotlivými prvky zahrad přírodního typu a praktickými návody, jak je vybudovat společně s dětmi s minimem finančních prostředků.

2. blok: Ukázkové projekty z praxe

Účastníci se dozvědí, jak navrhovat a tvořit výukovou přírodní zahradu společně s dětmi s využitím lokálních zdrojů, jak při budování zahrady navázat spolupráci s rodiči, místními spolky či dalšími členy místní komunity. Součástí tohoto bloku bude též prezentace projektů, které již byly uskutečněny, a návody na konkrétní aktivity.

3. blok: Přírodní zahrada jako praktická pomůcka při vzdělávání

Seznámíte se s výstupy mezinárodního projektu “Děti v permakultuře” a dostanete přehled existujících relevantních zdrojů k tématu. V tomto bloku účastníky ještě čeká: ucelené kurikulum pro děti od 3-6 let a od 7-12 let; manuál, jak sdílet permakulturu s dětmi; on-line databáze aktivit a výukových plánů; navazující semináře pro pedagogy.

Cílem workshopu je seznámit účastníky s konceptem zahrady přírodního typu jako praktické učební pomůcky – budou prezentovány konkrétní příklady a návody, jakým způsobem zahradu navrhovat a postupně budovat společně s dětmi a jak ji dále využívat při vzdělávání.

 

Registrace na tento workshop je vzhledem k omezenému počtu míst nutná ZDE. Pro více informací se obraťte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


 

MAP II Mnichovohradišťsko zve všechny zájemce z řad rodičů, učitelů mateřských a základních škol či neformálních vzdělavatelů, ale i dětí na workshop S dětmi přírodě blíž a častěji, kterým v neděli 1. září 2019 od 15 do 17 hodin na pláži u Jizery pomyslně zakončíme letní prázdninové radovánky a přivítáme nový školní rok.

Zkušená lektorka Lenka Hřibová ze Semínka země nabídne všem zúčastněným inspiraci pro jejich práci s dětmi. Cílem je nabídnout kompenzaci “interiérového dětství” – chceme, aby děti neseděly doma, ale chodily do přírody, aby se venku naučili hrát si a najít si zábavu. Mnohdy stačí jen nějaká drobnost, nalákání na téma, malé pošťouchnutí a dětská fantazie se může sama rozvinout do všemožných směrů. My dospělí můžeme jejich dětské snažení pozorovat zpovzdálí, případně se můžeme přidat. V těchto aktivitách zažije úspěch opravdu každé dítě!!!

Jaký vás čeká program?

 • Inspirativní výstavka land artových a jiných aktivit s dětmi a pro děti (“lesní ateliér” – inspiromat)
 • Bosonohý chodníček – rozvoj smyslu hmatu nejenom na horních končetinách, přenosná mobilní verze, která leckdy na akcích slouží nejenom k vyzkoušení bosé chůze, ale i jako “lezeniště” pro batolátka (“mobilní dětský koutek plný přírodnin” k přebírání a stavění – šišky, kamínky, ořechy, kůry atd.)
 • Divadélka: “Jak se vychovávají malí medvědi” (tyčkové loutky z klacíku, téma rodičovského ovlivňovaní spontánní dětské hry); “O červené lodičce” (námořnické téma nás nasměruje k hamakám, jež slouží jako divadelní scéna: k čemu jsou hamaky  dobré do terénu, představení konceptu “hamaka čítáren”); “O stromech na stromech” (https://ucimesevenku.cz/)
 • Dílničky pro děti – tvoření z přírodních materiálů: ze všeho, co konkrétní roční doba nabízí, podzim je nejbohatší (barevné plody, stejně již odumírající části rostlin atd.) – klacky, klacíky (nejkreativnější dětská hračky, která je bohužel při dnešním životním stylu spoustě dětí nedostupná); budeme kutit z kůry (lodičky), z bláta (tváře stromů), ze semínek (mandaly, obrázky; jde o nejúspornější a nejčistší přírodninu, vhodnou třeba i na tácek do postele pro marody). Z principu nejde ani tak o výsledek, ale o proces – fotodokumentace. Proč přírodniny? V dnešní přetechnizované době jsou děti obklopeny a zavaleny spoustou umělých povrchů a materiálů. Z přírody (i přírodnin ) čerpají energii. Hmat (hrubá i jemná motorika) postupně degeneruje na   “display obrazovky”. Pamatujme na zásadu: nejdřív musím svět “uchopit” – dotknout se, abych ho mohl pochopit. Smyslové podněty mají v raném dětství velký význam, intelektuální rozvoj staví až na konkrétních zážitcích.

Registrace na akci není nutná. Pro více informací kontaktujte Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

 

Dopřejme dětem “luxus” přirozeného světa. Chudé dětství v bohatých zemích. 

Síla jednoduchosti.

Exotika blízkého.

Proces, ne výsledek.

Méně je více.

Ne rady, ale radost. 

“PraHra je hra s přírodními materiály, jako jsou třeba listy, větve, plody, mech, kamínky, kořeny, bláto, půda, písek, led, vody, ale i se zvířaty, živly, životními prostory, terénem, přírodními jevy, ročními obdobími a rytmy. PraHra je hra v přírodě a s přírodou, jaká v místnostech není nikdy možná. V PraHře nejde o návrat k přírodě, poesii a romantiku, nejde o přiblížení se přírodě, ale bez výjimky jde o jedno jediné: PraHra je pro děti vstupní branou k vybudování poznání přírody….” (Rudolf Hettich – z knihy Spielplatze für Kinderseelen)

Citováno z webu Semínka země.


Potřebujete inspiraci pro svou školní či domácí zahradu? Rádi byste ji pojali jako “přírodní zahradu”? V tom případě s námi vyjeďte v pondělí 17. června 2019 do Jičína, kde jsme pro Vás domluvili návštěvu v ekologickém areálu Čtyřlístek. Těšit se můžete na geologickou stezku, zvířecí příbytky, jezírko s mokřadem, suchou stráň či ovocný sad. Přihlášky prosíme nejpozději do 30. května 2019 na email marketa.tomasova@mnhradiste.cz nebo na telefonní číslo 732 680 514 (Markéta Tomášová).

 


Světlana Čiberová je intuitivní celostní vizážistka. Svým neotřelým vystoupením na vzdělávacím festivalu Nakopněte svoji školu, kdy hovořila o důležitosti prvního dojmu, barvě vlasů, účesu, barvě a typu oblečení atd., nás přesvědčila, že má co říct nejen veřejnosti, ale zejména pedagogům či neformálním vzdělavatelům, kteří pracují s dětmi a svým vzhledem na ně nemálo působí. Přijměte tedy naše pozvání na interaktivní přednášku na téma Co svým vzhledem sdělujeme světu aneb proč vypadáme, jak vypadáme, kterou pro zájemce organizujeme 31. května 2019 od 16 hodin v přednáškovém sálu Volnočasového centra MH. Věříme, že zažijete příjemný páteční relax. Vstup pro přihlášené zdarma.

Registrace nutná (viz níže). Přihlásit se můžete též emailem na marketa.tomasova@mnhradiste.cz či telefonicky na čísle 732 680 514 (Markéta Tomášová)

 


 

Mateřská a základní škola v obci Okna je velmi inspirativní školní “institucí”. Přesvědčit se o tom budete moci na odpoledním výjezdu, který Vám nabízíme v úterý 28. května 2019. Pokud Vás zajímá např. lesní školka, využití výpěstků vlastní školní zahrady ve školní kuchyni, vaření bez polotovarů, přírodní školní zahrada, domácí vzdělávání a mnohé další, přidejte se k nám a zažijte odpoledne plné inspirace. Akce je zdarma a je určena pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům mateřských i základních škol, případně rodičům. Doprava bude zajištěna. Přihlaste se prosím nejpozději do 16. května 2019 Markétě Tomášové na email marketa.tomasova@mnhradiste.cz či telefonní číslo 732 680 514. Bližší informace o výjezdu budou zděleny konkrétním přihlášeným.

 

 


S místně zakotveným učením jsme se setkali již v projektu MAP I Mnichovohradišťsko – nejprve na semináři RNDr. Blaženy Huškové, následně též při tvorbě prvního mnichovohradišťského questu. Koho možnost výuky “v terénu” zaujala, přijďte na interaktivní seminář RNDr. Jiřího Kulicha ze Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov s názvem Místně zakotvené učení a jeho přínos pro žáky. Dozvíte se, co je to MZU a jak může být přínosné při výuce žáků ve školách a stanete se i tvůrci aktivit, díky nimž budou moci děti začít poznávat své bezprostřední okolí.

Vstup na seminář bude pro přihlášené zdarma, ale počítejte s omezeným počtem míst. Těšit se na Vás budeme ve čtvrtek 23. května 2019 od 14 hodin ve Volnočasovém centru MH. Hlásit se můžete prostřednictvím online formuláře (viz níže), emailem na marketa.tomasova@mnhradiste.cz či telefonicky 732 680 514 (Markéta Tomášová).

 


O pozitivní klima ve škole jde všem zainteresovaným – učitelům, žákům i rodičům. Spolu s Karlem Minaříkem, ředitelem ZŠ Partyzánská v České Lípě, si tedy položíme otázku, co je to pozitivní klima, jak ho můžeme utvářet a následně o něj i pečovat, jak moc se v něm odráží komunikace ve škole a jak ho vnímá ředitel, učitel, rodič či zřizovatel. Pokud tedy patříte do některé z těchto kategorií, jste srdečně zváni v pondělí 13. května 2019 od 16:30 hodin do Gymnázia Mnichovo Hradiště (učebna č. 126).

Pokud Vás tato akce zaujala, potvrďte prosím svou účast na email marketa.tomasova@mnhradiste.cz, případně telefonicky na čísle 732 680 514 (Markéta Tomášová).


!!!POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO!!!

