1.7.2022 – 30.6.2023 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Les ve škole je dlouhodobý mezinárodní program, který motivuje učitele, aby se svými žáky chodili ve výuce ven a umožnili jim učit se „o lese v lese“ a který v ČR koordinuje vzdělávací centrum TEREZA.

V programu Les ve škole jeho nositelé chtějí, aby děti považovaly les za bezpečné a zajímavé místo,
které je plné podnětů a které mohou zkoumat všemi smysly. Poznávají tak na vlastní kůži stromy, byliny, houby, živočichy našeho nejrozšířenějšího ekosystému a jejich vzájemnou propojenost. Dívají se na les také jako na místo s vlastní historií. Ze svých zkušeností pak mohou samy vyhodnotit, co je dobré pro les dělat.

Aby se tohle všechno mohlo stát, snaží se lektoři k učení v lese pedagogy motivovat a usnadnit jim kousek cesty.
Připravují pro ně metodiky v souladu s RVP v duchu aktivního učení přímo šité na míru každému ročníku základní školy.

Řekli o Lese ve škole:
„Děti reagovaly po celou dobu báječně, vše je velmi zajímalo, ve třídě byla jiná atmosféra, než jindy. Pracovaly se zájmem a nadšením.“ Alena Kučerová, ZŠ Most