1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Seznam knih v MAPí knihovničce v Městské knihovně MH k 31. 5. 2022

CO?

MAPí knihovnička je součástí projektu MAP Mnichovohradišťsko – Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání, v rámci kterého vznikla strategie vzdělávání pro Mnichovohradišťsko. Její základ vznikl v průběhu roku a půl (srpen 2016–březen 2018), kdy se pod hlavičkou MAP I konalo velké množství inspirativních workshopů, přednášek, školení, studijních návštěv, diskusí, setkání s experty a u kávy, v jejichž průběhu měli zdejší učitelé a vzdělavatelé z Klubu dětí a mládeže, muzea, knihovny, dalších organizací a všichni ti, které zajímá vzdělávání, příležitost k rozvoji svých dovedností a ke sdílení zkušeností. Knihovnička nyní poskytuje možnost získávat nové znalosti v oblasti výchovy a vzdělávání, tituly se zabývají např. tématy: inkluze, mezikulturní učení, místně zakotvené učení, kritické myšlení, rozvoj čtenářské gramotnosti a další. Navazující projekt MAP II (září 2018-březen 2022) bude v rozšiřování počtu zajímavých titulů MAPí knihovničky pokračovat i nadále.

PROČ?

Cílem knihovničky je vytvoření prostoru, který bude i po ukončení projektu nabízet možnost pro rozvoj a setkání všech, jež zajímá téma vzdělávání. Při výběru titulů napadaly MAP názvy knih, které mohou místním aktérům vzdělávání pomoci v jejich snaze připravit děti na život v současném světě.

KDO?

Knihovničku stvořil tým MAP I, který zahrnuje mj. organizátory projektu z Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří, zástupce místních institucí, např. městského úřadu, škol, ale i neformálního vzdělávání a rodičů, v přímé spolupráci s městskou knihovnou. Za polici v Městské knihovně MH vděčíme truhlářskému kroužku Jednoty bratrské pod vedením manželů Novákových.

JAK?

Tak jako si půjčujete knihy z městské knihovny, můžete si tituly půjčovat i z MAPí knihovničky.

Ukázky knih: