1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Stále více rodičů si klade otázku, jak být svým dětem průvodcem i v digitálním světě. Jak jim pomoci využít jeho výhody a zároveň je připravit na nebezpečí, jako jsou falešné profily, podvody nebo kyberšikana? Jak děti podpořit, aby dokázali odolat závislostem, orientovat se v záplavě informací a kriticky hodnotit mediální sdělení? Kritické myšlení a mediální gramotnost patří mezi klíčové kompetence pro bezpečný pobyt v digitálním prostoru.  V organizaci Jeden svět na školách (JSNS) proto podporují jejich rozvoj tím, že pro vyučující připravují výukové materiály, pomáhají jim se vzdělávat a realizují výzkumy o stavu mediálního vzdělávání v ČR.

Děti a dospívající tráví v digitálním světě stále více času a je tedy dobré se o tématu bavit i doma. JSNS proto nabízí výběr 33 filmů a dalších materiálů z oblasti mediálního vzdělávání, které jsou díky souhlasu tvůrců veřejné a rodiče je mohou využít jako oporu při výchově a vzdělávání svých dětí. Materiály jsou rozdělené do tří věkových kategorií:

Pamatujte, že portál JSNS je primárně určen vyučujícím a v popisu filmů proto najdete pojmy jako žák nebo třída. Nenechte se tím od používání vybraných veřejných filmů a materiálů odradit. Více informací ZDE.