Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Aktuální informace

MAP II Mnichovohradišťsko nabízí ve školním roce 2019/2020 školám v ORP MH možnost  zrealizovat žákovský projekt s metodickou a drobnou finanční podporou. 

Od  října 2019 do května 2020 bude  týmu žáků k dispozici metodická podpora při realizaci projektu. Tým se bude s ostatními týmy z ORP průběžně setkávat, sdílet průběh tvorby projektu, vytvářet si vlastní rozpočet  (podpořený MAPem). Projekt je navržený tak, aby si žáci co nejvíce vyzkoušeli vlastními silami něco naplánovat, zrealizovat a zhodnotit. A aby učitelé měli s aktivitou co nejméně práce, hlavní činnost je zaměřena na žáky. Velikost týmu není omezena, záleží na dané škole. Z jedné školy se též může zapojit  více týmů se společným koordinátorem – učitelem. Více informací je uvedeno v přiloženém letáčku (Zakovsky_projekt_final_2019_2020). 

 V případě zájmu, prosím, napište na e-mail ifa.dobiasova@post.cz (Iva Štrojsová) do 1. října 2019. Děkujeme. Na Ivu Štrojsovou se obracejte i v případě jakýchkoli dotazů.

Milé koordinátorky a koordinátoři žákovských parlamentů včetně městského,

srdečně Vás a Vaše žáky zveme na setkání žákovských parlamentů, které se uskuteční
v pondělí 7. října 2019 od 13:00 do 15:00 na ZŠ Sokolovská v Mnichově Hradišti.
Program (žáci a koordinátoři společně):
1. Přivítání, představení
2. Ledolamka
3. Zvyšování prestiže parlamentu
4. Nápady na aktivity v rámci parlamentu
5. Závěrečné shrnutí
6. Rozloučení
Od 15:00 do 16:00 hodin bude lektorka Mgr. Petra Slámová k dispozici koordinátorům pro konzultace týkající se činnosti žákovských parlamentů.
Počet míst: z každé školy je možné poslat cca 2 učitele a cca 5 žáků (konečný počet se bude odvíjet od počtu přihlášených)
Lektorka: Mgr. Petra Slámová, koordinátorka občanského vzdělávání a žákovského parlamentu na ZŠ Partyzánská Česká Lípa, krajská koordinátorka Občankářů pro Liberecký a Ústecký kraj.
Napište, prosím, do úterý 1. října 2019 jména žáků a koordinátorů, kteří se akce zúčastní, a sice na email ifa.dobiasova@post.cz (Iva Štrojsová).

V sobotu 14. září žilo díky Sousedské slavnosti Hradiště jinak. I projekt MAP II Mnichovohradišťsko se do této příjemné sousedské akce zapojil se svým programem: pro dospělé jsme měli připravené jakési shrnutí dosavadního průběhu projektu, představení uskutečněných akcí, počty návštěvníků, přehled toho, co zájemcům z řad učitelské či rodičovské veřejnosti, ale i neformálním vzdělavatelům či zřizovatelům škol nabízíme. Zvali jsme též na naše připravované workshopy, přednášky či setkání do konce tohoto kalendářního roku.

Dětští návštěvníci našeho stánku měli možnost si vytvořit příjemnou podzimní MAPí vlaječku, a sice technikou frotáže, která je mezi dětmi velmi oblíbená. Ti úplně nejmenší pak volili možnost vymalovat si obrázky se školní tematikou. Všichni výtvarníci pak byli obdarováni našimi propagačními předměty, veselými poznámkovými bločky či propiskami.

Děkujeme organizátorům za tuto možnost prezentace naší činnosti. Rádi jsme se se všemi našimi návštěvníky potkali naživo.

Kdo z nás si neplánuje budoucnost?! Mgr. Karel Minařík ze ZŠ Partazánská v České Lípě v Mnichově Hradišti již hovořil o důležitosti pozitivního klimatu ve škole. Tentokrát se s ním setkáme na jeho “domácí půdě”, abychom pohovořili o strategickém plánování v prostředí mateřské a základní školy a zhlédli konkrétní příklad v praxi.

Zveme všechny zájemce z řad ředitelů mateřských a základních škol a jejich zástupce a členy řídícího výboru na výjezdní seminář Strategické plánování z pohledu ředitele, který se uskuteční v pondělí 14. října 2019 od 14:00 do 19:00 hodin na ZŠ Partyzánská v České Lípě. Doprava na akci i občerstvení jsou zajištěny.

