1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Organizace META, která dlouhodobě podporuje děti a žáky s odlišným mateřským jazykem a jejich učitele, nabízí školám pořádání semináře pro pedagogy.

V rámci našeho projektu JakoTy probíhaly poslední dva roky na školách (2. stupeň ZŠ a SŠ) workshopy s třídními kolektivy na témata migrace a integrace dětí s odlišným mateřským jazykem. V návaznosti na tuto práci i ostatní aktivity nabízí organizace META nyní seminář pro pedagogické pracovníky, který má za cíl představení aktivit WS pro žáky a jejich přínos a nabídnout tak pedagogům aktivity, které mohou využít do výuky stejně jako metodické tipy, jak s tématy ve výuce nakládat. Zároveň je ale v rámci aktuální situace upraven program tak, aby ladil s celkovým záměrem METY podpořit pedagogy na začátku školního roku v tom, aby pracovali s klimatem třídy a pohodou všech žáků ve chvíli, kdy budou do kolektivů hojněji přicházet noví žáci s malou znalostí češtiny a téma integrace bude v kolektivech přítomné více než kdy jindy (workshop nabízí také nápady na způsoby adresování aktuální situace se studenty).

Workshop se hodí na začátek školního roku jako podpora pedagogů jak při přípravě na společné fungování ve třídách, kde jsou studenti s OMJ, tak obecně jako inspirace pro adaptační aktivity pro stmelení kolektivu v prvních týdnech a měsících.

V rámci měsíce září má META možnost nabídnout konání tohoto 8hodinového workshopu v rámci projektu bezplatně. Workshop je možné uskutečnit jednak v prostorách METY na Žižkově, jednak na některé ze škol a je nabízen učitelům společenskovědních předmětů a seminářů i třídním učitelům, kteří se o tato témata zajímají. Hodí se i pro pomocné pedagogické pracovníky, školní psychology, výchovné poradce či metodiky prevence. Program bude lektorovaný dvěma lektorkami organizace META a je vhodný pro 12 až 20 účastníků.
Momentálně je možnost pořádat jeden workshop v datech 15., 16., 19., 22., 23. a 29. září 2022 (kontakt na Martu Poetu, metodičku workshopů, tel: +420 222 521 446, mobil: +420 774 761 837).

META seminář pro pedagogy o integraci dětí s OMJ

Stránky projektu JakoTy naleznete zde: https://www.jakoty.cz/   a informace o workshopu pro žáky zde: https://inkluzivniskola.cz/workshopy-pro-zaky-zs-ss.