Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

„Každé dítě má svůj talent a každý talent je výhodou pro celou společnost. Stačí, když jej podpoříme.“  (Opher Brayer)

Přijměte naše pozvání na workshop metody Stages, jejíž poznání Vám zprostředkuje Mgr. Zuzana Hladíková a Mgr. Martin Lána. Akce, na kterou jsou zváni nejen pedagogové, ale i rodiče, se uskuteční ve čtvrtek 16. ledna 2020 od 15:30 do 18:00 hodin na ZŠ Studentská (Studentská 895, Mnichovo Hradiště). Kromě poznání podstaty metody Stages dojde i na ochutnávku různých technik a cvičení!

Vstup na akci je pro zájemce zdarma, registrace je však nutná ZDE. V případě dotazů se prosím obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

 

Stages je systém inovativního vzdělávání, který umožňuje dětem všestranně rozvíjet talent a kreativitu s využitím principů matematiky, pohybu a umění. Cílem je rozvíjet schopnost rychle si osvojovat nové informace a dál s nimi kreativně pracovat.

Metoda Stages pomáhá dětem se rychleji učit a podporuje jejich kreativitu díky rozvoji matematického myšlení opřeného o přirozené schopnosti mozku se učit. Umožňuje rozvoj multitalentované osobnosti schopné přenášet postupy a znalosti mezi různými oblastmi, předměty, odvětvími. Kreativita je základem pro inovativnost a podnikavost.

 

Mgr. Zuzana Hladíková je již 28 let speciální pedagožkou na ZŠ Švermova (Mnichovo Hradiště). Je koordinátorkou metodik IT, ŠVP, mezinárodních projektů, řídí projekty EU. Je lektorkou interaktivních tabulí a již třetím rokem lektorkou-metodistkou Stages. Je jedinou aktivní lektorkou této metody ve Středočeském kraji. Kromě Mnichova Hradiště je metoda využívána ještě na školách např. v Písku, Litoměřicích, Mostě, Ostravě.

Mgr. Martin Lána je učitelem informatiky a zástupcem ředitele na ZŠ a MŠ Děčín IV (Máchovka). Dlouhodobě se věnuje praktickému objevování a sdílení smysluplných cest využívání digitálních technologií ve vzdělávání a učení žáků i učitelů. Aktuálně spolupracuje s NÚV (revize RVP), ČŠI (klíčové kompetence) a projektem iMyšlení. Zajímá se o praktické využití vizuálního myšlení, spolupráci a tvorbu v on-line prostředí.