Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Aktuální informace

Do 27. 1. 2022 je možné žádat na Středočeském kraji o granty na sport a volný čas. Program grantu včetně podmínek naleznete v přiloženém dokumentu.

Stěžejní jsou následující dvě osy:

  • INVESTICE: podpora 40.000-400.000 Kč – oprávnění žadatelé spolky a obce – spoluúčast 20 % (obce 30 %);
  • aktivity: 50.000-150.000 Kč – žádat můžou spolky a školy – spoluúčast 20 %.

Plánujete-li tedy nějakou investici do sportoviště nebo do jeho vybavení (traktůrek na sekání trávy, skladovací kontejner, úpravu kabin nebo šaten ap.), zkuste si zažádat. Stejně tak pokud připravujete nějaký sportovní nebo zájmový projekt, který má přesah spolku a třeba i katastru města, jste ideálním žadatelem.

Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času

Organizace Fitgee realizuje seminář pro pedagogy mateřských škol Mozek v pohybu, který se uskuteční ve středu 23. března 2022 od 16:00 hodin v MŠ Jaselská v Mnichově Hradišti. Pokud se chcete inspirovat, jak u dětí rozvíjet myšlení, psaní i čtení díky pohybu, přihlaste se ZDE. Díky praktickému workshopu získáte i tipy na vhodné aktivity pro lepší rozvoj hrubé i jemné motoriky a mozku.

Pokud potřebujete doplňující informace, obraťte se na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

Přijměte pozvání na IT seminář pro pedagogy 1. a 2. stupně základních škol na téma Rozvíjíme informatické myšlení u žáků unplugged metodou, který se uskuteční v úterý 8. února 2022 od 15:15 do 19:15 h ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště.

Unplugged metoda seznámí žáky s informatickými tématy a koncepty bez použití počítačů hravou a zážitkovou formou.

Pokud se chcete o metodě dozvědět více, zaregistrujte se ZDE.

Pro více informací kontaktujte Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514). Seminář je pro přihlášené zdarma, po jeho absolvování obdrží účastníci certifikát o účasti.

Přijměte naše první letošní pozvání na Kurz první pomoci se zaměřením na specifika týkající se dětí. Kurz je pro skupinu 20 účastníků z řad neformálních vzdělavatelů (vedoucí kroužků pro děti a trenéři) a pedagogů (ale i asistentů pedagoga či vychovatelů). Kurz je hrazen z prostředků projektu MAP II Mnichovohradišťsko a je pro účastníky zdarma.

Uskuteční se v sobotu 29. ledna 2022 od 9:00 do 18:45 hodin v Klubu dětí a mládeže, Mírová 1616, Mnichovo Hradiště. DS Kohoutek, Ivana Olbrachta 897, Mnichovo Hradiště.

Cílem kurzu je naučit vás základy první pomoci + specifika týkající se dětí. Budete tak umět pomoci i na táboře, ve školce i ve škole nebo svým vlastním dětem. Obsahově se zaměříme na děti v MŠ a 1. stupni ZŠ.

Čeká vás praktická výuka v těchto oblastech: ochrana zachránce, resuscitace, bezvědomí, dušení cizím tělesem, krvácení. Dýchací obtíže: astma, alergie, anafylaktický šok, hyperventilace, vyražený dech. Naučíte se základní postupy u dopravní nehody i s ohledem na situaci ve větším dopravním prostředku. Dále se naučíte, jak postupovat při poranění pohybového aparátu, např. zlomeniny. Nezapomeneme ani na dětskou resuscitaci, kterou si prakticky nacvičíte na Junior figurínách.

V odpoledních hodinách vás čekají tři modelové situace přizpůsobené tak, aby každá obsahovala první pomoc v dětském kolektivu. V modelových situacích budou i další zranění, která se mohou v dětském kolektivu přihodit. Na závěr získáte certifikát o účasti a malý praktický dárek.

V případě dotazů a pro registraci do kurzu kontaktujte Michalu Mydlářovou (michala.mydlarova@mnhradiste.cz, 790 366 530). Kapacita akce je naplněna. Možnost přihlášení jako náhradník.

 

 

V prosinci 2021 jsme uskutečnili dvě příjemná setkání, jež korespondovala s duchem blížících se Vánoc a snad i přispěla k dobré náladě a relaxaci účastníků.

Nejprve jsme v polovině prosince (konkrétně v úterý 14. 12. 2021) uspořádali diskusní adventní setkání, na kterém se potkaly vedoucí pracovních skupin a další pedagogové zapojení do projektu. Po úvodní části, ve které jsme si připomněly fungování projektu, přípravu žádosti na MAP III či na příští půlrok plánované aktivity, následovala kreativní drátovací část večera, ve které jsme si s Martinou Kraušnerovou vytvořily kouzelného andílka a zápich do květináče. Děkujeme tedy za realizaci tohoto příjemného workshopu, který si mimochodem můžete objednat i na svou školu, neboť paní “drátenice” již takto působila např. v několika třídách na ZŠ Sokolovská či v MŠ Mírová.

V úterý 21. prosince odpoledne, které bylo pro mnohé pedagogy již úterým prázdninovým díky ředitelským volnům, jsme si díky Pavlu Jasanskému (https://zemezneni.webnode.cz/) užili skvělou hudební dílnu. Požadavek od pedagogů zněl jasně: chceme se uvolnit a relaxovat, na chvíli zapomenout na každodenní školní i osobní stres. Vyzkoušeli jsme si body percussion i jsme si zahráli na západoafrické bubny djembe. A výsledek? Zklidnění, inspirace pro práci s dětmi, prožitek díky společnému tvoření hudby .

 

Ředitelé zapojených škol a členové našich pracovních skupin obdrželi od realizačního týmu MAP vánoční balíčky s pro ně snad příjemnými dárečky v podobě sirupu a pastovaného medu z Apifarmy Bakov nad Jizerou, praktického bločku z chráněné knihařské dílny Fokus Mladá Boleslav a krásného P. F. 2022 z dílny mnichovohradišťského Klubu dětí a mládeže, konkrétně Hany Skramuské a Petry Pilbauerové. Tak šťastné a veselé!!!

Nadané děti potřebují individuální přístup a podporu. Jaké mají nadané děti potřeby, jak je vůbec poznáme ve výuce a jak s nimi pracovat? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další se dozvíte na online přednáškovém cyklu Nadané děti, který proběhne ve třech termínech, a sice 2. února 2022, 16. února 2022 a 9. 3. 2022 vždy od 16:00 do 18:15 hodin. Lektorkou akce bude Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., vedoucí Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement na Ostravské univerzitě.

Na akci je nutné se přihlásit ZDE.

Akce je pro zájemce zdarma. V případě potřeby se pro další informace obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

V rámci 13. setkání pracovní skupiny pro podporu spolupracující atmosféry a dobrého klimatu ve školách, zavádění metod a forem práce vedoucích k individualizaci vzdělávání zveme zájemce z řad pedagogů na Prožitkové bubnováníPetrem Jasanským, které se uskuteční v úterý 21. prosince 2021 od 16:00 do 17:30 hodin ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště.

Budeme si hrát, vyzkoušíme jednoduchá cvičení, body percussion a různé muzikoterapeutické techniky – čímž dokonale zrelaxujeme. Vyzkoušíme si hru na západoafrické bubny djembe, užijeme si společné hraní i pozitivně ovlivníme své fyzické zdraví.

Počet účastníků na akci je omezen, proto je nutné se na hudební dílnu zaregistrovat ZDE.