Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Aktuální informace

Bobřík informatiky je informatická soutěž pro žáky základních a středních škol, která je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy a že informatika není totéž co ovládání počítače.

Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce. Soutěžení probíhá na počítačích, v počítačové učebně školy.

Letos proběhne již 14. ročník této akce. K soutěži se může přihlásit škola, při testu pak děti zadávají kód školy. Cvičná zadání testů se budou vypínat 5. listopadu (děti si zde můžou vyzkoušet testy z minulých let) a soutěž probíhá od 8. listopadu online formou.

Chcete podpořit děti, aby měnily životní prostředí ve svém okolí?

  • Program Ekoškola je v současnosti největší vzdělávací program na světě vedoucí mladé lidi k udržitelnému způsobu života.
  • Program získal v tomto roce 1. místo v Cenách SDGs v kategorii Vzdělání.
  • V České republice je program od roku 2005 a v současnosti je do něj zapojeno přes 400 mateřských, základních a středních škol.
  • Školy program realizují pomocí jednotné metodiky 7 kroků, která vede k rozvoji akčních kompetencí, aktivního občanství a demokratických procesů u zapojených účastníků. To vše se děje na základě hledání a řešení problémů týkající se životního prostředí.

 

Vzdělávat děti s Ekoškolou má smysl

ZAČÍT JE SNADNÉ

Změnit práci, školu, stravovací návyky… to může být TĚŽKÉ.
Změnit SVĚT kolem sebe je však mnohem lehčí!

NEVĚŘÍTE? Pojďte se podívat, jakou změnu udělaly třeba děti v Krásné Lípě: ZDE

 

Velké změny začínají od nejmenších

S Ekoškolou zlepšují životní prostředí nejen školy, protože Ekoškola ví jak na to!

ZAČÍT JE SNADNÉ.

Ekoškola pro vás má TIPY jak na malé změny, které zvládne každý a klidně i sám.

CHCI TIPY

– v následujících dnech dostanete  3 zajímavé TIPY, které můžete okamžitě, bez velkých příprav, sami u vás doma hned vyzkoušet a vidět, že můžete sami pomoct zlepšit životní prostředí.

 

V nabídce je i  WEBINÁŘ

Podívejte se na webinář “Pohled za zrcadlo aneb jak zlepšovat životní prostředí”,
který bude zpřístupněn od středy 13. 10. od 15:00 h po dobu 1 týdne.

CHCI NA WEBINÁŘ

Na webináři si ujasníte:
– jak v tom nebýt sám?
– jak zaujmout lidi kolem sebe?
– jak mít svou změnou větší dopad?

Účastníci webináře získají jako bonus SOUBOR AKTIVIT:
– 2 tipy na týmovou spolupráci
– 3 tipy pro zlepšení životního prostředí

CHCI NA WEBINÁŘ
Podívejte se, jaké příběhy s Ekoškolou napsaly zapojené školy:

Příklady dobré praxe z MŠ     Příklady dobré praxe ze ZŠ a SŠ

Co vám Ekoškola přinese

Výhody pro učitele a žáky
Ekovýchova dá nový rozměr vaší výuce, která bude žáky bavit a dá jim prostor pro realizaci vlastních nápadů.

Výhody pro školy
Učitelé a žáci se naučí spolupracovat v rámci školy , ale i s komunitou.

Výhody pro vedení a zřizovatele
Smysluplně zastřešíte environmentální aktivity ve škole. Mezinárodní certifikace dá vaší škole prestiž a možnost se profilovat.

 

 

Pokud jste ředitelkou či vedoucí učitelkou mateřské školy, přijměte naše pozvání na Společné sdílení a předávání zkušeností, které se uskuteční ve středu 20. října 2021 v Mateřské škole Březina od 16:00 hodin pod záštitou paní ředitelky Marcely Janšové. Těšíme se na setkání!

