1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Co je to MAP? Je to místní akční plán pro rozvoj vzdělávání

 • dokument, který vznikl ve spolupráci s organizacemi, institucemi a jednotlivci zapojenými do vzdělávání;
 • místní společenství všech, kdo se podílejí na vzdělávání a jichž se vzdělávání týká: učitelů, dětí a žáků, rodičů, ředitelů, zřizovatelů škol, pracovníků knihoven, muzeí, vedoucích kroužků, DDM apod.

Projekt MAP IV Mnichovohradišťsko navazuje na projekty MAP I, MAP II a MAP III, které vyšly z podnětu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a byly realizovány od srpna 2016 do června 2023. Během předchozích projektů jsme společně vytvořili:

 • prostor pro spolupráci škol, školek, místních spolků a institucí podílejících se na vzdělávání;
 • příležitosti pro inspiraci a vzdělávání všech, kteří se podílejí na učení a výchově dětí;
 • společný plán (dokument MAP) pro ještě lepší vzdělávání dětí a žáků na Mnichovohradišťsku.

MAP IV (registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/23_017/0008161) realizován od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2025, nositelem projektu je město Mnichovo Hradiště. Projekt je finančně podpořen z prostředků Evropské unie. Cíle projektu:

 • pokračující spolupráce mezi zapojenými školami a dalšími subjekty
 • vzájemné učení a vzdělávání (podpora moderních didaktických forem pro rozvoj klíčových kompetencí, rozvoj pedagogických a didaktických kompetencí, podpora managementu třídních kolektivů);
 • aktualizace a rozvoj dokumentu MAP;
 • vzájemně se potkávat při činnostech v pracovních skupinách, společně plánovat aktivity, sdílet zkušeností a dobré praxe v území, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách prostřednictvím podpoření spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně neformálních vzdělavatelů;
 • podporovat snižování nerovností ve vzdělávání (individualizace výuky).

 

Proč?

 • Pro lepší budoucnost našich dětí.
 • Pro větší spokojenost a více radosti všech, kdo se podílejí na vzdělávání.
 • Protože společně dokážeme víc.

 

Pro koho a s kým?

 • Pro učitele,
 • děti,
 • rodiče,
 • spolky pracující s dětmi, odborníky, pracovníky v neformálním a zájmovém vzdělávání, zástupce a dobrovolníky z neziskových organizací
 • a všechny další, kdo mají zájem o kvalitní vzdělávání.