1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Přijměte pozvání na setkání učitelek mateřských škol, které je v našem regionu již tradicí. Tentokrát vás zveme do MŠ Jivina, která si prošla rozšířením své kapacity. Setkáme se zde ve čtvrtek 1. prosince 2022 od 16:00 do 19:00 hodin. Kromě možnosti prohlédnout si školku se budete moci např. inspirovat pomůckami, které se pro práci s dětmi osvědčily, či sdílet své zkušenosti na aktivity zlepšující klima třídy. Pozvání přijala též zdravotní sestra Michala Mydlářová, která vás seznámí s výukovými programy na prevenci úrazů, první pomoci a stavby lidského těla.

Pokud se chcete zúčastnit, nahlaste se Markétě Tomášové (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

Dámy z MŠ Jivina prosí účastnice, aby si s sebou přivezly nějakou pomůcku na ukázku či na setkání představily nějakou činnost, kterou by se mohly inspirovat i ostatní. Chtějí to pojmout jako burzu nápadů. Pokud bude prostor, mohlo by dojít i na sdílení ohledně problematiky špatných vztahů mezi kamarády. Takže tipy na stmelovací hry a aktivity, na větší vzájemné propojování mezi dětmi.