1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Iva Štrojsová

Putování barokní krajinou. Další procházka spojená se čtením vás zavede na Jičínsko – do okolí obce Veliš. Před výletem je možné zhlédnout dokument České televize – Barokní srdce Evropy či si po cestě zpříjemnit procházku krajinou aktivitami z www.ucimesevenku.cz . Procházka je vhodná např. pro doplnění tématu baroko a pro rozvíjejí čtenářské gramotnosti. Pracovní list Velis_prochazka_se_ctenim_8_az_14_let obsahuje variantu pro mladší a starší děti.

Přemýšlíte nad tím, jak obměnit klasické procházky po okolí? Zkuste procházku se čtením. On-line sborník má nový příspěvek: Hruba_Skala_prochazka_se_ctenim_8_az_14_let . Je věnován pověsti O Hrubé Skále, v pracovním listu naleznete i zadání, které mohou děti samy či ve spolupráci s rodiči/učiteli vyplnit. Text obsahuje dvě varianty: od 8 a od 11 let.

V materiálu je uvedeno i několik možných cest na Hrubou Skálu, výčet není samozřejmě vyčerpávající. Čtení může probíhat již doma před procházkou, na vhodném místě po cestě či až na Hrubé Skále – každý jistě zvolí tu variantu, která bude počasí i celkové situace nejvíce vyhovovat. Přejeme příjemný dopolední či odpolední výlet s rozvíjením čtenářské gramotnosti.

Hledáte materiál pro téma lidská práva? Zkuste s žáky webinář Knihovny Václava Havla. Webinář žákům 8. a 9. ročníků či starším interaktivní formou představuje pojem lidských práv a zasazuje jej do kontextu československé historie, a to nejen na příkladu života a díla Václava Havla. Při práci s ukázkami z historických dokumentů pochopí žáci porušování lidských práv, ale i přesah lidskoprávní problematiky do současnosti. V případě zájmu o tento webinář kontaktujte Knihovnu Václava Havla na e-mailové adrese vzdelavani@vaclavhavel.cz .

Co dělat, když už nás nebaví připravovat či doplňovat pracovní listy? Zkuste si tvořit s Národní galerií Praha, která připravila cyklus dílen, které zvládnou i ti nejmenší (s pomocí rodičů). V první dílně budeme tvořit pomocí mýdla a škrabky na brambory. Fotografické návody jsou zveřejňovány postupně, druhý v pořadí nás čeká již 1. dubna.

Vzít děti do galerie, společně tvořit či si o obrazech a obrázcích povídat společně se spolužáky teď nejde. Pokud ale hledáte místo, kde by mohly děti zhlédnout výtvarná díla, můžete se podívat např. na to, co zpřístupnila Oblastní galerie Liberec – jedná se o výbor děl rozdělených do sekcí: moderní umění, savci, baroko, impresionismus, Eduard Charlemont, romantismus. Nevyrovná se to samozřejmě opravdovému setkání přímo v galerii, ale možná se vám tento drobný příspěvek hodí.

A jak můžeme obrazy využít? Pár tipů:

Výtvarná výchova:

tvorba dítěte na motivy obrazu – vytvoř dílo, které tě při pohledu na tento obraz napadne (to, co napadne tvoji představivost);

tvorba – vytvoř obraz, který by se hodil do sbírky, kde už se nachází dílo, na které se právě díváš (tedy něco podobného);

tvorba – najdi si v přírodě různé přírodniny a pokus se z nich vytvořit mozaiku, která se podobá vybranému obrazu.

Český jazyk:

psaní dopisu kamarádovi/učitelce o tom, co v nás dílo vyvolává, co nás při jeho prohlížení napadá;

vymýšlení příběhu/vyprávění na motivy daného obrazu;

popis obrazu;

líčení – obraz krajiny;

popis postavy;

recenze on-line galerie – klady a zápory on-line galerie.

Dějepis:

jak asi obraz souvisí s dobou, kdy vznikl.

Hudební výchova:

hledání písní: zkus vymyslet, která píseň by se k obrazu hodila;

vlastní tvorba: v rámci svých možností zahraj (případně nahraj na mobil) hudební doprovod k tomuto obrazu (jak by asi zněla hudba, která by se k obrazu hodila), použít můžeš nejen hudební nástroje, ale i vařečky, prkénko apod. – vyhraj si.

 

 

 

Možná se rozhodnete vzhledem k současné situaci  při výuce na dálku využívat dostupné dokumentární filmy. Pokud s tímto způsobem nemáte zatím příliš mnoho zkušeností či hledáte inspiraci, nabízíme příklady toho, co mohou žáci při sledování dokumentu dělat:

Žákům lze zadat některý z následujících úkolů – jejich zadání je samozřejmě vhodné upravovat dle zkušeností a věku žáků, délky filmu apod.

 

Před projekcí filmu:

 1. O čem asi film bude? Předvídej na základě názvu.

2.  Co tě při přečtení názvu filmu napadá?

3.  Zkus odhadnout, co vše postavy ve filmu zažijí.

 

Při projekci:

 1. Zapisuj si v průběhu sledování celého filmu podstatné informace – min. 10 z celého filmu.
 2. V průběhu sledování filmu si zapiš min. 5 otázek, které tě v souvislosti s filmem napadnou.
 3. Zapiš si při sledování emoce, které v tobě sledování filmu vyvolává. Připiš si i situaci spojenou s emocí. Např. strach – když postava nastoupila do transportu.
 4. Poznamenej si, co ve filmu vnímáš jako pozitivní a co jako negativní. Vždy min. 4 věci.
 5. Zapiš si: kdy a kde se film odehrává, kdo v něm vystupuje, co podstatné se v něm odehrává.
 6. Vyber si jednu z postav a zapisuj si, co máš s postavou společného a co máte odlišného.
 7. Zapisuj si slova, kterým nerozumíš. Po filmu si zkus najít jejich význam např. pomocí internetu.

 

Po projekci:

 1. Napiš si tři slova, která se ti skončení po filmu vybaví.
 2. Které momenty filmu pro tebe byly nejsilnější? Připiš si i to, proč jste si vybrali právě je.
 3. Jaká je hlavní myšlenka filmu?
 4. Popiš děj filmu – vytvoř jeho osnovu.
 5. Vyber si jednu postavu filmu a charakterizuj ji.
 6. Napiš životopis postavy na základě filmu.
 7. Jak se film dotýká tvého života?

 

Po projekci je též vhodné pracovat s žákovými odpověďmi, které si připsal v části Před projekcí či Při projekci: zadat jim např. úkol připište si, nakolik jste odhadli název filmu…

 

 

Potřebujete-li videa a doprovodné materiály pro žáky k moderním dějinám, podívejte se na www.jsns.cz. Pro žáky druhého stupně jsou tu k dispozici zdarma a bez registrace tyto i další filmy:

Od 12 let jsou vhodné:  O zlém snu (témata holocaust, terezínské ghetto, pochody smrti), Den, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda (Mnichov – podstata, důsledky, Češi a Němci, Sudety), Den, kdy vzniklo ČeskoslovenskoJan Masaryk a třetí republika (témata osobnost Jana Masaryka, únor 1948, padesátá léta), TGM Osvoboditel (témata TGM jako myslitel, prezident, TGM a Rusko, Slováci, předsudky vůči Židům), Nebe nad Evropou (témata českoslovenští letci v Anglii, jejich osudy po druhé světové válce).

 

Od 13 let jsou vhodné filmy: Zabíjení po česku (témata odsun Němců), Ó, ty černý ptáčku (romský holocaust), Případ dr.Horáková (témata propaganda, monstr proces), In nomine patris (témata čihošťský zázrak, totalitní cenzura a propaganda), Příběhy železné opony (Pražské jaro, emigrace), Václav Havel.

 

Od 14 let jsou vhodné filmy: Hitler, Stalin a já (témata nacistická a komunistická diktatura, svoboda a demokracie), Nikomu jsem neublížil (témata normalizace, spolupráce s StB), Tenkrát (listopad 1989).

 

K dokumentárním filmům jsou ke stažení i informace k tématu, které lze použít jako učební text, či pracovní listy ve formátu pdf.

 

 

Sháníte pomoc při tvorbě pracovních listů pro žáky? Metodický portál www.rvp.cz nabízí velké množství pracovních listů k jednotlivých vyučovacím předmětům. Pracovní listy či prezentace jsou v pdf i v upravitelné verzi, je možné tedy využít připravený základ a ten si dle potřeby své výuky pozměnit a použít pro své žáky. Materiály jsou pro mateřské školyzákladní školy (první a druhý stupeň) i gymnázia či základní umělecké školy. Přehledně rozdělené dle předmětů a témat. Materiály jsou též hodnocené kolegy z praxe i odborníky.

Hledáte kvalitní, ale žákům (především středních) škol přístupné rozbory literárních děl? Před léty připravila FF UK projekt Mluvící hlavy, v kterém najdete například díla: Romeo a Julie,
Videa trvají většinou kolem osmi minut. Snaží se odborně, ale srozumitelně interpretovat dané texty. Hodit by se mohly především maturantům.