1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Markéta Tomášová

Čtvrté jednání pracovní skupiny MAP Mnichovohradišťsko se uskutečnilo ve čtvrtek 9. 3. 2017. Na programu bylo tzv. budování kapacit, tedy plánování toho, jaké zaměření a jaké formy vzdělávání jsou pro ORP Mnichovo Hradiště nejpotřebnější. Účastníci v úvodu jednání pracovní skupiny prodiskutovali různá témata, aktivity i tipy na vzdělávací akce, jež by mohly být součástí nabídky MAP (např. kurz první pomoci, kurz Respektovat a být respektován či praktické uplatnění místně zakotveného učení v podobě vycházky po Mnichově Hradišti s natáčením dokumentárního filmu atd.). Došlo též na představení výsledků dotazníkového šetření, které provedl tým MAP mezi aktéry vzdělávání na Mnichovohradišťsku. Prezentace výstupů dotazníkového šetření je zde k nahlédnutí v podobě přílohy. Velká pozornost byla věnována návrhům vzdělávacích aktivit v souvislosti s naplňováním priorit Strategického rámce MAP. Záznam návrhů, doplnění a upřesnění těchto vzdělávacích aktivit je též k dispozici jako příloha. V závěru jednání pracovní skupiny se mohli účastníci seznámit s plánovanými semináři, jež se uskuteční v následujících měsících, ať už je to např. Pozitivní myšlení v praxi (lektor Iva Roudná) nebo semináře lektorky Andrey Žilkové na téma šikany či vstupu do školy, případně lektorky Stanislavy Emmerlingové Škola jinak? nebo Proč dítě zlobí.

Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do čtvrtého jednání pracovní skupiny, a věříme, že se společně setkáme i na některé z dalších akcí MAP. Záznam ze čtvrtého jednání je dostupný online ve formátu PDF i jako dokument, do nějž můžete vložit svůj komentář.

Prezentace dotazníkového šetření

Vzdělávací aktivity dle priorit strategického rámce