1.7.2022 – 30.6.2023 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Markéta Tomášová

Hledáte inspiraci do výuky v oblasti mediálního vzdělávání? Využijte nabídku Jednoho světa na školách. Kurzy zábavnou a poutavou formou představují pět aktuálních témat mediální gramotnosti, a to dezinformace, kyberbezpečí, zpravodajství, marketing a reklamasociální bubliny.
Více ZDE.
Vzhledem k bližícím se prezidentským volbám možná hledáte vhodný dokumentární film či materiály k tomuto tématu. Inspiraci můžete najít ZDE.
 Jeden svět na školách Vás zve na konferenci Digitální dětství aneb (Ne)vědomě na síti, kde Vám během panelových debat a workshopů pomůže najít odpověď na Vaše otázky. Programu se zúčastní psychoterapeutka a psycholožka specializující se na digitální závislosti Zuzana Pavelcová nebo odborník na bezpečnost dětí v kyberprostoru Martin Kožíšek. Do světa influencerů nás osobně nechají nahlédnout Karel Kovář (Kovy), Johana Bázlerová (jsemvobraze) nebo Jonáš Čumrik (bývalý influencer a marketingový expert).
Konference se koná 6. prosince v Centru současného umění DOX. Zajistěte si svoje místo včasnou registrací. Představí Vám také výsledky aktuálního výzkumu mediální gramotnosti žáků na českých školách.
Více ZDE.

Přijměte pozvání na setkání učitelek mateřských škol, které je v našem regionu již tradicí. Tentokrát vás zveme do MŠ Jivina, která si prošla rozšířením své kapacity. Setkáme se zde ve čtvrtek 1. prosince 2022 od 16:00 do 19:00 hodin. Kromě možnosti prohlédnout si školku se budete moci např. inspirovat pomůckami, které se pro práci s dětmi osvědčily, či sdílet své zkušenosti na aktivity zlepšující klima třídy. Pozvání přijala též zdravotní sestra Michala Mydlářová, která vás seznámí s výukovými programy na prevenci úrazů, první pomoci a stavby lidského těla.

Pokud se chcete zúčastnit, nahlaste se Markétě Tomášové (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

Dámy z MŠ Jivina prosí účastnice, aby si s sebou přivezly nějakou pomůcku na ukázku či na setkání představily nějakou činnost, kterou by se mohly inspirovat i ostatní. Chtějí to pojmout jako burzu nápadů. Pokud bude prostor, mohlo by dojít i na sdílení ohledně problematiky špatných vztahů mezi kamarády. Takže tipy na stmelovací hry a aktivity, na větší vzájemné propojování mezi dětmi.

 

Členové pracovní skupiny pro rovné příležitosti a případní hosté mají možnost zavítat na setkání, které se bude věnovat vzdělávání žáků s OMJ, konkrétně na ukrajinské žáky. Ve středu 30. listopadu se setkáme v přednáškovém sále Volnočasového centra MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště, a sice od 16:00 do 18:00 hodin. Pohovoříme o tom, co může pomoci při začleňování ukrajinských žáků do výuky, na co by učitelé při vzdělávání těchto žáků měli myslet, jak řešit někdy náročné situace vyplývající z odlišného mateřského jazyka žáka či v čem je situace s ukrajinskými žáky specifická a na co v souvislostí s ní nezapomínat. Zaměříme se i na obsah učiva těchto žáků, jejich zapojení do kolektivu či na práci s většinovou částí třídy.

Přijďte si vyslechnout postřehy ředitele ZŠ Nehvizdy Dr. Luboše Rýdla a speciálních pedagožek Mgr. Alice Dadákové a Mgr. Petry Bártové z téže školy. Podělí se s námi o své zkušenosti, prostor bude i na otázky přítomných.

Pokud Vás již nyní nějaká otázka napadá, připište ji, prosíme, do přihlašovacího formuláře níže. Děkujeme.
Registrace nutná ZDE. V případě dotazů kontaktujte Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

Dezinformace a role médií ve válečném konfliktu, Liberec

  • Místo, adresa: Krajská vědecká knihovna v Liberci
  • Termín: 15. 11. 2022 09:30 – 15. 11. 2022 16:30
  • Kapacita: 25
  • Cílová skupina: Vyučující
  • Cena: zdarma

Přihláška

Konspirační teorie a záměrně šířené mylné informace (dezinformace) se staly nedílnou součástí informačního prostoru. Na celodenním semináři si pomocí metody pěti klíčových otázek vyzkoušíte analyzovat konkrétní mediální sdělení a naučíte se tak odlišovat důvěryhodné informace od těch pochybných.

Seznámíte se s materiály, aktivitami a tipy do výuky, které Vám pomohou ve třídě otevřít problematiku nejen dezinformací, konspirací, ale i současné ruské propagandy a mediálních manipulací, které doprovází nynější agresi vůči Ukrajině.

Vycházet se bude z publikace Dezinformační dezinfekce a nových lekcí a materiálů, které JSNS připravil v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Doplňující informace

Osvědčení

Seminář je akreditovaný MŠMT, po jeho konci vám zašleme osvědčení o jeho absolvování.

Občerstvení a jízdné

Během seminářů bude připraveno občerstvení a oběd. Pokud Vám cestovné neproplatí zaměstnavatel, můžeme Vám jízdné uhradit za těchto okolností: cestujete veřejnou dopravou, částka za jízdenky a MHD v místě semináře překročí 300,- a předložíte nám originální cestovní doklady.

Lektoři 

Lucie Tetivová, lektorka JSNS, Základní škola Botičská, Praha
Tomáš Lengál, Gymnázium Frýdlant

Kontakt:

Martin Ministr, koordinátor mediálního vzdělávání, martin.ministr@jsns.cz

 

V rámci setkání pracovní skupiny pro financování proběhne též akce na téma Novely právních předpisů ve školství, při níž vás právníci Mgr. Pavel Zeman a Ing. Radka Šlégrová seznámí s novinkami v této oblasti. Sejdeme se v úterý 8. listopadu 2022 v 8:15 h ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště.

Novely právních předpisů ve školství 2022/2023
– aktuality (limit počtu zaměstnanců, vzdělávání cizinců, doučování);
– změny ZP a prováděcích předpisů (min. mzda, zaručená mzda, zahraniční a tuzemské stravné);
– školský zákon a prováděcí vyhlášky (náklady na dopravu na školní akce);
– novela nv. č. 75/2005 Sb. – rozsah PPČ ředitelů, zástupců;
– výkazy P1c-01, P1d-01 (vykazování jazyk. přípravy, PI, podpůrných opatření);

– doručování písemností;

– novela občanského zákoníku (odpovědnost za škody);

– novela archivního zákona.

 

Přihlásit se je možné Martině Kestnerové: martina.kestnerova@mnhradiste.cz, 776 009 978.

Mgr. Gabriela Luková Sittová přichází s nabídkou dalšího setkání v příjemném prostředí DS Kohoutek, kde se budeme společně “oddávat” relaxacím, abychom se uvolnili, odbourali stres a pracovali s naším dechem. Setkání se uskuteční ve středu 30. listopadu 2022 od 16:30 h.

Pro účast na relaxačním podvečeru se prosím zaregistrujte ZDE.