Rádi bychom Vás pozvali na zážitkový kurz základů první pomoci, který organizujeme pro neformální vzdělavatele v neděli 12. května 2019. Vzhledem k tomu, že zbývá poslední volné místo, nabízíme ho zájemcům z řad veřejnosti. Čím dříve se přihlásíte, tím lépe! Kurz je koncipován jako celodenní s pauzou na oběd, uskuteční se od 9 do 18:30 hodin v MC Kohoutek. Neváhejte, je pro Vás zdarma! Hlásit se můžete Markétě Tomášové na email marketa.tomasova@mnhradiste.cz, případně na telefonní číslo 732 680 514.


 

Pokračujeme v cyklu poznávání alternativních vzdělávacích programů – po povídání o životě ve waldorfské mateřské škole a následném setkání spojeném s povídáním o waldorfské základní škole bychom Vám rádi nabídli výjezd od pražské MŠ a ZŠ Na Beránku, která nabízí mj. i Montessori vzdělávací program. Během výjezdu se dozvíte vše podstatné o Montessori pedagogice, seznámíte s tím, jak funguje trojročí, navštívíte jednotlivé třídy i školní přírodní zahradu a dokonce ochutnáte oběd, který Vám připraví žáci školy.

Akce, která se uskuteční ve čtvrtek 9. května 2019, je určena pro pedagogické pracovníky škol, ale i pro rodičovskou veřejnost. Výjezd je pro Vás zdarma, doprava bude taktéž zajištěna. Nicméně je třeba se nahlásit do 25. dubna na email marketa.tomasova@mnhradiste.cz, případně se ozvěte telefonicky na číslo 732 680 514 (Markéta Tomášová). Veškeré další podrobnosti ohledně výjezdu Vám budou zaslány po Vašem přihlášení.


 

V rámci pracovní skupiny pro rovné příležitosti došlo samozřejmě na téma rovných příležitostí ve vzdělávání, které vychází z názvu samotné skupiny. Těmi, kdo maximálně pečují o to, aby se do výchovně vzdělávacího procesu zapojili i žáci se sociálním nebo s kulturním znevýhodněním či žáci se speciálními vzdělávacícmi potřebami a také žáci mimořádně nadaní, jsou právě asistenti pedagoga. Podle našich zjištění jde o namalou skupinu osob na Mnichovohradišťsku, kterým bychom rádi nabídli možnost vzájemně se mezi sebou poznat, nasdílet si své zkušenosti, sdělit nám, v čem potřebují pomoci atd. Na základě získaných informací pak budeme moci do budoucna připravovat další setkání, která již budou zasvěcena Vašemu konkrétnímu tématu či na něž bude přizván Vámi doporučený odborník.

Setkáme se společně v pondělí 6. května 2019 od 15 hodin (do maximálně 17 hodin) v přednáškovém sálu Volnočasového centra MH. Svou účast nám prosím potvrďte emailem na marketa.tomasova@mnhradiste.cz či telefonicky 732 680 514 (Markéta Tomášová).

 

 

 


Máme radost z toho, že jsou členové naší pracovní skupiny pro matematickou gramotnost (MG) a k rozvoji potenciálu každého žáka tak aktivní – během svých dvou setkání, která se uskutečnila v lednu a v březnu tohoto roku, naplánovali pro Mnichovohradišťsko sdílení informací o pomůckách, jež při výuce ve škole či při práci s dětmi ve školce používají a které slouží k rozvoji MG. O pomůckách, ale třeba i knihách či metodách se bude nejen mluvit, ale samozřejmě si užijete i praktické ukázky. A možná i něco víc!

Dejte nám, prosím, vědět, že se akce zúčastníte – ať s Vámi můžeme počítat (Markéta Tomášová: marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514). A nebojte se dorazit – dveře budou otevřené nejen učitelům, kteří by se chtěli přijít inspirovat, ale i rodičům, kteří by chtěli nahlédnout do zákulisí výuky matematiky na Mnichovohradišťsku. Přivítáme též, budete-li nás i ostatní “matematiky” chtít obohatit právě svými podněty, praktickými tipy či ukázkami! A kdy? Ve čtvrtek 2. května od 16:30 hodin v přednáškovém sálu Volnočasového centra MH.


 

 

Naše setkání nesená ve waldorfském duchu budou pokračovat povídáním na téma “Učitelem ve waldorfské škole”, které se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 17:00 do 19:00 hodin ve Volnočasovém centru MH. Pokud Vás zajímá, jak vypadá běžný život ve škole tohoto typu, budete srdečně vítáni – zasvětí Vás Jan a Ondřej Slavíkovi z Waldorfské základní školy v Semilech. Vstup je pro všechny zájemce zdarma.

Na tuto akci je třeba se zaregistrovat prostřednictvím on-line formuláře (viz níže), případně emailem marketa.tomasova@mnhradiste.cz či telefonicky 732 680 514 (Markéta Tomášová).

 

 


Setkání vedoucích a pedagogických pracovníků malotřídních škol navazuje na setkání, jež se v rámci projektu MAP I uskutečnilo v loňském roce na ZŠ a MŠ Jivina pod taktovkou paní ředitelky Biskupové. Tentokrát bychom všechny zájemce rádi pozvali na setkání v témže duchu, jež se uskuteční v ZŠ Klášter Hradiště nad Jizerou ve středu 24. dubna 2019 od 16:30 hodin. Přijďte společně sdílet, plánovat společné aktivity, probrat metody a pomůcky, které se Vám zdají jako přínosné. Akce se zúčastní též Iva Štrojsová, která přítomné seznámí s možností participace žáků na školním či obecním životě. Těšíme se na Vás!

Na tuto akci se prosím zaregistrujte prostřednictvím on-line formuláře (viz níže), případně emailem na marketa.tomasova@mnhradiste.cz, případně telefonicky na čísle 732 680 514.

 


Pokud se zajímáte o to, jakým způsobem plyne život ve školce waldorfského typu a jak se shoduje či naopak odlišuje od klasických mateřských škol, přijďte se zaposlouchat do slov Jarmily Ponocné, bývalé ředitelky MŠ Klubíčko v Bosni. Akce se bude konat v úterý 9. dubna 2019 od 16:30 hodin (do max. 18:30 hodin) ve Volnočasovém centru MH. Vstup je pro všechny zájemce zdarma.

Na tuto akci je třeba se registrovat prostřednictvím on-line formuláře (viz níže), případně emailem marketa.tomasova@seznam.cz či telefonicky 732 680 514 (Markéta Tomášová).


Ve čtvrtek 4. 4. 2019 jste srdečně zváni do kanceláře MAP ve Volnočasovém centru MH (Zámecká 744), kde Vás Lucie Beranová (ZŠ Studentská) a Markéta Tomášová (MAP II Mnichovohradišťsko) seznámí s průběhem 3. ročníku vzdělávacího festivalu Nakopněte svoji školu, který proběhl v Litomyšli ve dnech 24.-26. února 2019. Šlo o 3 dny plné inspirace, zajímavých přednášek, workshopů a setkání. Víte o tom, že na tento festival jezdí dokonce i celé učitelské kolektivy? Třeba budete hostem tohoto festivalu v příštím roce právě Vy – tedy pokud Vás dokážeme dostatečně namotivovat.


Přijměte naši pozvánku na setkání vedoucích a pedagogických pracovníků mateřských škol z ORP Mnichovo Hradiště (i blízkého okolí), které se uskuteční ve středu 3. dubna 2019 v MŠ Březina. Zájemci o prohlídku MŠ budou vítáni v 16:30 hodin, “oficiální” program pak zahájíme v 17:00 hodin. Marcela Janšová, ředitelka hostitelské školky, nás seznámí s projektem věnujícím se dětským emocím a pocitům, Zdena Drahokoupilová, bývalá inspektorka, odpoví na Vaše dotazy a přispěje do diskuse i svými tématy.

Své přihlášky na toto setkání prosím adresujte na email michala.mydlarova@mnhradiste.cz (Michala Mydlářová), případně na její telefonní číslo 790 366 530.  Na uvedený email je možné též zaslat případné dotazy na paní Drahokoupilovou.


Setkání čtenářského klubu byla v projektu MAP I velmi příjemnou příležitostí zastavit se v běhu všedních pracovních dní, začíst se do zajímavých textů a společně nad nimi diskutovat. Přijměte tedy naše pozvání na čtenářský klub na téma O hodnocení a věcech souvisejících, který se uskuteční v úterý 2. dubna 2019 od 16:30 hodin v kanceláři MAP ve Volnočasovém centru MH. Klubem Vás provede Mgr. Iva Štrojsová (Dobiášová).

Abychom měli představu o počtu účastníků, přihlaste se prosím emailem (marketa.tomasova@mnhradiste.cz) či telefonicky (732 680 514) Markétě Tomášové. Děkujeme.

 

 


Lektor vědomé komunikace s dětmi Zdeněk Okleštěk (http://suctou.zdenekoklestek.cz/) si pro všechny zájemce z Mnichova Hradiště i z okolí připravil přednášku na téma Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí. Akce se uskuteční  ve středu 27. března 2019 od 17 hodin v přednáškovém sálu Volnočasového centra MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště.

Přednáška je pro všechny zájemce zdarma. Je vhodná pro rodiče, prarodiče, učitele, pracovníky s dětmi a mládeží. Na seminář se prosím registrujte zde na webu (viz níže), případně emailem na marketa.tomasova@mnhradiste.cz či na telefonním čísle 732 680 514 (Markéta Tomášová) – nejpozději do pátku 22. března 2019.

 

 

 


 

Všechny zájemce z řad učitelské veřejnosti si dovolujeme pozvat na dvouhodinový seminář České školní inspekce, který se uskuteční v úterý 26. 3. 2019 od 15:30 hodin v přednáškovém sále Volnočasového centra MH. Ve svém semináři se Mgr. Petr Drábek, ředitel Středočeského inspektorátu ČŠI, bude věnovat jak čtenářské, tak matematické gramotnosti. D íky množství dat a informací z různých typů inspekční činnosti včetně národních a mezinárodních zjišťování výsledků vzdělávání a zejména díky jejich propojení, analýze a interpretaci může Česká školní inspekce představovat faktory, které vzdělávací výsledky žáků významně ovlivňují, poskytnout tak inspiraci pro následné diskuze ve školách i v územích a přispět ke zvyšování kvality vzdělávání jak na úrovni jednotlivých škol, tak i na úrovni vzdělávacího systému jako celku. Více informací se dozvíte v přiložené pozvánce.
     Ráda bych Vás poprosila o sdílení informace o konání této akce mezi kolegy z Vašich škol, případně i Vašemu vedení. Pokud byste se rozhodli semináře zúčastnit, dejte nám prosím vědět na následující email: marketa.tomasova@mnhradiste.cz, abychom s Vámi mohli počítat.