Pro více informací a přihlášení kontaktujte Martinu Kestnerovou (martina.kestnerova@mnhradiste.cz, 776 009 978).

Věříme, že tato akce Městské knihovny Mnichovo Hradiště osloví všechny učitele prvního stupně základních škol i učitele českého jazyka druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Rádi bychom jejím prostřednictvím přispěli k lepší spolupráci mezi školami a knihovnou.

V úterý 8. října 2019 vás zveme do Městské knihovny MH na setkání, které bude v první hodině věnováno prvostupňovým učitelům (14:30-15:30 h), v druhé hodině druhostupňovým (15:30-16:30 h) – v obou případech pak představí paní knihovnice knižní novinky vhodné pro jednotlivé věkové kategorie, následovat bude debata o možnostech spolupráce knihovny se školou.

Zájemce o toto setkání prosíme, aby si s sebou přinesli své seznamy “povinné četby” pro jednotlivé ročníky!

V případě dotazů a pro přihlášení zkontaktujte, prosím, Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

 

Na své čtvrté schůzce se ve středu 4. září 2019 sešli členové pracovní skupiny pro financování – bohužel ne v kompletní sestavě, ale i tak se podstatné body z programu probraly. Dominovala jim příprava druhého čísla Dotačního zpravodaje, který přinese aktuální informace z dotačního prostředí: o finančních zdrojích na podporu investičních a neinvestičních projektů škol a dalších organizací působících ve vzdělávání, výchově a v souvisejících oblastech. Těšit na něj se můžete na začátku října 2019.

Jana Šťastná, vedoucí pracovní skupiny, se zúčastnila semináře Nadace rozvoje občanské společnosti, která ve spolupráci s Nadačním fondem ŠKODA AUTO vyhlásila 2. kolo grantové výzvy Občanská společnost (s uzávěrkou 10. září 2019) – referovala tedy o tomto užitečném semináři i o tom, že z Mnichovohradišťska se sešlo více těch, kteří projevili zájem o možnost zažádat v rámci tohoto grantu o finanční prostředky na svůj projekt. My v současné době víme o dvou projektech, které byly podány, jednak na úpravu kuchyňky na ZŠ Studentská, jednak na vznik geostezky v Mnichově Hradišti. Držíme palce autorkám těchto projektů!

Další setkání pracovní skupiny se uskuteční ještě do konce tohoto kalendářního roku.

Záznam_PS pro financování_4.9.2019

Neklidné a nepozorné dítě, ADHD, ADD… aneb teoretické základy, podpora a sdílení, představení a nácvik technik rozvoje pozornosti a soustředění
Mgr. Gabriela Luková Sittová, lektorka tohoto workshopu, je v Mnichově Hradišti nejspíš známá ze svého současného působení na Gymnáziu Mnichovo Hradiště coby školní psycholožka, stejnou pozici zastávala i na ZŠ Sokolovská. Pro zájemce z řad rodičů či učitelů mateřských a základních škol si připravila workshop s praktickými nácviky, jejichž cílem je podpora rodičů, seznámení s možnostmi rozvojových technik pro zlepšení soustředění i nápravami již diagnostikovaných poruch.
Kromě stručného teoretického vhledu do dané problematiky se lektorka zaměří na možnosti prevence a emoční podpory a možné výchovné postupy, které se v praxi osvědčují. Praktická část bude věnována technikám a způsobům práce zaměřeným na rozvoj soustředění, časové orientace atd. Prostřednictvím pracovních listů si některé z vybraných technik budete moci vyzkoušet.
Workshop se uskuteční ve čtvrtek 24. 10. 2019 od 17:00 do 19:00 hodin ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště.
Vzhledem k omezenému počtu míst na workshopu je nutné se zaregistrovat ZDE. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).
Těšíme se na společné setkání!

 

 

 

Při setkáních pracovní skupiny “demokratů” a místně zakotveného učení se objevilo i téma učení vně školní budovy. Učení venku má jen samá pozitiva: učit se venku děti baví, zvyšuje se zájem o učení, zlepšují vzdělávací výsledky dětí, učení venku navíc podporuje zdraví dětí, zvedá spokojenost a náladu dětí i učitelů, posiluje vztahy mezi dětmi i s učiteli a je přirozené.