V rámci pracovní skupiny pro matematickou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka vznikla matematická razítka, jež pomohou žákům osvojovat si základní matematická pravidla. Autorky razítek, Mgr. Lucie Beranová ze ZŠ Studentská, Mgr. Květa Havlíková ze ZŠ Kněžmost a Věra Vlasáková z MŠ Jaselská, věří, že si své využití v rámci škol najdou. Dnes začíná distribuce těchto razítek do škol v rámci ORP Mnichovo Hradiště. Doufáme, že budou pedagogy hojně využívána.
Pro školy s prvním stupněm jsou připravené pouze tři “poučky”, pro školy s druhým stupněm jsou připravené dva druhy sad – pro první stupeň (tři “poučky”), pro druhý stupeň (osm “pouček”).
Průvodní slovo autorek razítek naleznete v přiloženém dopisu: Dopis_razítka
4. ročník konference S asistenty k lepší škole se bude konat 19. října 2021 v Centru současného umění DOX v Praze a je určena především asistentům a asistentkám pedagoga, školním asistentům a asistentkám, vyučujícím a vedení škol. Součástí programu bude prezentace výsledků šetření o dobré praxi během koronavirové pandemie.
Řečníci dopoledního programu pojmenují dopady pandemie a uzavření škol na žáky, představí příklady dobré praxe u nás i v zahraničí a specificky se zaměří na roli asistentů pedagoga. Odpoledne si můžete vybrat z nabídky workshopů. Program celého dne najdete ZDE.
Přihlašovat se můžete ZDE.
Kromě konference bychom Vás rádi upozornili na blended – learningový kurz Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, který se bude konat 22. 10. do 10. 12. 2021. Podrobnosti níže.
Kurz Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí osvětlí příčiny a důsledky sociálního znevýhodnění pro vzdělávání dětí. Účastníci získají přehled o službách souvisejících s prací a péči o děti (OSPOD, sociální, spec. ped. a psychol. služby); rozvíjí kompetence AP ve zvládání obtížných situací spojených s chováním dětí, budou reflektovat vlastní práci, komunikaci a spolupráci s pedagogy.
Kurz spojuje výhody domácího studia formou e-learningu a prezenčních setkání v rozsahu 3 x 8 hodin a je vhodný pro asistenty pedagoga všech typů škol (MŠ, ZŠ a SŠ). Celkový rozsah je 50 hodin, akreditováno MŠMT, účastníci obdrží certifikát.
Tři prezenční setkání kurzu:
22. 10. 9:00-17:00
11. 11. 9:00-17:00
10. 12. 2019, 9:00-16:00
+ e-learningová část: 22. 10. – 10. 12. 2021 – odkudkoliv
Přihlásit se můžete ZDE.

Přehledný a souhrnný materiál k Národnímu plánu doučování. Jsou zde informace jednak k doučování, které probíhá od 9/2021 do konce roku 2021, ale také výhled, jak to bude s doučováním po novém roce. Školy tu naleznou informace, kde naleznou metodickou podporu a také soubor nejčastějších dotazů, včetně odpovědí.

Zároveň v souvislosti s vykazováním doučování zveřejňujeme k možnému použití šablony, které školy mohou využít (není to povinnost).

info_doucovani

Výkaz doučování_učitel

Výkaz doučování_žáci

Na webu Duševního zdraví naleznou učitelé a ředitelé škol  pomoc, podporu a inspiraci, jak ošetřit duševní zdraví své a svých žáků.

Mezi dětmi jsou stavy úzkosti a psychické nepohody bohužel stále běžnější. Před prázdninami se ve školách množily i případy sebepoškozování a pokusy o sebevraždu. Nic nenasvědčuje tomu, že s prázdninami problémy zmizely.

Tento web je určen ředitelům škol, učitelům, školním psychologům, výchovným poradcům a metodikům prevence, zkrátka všem, komu záleží na zmírnění dopadů pandemie na psychiku dětí a na atmosféře ve školách.

 

Mateřská škola na telefonu je jednou z novinek projektu SYPO. Je určena všem ředitelkám a ředitelům mateřských škol. V krátkém formuláři mohou položit dotaz, na který odpoví ředitelky či ředitelé mateřských škol zapojení do Stálé konference ředitelů. Díky své dlouholeté praxi se setkali s mnoha otázkami, které museli vyřešit, a nyní nabízejí pomocnou ruku.

MŠ na telefonu najdete zde: https://www.projektsypo.cz/msnatelefonu.