1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Na jednom ze setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost, která se v rámci projektu schází 4x ročně a jejímiž členkami jsou prvostupňové pedagožky, jedna paní učitelka z mateřské školy či vedoucí mnichovohradišťské knihovny, vznikl nápad na vytvoření výukových krabic pro učitele, jež by byly zaměřené na konkrétní výukové téma a obsahovaly materiály vztahující se k tomuto tématu v podobě knih, her, CD či pracovních listů. Členky pracovní skupiny přispěly svými tipy na jednotlivé materiály a na realizačním týmu již bylo jen dané věci pořídit. Nyní je vše zkompletováno a připraveno pro zájemce z řad učitelů mateřských škol či prvního stupně základních škol.

Cílem výukových krabic (původně se mělo jednat pouze o kufříky, ale počet materiálů se nebývale rozrostl, že bylo třeba přehodnotit původní rozhodnutí a pořídit větší „obalový předmět“) je přispět k rozvoji čtenářské gramotnosti, zatraktivnit výuku daného tématu, poskytnout jim ucelenou pomůcku na konkrétní učební blok a vlastně jim tím ulehčit přípravu do hodin. Vznikl tak materiál, který bude pro učitele k dispozici i po ukončení projektu MAP II Mnichovohradišťsko.

Jaká jsou tedy témata jednotlivých výukových krabic? Čtyři z nich jsou primárně určené pro pedagogy mateřských škol, kteří v nich naleznou zajímavé materiály pro logopedii a pro témata Povolání, Červená karkulka a Perníková chaloupka. Prvostupňoví učitele budou mít zatím k dispozici krabici s materiály pro výuku vyjmenovaných slov, nicméně plánujeme ještě připravit krabici matematickou (bude obsahovat zajímavé materiály k násobilce) či krabici pro výuku prvouky, konkrétně lidského těla.

Více podrobností zejména o obsahu jednotlivých výukových krabic i s fotografiemi naleznete níže. Vypůjčit si je můžete v kanceláři projektu ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště, na základě předchozí domluvy s Markétou Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514). Věříme, že si naše výukové krabice naleznou svou cestu do jednotlivých škol v rámci Mnichovohradišťska a zpestří tak výuku o nové zajímavé materiály.