17.9.2018 – 30.6.2022 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

– Budeme se setkávat, sdílet dobrou praxi a vzdělávat se;

– popřemýšlíme nad začleněním využitím počítačů pro potřeby rozvoje matematické gramotnosti a potenciálu každého žáka;

– zamyslíme se nad tím, co je v dokumentu MAP v pořádku a co se má změnit;

– vytipujeme ty, kteří umějí zajímavé a pro nás přínosné věci, a přizveme je ke spolupráci;

– budeme v kontaktu s ostatními pracovními skupinami, navrhneme tipy na aktivity pro ostatní.

PS pro matematickou gramotnost

Matematický inspiromat_příručka


Vedoucí PS: Mgr. Lucie Beranová


Termín 15. setkání PS:

7. 6. 2022, 14:00-20:00 h, Penzion U Mydlářů, Jiráskova 884, Mnichovo Hradiště

Program:

1) Evaluace a ukončení projektu MAP II Mnichovohradišťsko

2) Informace k projektu MAP III Mnichovohradišťsko a plány do budoucna

3) Volná diskuse a občerstvení

Záznam_závěrečné_setkání_PS_a_místních_lídrů_7.6.2022


Termín 14. setkání PS:

22. 3. 2022, 16:00-18:00 hodin, Kafé Ořech, Pořířská 17, Mnichovo Hradiště

Program:

1) Video k podpoře výuky matematiky

2) Rozvoj informatického myšlení v mateřské škole

3) Jak souvisí strava s vývojem logického uvažování

4) Zhodnocení činnosti PS v rámci projektu MAP II

5) Připomínkování finálního Dokumentu MAP

Termín 13. setkání PS:

21. 10. 2021, 14:00-15:30 h, Volnočasové centrum MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště

Na tento termín je připraven workshop Kvirin – matematika rukama. Více informací ZDE.

Záznam_PS matematici_21.10.2021


Termín 12. setkání PS:

23. 9. 2021, 16:00-18:00 hodin, Kafé Ořech, Poříčská 17, Mnichovo Hradiště

Program:

 1. Turnaj v piškvorkách
 2. Matematické soutěže
 3. Razítka s matematickými poučkami
 4. Videa na podporu matematiky

Záznam_PS matematici_23.9.2021


Termín 11. setkání PS:

13. 5. 2021, 16:00-18:00 hodin, kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744

Program:

 1. Přijímací řízení na střední školy 2021
 2. Aktualizace RVP
 3. Razítka s matematickými poučkami

Záznam_PS matematici_13.5.2021


Termín 10. setkání PS:

12. 4. 2021, 13:45-14:45 h, sraz před Volnočasovým centrem MH, Zámecká744, Mnichovo Hradiště

Program:

 1. Kufříky pro rozvoj matematické gramotnosti
 2. Razítka s matematickými poučkami
 3. Matematická stezka
 4. Nový člen PS za první stupeň?

Záznam_PS matematici_12.4.2021


Termín 9. setkání PS:

4. 11. 2020, 14:00-15:30 h, Volnočasové centrum MH, Zámecká 744 Mnichovo HradištěZRUŠENO, 9. setkání PS proběhne online 17. 12. 2020

Na tento termín je připraven workshop Kvirin – matematika rukama. Více informací naleznete ZDE.

Program online setkání PS:

1) nová vedoucí PS pro MG;

2) soutěž v piškvorkách;

3) distanční výuka a MG;

4) tipy na MAPí aktivity pro zbytek školního roku 2020/2021;

5) závěr, rozloučení.

Záznam_PS matematici_17.12.2020


Termín 8. setkání PS:

9. 6. 2020, 14:00-18:15 h, Kafé Ořech (stodola), Poříčská 17, Mnichovo Hradiště

Na tento termín je připraven workshop Zásobník aktivit pro rozvoj matematické gramotnosti. Více informací ZDE.

Záznam_PS pro matem.gramotnost_9.6.2020


Termín 7. setkání PS:

17. 3. 2020, 14:00-18:15 h, Kafé Ořech (stodola), Poříčská 17, Mnichovo Hradiště – ZRUŠENO, 7. setkání PS proběhlo emailovou formou

Na tento termín je připraven workshop Zásobník aktivit pro rozvoj matematické gramotnosti. Více informací ZDE.

Záznam_PS pro matem.gramotnost_29.5.2020


Termín 6. setkání PS:

27. 2. 2020, 14:30-18:00 h, Volnočasové centrum MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště

Na tento termín je připraven workshop Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody. Více informací ZDE.

Záznam_PS pro matem.gramotnost_27.2.2020


Termín 5. setkání PS:

16. 1. 2020, 15:30-18:00 h, ZŠ Studentská (uč. 106)

Na tento termín je připraven workshop metody Stages. Více informací ZDE.

Záznam_PS pro matem.gramotnost_16.1.2020


Termín 4. setkání PS: 

17. 10. 2019, 16:30 hodin, Volnočasové centrum MH

Program setkání PS:

1) nová/nový vedoucí?;

2) inspirativní matematikář (Jana Hladíková – Stages, Lukáš Heřman…);

3) matematická pregramotnost – Iva Štrojsová (výsledky dotazování v MŠ Jaselská);

4) Hejného matematika pro rodiče?;

5) Inspiromat pro učitele (Matematika pro život) – minimetodika konkrétních příkladů pro MŠ, 1. st., 2. st.;

6) využití ICT – co používají ve výuce?;

7) tipy na pomůcky a kurzy (Květa Havlíková);

8) informace z projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) – Markéta Tomášová;

9) témata členů PS.

Záznam_PS pro matem.gramotnost_17.10.2019


Termín 3. setkání PS – Matematický inspiromat: 

2. 5. 2019, 16:30 hodin, Volnočasové centrum MH

Program matematického inspiromatu:

1) příprava inspiromatu – rozdělení výukových pomůcek a her do sekcí;

2) úvod – přivítání příchozích účastníků a členů PS a seznámení se s nimi;

3) práce ve skupině;

4) závěrečná debata.

Záznam_PS pro matem.gramotnost_2.5.2019

Matematický inspiromat_příručka


Termín 2. setkání PS:

7. 3. 2019, 16:30 hodin, kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH

Program setkání PS:

1) přivítání nově příchozích členů PS a seznámení se s nimi;

2) komentář k prvnímu setkání;

3) příklady kolem nás a jejich souvislost s dobou, v níž žijeme a v níž vyučujeme,
zamyšlení se nad matematickou gramotností z pohledu schopnosti řešit problémy kolem nás;

4) příprava “inspiromatu” (obsah, termín);

5) debata o aktivitách pro učitele, rodiče (harmonogram budoucích aktivit).

Záznam_PS pro matem.gramotnost_7.3.2019


Termín 1. setkání PS:

10. 1. 2019, 16:30 hodin, kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH

Program setkání PS:

1) představení členů PS,
2) náplň práce PS očima členů,
3) příspěvky a možnosti zapojení jednotlivých členů,
4) koho přizvat ke spolupráci,
5) administrativa,
6) úkoly a termíny dalších schůzek.

Záznam_PS Matematici_10.1.2019