 


Přijďte se do klášterské knihovny dozvědět, co se stane, když se rozsvítí kouzelná baterka a věci začnou ožívat. Během hodinového setkání, které povede Mgr. Helena Kaluhová ze ZŠ Bakov nad Jizerou, si poslechnete příběh o klukovi Frantovi, vyzkoušíte nové věci a možná si i něco vyrobíte.

Jste-li knihovníkem v ORP Mnichovo Hradiště, zavítejte do klášterské knihovny – od 16 hodin zde Mgr. Helena Kaluhová s dětmi zažije úžasná dobrodružství během čtenářského klubu, od 17 hodin se ke slovu dostanou knihovníci a jejich vzájemné sdílení.

 


 

Pokud jste metodikem prevence v některé ze škol v ORP Mnichovo Hradiště, jste srdečně zván na první společné setkání, které odstartuje další pravidelná setkávání dvakrát ročně. Věříme, že Vás vzájemné sdílení zkušeností k tématům, která jsou Vaším každodenním “chlebem”, osloví a bude pro Vás inspirací do budoucí práce. Více informací na emailu ifa.dobiasova@post.cz (Mgr. Iva Štrojsová, odborná konzultantka MAP).

 


 

O veletrhu Úspěch pro každého žáka jsme Vás na našem webu již informovali (http://www.map-mh.cz/2018/12/veletrh-uspech-pro-kazdeho-zaka/). V textu článku jsme mj. slibovali, že obě vyslané dámy, Mgr. Soňa Razáková a Mgr. Terezie Nohýnková, se s Vámi podělí o své dojmy a poznatky. Přijměte tedy pozvání na jejich sdílení, které se uskuteční ve středu 6. února 2019 od 17:45 hodin ve Volnočasovém centru MH. Akce bude navazovat na setkání Komise pro vzdělání, sport a zájmovou činnost (ta bude končit zhruba v půl šesté). Všichni jste srdečně zváni. Vstup zdarma.

 


 

Přijměte od nás malý vánoční dárek v podobě pozvánky na novoroční setkání MAPích příznivců, které se uskuteční v úterý 15. ledna 2018 od 17:00 hodin ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště. Podstatnou součástí setkání bude vyprávění PhDr. Lenky Sosnovcové o jejích zážitcích z týdenního pobytu ve finských Helsinkách, kdy měla možnost navštívit různé typy školních institucí. Přijďte se zaposlouchat do jistě zajímavého povídání, které bude doplněno i informací o možnosti vycestovat do zahraničí díky programu Erasmus+. Mimochodem o finském školství Lenka Sosnovcová prostřednictvím našich webových stránek již písemně referovala (http://www.map-mh.cz/2018/11/postrehy-z-finska-od-lenky-sosnovcove/), ale věříme, že osobní setkání s možností doptat se na vše podstatné bude pro všechny jistě přínosné. Doufáme, že po skončení tohoto inspirativního “finského vstupu” nikdo neuteče, ale posedíme a společně pohovoříme o dalším směřování projektu.

 


 

 

Pozvánka Jak vypadá škola bez poražených

Poslední akcí MAP Mnichovohradišťsko před koncem projektu, na niž Vás chceme pozvat, bude seminář s názvem Jak vypadá škola bez poražených, který se uskuteční ve čtvrtek 15. března 2018 od 17 hodin na ZŠ Studentská, Studentská 895, Mnichovo Hradiště (v učebně 002, třída 5.C). Povede ho Mgr. Lucie Beranová, která je učitelkou a zároveň metodičkou prevence na ZŠ Studentská. Seminář bude vycházet z myšlenek Thomase Gordona, autora knihy Výchova bez poražených. Tento psychoterapeut dlouho pracoval s dětmi a uvědomoval si dvě skutečnosti: na jedné straně viděl, jak dospělí svým jednáním dětem často nevědomky ubližují, zároveň však věděl, že pracovat s dětskými emocemi je nesmírně těžké, a nemá-li k tomu člověk dostatečnou průpravu, často je to téměř nemožné. Bylo mu zřejmé, že jsou to právě učitelé, kteří musejí dennodenně zvládat projevy nejrůznějších dětských emocí od frustrace až po zoufalství, a že jsou z toho často bezradní.

V rámci semináře “zboříme” mýtus ideálního učitele, vyzkoušíme si, jak může učitel efektivně komunikovat se žáky a rodiči a co může udělat pro to, aby byl ve své roli učitele autentický. Seminář je pro všechny zájemce zdarma. Je vhodný jak pro začínající i zkušené učitele, tak pro rodičovskou veřejnost. Na seminář se prosím registrujte zde na webu (viz níže), případně emailem na map-mh@email.cz či na telefonním čísle 732 680 514 (Markéta Tomášová).

 

 

Pozvánka Soňa Rýdl

MAP Mnichovohradišťsko si dovoluje pozvat všechny zájemce z řad učitelů či veřejnosti na přednášku Soni Rýdl s názvem Přátelské nekonkurenční prostředí jako cesta k efektivnímu učení, která se uskuteční ve čtvrtek 22. února 2018 ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště, od 17:00 do 19:00 hodin.

Soňa Rýdl je lektorkou Respektovat a být respektován, je mediátorkou a poskytuje osobní konzultace a poradenství v oblastech mezilidských vztahů v rámci projektu „MLUVME  O TOM“, který je zaměřen na efektivní a nenásilnou komunikaci dětí s dospělými a dospělých mezi sebou v osobním i pracovním životě. V neposlední řadě se angažuje v oblasti vzdělávání a školství. Spolupracuje se školami, které hledají jiný než tradiční způsob vzdělávání dětí. Několik posledních let se podílí na rozvoji respektujícího přístupu a inovativního vzdělávání v Základní škole JEDNA RADOST v Poděbradech.

Na setkání spolu vytvoříme prostor pro diskuse nad následujícími tématy:

1) Soutěže, proč do procesu vzdělávání nepatří, kde jsou jejich nezpochybnitelná rizika a co místo nich.

2) Škola jako otevřený prostor pro dítě, rodiče i učitele nad složkou hodnocení.

3) Proč má smysl scházet se ve třech, jak může taková schůzka vypadat, jaký je její přínos a čemu se vyhnout.

Pokud nám zbyde čas, můžeme nahlédnout ještě do těchto témat: Efektivita zpracování a aplikace informací získaných v rámci výuky. Pozitiva a důvody pro frontální výuku, integrovanou tematickou výuku, projektovou výuku…

Vstup na seminář je pro zájemce zdarma. Registrujte se prosím online (viz níže), případně na emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 790 366 530 (Michala Mydlářová).

 

Pozvánka Jak vzniká kniha krok za krokem

 

Zveme všechny zájemce na interaktivní seminář s názvem Jak vzniká kniha krok za krokem, který se uskuteční ve středu 28. února 2018 ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště, od 17:00 do 19:00 hodin.

Pavla Soletka Krátká a Marie Snášelová Štorková jsou spoluzakladatelkami projektu Elmavia, přijedou za námi, aby nám interaktivním způsobem představily svou vybranou knihu. Společně ji prolistujeme a povíme si stručně, o čem je. Pak si povíme, jak kniha vzniká a kdo se na ní pracovně podílí. Konkrétně si dané profese popíšeme a prakticky si vyzkoušíme, co kdo přesně dělá.  Můžeme probrat i možnosti financování vlastních uměleckých projektů – crowdfunding atd. Celá beseda bude zaměřena na podnícení k vlastním uměleckým činnostem a tvorbě.  Bude následovat tvořivá dílna zaměřená dle potřeb skupiny (např. výtvarná, jazyková, spisovatelská, pohybová).

Co konkrétního Vás na semináři čeká:

– úvodní kruh a zábavné seznamovací aktivity;

– kdo jsme a co děláme: krátký příběh o Pavle Soletce Krátké a Marii Snášelové Štorkové a jejich autorské tvorbě;

– interaktivní představení jejich knihy Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka a společné aktivity nad knihou, které se dají prakticky využít s dětmi  (samozřejmě představí i další své počiny včetně nejnovějšího titulu Vincek, Vlk a Lucinka);

– povídání o tom, jak vzniká kniha (interaktivní formou, otázky, diskuse, inspirace);

– arte dílna související s průběhem semináře.

 

Reference

Petra, produkce, Mahenova knihovna Brno: Program, který jste v knihovně dělaly, měl velký úspěch. Od této doby se mě paní učitelky ptají, kdy zase přijedete.
Jarmila, paní knihovnice, Týniště nad Orlicí: Váš program o tom, jak vzniká kniha, nás velmi obohatil. Děkuji moc za vaši návštěvu, bylo to moc milé a hodně nás to potěšilo.

 

Pokud Vás nabídka zaujala, přihlaste se prosím online (viz níže), případně na náš email map-mh@email.cz či na telefonní číslo 732 680 514 (Markéta Tomášová). Vstup na seminář zdarma. Počet míst je omezen!

 

Pozvánka Setkání malotřídek

MAP Mnichovohradišťsko zve všechny zájemce na setkání pedagogických a nepedagogických pracovníků malotřídek, které se uskuteční v úterý 27. února 2018 v ZŠ a MŠ Jivina, jež se Vám během akce představí. Oficiální začátek setkání je stanoven na 17:00 hodin, nicméně zájemci o prohlédnutí základní nebo mateřské školy budou mít možnost hodinu před začátkem, a sice od 16:00 hodin.

