17.9.2018 – 30.6.2022 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Seznam místních odborníků – možnost návštěvy ve škole, exkurze, besedy…

 

Seznam kontaktů pro rodiny a školy – Podpora rovných příležitostí na školách v ORP MH

Letáček obsahuje následující části:
1. Kontakty na pomáhající organizace
a) Logopedie
b) Pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum
c) Raná péče, MŠ a ZŠ speciální
d) Psychologická pomoc
e) Psychiatrie ambulantní a lůžková oddělení
f) Ochrana sociálních a právních zájmů nezletilých dětí a rodin
2. Informace k tématu asistent pedagoga (AP) a osobní asistent (OA)
a) Asistent pedagoga
b) Osobní asistent
3. Dávky poskytované úřadem práce
a) Mimořádná okamžitá pomoc
b) Příspěvek na živobytí
c) Doplatek na bydlení
d) Příspěvek na bydlení
e) Přídavky na děti
4. Obědy pro děti – zdarma
a) Obědy pro děti Women for Women
b) Středočeský kraj
5. Nabídka volnočasových aktivit zdarma

Materiál vznikl na základě zpracování dotazníků zaměřených na rovné
příležitosti ve vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště.

 

On-line sborník pracovních listů

 

Geologický mapováček

 

Terénní cvičení v PR Příhrazské skály

 

Geostezka před ZŠ Studentská v Mnichově Hradišti – pracovní listy – druhy hornin

 

Quest Mnichovo Hradiště

Sluneční hledačka v Kněžmostě

 

Předškolákův mapováček

 

Jak na debatování (nejen) v žákovských samosprávách

 

Mistr Jan Hus – výukové video spisovatelky Kláry Smolíkové

Video ke stažení zde (velikost: 5,04 GB; formát: MP4 – komprimováno Zip)

Zhlédněte (případně si stáhněte) video spisovatelky Kláry Smolíkové, díky kterému se můžete vydat po stopách Jana Husa. Kdo to byl a v jaké době žil? Jaký byl student a jaký učitel? Co znamenal pro své vrstevníky a proč ho lidé následovali? Klára Smolíková pro nás toto video natočila, aby nám vynahradila workshop zrušený kvůli koronaviru. Věříme, že vás program Husův dům: Od husy k Husovi, od Husa k husitům osloví a obohatí vaši výuku. Je určený pro žáky základní školy od 3. třídy výše.

Pracovní listy ke stažení:

01_Husite_zbraně

02_Husův dům_Jak se Hus tvářil

03_Husův dům_místa

04_Husův dům_Co nosili na hlavě

05_Husův dům_rozdíly

 

Seznam knih pro 1. stupeň_2021

Seznam knih pro 2. stupeň_2021

Seznam knih pro 1. stupeň_2020

Seznam knih pro 2. stupeň_2020

 

Knihovnou doporučovaný seznam četby pro 1. stupeň ZŠ 2019

Knihovnou doporučovaný seznam četby pro 2. stupeň ZŠ 2019

Knížky pro školky 2019

 

Seznam knih v MAPí knihovničce v Městské knihovně MH k 26. 6. 2021