Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Znáte Hejného matematiku? Pokud je pro Vás tato metoda prázdným pojmem, přijďte to změnit na workshop, kterým cílíme na učitele mateřských a prvního stupně základních škol či rodiče, Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody. Na zájemce se budeme těšit ve čtvrtek 27. února 2020 od 14:30 do 18:00 hodin, a sice ve Volnočasovém centru MH. Účastníci obdrží certifikát o absolvování workshopu.

Na workshop je třeba se registrovat ZDE. V případě nutnosti se obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

Více o Hejného matematice též zde: https://www.h-mat.cz/.