 

Diskusí a sdílením nás provede Mgr. Veronika Biskupová, ředitelka ZŠ a MŠ Jivina. Předpokládaná témata, která (snad) probereme v rámci setkání:

 • spolupráce jednotlivých součástí školy: MŠ + ZŠ, ZŠ + ŠD, ŠJ…, konání porad, přenos informací, rozdělení kompetencí, funkce metodika prevence, výchovného poradce;
 • poznatky z kontroly ČŠI (kontrola školy proběhla v červnu 2017);
 • zkušenosti s inkluzí, práce asistenta, využívání zvláštních pomůcek;
 • výuka anglického jazyka – používání učebnic, úspěšnost v testování;
 • burza nápadů s malou výstavkou pomůcek, které rádi používáme, ukázky prací žáků z VV, PČ…;
 • řešení přijímání nemocných dětí do MŠ;
 • řešení administrativních prací;
 • nabídka k obnovení sportovních her málotřídek.

Máte-li jakýkoliv příspěvek do burzy nápadů, neváhejte s ním vystoupit a inspirovat ostatní!

Na setkání se krátce představí též Michaela Lajnerová, lokální síťařka pro ORP Mnichovohradišťsko.
Svou účast nám, prosím, nahlaste prostřednictvím emailu (map-mh@email.cz), případně na telefonním čísle 790 366 530 (Michala Mydlářová).

 

 

Pozvánka Setkání MŠ

Již podruhé organizuje MAP Mnichovohradišťsko setkání vedoucích a pedagogických pracovníků mateřských škol, tentokrát v úterý 6. února 2018 od 17 do 19 hodin v Mateřské škole Klubíčko (Boseň 86, Mnichovo Hradiště).

Program setkání:

 • Daniela Rovná, ředitelka Mateřské školy Klubíčko, seznámí účastníky setkání se svou mateřskou školou;
 • Michaela Lajnerová, lokální síťařka pro naše ORP,  představí svou činnost (Leták_Lokální síťař);
 • Zdena Drahokoupilová, bývalá “školková” inspektorka, zaštítí sdílení účastníků na téma naplňování požadavků školského zákona v praxi po půl roce, případně na další temata, která Vás zajímají.

Prosíme zájemce o účast na setkání, aby si rezervovali svá místa na našem emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 790 366 530 (Michala Mydlářová).

 

 

 

 

Pozvánka Kurz první pomoci

KURZ JE JIŽ ZCELA ZAPLNĚN!!!

Zveme všechny zájemce z řad pedagogů i široké veřejnosti, aby se zúčastnili zážitkového kurzu první pomoci u dětí, který organizuje MAP Mnichovohradišťsko ve spolupráci s týmem PrPom. Přijďte si tedy vyzkoušet zážitkovou pedagogiku na vlastní kůži – celodenní kurz se uskuteční v neděli 28. ledna 2018 od 9 do 18 hodin v MC Kohoutek, Ivana Olbrachta 897 (vstup z ulice Jana Švermy), Mnichovo Hradiště. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Co Vás v kurzu čeká? Základy první pomoci, postup u dopravní nehody, neodkladná resuscitace u dětí a dospělých včetně použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED), přístup k člověku v bezvědomí, techniky zástavy krvácení, dušení, akutní dětské nemoci, dýchací obtíže u dětí, specifika dětské resuscitace, součástí kurzu jsou tři modelové situace (přizpůsobené tak, aby každá obsahovala dětskou první pomoc), ve kterých si účastník zkusí nově nabyté vědomosti v praxi.

Vstup ZDARMA. Počet míst je omezen! Registrovat se můžete buď online (viz níže), případně emailem na map-mh@email.cz nebo na telefonním čísle 732 680 514 (Markéta Tomášová).

 

Listování Backman

Zveme všechny milovníky LiStOVáNí v úterý 30. ledna 2018 od 18:30 hodin do sálu KLUbu (Masarykovo nám. 299, Mnichovo Hradiště) na čtení z knihy Fredrika Backmana Co by můj syn měl vědět o světě (ukázka z knihy zde) v podání Lukáše Hejlíka. Před představením bude možnost zakoupení nápojů, proto prosím přijďte do KLUBu s předstihem, budete-li mít zájem se “osvěžit”! LiStOVáNí organizuje v Mnichově Hradišti již podruhé Městská knihovna Mnichovo Hradiště ve spolupráci s KLUBem a zejména MAPem Mnichovohradišťsko, který poskytl na jeho realizaci finanční prostředky ze svých zdrojů. Pro zájemce je tedy vstup ZDARMA.

 

Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, potencionálních. V LiStOVáNí účinkovat jen jeden herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako Fredrik Backman a má stejně starého syna.

Backman:
„Tato kniha je především o snaze být dobrým rodičem. Protože chci, abys věděl, že jsem se vážně snažil úplně nejvíc, jak jsem uměl. Nikdo negooglil tolik jako já.“

Hejlík:
„Ta ztracenost otců při nakupování! To, jak dětské hraní nemá logiku a jak se ji snažíte v pět ráno, když on vstane tak živě a vy tak mrtvě, najít, jak ji přímo vyžadujete! To, jak se snažíme být nejlepšími rodiči, a to, jak víme, že to nezvládáme. A nezvládneme.“

Fredrik Backman

(nar. 1981) pochází ze Stockholmu, pravidelně píše sloupky do švédských novin a na svůj blog. Proslavil se hned svým prvním románem Muž jménem Ove z roku 2012 (česky Host 2014), který vyšel zároveň s knihou Co by můj syn měl vědět o světě. Backmanovy knihy vycházejí ve třiačtyřiceti zemích a prodalo se jich přes sedm a půl milionu. Anglický překlad románu Muž jménem Ove se drží na předních příčkách žebříčku bestsellerů deníku The New York Times už přes rok, stejně jako německé vydání v žebříčku bestsellerů týdeníku Der Spiegel. Stejnojmenný film měl českou premiéru v listopadu 2016 a získal nominaci na Oscara v kategorii cizojazyčný film.

 

Lukáš Hejlík

Co pro mě znamená LiStOVáNí?

Nebudu přehánět – dítě! Stál jsem u jeho porodu, zbavoval ho všech dětských nemocí a dostal ho na současou úroveň. Jsem taky rád, že díky němu udržuju styk s kamarády z divadel, které jsem opustil – Pavlem a Věrkou z Českých Budějovic a Alanem a Lenkou z Brna. LiStOVáNí je velice ambiciózní projekt, který naprosto bezkonkurečně (alespoň za tu dobu co existuje) představuje aktuální literaturu uvolněnou formou. Baví nás objevovat nové věci, nové žánry, styly. Osobně mě baví i dětská LiStOVáNí, přímo rozsekávají reakce puberťáků, kteří přicházejí s despektem a odcházejí s důvěrou k nám, tedy i ke knize, čtenářství. Zažil jsem v životě už velké kotrmelce, ale LiStOVáNí se mnou jde jako nejvěrnější partner!

 

Reference

Naprosto geniální nápad

LiStOVáNí je v tuto chvíli jediná veřejně-činná a úspěšná instituce, která se důsledně, průběžně a programově stará o výchovu čtenářů v Čechách (i menších městech), včetně těch mladých, o jejich vztah k psanému slovu.

Je to něco, nad čím už zlomila hůl veškerá jiná média: noviny, televize, rádio. Byl to naprosto geniální nápad, který nese už léta ovoce a stále zraje a zraje – tím je jasné, jak je potřebný. Vřelé ohlasy a naplněné sály napříč republikou jsou toho důkazem. Ani my, ani jiní nakladatelé si nedovedeme podporu knih bez LiStOVáNí už vůbec představit.

Eva Slámová, redaktorka nakladatelství Argo

 

Je to fenomén svého žánru

Projekt Listování patří nepochybně k nejvýraznějším literárně – dramatickým fenoménům po

sledních let. Je zřejmé, že v době, kdy se autorská čtení, nakladatelské prezentace či autogramiády potýkají se stále menším zájmem diváků – čtenářů, představuje Listování se svou tradicí, věhlasem a vzrůstajícím ohlasem mezi diváky, jednu z nejdůležitějších forem šíření kvalitních literárních textů.

Podpora tohoto projektu je proto mimořádně účinnou podporou celé sféry soudobé literatury.

LiStOVáNí je fenomén svého žánru. Motivuje číst nejenom dospělé, dokazuje, že kniha není nuda a vzbouzí důvěru mladých lidí, kterým čtenářství často neasociuje nic přitažlivého.

Mgr. Miroslav Balaštík, PhDr., šéfredaktor časopisu a nakladatelství Host

 

 

 

Pozvánka Žákovské parlamenty2

V pondělí 22. ledna 2018 se uskuteční druhé setkání na téma Žákovské parlamenty (o prvním setkání více zde: http://www.map-mh.cz/2017/12/setkani-zakovskych-samosprav/). Tentokrát je program určen pouze pro učitele – nejen ty, kteří dnes již nějakou formu žákovské samosprávy vedou, ale i pro ty, kteří by se o ní něco rádi dozvěděli z hlediska předmětů, jež vyučují (např. občanská nauka), či z důvodů osobního zájmu. Akce se uskuteční na Gymnáziu Mnichovo Hradiště, v čase 13:30-17:30 hodin. Lektorem bude Tomáš Hazlbauer z organizace CEDU.

Vstup na seminář je zdarma. Registrace online (viz níže), případně na emailu map-mh@email.cz.

Pozvánka Sebepoznání tancem, čtením a hudbou
MAP Mnichovohradišťsko organizuje pro zájemce pětihodinový seminář Sebepoznání tancem, čtením a tvorbou, který se uskuteční v sobotu 20. ledna 2018 od 9 do 14 hodin v sálu Klubu s.r.o., Masarykovo nám. 299, Mnichovo Hradiště.

