Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Základní škola Jivina se stala hostitelem druhého setkání členek pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka. Po úvodní přivítání, kdy jsme zvládly i nezbytné administrativní úkony, jsme se hned vrhly do práce. Dámy se rozdělily na dvě rovnoměrně zastoupené skupiny, jejichž úkoly byly následující: v jednom případě se měly zamyslet nad tím, jak vypadá čtenářsky gramotný člověk, v tom druhém pak nad otázkou, proč číst.

Díky odpovědím na tyto otázky si budeme moci snáze formulovat cíl a zaměření této pracovní skupiny, jejímiž členkami jsou jednak učitelky MŠ, jednak učitelky 1. stupně ZŠ či družinářka s knihkupeckou minulostí nebo knihovnice. Škoda jen, že skupina nemá ve svých řadách zástupce druhého stupně ZŠ – jste-li učitelem 2. stupně ZŠ, neváhejte mezi nás zavítat.

V rámci pracovní skupiny došlo již k zorganizování setkání knihovníků z ORP Mnichovo Hradiště, které se uskuteční ve středu 20. března a jemuž bude předcházet čtenářská dílnička pro žáky prvního stupně ZŠ v klášterské knihovně.

Velmi nás těší rozvíjející se spolupráce mnichovohradišťské knihovny se školami a školkami z ORP Mnichovo Hradiště. Na začátku dubna zavítá knihovnice z dětského oddělení městské knihovny do základní školy na Klášteře, následující týden pak i do mateřské školy na Jivině a dětem přiveze kouzelnou čtenářskou dílničku.

Záznam_PS pro čtenářskou gramotnost_27.2.2019