1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Aktuální informace

Na říjen pro vás NPI ČR připravil dvě konference zaměřené na digitální vzdělávání, revizi RVP v informatické oblasti a rozvoj digitálních kompetencí.
Součástí programu jsou i příspěvky věnované využití umělé inteligence ve vzdělávání.
 
Neváhejte a přihlaste se včas.
 
Více informací ZDE.

JAK NA TO V HETEROGENNÍ TŘÍDĚ
Jak Renata Votavová ve videu zmiňuje, každý žák je jiný, každý má jiné pracovní tempo, zájmy, motivaci, úroveň nadání, podporu v rodinném prostředí a mnozí z nich mají i odlišný mateřský jazyk. Úplně všichni ale potřebují vědět, že v něčem vynikají, objevit ve škole svoje silné stránky. Maximálně využívat potenciál každého dítěte představuje pro pedagogy obrovskou profesní výzvu.
Jak ji zvládnout? Užitečnou pomůckou je naše nová publikace Desatero úspěšné práce s heterogenní třídou.
Výuková aktivita je zaměřena na téma průmyslové revoluce. Obsahuje úkoly pro skupinovou práci, které pokrývají vybrané části tohoto významného historického období. Při jejich realizaci dochází k využití různých digitálních technologií.
Více ZDE.
Využijte sadu digitálních materiálů k výuce programování ve Scratchi na ZŠ. Obsah je zaměřen zejména na průpravná cvičení, která by mohla sloužit jako úvod do programování s hudbou a pomohla by žákům probádat základní možnosti práce se zvukem. Součástí jsou odkazy na dvě studia Scratch, z nichž první je určené žákům, druhé učitelům. Více ZDE.
Vyzkoušejte lekci pro žáky: Na konkrétní občanské inciativě zprostředkované reportáží regionální TV i e-ziny se žák seznámí s nástroji občanské participace a jejich využitím při řešení problémů ve svém nejbližším okolí. V internetových zdrojích (Zákony pro lidi, web spolku Frank Bold, odborná práce, Wikipedie) dohledá další nástroje participace a porovná jejich kvalitu i uživatelskou přívětivost. Ke zvýšení efektivity vlastního učení zpracuje zjištěné informace o participačních nástrojích do podoby elektronické myšlenkové mapy (např. OrgPad). Více ZDE.
Existují nějaká místa, kam telefony nepatří? Proč a kde je vlastně používáme? A proč bychom neměli zapomínat na osobní kontakt? To jsou otázky, které si možná klademe sami každý den. Se svými žáky na ně můžete nyní hledat odpovědi i díky nové aktivitě S mobilem, nebo bez?, kterou jsme zveřejnili u lekce Bezpečnostní prohlídka. Vhodná je pro žáky ve věku 8 až 12 let. Její vznik podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund.  Více ZDE.
Přítomnost žáků v online prostoru s sebou přináší nejen výhody, ale i rizika. Na webináři Hrou proti kyberšikaně – DigiStories: Nela Vám ukážeme, jak téma bezpečnosti na internetu zařadit do výuky s pomocí výukové videohry. Hostem webináře, který se koná 4. října odpoledne, bude Martin Kožíšek, odborník na bezpečnost dětí v kyberprostoru (CZ.NIC). Webinář pořádáme za podpory českého Safer Internet Centra.  Více ZDE.
Připojte se ve čtvrtek 5. října od 10 hodin k online debatě Proměny veřejnoprávních médií, která mimojiné připomene jejich letošní důležitá výročí. První části diskuze se zúčastní ředitel zpravodajství a publicistiky ČT Petr Mrzena, šéfredaktorka zpravodajství ČRo Julie Stejskalová a šéfredaktorka zpravodajství ČTK Radka Matesová Marková. V druhé půli budou debatovat moderátorka zpravodajství ČT Jana Peroutková, moderátor podcastu ČRo Vinohradská 12 Matěj Skalický a politický zpravodaj ČTK Marek Opatrný. Debatu pořádáme ve spolupráci s ČTK. Více ZDE.

Od října 2022 již počtvrté pořádá Jeden svět na školách bezplatný kurz mediálního vzdělávání pro vyučující nižších ročníků ZŠ (3.-7. tříd). Bude se skládat ze dvou dvoudenních fyzických setkání v Praze, v celkovém rozsahu 28 hodin a povede ho dvojice zkušených lektorů.

Je určený učitelům, metodikům prevence nebo jiným pracovníkům s menšími dětmi, kteří žákům chtějí zprostředkovat znalosti a návyky pro bezpečný a poučený pobyt v kyberprostoru.

Témata jednotlivých setkání vycházejí z metodiky animovaného seriálu V digitálním světě a jsou zaměřena na výzvy, se kterými se žáci konfrontují od počátku svého pobytu v online světě – bezpečí na internetu, sociální sítě a lajky, online hry, hesla, kyberšikana a další.  

Účastníky kurzu čekají praktické návody, jak pracovat s materiály a metodikou JSNS a jak s dětmi otevřít důležitá témata týkající se digitálního světa.

Na probírané téma vždy promluví i odborníci z praxe – novináři, experti na e-bezpečí nebo závislosti a další. Více ZDE.