Proto pro Vás MAP II Mnichovohradišťsko připravil workshop lektorky Moniky Hoškové, učitelky ZŠ, která Vás naučí, jak učit venku. Workshop se uskuteční ve středu 2. října 2020 ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště, od 14:30 do 17:30 h – částečně ve Volnočasovém centru MH, částečně v jeho nejbližším okolí.

Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné se na workshop registrovat ZDE. Pro více informací se obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

 

 

Problematika kapacity mnichovohradišťských základních škol vyvstává již delší dobu. Na jaře letošního roku se Mnichovo Hradiště rozhodlo aktualizovat Demografickou studii ORP MH, aby město vědělo, s jakou kapacitou základních škol počítat pro dalších 10 let. Aktualizace demografické studie je zpracovaná, její výstupy budou představeny ve čtvrtek 19. 9. od 16:00 hodin ve Volnočasovém centru (Zámecká 744, Mnichovo Hradiště).
Základní školy v Mnichově Hradišti zápasí s nedostatečnými prostory již nyní. Při zápisech v roce 2019 musely školy z těchto důvodů stanovit poprvé kritéria pro přijímání žáků a některé děti odmítnout. Výhled na další roky není optimistický, a mají-li základní školy v Mnichově Hradišti zůstat spádovými i pro další obce, bude třeba tuto situaci začít urychleně řešit.

Pro přihlášení a více informací je třeba kontaktovat Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

S letními prázdninami jsme se symbolicky rozloučili workshopem na pláži u Jizery nazvaným S dětmi přírodě blíž a častěji, a to v neděli 1. září 2019. Počasí si s námi sice pohrávalo, leč nenechali jsme se odradit zhruba desetiminutovou přeprškou a zvládli jsme dodržet program, na který jsme zvali zejména rodiče, ale i učitele či neformální vzdělavatele s cílem nabídnout všem aktivity, které by pro ně byly inspirací při jejich práci s dětmi. Věříme, že se nám alespoň částečně podařilo přispět ke kompenzaci “interiérového dětství” tím, že jsme nabídli dětem i dospělým aktivity, které lze realizovat při jejich společném pobytu v přírodě.

Zájemci si mohli prohlédnout inspirativní výstavku land artových a jiných aktivit s dětmi a pro děti či vyzkoušet mobilní bosonohý chodníček – a kdo se nechtěl po přírodninách procházet, mohl s nimi i tvořit. Svůj velký prostor dostaly klacíky – sloužily k výrobě medvídků z ovčího rouna, frotážových vlaječek, bylo možné je zbavit kůry a dekorovat fixami. Z kůry pak vznikaly větší i menší loďky – ty malé si děti mohly odnést domů, ty velké pak pustit po Jizeře na jejich plavbu světem. Ze semínek jsme skládali mandaly a další obrázky dle fantazie tvůrců, z bláta pak vyrostly obličeje a další roztodivnosti na kůře okolních stromů dozdobené květy, klacíky, semínky a dalšími přírodninami.

V úvodu i v závěru workshopu měli děti možnost zhlédnout krátká divadélka, nejprve “O červené lodičce” na námořnické téma (proto loďky z kůry), loučili jsme se pak pohádkou  “Jak se vychovávají malí medvědi”, kde mimochodem účinkovaly zúčastněné děti a jejich tyčkoví medvídci (tématem bylo rodičovské ovlivňovaní spontánní dětské hry).

Pozvání přijal též pan Vladimir Jerechinskij se svými BUBNY ŠTĚSTÍ – jen škoda, že počasí nenahrávalo jeho delší účasti. Leč kdo chtěl, mohl se s bubny štěstí seznámit a zklidnit se při uklidňujících zvucích tohoto netradičního hudebního nástroje.

Děkujeme lektorce Lence Hřibové ze Semínka země za velmi inspirativní odpoledne! Jedno z pozitivních hodnocení na samotný závěr:

“Nedělní akce byla jednoznačně boží 🙂 Přínosné to bylo v tom, že jsme si s dětmi i babičkou mohli vyzkoušet všemožné tvoření, na které v domácích podmínkách nemáme vybavení, nápady, náturu nebo všechno naráz 🙂 Bylo super, že nás to bavilo vsechny. Často člověk děti někam vezme a pak se “obětuje” jejich zábavě. To ale vůbec nebyl tenhle případ.”