1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

– Budeme se setkávat, sdílet dobrou praxi;

– vzájemně se vzdělávat;

– diskutovat a vyměňovat si zkušenosti a odborné znalosti o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků;

– zpracujeme návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v oblasti moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků;

– tvořit regionální učebnici;

– aktivně se podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP a spolupracovat s ostatními PS;

– zamyslíme se nad tím, co je v dokumentu MAP v pořádku a co se má změnit;

– vytipujeme ty, kteří umějí zajímavé a pro nás přínosné věci, a přizveme je ke spolupráci (seznam místních lídrů/expertů);

– popřemýšlíme nad využití digitálních technologií ve výuce (např. digitální dovednosti, umělá inteligence ve výuce, Khan Academy).

 

Naše další témata k diskusi, ke vzdělávání a pro sdílení dobré praxe jsou např.:

Badatelsky orientovaná výuka a metody aktivního učení: v přírodovědných i humanitních oborech

Podpora čtení a psaní (především metodami kritického myšlení a modelu E-U-R): čtenáři i nečtenáři, porozumění textu literárnímu i odbornému

Kooperativní učení: párové a skupinové učení

Digitální kompetence

Matematická a finanční gramotnost

Klíčové kompetence a rozvoj potenciálu: individualizace ve výuce

Environmentální výchova


Vedoucí PS: Mgr. Iva Štrojsová (ifa.dobiasova@post.cz)


Seznam knih pro 1. stupeň_2023-2024

Seznam knih pro 2. stupeň_2023-2024

 

Seznam knih pro 1. stupeň_2021

Seznam knih pro 2. stupeň_2021

Programy knihovny pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Seznam knih pro 1. stupeň_2020

Programy knihovny pro 1. stupeň

Seznam knih pro 2. stupeň_2020

Programy knihovny pro 2. stupeň

Knížky pro školky

Knihovnou doporučovaný seznam četby pro 1. stupeň ZŠ

Knihovnou doporučovaný seznam četby pro 2. stupeň ZŠ

Čtenářský inspiromat_příručka

Mistr Jan Hus – výukové video spisovatelky Kláry Smolíkové

Zhlédněte (případně si stáhněte – tato varianta se připravuje) video spisovatelky Kláry Smolíkové, díky kterému se můžete vydat po stopách Jana Husa. Kdo to byl a v jaké době žil? Jaký byl student a jaký učitel? Co znamenal pro své vrstevníky a proč ho lidé následovali? Klára Smolíková pro nás toto video natočila, aby nám vynahradila workshop zrušený kvůli koronaviru. Věříme, že vás program Husův dům: Od husy k Husovi, od Husa k husitům osloví a obohatí vaši výuku. Je určený pro žáky základní školy od 3. třídy výše.

Pracovní listy ke stažení:

01_Husite_zbraně

02_Husův dům_Jak se Hus tvářil

03_Husův dům_místa

04_Husův dům_Co nosili na hlavě

05_Husův dům_rozdílyTermín 1. setkání PS:

14. 11. 2023, 16:00-18:00 hodin, kancelář MAP IV Mnichovohradišťsko, Volnočasové centru MH, Zámecká 774, Mnichovo Hradiště

Program:
0. Přítání, seznámení
1. Očekávání členů PS
2. Aktuální témata
3. Regionální učebnice
4. Rozloučení, termín dalšího setkání

Termín 1. setkání PS:

26. 9. 2023, 16:00-19:00 hodin, kancelář MAP IV Mnichovohradišťsko, Volnočasové centru MH, Zámecká 774, Mnichovo Hradiště

Program:
0. Představení, seznámení, očekávání
1. MAP IV – nastavení projektu
2. PS pro klíčové kompetence
3. Regionální učebnice
4. Klíčové kompetence
5. Témata přítomných
6. Termíny schůzek, rozloučení

Záznam_PS pro KK_26.9.2023