1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

V rámci Fondu Nadace Terezy Maxové dětem je nově možné podpořit také ukrajinské rodiny zasažené válečným konfliktem a jejich děti v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje.

Žádosti jsou přijímány průběžně, žadatelé budou informováni o výsledcích grantového řízení v nejbližším možném termínu.

Za konkrétní děti podává žádost příslušná škola. V případě schválení bude příspěvek převedený na bankovní účet školy.

Co může být z Fondu podpořeno?

Příspěvek je možné využít na financování:

  • materiálních potřeb nezbytných ke vzdělávání (učebnice, školní potřeby a pomůcky,…)
  • vzdělávacích a dalších rozvojových aktivit (školní kroužky, jazykové kurzy,…)
  • školného
  • školní družiny
  • ubytování na internátu
  • psychologické podpory
  • školních pobytových akcí (škola v přírodě,…)
  • dalších souvisejících aktivit pro rozvoj potenciálu dítěte

Fond nepodporuje školní stravování.

Maximální výše příspěvku je 5 000 Kč/dítě/školní rok.

O příspěvek není možné žádat zpětně, již uhrazené náklady nemohou být předmětem žádosti.