1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Klub tvořivých knihovníků SKIP ČR ve spolupráci se Slovanskou knihovnou přepracoval do ukrajinštiny poslední vyšlé číslo elektronického časopisu
Malý tvořivec, Léto 2022 – Pracovní listy pro děti v knihovnách, ISSN 2694-9504.

Obsahem Malého tvořivce jsou autorské listy různých kvízů, omalovánek, vystřihovánek, skládaček, labyrintů apod. dle fantazie. Cílem této publikace je podpořit tvořivost hlavně u dětí předškolních nebo dětí z nižších školních tříd.

Časopis je k dispozici pro potřeby všech knihoven, škol a školských zařízení i dalších volnočasových zařízení. Aktuální čáslo má rozsah 15 stran. Stačí pouze černobílý tisk či kopie.

Ukrajinské číslo časopisu

МАЛЕНЬКИЙ ТВОРЕЦЬ Літо, 2022 року, Робочі листи для дітей в бібліотеках

naleznete na adrese:

https://www.skipcr.cz/odborne-organy/kluby/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec/leto-2022-ukrajinsky

Všechna dosud vydaná čísla časopisu jsou k dispozici na adrese:

https://www.skipcr.cz/odborne-organy/kluby/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec

Je mezi nimi i předchozí číslo rovněž přeložené do ukrajinštiny:

https://www.skipcr.cz/odborne-organy/kluby/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec/podzim-2021-ukrajinsky