17.9.2018 – 30.6.2022 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

– Vybavíme učitele kompetencemi, jak předcházet rizikovému chování u žáků;

– budeme se učit vést třídnické hodiny či třídní schůzky formou triády;

– nahlédneme pod pokličku slovního hodnocení a sebehodnocení žáků;

– budeme se setkávat a sdílet zkušenosti, třeba jak pracovat s nadanými žáky či s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;

– vyjedeme do jiných škol pro inspiraci.

PS klima


Vedoucí PS: Mgr. Iva Andrlíková, iva.andrlikova@gmh.cz


Termín 15. setkání PS:

7. 6. 2022, 14:00-20:00 h, Penzion U Mydlářů, Jiráskova 884, Mnichovo Hradiště

Program:

1) Evaluace a ukončení projektu MAP II Mnichovohradišťsko

2) Informace k projektu MAP III Mnichovohradišťsko a plány do budoucna

3) Volná diskuse a občerstvení

Záznam_závěrečné_setkání_PS_a_místních_lídrů_7.6.2022


Termín 14. setkání PS:

24. 3. 2022, 17:00-19:00 h, DS Kohoutek, Ivana Olbrachta 897, Mnichovo Hradiště

Na tento termín je připraven zážitkový kurz Techniky na zmírnění tenze, práce s tělem a relaxační techniky pro dospívající a dospělé. Více informací ZDE.

Záznam_PS Klima_24.3.2022


Termín 13. setkání PS:

21. 12. 2021, 16:00-17:30 h, Volnočasové centrum MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště

Na tento termín je připravena hudební dílna zaměřená na uvolnění a aktivní relaxaci Prožitkové bubnování. Více informací ZDE.

Záznam_PS Klima_21.12.2021


Termín 12. setkání PS:

25. 10. 2021, 15:30-17:30 h, kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH

Program setkání PS:

1) situace po covidu na školách;

2) akce realizované a připravované pod hlavičkou PS;

3) tipy na aktivity, které by bylo možné nabídnout pedagogům či rodičům ještě do konce tohoto školního roku;

4) diskuse nad dokumentem Strategie rozvoje vzdělávání s akcentem na kapacity školských zařízení v ORP MH;

5) různé.

Záznam_PS Klima_25.10.2021

KDO BUDE NAŠE DĚTI UČIT


Termín 11. setkání PS:

7. 6. 2021, 18:00-19:00 hodin, farní zahrada v Mnichově Hradišti

Program setkání PS:

  1. sdílení na téma formativní hodnocení,
  2. přehled akcí MAP II Mnichovohradišťsko v uplynulém období,
  3. připravované akce v rámci pracovní skupiny.

Záznam_PS Klima_7.6.2021


Termín 10. setkání PS:

13. 4. 2021, 14:00-15:30 hodin

Na tento termín je připraven webinář Psychohygiena pro učitele. Více informací ZDE.

Záznam_PS Klima_13.4.2021


Termín 9. setkání PS:

Proběhlo emailovou formou.

Záznam_PS Klima_16.12.2020


Termín 8. setkání PS:

18. 6. 2020, 14:00-17:15 hodin

Na tento termín je připraven workshop Supervize v době korony. Více informací ZDE.

Záznam_PS Klima_18.6.2020


Termín 7. setkání PS:

3. 6. 2020, 19:00-20:00 hodin

Na tento termín je připraven webinář Hodnocení v době korony. Více informací ZDE.

Záznam_PS Klima_3.6.2020

Infografika-ZV


Termín 6. setkání PS:

28. 4. 2020, 14:30-17:15 hodin, ZŠ Žďár

Na tento termín je připraven workshop Hodnocení. Více informací ZDE. – Tato akce byla s ohledem na vládní omezení v souvislosti s šířením koronaviru ZRUŠENA. 6. setkání PS proběhlo emailovou formou.

Záznam_PS Klima_2.6.2020


Termín 5. setkání PS:

2. 12. 2019, 16:30 hodin, GMH

Program setkání PS:

1) seznam místních odborníků,
2) přehled o plnění úkolů této pracovní skupiny (Markéta Tomášová),
3) zhodnocení akce Pozitivní klima ve škole (tipy na konkrétní aktivity z toho vyplývající),
4) téma hodnocení a nadané děti.

Termín 4. setkání PS:

4. 11. 2019, 16:00 hodin, GMH

Na tento termín je připraven workshop Triády aneb Třídní schůzky trochu jinak. Více informací ZDE.

Záznam_PS Klima_4.11.2019


Termín 3. setkání PS:

13. 5. 2019, 16:30 hodin, GMH

Program setkání PS: Pozitivní klima ve škole – sdílení dobré praxe

Záznam_PS Klima_13.5.2019


Termín 2. setkání PS:

11. 2. 2019, 17:00 hodin, Gymnázium MH

Program setkání PS:

1) Jaké jsou naše cíle? Jak vypadá ideální spolupracující atmosféra a dobré klima na školách a mezi nimi?

2) Jak vypadá ideální podpora pedagogů  v rámci vedení třídnických hodin, osobnostního rozvoje, formativního hodnocení či zavádění nových metod?

3) Jak vypadá ideální individualizované vzdělávání? atd.

Záznam_ PS Klima_11.2.2019


Termín 1. setkání PS:

26. 11. 2018, 17:00 hodin, Gymnázium MH

Program setkání PS:

1) formální a neformální seznámení skupiny a přísedících hostů;

2) cíle, témata a náplň pracovní skupiny očima účastníků;

3) koho přizvat ke spolupráci;

4) administrativní záležitosti;

5) úkoly a termíny dalších schůzek.

Záznam_PS Klima_26.11.2018