1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Projekt “Anglicky bez zábran“ je zaměřen na žáky 3. až 5. tříd a jejich učitele. Získáte tak moderní vzdělávací materiály a metodickou podporu v oblasti výuky základů anglického jazyka. Projekt má za cíl zvýšit motivaci žáků k získávání informací v cizím jazyce a zbavit je ostychu z jeho používání.

Projekt podporuje výuku angličtiny za pomoci snadno použitelných a inovativních metodických materiálů a lekcí vedených rodilým mluvčím; využívá mezipředmětových vazeb při krátkých jazykových aktivitách realizovaných v hodinách angličtiny, případně jiných předmětů.

Na webu naleznete audiovizuální aktivity pro žáky, interaktivní hry, jazykové aktivity s pracovními listy, písničky atd. Nechte se inspirovat! Projekt vychází z reality vzdělávání na 1. stupni, a proto je navržen tak, aby se programu vzdělávání mohli zúčastnit nejen učitelé angličtiny, ale rovněž pedagogové jiných předmětů s alespoň základními znalostmi anglického jazyka. Cílem vzdělávacího programu je motivovat žáky k výuce angličtiny a umožnit učitelům, aby mohli sami pokračovat v zapojování anglických aktivit při výuce.