1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Markéta Tomášová

Pracovní setkání na téma “Dětská hřiště v Mnichově Hradišti – vhodný prostor pro volný čas dětí a mládeže do 15 let?”  se uskutečnilo v úterý 25. 4. 2017 ve Volnočasovém centru MH. Dle programu jsme se zaměřili na posouzení současného stavu dětských hřišť – kolik jich je a kde jsou umístěna, kdo je využívá, čím jsou přitažlivá a co na nich nevyhovuje. Po uvedení všech pozitiv i negativ, s nimiž přicházeli jednotliví účastníci setkání, jsme se zaměřili i na podobu ideálního hřiště – za některé z návrhů uvádíme např. požadavek většího počtu herních prvků pro starší  děti (např. lezecké stěny), zázemí pro rodiče (lavičky, stoly, přístřešek atd.) či soukromá zákoutí pro děti. Došlo též na současná mnichovohradišťská hřiště s potenciálem do budoucna, mezi nimiž zmíníme např. dětské hřiště ve Hřbitovní ulici, u nějž účastníci vyzdvihovali oplocení, jeho velkou plochu a které by se mohlo případně stát místem setkávání mnichovohradišťských rodičů. A jaká jsou alespoň některá závěrečná shrnutí? V Mnichově Hradišti zoufale chybí herní prostory a prvky pro náctileté či více tajuplných zákoutí na dětských hřištích pro malé děti. Možná by stálo zato zeptat se samotných dějí, jak by si představovaly prostor, ve kterém by chtěly venku trávit volný čas.

Děkujeme všem, kteří se aktivně zúčastnili pracovního setkání, a věříme, že se společně setkáme i na některé z dalších akcí MAP. Záznam z tohoto setkání je dostupný online ve formátu PDF i jako dokument, do nějž můžete vložit svůj komentář. Výstupy ze setkání a z případných komentářů budou zapracovány do doporučení pracovní skupiny pro dětská hřiště a představeny vedení města Mnichovo Hradiště, na jehož zadání byla tato doporučení sestavena.

Záznam – dětská hřiště

Dovolujeme si Vás pozvat na první schůzku zájemců o ČTENÁŘSKÝ KLUB, který se uskuteční v pondělí 5. června 2016 v 16 hodin v prostorách Volnočasového centra v Mnichově Hradišti.čtenář

Setkání nad odbornou literaturou z oblasti výchovy a vzdělávání nabízí možnost strávit příjemné chvíle nad inspirativním textem. Na první schůzce se začteme do úryvku z knihy a vzájemně budeme sdílet nejen myšlenky, otázky či zkušenosti, ale též představy o fungování čtenářského klubu, vybírat knihy na další setkání a tvořit soupisku titulů, které stojí za přečtení.

Čtenářský klub je otevřený všem, kteří chtějí pracovat s odbornou pedagogickou/psychologickou literaturou a vést o ní otevřenou, ale jasně vymezenou diskusi. Klub povede Iva Dobiášová.
Registrace není nutná. S dotazy či náměty se obracejte na map-mh@email.cz.

Fotografie pračlověka

Dovolujeme si Vás pozvat na  Podvečer s pračlověkem – rozdělávání ohně a jiné exkurze do pravěku, které se uskuteční v pátek dne 9. června 2017 od 17 do 19 hodin v Mnichově Hradišti na pláži u Jizery.

Jako inspiraci pro letní večery jsme pro vás připravili příjemné posezení u ohně, který si sami zapálíme některou ze starých “primitivních” technik bez užití sirek nebo zapalovačů. Naučit nás to přijde “profesionální pračlověk” Jan “Tonda” Půlpán. Ví, jak se naši předkové dokázali v krajině uživit, ukrýt, obléci, zahřát, přežít. Odpoví na naše otázky týkající se života v pravěku, přiveze ukázky pravěkých artefaktů a fotografie “pravěkého” oblečení. Inspirativní foto a informace na www.jakoblecipracloveka.cz. Po skončení pračlověčího programu můžeme společně posedět u ohně, opéci si cokoli, co si přineseme, a popovídat  si inspirováni tím, co jsme zažili.

Rozdělávání ohně s pračlověkem je určeno rodičům i dětem, učitelům všech škol, vedoucím dětských kroužků, milovníkům přírody, ohně a historie a všem zájemcům o vzdělávání na Mnichovohradišťsku. Jan „Tonda“ Půlpán nabízí také programy vhodné pro školy, doplňující například výuku dějepisu. Rozdělávání ohně s pračlověkem se koná za každého počasí – naši předkové to taky museli zvládnout i v dešti.

K účasti na programu není třeba se přihlašovat.

Těšíme se na setkání s Vámi a společně strávený čas. Se všemi dotazy a náměty se, prosím, obracejte na e-mail  map-mh@email.cz nebo na Blaženu Huškovou, tel. 602684718.