1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Vzdělávání dětí z Ukrajiny

Doba, ve které nyní žijeme, je velmi složitá. Z covidového dvouletí jsme plynule přešli do období, jež s sebou přináší válečný problém. A opět jsou to děti, které za celou situaci nemohou a které jí mohou být velmi ovlivněny. Moc si přejeme, aby se všechny děti cítily dobře. Prostřednictvím odkazů na rozmanité materiály (články, videa, metodické materiály, debaty…) chceme pedagogům či rodičům v této nelehké době pomoci.
Na našem webu budou zajímavé odkazy pravidelně přibývat.
Pokud narazíte na zajímavý materiál, který zde nenaleznete a jenž by mohl být užitečný i ostatním, ozvěte se prosím Markétě Tomášové (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514), která jej na web vloží.

Na portále jsns.cz je pro školy následující:

Poslední novinkou je spuštění Studia JSNS, pravidelného živého vysílání pro školy, ve kterém budou žáci a studenti v přímém přenosu pokládat otázky pozvaným hostům. Studio JSNS odstartovalo v pátek 25. března v 10 hodin.

JSNS intenzivně pracuje také na nových lekcích k ruské informační válce. Ty budou dále průběžně aktualizovat a doplňovat, protože je jisté, že stávající dezinformační působení bude pokračovat a velmi pravděpodobně i sílit.

V rámci projektu SYPO vzniká nová série videí, která se bude věnovat zkušenostem českých škol v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině. První z rozhovorů byl veden s paní Evou Kuchyňkovou, ředitelkou Církevní MŠ Srdíčko v Praze a členkou Stálé konference ředitelů a Národního kabinetu Předškolní a prvostupňové vzdělávání. Paní ředitelka v rozhovoru mimo jiné sdílí své bohaté zkušenosti s tím, jak jednat s dětmi-cizinci, jak komunikovat s českými dětmi a jejich rodiči a jaké pomůcky a materiály ona i její pedagogický sbor využívají.
Zároveň přidáváme odkaz na článek na blogu SYPO, jehož součástí je 5 otázek a odpovědí, které se mohou hodit nejen v MŠ. Pod videem i na blogu najdete další užitečné odkazy.
Pracovníci ČŠI v těchto náročných dnech nebudou do škol s větším počtem ukrajinských dětí jezdit na “kontroly”, nýbrž jako pomocná ruka, metodická pomoc, kterou si sami můžete pozvat, když potřebujete pomoci!
V rámci těchto aktivit nebude ve školách, které budou adresátem metodické podpory ze strany ČŠI, vykonáváno žádné hodnocení a nebude vykonávána ani jakákoli kontrola, ale veškeré aktivity budou směřovat výlučně k podpoře školy směrem k úspěšnému zvládnutí současné situace ve prospěch všech vzdělávaných dětí a žáků.
ŘEKNĚTE SI O NABÍZENOU POMOC, POKUD JI POTŘEBUJETE V InspIS HELPDESK.
Víte, že všeobecné vzdělávání trvá na Ukrajině 11 let?
Slyšeli jste, že po 11. třídě mohou děti rovnou “na vysokou”?
A co říkáte na “bodový systém” místo známek?
Zajímá vás, jak ukrajinské ministerstvo ve válečných dnech zajišťuje on-line výuku?
MŠMT ve spolupráci s Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze a ukrajinským ministerstvem školství připravili informační materiály, které jsou v těchto dnech velmi aktuální!

Na metodickém portálu RVP.cz naleznete i příspěvek k tématu Čeština pro ukrajinské děti, jehož autorkou je Michaela Zormanová, doktorandka programu Srovnávací slovanská lingvistika na Univerzitě Palackého se zkušenostmi jak s výukou jazyků, tak i s kreativním učením (působil v rámci projektu Kreativní partnerství do škol). Všechny zveřejněné materiály včetně ilustrací jsou jejím dílem.

Na webu Umíme česky si můžete češtinu procvičovat online. V návaznosti na ruskou invazi na Ukrajinu a uprchlickou krizi vznikla i provizorní část pro ukrajinsky mluvící. Obsah v této části není stabilní a bude průběžně doplňován.

Procvičování obsahových témat spadajících do této části není omezeno limity na počet odpovědí.

V sekci čeština pro cizince je k dispozici ještě další obsah, který je vhodný pro začátečníky v češtině, ale není vázaný na konkrétní rodný jazyk.

 

▶️řízení kapacit: ředitel – zřizovatel – krajský úřad – MŠMT
▶️snazší navyšování kapacit škol bez nutnosti dodržovat hygienické požadavky na prostory
▶️zvláštní termín zápisu do MŠ a 1. tříd pro ukrajinské děti v období od 1. června do 15. července
▶️možnost dočasně přizpůsobit vzdělávací obsah úspěšné adaptaci
▶️možnost zaměstnat ukrajinsky mluvící pedagogy
▶️přihlášky na SŠ prodlouženy až do 5. a 8. dubna
▶️JPZ z matematiky také v AJ nebo UA
V metodice naleznete také podrobné informace ke správnímu řízení, organizaci vzdělávání i výhledu pro financování!
 

Stručné a ucelené informace o práci adaptačního koordinátora a využití jeho služeb při přijímání dítěte/žáka cizince do školy. Tato příručka NPI ČR je primárně určena pedagogickým pracovníkům ve školách poskytujících povinnou školní docházku. V modifikované formě je ji možno aplikovat i pro práci adaptačního koordinátora v mateřské škole. Hlavním cílem příručky je usnadnit proces adaptace nově příchozího žáka na prostředí české základní školy. Metodická příručka je určena zejména adaptačním koordinátorům, třídním učitelům a ostatním vyučujícím, kteří v ní naleznou nejen potřebné informace a možné postupy ale i inspiraci, jak lze s těmito žáky pracovat ve škole. Využívat ji může dále i koordinátor vzdělávání cizinců (pokud je tato funkce ve škole zřízena), výchovný poradce, asistent pedagoga, vedení školy anebo ostatní pracovníci, se kterými se žák ve škole setkává.