1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

14 výukových videí ZŠ a MŠ Okna: prvouka na téma JARO aneb vyučování v dobách koronaviru, připraveno panem učitelem Milanem Bártou. Cílem videí je udržet  v dětech zájem o jarní přírodu i v období přerušení vyučování. Pan učitel využívá pro svou výuku na dálku https://kahoot.com/, třeba to někoho inspiruje.

Co se ve videích dozvíte?

Kdy začíná jaro, co je to jarní aspekt rostlin a jak se odliší jiřička od vlaštovky (video 1).

 

O žabích vajíčkách, špačkovi a voštinách v pískovci (video 2).

 

Jak poznat stonožku od mnohonožky? Kde má skokan žebra? Jak souvisí vrba s acylpyrinem? (video 3)

 

Není brouk jako brouk? Co jsou lišejníky? (video 4)

 

Co je a co není kachna. Jaké mají ptáci zobáky a nohy? (video 5)

 

Připomenutí ruměnice pospolné. Představení další ploštice- vroubenky americké. Proč slepýš křehký není had? Také už vylezly ještěrky. Jaký je rozdíl mezi samcem a samicí, co je to pohlavní dvoutvárnost? A jak se liší ještěrka obecná od ještěrky zelené (video 6).

 

Skokan ostronosý. Výlet do sklepa plného zajímavých útvarů (video 7).

 

Opakování z minula. Víte, co je to meta temnostní? Jak žije chrobák a jak od sebe jednotlivé druhy odlišíme? Proč není dobré si chrobáka splést s majkou fialovou? Další jarní květiny – křivatec, šťavel a podbílek šupinatý (video 8).
Mezinárodní den ptactva (1. dubna). Ptáci roku – jiřička, sýček, červenka, datel a hrdlička divoká. A navíc drozd, brhlík a šoupálek. Exkurze do dalšího sklepa. Jednoduchý pokus s klíčením rostlin. Jak chutná nevyklíčená pšenice? (video 9)
Pokus se semeny. Zabloudíme i do vlastivědy. Labuť, ucháč, dymnivka a další pavouk. Kolik má pavouk očí či nohou a čím kouše? (video 10)
Kos černý, ale albín. Co je to albinismus? Majka fialová. Klíčící semena. Co je symbolem jara na Ukrajině? Bříza. Pokus s mýdlem od Anežky (video 11).
Blíží se Velikonoce. Proč se slaví? Co se stalo Ježíši? Proč je na kříži? Do které skupiny patří klíště? Saje krev i sameček? Symboly pro samce a samici. Jezevec lesní. Kde najdeme peřejníky? Roubenka v Oknech a jaký je na ní letopočet? Kdo složil text naší hymny? Ve kterém roce zemřel Josef Kajetán Tyl a jak to souvisí s Okny? (video 12)
Ptáci z fotopasti – brhlík, koňadra a hýl. Jaké je to mít hejla na nose? Paroží z dvanácteráka. Jak vypadá a smrdí kněžice mlhovitá a kde se v Čechách vzala? Modřínka obydluje budku. Barvení vejce olšinkami. Jak vypadají olše? Jak jsem těžil březovou vodu a co se s ní přes noc stalo? Kde žije křepel? (video 13)
Co je superúplněk? Jak se vypočítá termín Velikonoc? Co jste našli pod kameny? Splešťule blátivá. Pijavice. Blešivec. Projekt s letopočty. Jak jde klíčení. Nové kůzlátko. (video 14)