1.7.2022 – 30.6.2023 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Co je to MAP? Je to místní akční plán pro rozvoj vzdělávání

 • dokument, který vznikl ve spolupráci s organizacemi, institucemi a jednotlivci zapojenými do vzdělávání;
 • místní společenství všech, kdo se podílejí na vzdělávání a jichž se vzdělávání týká: učitelů, dětí a žáků, rodičů, ředitelů, zřizovatelů škol, pracovníků knihoven, muzeí, vedoucích kroužků, DDM apod.

Projekt MAP II Mnichovohradišťsko navazuje na projekt MAP I, který vyšel z podnětu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a byl realizován od srpna 2016 do března 2018. Během roku a půl předchozího projektu jsme společně vytvořili:

 • prostor pro spolupráci škol, školek, místních spolků a institucí podílejících se na vzdělávání;
 • příležitosti pro inspiraci a vzdělávání všech, kteří se podílejí na učení a výchově dětí;
 • společný plán (dokument MAP) pro ještě lepší vzdělávání dětí a žáků na Mnichovohradišťsku.

 

MAP II (registrační číslo projektu CZ 02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009138) bude realizován od 17. 9. 2018 do 30. 6. 2022 (necelé 4 roky), nositelem projektu je město Mnichovo Hradiště. Cíle projektu:

 • rozvoj spolupráce mezi zapojenými školami a dalšími subjekty a vzájemné učení;
 • aktualizace a rozvoj dokumentu MAP;
 • přenos plánovacích procesů na úroveň škol, identifikace potřeb a zpracování strategických plánů rozvoje škol;
 • rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání;
 • společná řešení problémů identifikovaných v MAP I (např. rozvoj schopností žáků participovat na dění ve škole a v komunitě, spolupráce při rozvoji regionálních vzdělávacích aktivit; podpora kvalitního řízení škol a spolupráce vedení škol; podpora spolupracující atmosféry a dobrého klimatu ve školách, zavádění metod a forem práce vedoucích k individualizaci vzdělávání; spolupráce při zajištění dostupných volnočasových a mimoškolních aktivit; vzdělávání a spolupráce při rozvíjení gramotností a kompetencí);
 • vyšší zapojení učitelů i neformálních vzdělavatelů, zřizovatelů škol, rodičů a žáků.

 

Proč?

Pro lepší budoucnost našich dětí.

Pro větší spokojenost a více radosti všech, kdo se podílejí na vzdělávání.

Protože společně dokážeme víc.

 

Pro koho a s kým?

 • Pro učitele,
 • děti,
 • rodiče,
 • spolky pracující s dětmi, odborníky, pracovníky v neformálním a zájmovém vzdělávání, zástupce a dobrovolníky z neziskových organizací
 • a všechny další, kdo mají zájem o kvalitní vzdělávání.