 V semináři si účastníci prožijí různé cesty vedoucí k sebepoznání, uskutečňování vlastního tvořivého potenciálu a zacházení se stresem. Tvořivými procesy, prací s energií tanců univerzálního míru, meditací různých dávných tradic, intuitivním výtvarným vyjádřením a četbou duchovních textů posílí
své sebeuvědomění a rozvinou přirozenou schopnost obnovovat svou životní sílu.
 Na základě vlastní zkušenosti vyhodnotí, které z nabízených cest a nástrojů přispívají k jejich vnitřní rovnováze. Seminář může napomoci k nalezení nového směru v rámci profesní cesty a slouží i k prevenci syndromu vyhoření.
 Některé aktivity, které v semináři prožijeme, lze využít i při práci s dětmi bez omezení věku. Účastníci budou mít příležitost podílet se na volbě jednotlivých způsobů práce v semináři podle toho, co vyhodnotí jako přínosné.
Program ve formě nabídky, který bude získávat finální tvar ve spolupráci s účastníky (ne všechny aktivity budou uskutečněny, tento výčet je určen pro původně 10hodinový seminář!):
1. Sdílení: Moje aktuální životní situace
2. Četba duchovních textů a textů s etickým potenciálem (výběr knihy či textu, sdílení ve skupině, reflexe – můj životní kontext).
3. Kruhové tance univerzálního míru nebo-li tance dávných tradic jako cesta porozumění jiným kulturám, rozvoje tvůrčího potenciálu a harmonizace těla a psychiky (tance židovské, maorské, havajské, budhistické apod., využitelné rovněž při práci s dětmi bez omezení věku).Tančit může kdokoliv, bez jakékoliv předchozí přípravy.
4. Akční akvarel a jeho dotváření jako nástroj uvolnění psychického napětí a posilování vnitřní rovnováhy (práce s jednoduchou technikou akvarelu využitelnou při práci s dětmi bez omezení věku).
5. Sklízení darů předků– chůze předků (Joanna Macy) – cesta různými úrovněmi vědomí, přijímání darů předchozích generací.
6. Relaxace proti stresu nebo řízení relaxace Let balónem – technika hlubinné relaxace jako nástroje uvolnění psychických bloků, uvolnění.
7. Záměr pro každodenní život, vzkaz – barevné obrázky.
8. Závěrečná reflexe a sdílení.

 

Vstup pro všechny zájemce je ZDARMA. Vzhledem k omezenému počtu míst, je NUTNÉ se zaregistrovat (nejpozději do 10. ledna 2018!!!): buď online (viz níže), případně na našem emailu map-mh@email.cz nebo telefonicky 732 680 514 (Markéta Tomášová).

 

 

Pozvánka Dílna čtení

 

“Hodně čti, piš, přemýšlej, aby ses uměl vyjádřit, až budeš chtít.”  (Gaius Plinius Secundus Maior)

Lektorka Kamila Bergmannová zavítala do Mnichova Hradiště již dvakrát – nejprve se seminářem Čteme s nečtenáři, podruhé pak se Čtenářskými strategiemi. Čas strávený na těchto seminářích byl vždy dobře vynaložený a pokaždé jsme se dočkali velmi pochvalné a pozitivní zpětné vazby. V pátek 12. ledna 2018 si pro nás lektorka připravila v pořadí již třetí seminář, tentokrát Dílnu čtení, která proběhne od 13:30 do 17:30 hodin v budově ZŠ Studentská na Masarykově náměstí.

“Dílna čtení je jedna z možných cest, jak se žáky v hodinách českého jazyka hledat smysl čtení. Nezdůrazňuje rozdíly v technice čtení. Žáci nejsou zkoušeni ze čtení, pracují individuálním tempem. O své knize a o pocitech, které žáci při čtení mají, mohou diskutovat s ostatními. Vytváří si záznamy o četbě, ke kterým se mohou vrátit a připomenout si myšlenky a pocity, které je při četbě provázaly. Dílna čtení má velký vliv na utužení třídního kolektivu, při rozhovorech o četbě se setkávají vždy nové dvojice žáků a tím dochází k jejich lepšímu vzájemnému poznávání.” (http://www.projekt21.cz/jazyk/metodiky/cteni)

Pokud se chcete proniknout do podstaty dílny čtení a inspirovat se zajímavými knižními tituly, máte možnost zúčastnit se tohoto semináře zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě je však registrace nutná: online (viz níže), příp. na emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 732 680 514 (Markéta Tomášová).

 

 

Pozvánka Tomáš Feřtek

Ve čtvrtek 11. ledna 2018 se ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště, uskuteční přednáška Tomáše Feřteka, propagátora vzdělávání ve společnosti EDUin, na téma Co je nového ve vzdělávání – Tomáš Feřtek mimochodem vydal v roce 2015 stejnojmennou knihu. Díky současné neurologii víme, že způsob, jakým je nám ve školách poskytováno vzdělání, neodpovídá fungování lidského mozku a jen plýtvá schopnostmi žáků a studentů. Tomáš Feřtek si v přednášce položí otázku, zda by se kvůli tomu měla zcela změnit podoba škol. Vysvětlí nám, proč školy nefungují jako dřív, a přehled světových trendů doplní pohledem na chaotickou cestu, jíž se vydalo české školství.

     Vstup na přednášku je zdarma. Vzhledem k omezenému počtu míst je registrace NUTNÁ: buď online (viz níže), nebo na našem emailu map-mh@email.cz, případně na telefonním čísle 732 680 514 (Markéta Tomášová).

 

Pozvánka Čtenářský klub3

 

V pořadí již třetí čtenářský klub se uskuteční v úterý 19. prosince 2017 od 17 do 19 hodin v prostředí Gymnázia MH. Jsme si vědomi toho, že předvánoční nervozita bude v tomto týdnu vrcholit, proto by Vám Iva Štrojsová (Dobiášová) ve svém zhruba hodinovém vstupu ráda nabídla únik z prosincového shonu v podobě inspirativních knih a myšlenek a diskuse  o zajímavých knižních titulech.

     Zcela netradičně pak bude prosincový čtenářský klub ve své druhé části orientován kreativně, kdy si pod vedením Lucie Beranové budete moci vytvořit francouzské záložky a zápisníky. A co si máte pod tímto pojmem představit? Na předvánoční dílně si budeme hrát s papírem a razítky. Budete si moci vyrobit krásné a praktické rohové záložky do knihy, vrchní stranu zápisníku a “zápalkový” zápisník. Naučíme se patinovat papír a pomocí razítek vytvářet zajímavé dekory. Výrobky můžete použít i jako milé dárky pro své blízké.
     Vstup na čtenářský klub je zdarma. Registrace není nutná (nicméně napíšete-li nám např. do emailu map-mh@email.cz informaci o tom, že se chystáte dorazit, budeme mít alespoň představu o množství materiálu, který bude potřeba obstarat pro kreativní dílnu).

 

 

Pozvánka Relaxační techniky

Mgr. Gabriela Luková Sittová, školní psycholožka na ZŠ Sokolovská a GMH (https://lukovasittova.wixsite.com/mysite), a Mgr. Tomáš Slánský, psycholog a terapeut (http://lipalip.cz/mgr-tomas-slansky/), seznámí účastníky semináře se základními technikami relaxace, některé z nich si budou moci vyzkoušet prakticky: autogenní trénink (http://www.relaxace.psychoweb.cz/relaxace-uvod/autogenni-trenink), Jakobsonovu relaxaci (http://www.relaxace.psychoweb.cz/relaxace-uvod/jacobsonova-relaxace) a relaxační metody pro děti. Po každém nácviku bude prostor pro zpětnou vazbu a diskusi. Seminář se uskuteční ve středu 6. prosince 2017 od 17 do cca 19 hodin v MC Kohoutek.

Vstup zdarma. Vzhledem k omezenému počtu míst je registrace NUTNÁ: buď online (viz níže), nebo na našem emailu map-mh@email.cz, případně na telefonním čísle 732 680 514 (Markéta Tomášová).

 

Pozvánka Petr Daniš

Zveme všechny zájemce na přednášku Petra Daniše s názvem Vraťme dětství ven a podtitulem Proč si naše děti potřebují hrát a učit se venku a jak jim k tomu pomoci. Přednáška se uskuteční v úterý 21. listopadu 2017 na sále ZŠ Studentská v Mnichově Hradišti od 17 do 19 hodin.

Dětství chudne. V posledních letech se odehrála zásadní změna životního stylu dětí, zahrnující nárůst obliby elektronických médií a úbytek času, který děti tráví hrou venku v přírodě. Navzdory rostoucímu bohatství se tato generace potýká s některými zdravotními a psychickými problémy v míře, kterou jsme dříve neznali. Co s tím můžeme udělat? Co děti opravdu potřebují pro své zdraví a svůj rozvoj? Jak můžeme pomoci dětem objevit kouzlo her venku jako rodiče? Jak se můžeme s dětmi učit venku jako učitelé a podpořit tak jejich zdraví, spokojenost i vzdělávací výsledky?

Jako bonus s sebou Petr Daniš přiveze knížku Děti venku v přírodě: ohrožený druh?, která bude volně k rozebrání.

Petr_Danis_mala

Medailonek Petra Daniše:

Zabývám se dětmi a přírodou, vzděláváním a ochranou životního prostředí. Zajímá mne, proč si děti hrají, jak se učí a proč potřebují kontakt s přírodou a se světem pro své zdraví a učení. Rád bych přispěl k tomu, abychom dětem v naší společnosti dali více toho, co jim dlužíme: přirozeného prostředí a láskyplné podpory pro jejich vlastní objevování, učení a nalezení své cesty životem. Působím jako ředitel vzdělávacího centra TEREZA a předseda Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, jsem členem různých výborů a pracovních skupin pro environmentální výchovu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj u nás i v zahraničí.

Přednášku organizuje MAP Mnichovohradišťsko pro všechny zájemce zdarma. Doporučujeme registraci online níže, případně na našem emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 720 987 309.

Pozvánka Inkluzivní vzdělávání

Zveme všechny zájemce na přednášku Karla Bárty na téma Inkluzivní vzdělávání, která se uskuteční ve středu 8. listopadu 2017 ve Volnočasovém centru Mnichovo Hradiště (Zámecká 744) od 17 do 19 hodin. Dozvíte se v ní následující: Co je integrace a co inkluze? Kdo je žák se speciálními vzdělávacími potřebami a žák nadaný nebo mimořádně nadaný? Proč inkluzivní vzdělávání poskytuje vyšší kvalitu než tradiční vzdělávání? Východiska a právní normy k inkluzivnímu vzdělávání. Nezbytné podmínky, aby inkluzivní vzdělávání bylo účinné. Podpůrná opatření. Nové metody práce. Formativní hodnocení. Asistenti pedagogů, školní speciální pedagogové, školní psychologové. Čtyři pilíře vzdělávání. Osm klíčových kompetencí pro celoživotní učení. Konkrétní příklady dobré praxe – ukázky.

