1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Pracovní setkání na téma “Dětská hřiště v Mnichově Hradišti – vhodný prostor pro volný čas dětí a mládeže do 15 let?”  se uskutečnilo v úterý 25. 4. 2017 ve Volnočasovém centru MH. Dle programu jsme se zaměřili na posouzení současného stavu dětských hřišť – kolik jich je a kde jsou umístěna, kdo je využívá, čím jsou přitažlivá a co na nich nevyhovuje. Po uvedení všech pozitiv i negativ, s nimiž přicházeli jednotliví účastníci setkání, jsme se zaměřili i na podobu ideálního hřiště – za některé z návrhů uvádíme např. požadavek většího počtu herních prvků pro starší  děti (např. lezecké stěny), zázemí pro rodiče (lavičky, stoly, přístřešek atd.) či soukromá zákoutí pro děti. Došlo též na současná mnichovohradišťská hřiště s potenciálem do budoucna, mezi nimiž zmíníme např. dětské hřiště ve Hřbitovní ulici, u nějž účastníci vyzdvihovali oplocení, jeho velkou plochu a které by se mohlo případně stát místem setkávání mnichovohradišťských rodičů. A jaká jsou alespoň některá závěrečná shrnutí? V Mnichově Hradišti zoufale chybí herní prostory a prvky pro náctileté či více tajuplných zákoutí na dětských hřištích pro malé děti. Možná by stálo zato zeptat se samotných dějí, jak by si představovaly prostor, ve kterém by chtěly venku trávit volný čas.

Děkujeme všem, kteří se aktivně zúčastnili pracovního setkání, a věříme, že se společně setkáme i na některé z dalších akcí MAP. Záznam z tohoto setkání je dostupný online ve formátu PDF i jako dokument, do nějž můžete vložit svůj komentář. Výstupy ze setkání a z případných komentářů budou zapracovány do doporučení pracovní skupiny pro dětská hřiště a představeny vedení města Mnichovo Hradiště, na jehož zadání byla tato doporučení sestavena.

Záznam – dětská hřiště