1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Markéta Tomášová

Podle slov Kateřiny Novotné (lektorky a koučky) a Jana Mühlfeita (jednoho z nejúspěšnějších českých manažerů, mentora a globálního kouče), jejichž přednáška na téma Odemykání dětského potenciálu (konala se v úterý 26. září 2017 v Městském divadle MH) oslovila na 150 Hradišťáků, ale i posluchačů z blízka i z daleka, je naprosto klíčové, aby se děti věnovaly zejména činnostem, které jim jdou a baví je. Úkolem rodiče je pak najít v dítěti to nejlepší, neboť každé dítě je skrytý génius, jen je třeba zjistit, v jakém oboru. Zaměřme se tudíž u našich dětí na rozvoj jejich silných stránek a ty rozvíjejme! To byla hlavní myšlenka setkání organizovaného MAP Mnichovohradišťsko.

Jsme rádi, že tato problematika oslovila velkou řadu lidí a že se na tuto vzdělávací akci MAP Mnichovohradišťsko dostavili i ti, kteří si v naší nabídce dosud nevybrali. My v MAPu jsme rádi, že se nám povedla propagace této akce a že se nám dostává pozitivních reakcí těch, kteří si z přednášky odnesli “to své” včetně návodu jak a co dělat. Ačkoliv zcela neodpovídala duchu a atmosféře MAP, jsme přesvědčeni o tom, že má smysl i do budoucna zvát do Mnichova Hradiště výrazné osobnosti.

Po delší odmlce jsme navázali 21. září 2017 na činnost pracovních skupin. Nicméně posun nastal v tom, že na rozdíl od dřívější podoby otevřených pracovních skupin, jež jsme využívali pro tvorbu strategického rámce, jsme zvolili pracovní skupinu sestávající ze stálých členů. Na naší první poprázdninové schůzce jsme se věnovali konkrétním věcem potřebným k naplnění již zpracovaného strategického rámce – výsledkem tedy bude akční plán vzdělávání, díky němuž bude MŠMT alokovat finance tam, kde budou podle akčních plánů MAP nejvíce zapotřebí. Práci na akčním plánu jsme v naší pracovní skupině zahájili diskusí k první prioritě: Kvalitní vzdělávání pro život, cíli 1.1. Výsledkem naší práce pak byla formulace návrhů aktivit k cíli 1.1 a 1.2 strategického rámce. Rozpracování zbývajících priorit a cílů si odnesli členové pracovní skupiny jako svůj “domácí úkol”, jehož revizi v podobě návrhu akčního plánu bude věnována následující pracovní skupina dne 17. 10. 2017.

Záznam z PS 21.9.2017

Vyslovený příval pozitivní energie sálal z herců Lukáše Hejlíka a Věry Hollé, kteří přijeli do sálu Klubu v úterý 12. září s projektem Listování. Energický Lukáš Hejlík hned po příjezdu odhodil důstojná, ale usedlá starobylá křesla za jevištní závěs do zákulisí a místo nich hbitě umístil do středu jeviště dva běžné kuchyňské stoly, které se v následující hodince proměňovaly v lavici, pohovku či postel. Listování přineslo svižné střídání předčítání a jevištního ztvárnění prozaického textu, konkrétně populární knihy Jiřího Hájíčka Fotbalové deníky. Ta je spíš než textem o sportovním fanouškovství sondou do nelehkého soužití muže a ženy. Na interpretech byl znát zápal pro věc a zdravá sebedůvěra v to, že jejich projekt prostě má smysl. Tento podvečer pro padesátku diváků byl financován z prostředků MAP/Místního akčního plánu. Lze ho považovat za vzorovou a po všech stránkách bezproblémovou ukázku spolupráce této organizace, knihovny a Klubu.

Autor textu: Jiří Senohrábek (jednatel Klubu), Kamelot: Zpravodaj města Mnichovo Hradiště

Městská knihovna v Mnichově Hradišti ve spolupráci s Klubem a MAP Mnichovohradišťsko připravila na úterý 12. září od 18 hodin první LISTOVáNí s herci L. Hejlíkem a V. Hollou. Společně jsme se domluvili na knize Fotbalové deníky od známého a oceněného českého autora Jiřího Hájíčka.

Co si vlastně pod pojmem LISTOVáNí představit?

Je to cyklus scénických čtení, který má za úkol představit zajímavé knihy, které se objevují na trhu.

V podání herců je to vlastně hodinové divadelní představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, jen je při tom děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané knihy přenášena na obecenstvo.

A právě na sále Klubu byla na padesát diváků herci přenášena atmosféra Fotbalových deníků.

Obsah knihy vlastně názvu neodpovídá, protože to není pouze o fotbale ani jen pro muže. Je to o vztahu dvou lidí, kteří spolu žijí několik let v manželství.

Diváci si při sklence vína, hrnku kávy nebo čaje užili povedené hodinové představení a odcházeli domů spokojeni.

 

Autorka článku: Miroslava Nitschová (vedoucí Městské knihovny Mnichovo Hradiště), Mnichovohradišťské noviny Echo

V polovině září (12. 9. 2017) se sál ZŠ Studentská v Mnichově Hradišti naplnil především žáky šestých a osmých tříd místních základních škol. Právě pro ně totiž bylo určeno Listování – druh scénického čtení, při kterém se žáci seznámili s knihou Život k sežrání trochu netypickou formou. Tři herci totiž hráli a zároveň i četli pasáže z knihy Mikäela Olliviera. Představení žákům přineslo témata, která se jich samotných týká: vztahy s rodiči i mezi rodiči, dospívání, přátelství, škola a školní docházka či vyrovnávání se sám se sebou. Autor vtipně a lehce vypráví příběh kluka, který ví, co chce, dokonce ví, kde dělá chyby, a o to víc ho iritují rady okolí. Zprostředkovává čtenářům pocity “tlouštíka” a především trápení i radost plynoucí z rozhodnutí držet dietu.

Pozvánka neformální setkání ředitelů MŠ

Rádi bychom pozvali všechny ředitele i učitele mateřských škol na neformální setkání, které proběhne ve středu 18. října 2017 od 17 do 19 hodin v MŠ Kněžmost, Sokolská 219. Kromě toho, že budete mít možnost porozhlédnout se po kněžmostské mateřské škole díky její vedoucí učitelce Květě Kobrlové, budete se moci setkat též s bývalou “školkovou” inspektorkou Zdenou Drahokoupilovou, která si pro Vás připravila prezentaci na dvě témata, a sice aktuální změny ve vzdělávání a inovace dokumentace školy. Jde nám též o to, aby se na podobném setkání vytvořil prostor pro vzájemné sdílení zkušeností i diskusi všech zúčastněných, a upřímně doufáme, že tímto prvním společným setkáním vytvoříme tradici dalšího vzájemného potkávání se. Možná právě ve Vaší mateřské škole!?

 

V pondělí 18. září 2017 proběhlo setkání učitelů s vedoucí muzea Janou Dumkou. Účastníci vzájemně diskutovali o možnostech propojení výuky různých předmětů na všech stupních škol s nabídkou mnichovohradišťského muzea. O této akci jsme Vás již stručně informovali. Pro ty, kteří se jí z nejrůznějších důvodů nemohli zúčastnit, přidáváme záznam z jejího průběhu. Snad pro Vás bude výsledný záznam užitečný. Jakékoli podněty na téma spolupráce muzea a školy můžete zaslat buď na email muzea (muzeum@mnhradiste.cz), případně na email projektu MAP Mnichovohradišťsko (map-mh@email.cz).

Učíme se v muzeu

V sobotu 16. září 2017 oživila mnichovohradišťské náměstí a přilehlé ulice sousedská slavnost Zažít Hradiště jinak. I MAP Mnichovohradišťsko se spolu s ostatními aktivně zapojil a představil se všem zájemcům z řad dětí, rodičů, prarodičů i učitelů. Ti, kteří zavítali do našeho stánku na Masarykově náměstí, se mohli jednak seznámit s tím, co je to MAP, na koho se zaměřujeme a proč vůbec v ORP Mnichovo Hradiště fungujeme. Dospělým jsme nabídli pozvánky na naše nejbližší připravované vzdělávací akce, dětským návštěvníkům jsme pak pomohli s výrobou “hadí” záložky do knihy z dřevěné špachtle či papírového pytlíčku s logem MAP Mnichovohradišťsko, případně obrázku vyrobeného frotáží. Dětské kreativní tvůrce jsme navíc odměnili našimi propagačními předměty v podobě propisovací tužky, pastelek či reflexní pásky. Děkujeme všem, kteří nás při sousedské slavnosti navštívili, a doufáme, že se společně setkáme na některé z našich vzdělávacích akcí.