Připojujeme i stručný medailonek lektora Karla Bárty:

V Turnově se jako ředitel Základní školy v Žižkově ulici podílel v letech 1994 až 2006 na vybudování moderního školského areálu v objektu bývalých kasáren. Pracoval jako ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce, zástupce vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Nyní externě přednáší na Technické univerzitě v Liberci. Oblasti vzdělávání, na které se specializuje: Právní normy ve školství, inkluzivní vzdělávání, práce asistenta pedagoga, hodnocení žáků základní školy, vlastní hodnocení školy, fundraising. Pracuje jako lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Podílí se na projektech MAP a Inkluze. Má zkušenosti s prací v Zastupitelstvu Turnova i Libereckého kraje. Mezi koníčky patří fotografování, zahrada, vnoučata. 

Přednáška o inkluzivním vzdělávání je pro všechny zájemce zdarma, je financována z finančních prostředků MAP Mnichovohradišťsko. S ohledem na omezenou kapacitu sálu doporučujeme registraci online, případně na našem emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 720 987 309.

 

 

Pozvánka neformální setkání ředitelů MŠ

Rádi bychom pozvali všechny ředitele i učitele mateřských škol na neformální setkání, které proběhne ve středu 18. října 2017 od 17 do 19 hodin v MŠ Kněžmost, Sokolská 219. Kromě toho, že budete mít možnost porozhlédnout se po kněžmostské mateřské škole díky její vedoucí učitelce Květě Kobrlové, budete se moci setkat též s bývalou “školkovou” inspektorkou Zdenou Drahokoupilovou, která si pro Vás připravila prezentaci na dvě témata, a sice aktuální změny ve vzdělávání a inovace dokumentace školy. Jde nám též o to, aby se na podobném setkání vytvořil prostor pro vzájemné sdílení zkušeností i diskusi všech zúčastněných, a upřímně doufáme, že tímto prvním společným setkáním vytvoříme tradici dalšího vzájemného potkávání se. Možná právě ve Vaší mateřské škole!?

 

 

Pozvánka Čtenářské strategie

 

Poslední květnový den tohoto roku strávily některé z učitelek mnichovohradišťských základních a mateřských škol na semináři Kamily Bergmannové s názvem Čteme s nečtenáři. Vzhledem k velmi pozitivní zpětné vazbě od všech zúčastněných si dovolujeme pozvat všechny učitele, rodiče či prarodiče na nový seminář s toutéž lektorkou, tentokrát zaměřený na čtenářské strategie. Kdo byste chtěli nahlédnout pod pokličku metody kritického myšlení a čtenářských strategií, přijďte ve čtvrtek 12. října 2017 do základní školy na Masarykově náměstí, a to v 15 hodin.

Vzhledem k omezené kapacitě, je registrace na tento seminář NUTNÁ (viz přihlašovací formulář níže)!

 

Pokud chcete zažít příjemnou atmosféru čtenářského klubu, inspirovat se a diskutovat o zajímavých knižních titulech, tentokrát z pera dětské psycholožky a speciální pedagožky Torey Hayden, jste srdečně zváni na již druhou akci tohoto typu, a to v úterý 3. října 2017 od 16 do 18 hodin do Volnočasového centra MH. Všichni jste srdečně zváni, registrace není nutná.

https://www.kosmas.cz/oko/rozhovory/174460/lide-s-handicapem-maji-mnoho-cim-mohou-spolecnosti-prispet/

 

Pozvánka Učíme se v muzeu

 

Pozvánka Jan Mühlfeit

V úterý 26. září 2017 zveme všechny zájemce z řad rodičů, prarodičů, učitelů či neformálních vzdělavatelů nebo i dětí na přednášku Jana Mühlfeita a Kateřiny Novotné na téma Odemykání dětského potenciálu, která se uskuteční v Městském divadle MH od 18 do 20 hodin. Přijďte se seznámit s osobností globálního kouče a stratéga Jana Mühlfeita a koučky a lektorky Kateřiny Novotné, kteří vytvořili unikátní metodiku, která otevírá lidský potenciál a pomáhá efektivně využívat silné stránky jedinců. Jan Mühlfeit se prosadil v nejvyšším vedení společnosti Microsoft, Kateřina Novotná má bohaté zkušenosti z práce s dětmi – oba jsou tedy nadmíru povolaní, aby nás s tímto programem seznámili.

“Každé dítě se narodí jako originál s řadou talentů a silných stránek, ale škola jeho silné stránky nerozvíjí, ale soustředí se naopak na ty slabé a eliminaci chyb.”

Přednáška je financována z finančních prostředků projektu MAP Mnichovohradišťsko, a pro všechny zájemce je tudíž ZDARMA. Vzhledem k tomu, že kapacita divadelního sálu je však omezená, je nutná registrace (nejpozději do úterý 19. 9. 2017): buď online (níže), nebo na našem emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 720 987 308 (Svitlana Sazečková).

 

 

Listování

Městská knihovna Mnichovo Hradiště ve spolupráci s KLUBem a projektem MAP Mnichovohradišťsko zvou všechny zájemce na scénické čtení Lukáše Hejlíka a Věry Hollé s názvem Fotbalové deníky (s podtitulem Fotbalová road movie nejen pro muže), které se uskuteční v sále KLUBu v úterý 12. září 2017 od 18 hodin. Ačkoli by se podle názvu mohlo zdát, že půjde o zábavu především pro muže, opak je pravdou, představení, ve kterém se rozebírají a řeší základní mezilidské vztahy, si užijí hlavně ženy.

Projekt LiStOVáNí (http://www.listovani.cz/), cyklus scénických čtení, představuje zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první – knize. Nejde o nějaké fanzinové čtení oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem.

 

Fotbalové deníky J. Hájíčka

Jiří Hájíček psal své Fotbalové deníky po Mistrovství světa ve fotbale v Německu. Tato road movie není ale zdaleka jen o fotbale a už vůbec ne jen pro muže. Honza chtěl na MS do Německa, místo toho podniká zvláštní cestu po republice s 19letou dívkou, kterou zná teprve týden. Esemeska od Jardy z Německa: HONZO, BYLO TO FANTASTICKY! KDYZ TO TAM SPADLO, RVALI JSME JAK KRAVY! KOLLER – TO JE PRUSER. UVEDOM SI – JESTLI SE NEVRATI BAROS, NEMAME UTOK!

Jiří Hájíček

(*1967, České Budějovice) dětství prožil ve vesničce Purkarec (poblíž Hluboké nad Vltavou), poté žil v Týně nad Vltavou a nyní bydlí a pracuje v Českých Budějovicích. Vystudoval gymnázium v Týně nad Vltavou (1981 – 1985) a českobudějovickou fakultu Vysoké školy zemědělské (1985 – 1989). Po základní vojenské službě pracoval 3 roky na venkově v zemědělství, od roku 1993 je zaměstnán jako bankovní úředník. Je ženatý, manželka Nicole Matéffy je oděvní výtvarnice. Začínal v polovině 80. let s básněmi v pořadu mladé poezie „Hledám tě v tomto městě”, který v Č. Budějovicích tehdy vedl Mirek Kovářík. Knižně debutoval už jako prozaik v roce 1998 sbírkou povídek Snídaně na refýži (Hynek), v roce 2001 vyšel román Zloději zelených koní (Host). Druhý román Dobrodruzi hlavního proudu byl vydán roku 2002 (Host). Na povídkovou tvorbu navázal roku 2004 souborem dvanácti kratších próz Dřevěný nůž (Host). Dosud posledním románem je Selský baroko z roku 2005 (Host). Na podzim 2007 vyšla samostatně povídka Fotbalové deníky (Host). Texty publikoval také v literárních časopisech Host, Revolver revue, Weles, Tvar a Pandora. Jiří Hájíček patří k realistickému proudu v současné české literatuře. Ve svých prózách čerpá především z prostředí jihočeského venkova a malého města. Je kmenovým autorem brněnského nakladatelství Host.

 

Na závěr jedno z mnoha doporučení:
“Každé LiStOVáNí mělo skvělou a přitom pokaždé jinou atmosféru. Lukáš Hejlík přesvědčil nejen nás, ale hlavně diváky, že on ani ostatní protagonisté knihami jen tak nahodile nelistují. Vyhmátnou vždy to podstatné, některé pasáže nápaditě zdramatizují a herecky poctivě zpracují. Každé scénické čtení má hlavu a patu, nechybí katarze..
LiStOVáNí Lukáše Hejlíka je svébytný a sympatický dramatický tvar, který v publiku šíří velmi příjemnou nákazu – touhu přečíst si tu knihu.”
Eva Zelená, Divadlo Prostějov

Pozvánka Přírodní rozloučení s prázdninami

Co takhle společně vyplout do nového školního roku!? Na pátek 1. září jsme si pro Vás od 16.30 hodin (do cca 18.30 hodin) připravili hravé aktivity na pláži u Jizery. Potěšíme se navzájem: 
– povídáním o tom, co kdo zažil o prázdninách;
– stavěním z kamenů (máte-li své oblíbené, třeba nalezené právě o prázdninách, přineste je s sebou!);
– tvořením z přírodních materiálů (pokud máte doma odkvétající muškáty nebo jiné květy, přineste je též!); 
– hrou s hedvábnými pruhy;                  
– posíláním loděk po vodě;
– bosou procházkou.
 
Pruhy
Naší průvodkyní bude zkušená lektorka Lenka Hřibová ze Semínka země (http://www.seminkozeme.cz/). 
Materiál pro všechny aktivity zajistíme. Můžete-li, přineste s sebou kameny a kamínky různých tvarů a velikostí, využijeme je na stavění, a již výše zmiňované květy. 
 
Vítáni jsou všichni zájemci, není třeba se hlásit. S jakýmikoliv dotazy či návrhy se obracejte na email map-mp@email.cz či na Michalu Mydlářovou, tel. 790 366 530.

Pozvánka Vyslání do prázdnin

Školní rok je skoro za námi, téměř dva měsíce klidu a odpočinku před námi; až odložíme největší únavu, bude možná čas a nálada na přemýšlení o věcech, na které není v každodenním spěchu a rutině školních dní prostor.

Rádi bychom Vás pozvali na poslední MAPí předprázdninové setkání s inspirací. K tomuto neformálnímu popovídání se sejdeme ve středu 21. června 2017 v 17 hodin na zahradě fary v Mnichově Hradišti (bude-li pršet, uchýlíme se na faru). Naším hostem bude Mgr. Jaromír Gottlieb, truhlář, učitel, muzejník, sbormistr a kapelník, který nám bude vyprávět tři své zkušenosti a zážitky, tři příběhy, které se týkají výchovy a vzdělávání a kterými nás “vyšle do prázdnin” s nadějí, že se nám zabydlí v paměti a vynoří se ve správné chvíli a pak nás budou trochu těšit a trochu zneklidňovat a přivedou nás k úvahám, které jsou důležité, ale do běžného dne se těžko prosazují. Prázdninový čas bude pro nás více než dříve časem oživení a proměny.

Zveme všechny, komu výchova a vzdělávání leží na srdci. Přihlašovat se není třeba. S otázkami či náměty se obracejte na Blaženu Huškovou, tel. 602 684 718, e-mail blahuska@seznam.cz. 

 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na první schůzku zájemců o ČTENÁŘSKÝ KLUB, který se uskuteční v pondělí 5. června 2016 v 16 hodin v prostorách Volnočasového centra v Mnichově Hradišti.čtenář

Setkání nad odbornou literaturou z oblasti výchovy a vzdělávání nabízí možnost strávit příjemné chvíle nad inspirativním textem. Na první schůzce se začteme do úryvku z knihy a vzájemně budeme sdílet nejen myšlenky, otázky či zkušenosti, ale též představy o fungování čtenářského klubu, vybírat knihy na další setkání a tvořit soupisku titulů, které stojí za přečtení.

Čtenářský klub je otevřený všem, kteří chtějí pracovat s odbornou pedagogickou/psychologickou literaturou a vést o ní otevřenou, ale jasně vymezenou diskusi. Klub povede Iva Dobiášová.
Registrace není nutná. S dotazy či náměty se obracejte na map-mh@email.cz.

 

Fotografie pračlověka

Dovolujeme si Vás pozvat na  Podvečer s pračlověkem – rozdělávání ohně a jiné exkurze do pravěku, které se uskuteční v pátek dne 9. června 2017 od 17 do 19 hodin v Mnichově Hradišti na pláži u Jizery.

Jako inspiraci pro letní večery jsme pro vás připravili příjemné posezení u ohně, který si sami zapálíme některou ze starých “primitivních” technik bez užití sirek nebo zapalovačů. Naučit nás to přijde “profesionální pračlověk” Jan “Tonda” Půlpán. Ví, jak se naši předkové dokázali v krajině uživit, ukrýt, obléci, zahřát, přežít. Odpoví na naše otázky týkající se života v pravěku, přiveze ukázky pravěkých artefaktů a fotografie “pravěkého” oblečení. Inspirativní foto a informace na www.jakoblecipracloveka.cz. Po skončení pračlověčího programu můžeme společně posedět u ohně, opéci si cokoli, co si přineseme, a popovídat  si inspirováni tím, co jsme zažili.

Rozdělávání ohně s pračlověkem je určeno rodičům i dětem, učitelům všech škol, vedoucím dětských kroužků, milovníkům přírody, ohně a historie a všem zájemcům o vzdělávání na Mnichovohradišťsku. Jan „Tonda“ Půlpán nabízí také programy vhodné pro školy, doplňující například výuku dějepisu. Rozdělávání ohně s pračlověkem se koná za každého počasí – naši předkové to taky museli zvládnout i v dešti.

K účasti na programu není třeba se přihlašovat.

Těšíme se na setkání s Vámi a společně strávený čas. Se všemi dotazy a náměty se, prosím, obracejte na e-mail  map-mh@email.cz nebo na Blaženu Huškovou,

Proč dítě zlobí

Ve středu 7. června 2017 od 17:00 do 19:00 hodin proběhne v MŠ MÍROVÁ přednáška s následnou besedou na téma Proč dítě zlobí?. Je určena zejména rodičům, ale i všem ostatním, které toto téma zajímá. Mgr. Stanislava Emmerlingová pohovoří o různých příčinách problémů v chování dítěte a jak těmto výchovným problémům předcházet.

Co všechno může ovlivnit problémové chování u dítěte? Příčina může tkvět např. v rodinné výchově, ve školním a mimoškolním prostředí, svůj dopad na chování dětí má také jejich životospráva či jejich citové strádání atd. Aby k výchovným problémům vůbec nedošlo, je důležitá dobrá informovanost rodičů a pedagogů či vyrovnaná osobnost vychovatele s objektivním vnímáním dítěte.

Lektorka Stanislava Emmerlingová vede více než 20 let poradnu pro děti s poruchami učení a chování, dále je autorkou dyslektické tvořivé čítanky “Když dětem nejde čtení” (nakladatelství Portál), také působí jako lektorka akreditovaných přednášek MŠMT ČR pro další vzdělávání učitelů (Grafomotorika pro předškolní děti, Proč dítě zlobí, Celostní přístup k lehkým mozkovým dysfunkcím aneb co víme a nevíme o ADHD, Problémové chování dětí a žáků, Aktivní hemisféry   učení přes celý mozek). Je také lektorkou minikurzů EFT a kurzu Raná traumata a jejich vliv na vývoj osobnosti jedince.

Počet míst na přednášku je omezen, je tedy nutná registrace (nejpozději do 2. 6. 2017): buď online (níže), nebo na našem emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 720 987 309 (Kamila Kořánová).

 

Pozvánka – koučink a mentoring

Ve středu 17. května 2017 od 14 do 16.30 hodin Vás zveme do učebny ZŠ Studentská na seminář lektora Jiřího Šmejkala s názvem Koučink a mentoring oč jde a k čemu Vám to bude. Koučink a mentoring podporují pozitivní mezilidské vztahy: jak mezi pedagogy navzájem, tak i mezi nimi a žáky.  V komunikaci se zaměřují na pozitivní a proaktivní přístup k řešení potřebných témat a situací, současně podporují chuť se učit, rozvíjet se a přijmout to za své. Využívají k tomu například otevřených otázek, nekritické zpětné vazby nebo efektivních postupů, vedoucích ke stanoveným výsledkům. Nehodnotícím a pozitivním přístupem podporují přirozené sebevědomí jak u pedagogů, tak u žáků. Koučink a mentoring se významně podílejí na vstřícném, podporujícím a důvěryhodném klimatu školy.

 

Jiří Šmejkal (kouč, psychoterapeut, supervizor, mentor, lektor)

Učitel Akademie Tábor, učitel Akademie aplikované psychoterapie, lektor osobnostního rozvoje a manažerských dovedností, psychoterapeut a poradce, supervizor v psychoterapii a sociální práci, kouč a lektor s koučujícím přístupem pro školy, supervizor a mentor pedagogů. Specializuje se na koučování zejména v těchto oblastech: ředitel školy koučem, učitel koučem, osobnost a role, vědomá komunikace, zvládání stresu, emoční inteligence, vedení týmů a skupin, vedení porad, timemanagement 4. generace, etika, mentoring.

 

Počet míst je omezen, je tedy nutná registrace (nejpozději do pátku 12. 5. 2017): buď online (níže), nebo na našem emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 720 987 309 (Kamila Kořánová).

 

Pozvánka Čteme s nečtenáři

V úterý 30. května 2017 od 15 do 19 hodin Vás zveme do ZŠ Studentská (budova na Masarykově náměstí) na seminář lektorky Kamily Bargmannové s názvem Čteme s nečtenáři. Seminář je primárně určen učitelkám a učitelům v mateřských školách, kteří podobným kurzem zatím neprošli a chtějí u svých svěřenců vytvářet pozitivní vztah ke knihám a čtení vůbec. Může však zajímat i rodiče a prarodiče dětí v předčtenářském období, pokud chtějí svým dětem knížky nejen číst, ale budovat i jejich čtenářské dovednosti.
Seminář je postaven na prožitkovém učení, což znamená, že si účastníci vyzkoušejí a prožijí modelové lekce a všechny aktivity v pozici „žáků“ a následně je budou analyzovat a reflektovat z pohledu pedagoga.
Účastníci se seznámí s několika metodami z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a s různými možnostmi práce před čtením, při čtení a po něm. Poznají, které čtenářské dovednosti mohou u dětí budovat a jakými způsoby.

Počet míst je omezen, je tedy nutná registrace (nejpozději do úterý 23. 5. 2017): buď online (níže), nebo na našem emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 720 987 309 (Kamila Kořánová).

