1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště
Red Monster jsou moderní vzdělávací online kurzy pro základní a střední školy. A jsou až do konce tohoto školního roku zdarma!!! Jednotlivé kurzy pro 1. i 2. stupeň ZŠ obsahují kompletní učivo daného předmětu pro celý ročník (český jazyk pro 2.-5. ročník, prvouka pro 3. ročník, vlastivěda pro 5. ročník, fyzika pro 6. a 7. třídu, občanská výchova pro 6. třídu, Dějepis Vrcholný středověk pro 7. třídu, Panovníci českých zemí, Přírodopis – Lidské tělo pro 8. třídu, Literární historie I pro 8. a 9. třídu, Slovní zásoba pro ZŠ, Tvarosloví pro ZŠ). Kurzy jsou v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT.