1.7.2022 – 30.6.2023 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Vedoucí PS: Mgr. Iva Štrojsová, ifa.dobiasova@post.cz


Termín 2. setkání PS:

24. 11. 2022, 16:00-18:00 h, kancelář MAP, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště

Program:

 1. Přivítání, administrativa
 2. MAP III MH – směřování k výsledku
 3. Témata pro projekt MAP IV MH
 4. Témata z minulého setkání
 5. Strategické plánování a motivace učitelů
 6. Klub zřizovatelů
 7. Regionální učebnice
 8. Venkovní učebna
 9. Témata z aktivit/debat v MAP II MH
 10. Další témata členů PS
 11. Rozloučení, zaslání termínů příštích schůzek

Termín 1. setkání PS:

22. 9. 2022, 16:00-18:00 h, kancelář MAP, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště

Program:

0) Přivítání, seznámení

1) Projekt MAP III, odlišnost od MAP II

2) Aktuální témata: nový školní rok, ukrajinské děti a školy v ORP MH

3) Plán schůzek a témat pro MAP III

4) Další témata členů PS

5) Rozloučení, termíny příštích schůzek

Záznam_PS_potenciál_22.9.2022