 

Pozvánka Jičín+Jičíněves

Dovolujeme si vás pozvat na VÝJEZDNÍ SETKÁNÍ S INSPIRACÍ, které se uskuteční v pátek 12. května 2017. Z Mnichova Hradiště odjedeme ve 12:30 a vrátíme se asi ve 20:30 hodin. Na cestě za inspirací se zastavíme na těchto dvou místech:

Regionální muzeum a galerie Muzeum hry v Jičíně aneb Jak propojit síly muzea a škol (13:30–16:00 hodin)

Naší průvodkyní bude Ajka Kyselo, která se v jičínském muzeu dlouhodobě podílí na práci v oblasti vzdělávání a propagacePřed více než 15 lety stála pod vedením Jaromíra Gottlieba u počátků spolupráce muzea a škol. Dozvíme se více o známých programech, například o Cestičce do školy nebo Zpátky ni krok, a zejména o tom, jak programy vznikají a jak probíhají, komu jsou určeny, co je při jejich přípravě a realizaci důležité. Seznámíme se také se stálou expozicí muzea, která je východiskem např. pro program určený mateřským školám.

http://www.muzeumhry.cz

Základní a mateřská škola v Jičíněvsi aneb Jak to vypadá, když se děti učí a nevědí o tom (16:30–19:00 hodin)

Málotřídní školu v Jičíněvsi vede paní ředitelka Darina Šindlářová. Budeme mluvit zejména o tom, jak vznikl model sluneční soustavy a co vše se při jeho vytváření naučily nejen děti, ale i jejich rodiče a učitelé. Projekt „Per aspera ad astra“ nám bude základem pro diskusi o méně tradičních metodách výuky. Povídat si budeme nejen s paní ředitelkou, ale také s panem Lukášem Bílkem, který jako rodič na projektu spolupracoval, a možná se zapojí i děti. Vydáme se také na vycházku po Jičíněvsi, abychom model sluneční soustavy spatřili přímo na místě, a na závěr povečeříme (podle počasí) na nově budované školní zahradě nebo v blízké restauraci.

http://www.zsmsjicineves.cz/

Výjezdní setkání s inspirací je určeno všem zájemcům o vzdělávání na Mnichovohradišťsku. Bude jistě zajímavé pro učitele a učitelky základních a mateřských škol (programy Muzea hry v Jičíně jsou určeny ZŠ i MŠ a Ajka Kyselo má s oběma mnoho zkušeností), pro učitele a učitelky všech škol, zejména málotřídních, i pro rodiče (rodiče se zapojují jak do programů Muzea hry, tak do projektů jičíněveské školy).

Doprava je zajištěna a veškeré náklady hradí projekt MAP Mnichovohradišťsko.

Počet míst je omezen, a proto se, prosím, zaregistrujte (online přihlašovací formulář viz níže; případně na emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 602 684 718) nejpozději do 9. 5. 2017. Přihlášeným zašleme podrobnější informace.

Těšíme se na setkání s Vámi a společně strávený čas. Se všemi dotazy a náměty se, prosím, obracejte na Blaženu Huškovou (tel. 602 684 718).

 

Pozvánka První třídou bez problémů

4. května 2017 od 16:30 do 19:00 hodin proběhne v MŠ JASELSKÁ přednáška s následnou besedou na téma První třídou bez problémů. Je určena všem, které toto téma zajímá. Mgr. Andrea Žilková, Ph.D., psychoterapeutka a speciální pedagožka, pohovoří o nástupu dítěte do školy, což způsobí velkou změnu v zaběhlých rodinných rituálech. Změna se bude týkat nejenom dětí, ale i rodičů, neboť jejich role se rozšíří o nové kompetence. Připravte se na změny, které Vás čekají.

 • Dozvíte se, jak se připravit na roli rodiče prvňáka
 • Zaměříme se na aklimatizaci dítěte ve škole
 • Představíme vám faktory úspěchu dítěte ve škole
 • Doporučíme vám efektivní komunikaci se školou
 • Podíváme se na Vaše obavy, pochybnosti
 • Aktivně vyřešíme Vaše dotazy
Počet míst je omezen, je tedy nutná registrace (nejpozději do 28. 4. 2017): buď online (níže), nebo na našem emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 720 987 309 (Kamila Kořánová). Možnost hlídání dětí.

 

26. DUBNA 2017,12:00–17:00 HODIN, ZŠ SOKOLOVSKÁ

Pozvánka Prevence syndromu vyhoření

Prevence syndromu vyhoření, prakticky orientovaný vzdělávací kurz s Mgr. Jiřím Sixtou, který je určený nejen pedagogům.

 • Lektor pohovoří o stresu a také o tom, jak ho zvládat.
 • Vysvětlí význam pozitivního myšlení a životního postoje.
 • Probere s vámi, jak nastartovat patřičné změny, které nám pomáhají zvládat stres.
 • Naučíte se, jak si uchovat vnitřní rovnováhu a jak dosáhnout duševní stability.

Mgr. Jiří Sixta má dlouholetou praxi ve školství i v pedagogicko-psychologické poradně jako metodik prevence, 16 let působí jako lektor. Specializuje se na oblast zážitkové pedagogiky, tvorbu a realizaci programů specifické primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Je spoluautorem učebnice Právo pro každý den.

Účastníci kurzu získají osvědčení. Kurz bude hrazen z projektu MAP Mnichovohradišťsko, je však potřeba se registrovat (počet míst je omezen). Registrace on-line nebo na: map-mh@email.cz, tel. 720 987 309.

Online registrace:

19. 4. 2017 Setkání s inspirací: přednáška Václava Mertina

pozvanka02

Dětský psycholog Václav Mertin pracuje s dětmi více než 40 let a je považován za špičku ve svém oboru. Napsal desítky knih a studií o dětech, učitelích, různých podobách vzdělávacího systému, např. Psychologie pro učitelky mateřské školy, Pedagogická a psychologická diagnostika pro učitele na ZŠ, Výchovné maličkosti: průvodce výchovou dítěte do 12 let či Výchova bez trestů. Zabývá se školní problematikou, psychologickými aspekty poruch učení a chování dětí, ale také střídavou porozvodovou péčí a rolí médií ve výchově dětí. Celoživotně se věnuje domácímu vzdělávání. Pokud byste se chtěli blíže seznámit s jeho názory, příležitost k tomu budete mít díky dalšímu setkání s inspirací, které se uskuteční ve středu 19. dubna 2017 od 17 hodin v sále ZŠ Studentská v Mnichově Hradišti. Vstup na přednášku je zdarma (je hrazen z projektu MAP Mnichovohradišťsko). Doporučujeme registraci online, případně na email projektu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 720 987 309 (Kamila Kořánová).

Online registrace:

Setkání s inspirací: Metody aktivního učení na ZŠ Kunratice (Praha) 29. 3. 2017

Dalším setkáním s inspirací, které se koná v rámci MAP Mnichovohradišťsko a ve spolupráci s Komisí pro výchovu a vzdělávání, je osmihodinové DVPP pro pedagogické pracovníky na ZŠ Kunratice. Kurz se zaměřuje na metody aktivního učení. Akce je určena spíše pro učitele základních škol. Bližší informace jsou v níže přiložené pozvánce.
DVPP je placeno z prostředků MAP, dopravu z části (především pro učitele působící přímo v Mnichově Hradišti) zajistí MÚ Mnichovo Hradiště.
V případě vážného zájmu či dotazů kontaktujte Mgr. Ivu Dobiášovou na e-mailu iva.dobiasova@gmh.cz.
Vzhledem k tomu, že je počet míst omezen, sdělte, prosím, svůj zájem co nejdříve.
Po naplnění kapacity obdržíte konkrétní informace: začátek a předpokládaný konec akce, odjezd z MH (v případě dopravy poskytnuté MÚ MH apod.).

Kunratice_pozvanka

Pozvánka na 2. setkání s inspirací 7. 2. 2017

MAP Mnichovohradišťsko ve spolupráci s Komisí pro výchovu a vzdělávání Vás zvou v úterý 7. 2. 2017 od 17 hodin do Volnočasového centra na seminář o místně zakotveném učení, který si pro Vás připravila Blažena Hušková. Lektorka se místně zakotvenému učení věnovala během čtyřměsíčního studijního pobytu v USA, a bude Vás tedy moci blíže seznámit s tímto inovativním způsobem výuky, při němž je učebnou celá obec a lidé, kteří v ní žijí.

Místně zakotvené učení (angl. place–based education) je způsob vzdělávání, který využívá silného vztahu lidí k místu s cílem posílit ekologickou a kulturní gramotnost a zodpovědnou správu obce. Účastníky nejsou jen žáci, ale i další občané. Místně zakotvené učení využívá všech aspektů místního prostředí včetně kulturního, historického a přírodního dědictví jako jednotícího kontextu pro výuku. Čerpá z iniciativy a zodpovědnosti žáků i ze schopností a znalostí dospělých, pohybujících se mimo školní prostředí. Výsledkem jsou větší zapojení a lepší studijní výsledky žáků, vyšší ocenění a podpora škol, nadšení a motivovaní pedagogové a obnovené povědomí o hodnotách místa, obce.

Pozvánka – místně zakotvené učení

 

 

13. 12. 2016, od 17 hod – SETKÁNÍ S INSPIRACÍ: Storytelling – učme (se) příběhem

V rámci projektu MAP pro Vás budeme připravovat SETKÁNÍ S INSPIRACÍ – pravidelné přednášky na zajímavá inspirativní témata v oblasti vzdělávání.

První setkání s inspirací se uskuteční 13. prosince 2016 od 17 do 19 hodin ve Volnočasovém centru v Zámecké ulici 744, v Mnichově Hradišti. Jeho tématem je Storytelling – nebo-li živé vyprávění příběhů.

Měli jste v dětství rádi příběhy? Chcete svému okolí poutavě a zajímavě předávat důležité hodnoty, informace a pravidla? Navraťte se spolu s námi k hluboce zakořeněné tradici vyprávění!

Storytelling je světově oblíbená divadelní disciplína, ale i ozkoušený pedagogický prostředek. Na společném setkání na vlastní oči uvidíte ukázky příběhů a dozvíte se, jakým způsobem je zapojit do vzdělávacího procesu. Více informací o storytellingu naleznete zde: http://www.story-telling.cz/index_cojestorytelling.html.
Vaše doporučení
Napadá Vás téma vzdělávání, které by bylo zajímavé pro Vás
a Vaše kolegy?
Znáte skvělého lektora, kterého bychom mohli pozvat na Mnichovohradišťsko se zajímavou přednáškou, workshopem
či školením?
Zde je prostor pro Vaše tipy a nápady, prosím, napište nám je sem do tabulky.
Pokud Vás napadá jen téma a lektor ne, nevadí, dejte nám vědět, jaké téma by pro Vás bylo zajímavé, a lektora najdeme společně.
Zaujme-li Vás nějaké téma, které už v tabulce je, můžete se k němu připojit vyplněním sloupců v zadní části tabulky.