Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Aktuální informace

Pokud se zajímáte o to, jakým způsobem plyne život ve školce waldorfského typu a jak se shoduje či naopak odlišuje od klasických mateřských škol, přijďte se zaposlouchat do slov Jarmily Ponocné, bývalé ředitelky MŠ Klubíčko v Bosni. Akce se bude konat v úterý 9. dubna 2019 od 16:30 hodin (do max. 18:30 hodin) ve Volnočasovém centru MH. Vstup je pro všechny zájemce zdarma.

Na tuto akci je třeba se registrovat prostřednictvím on-line formuláře (viz níže), případně emailem marketa.tomasova@seznam.cz či telefonicky 732 680 514 (Markéta Tomášová).

Setkání vedoucích a pedagogických pracovníků malotřídních škol navazuje na setkání, jež se v rámci projektu MAP I uskutečnilo v loňském roce na ZŠ a MŠ Jivina pod taktovkou paní ředitelky Biskupové. Tentokrát bychom všechny zájemce rádi pozvali na setkání v témže duchu, jež se uskuteční v ZŠ Klášter Hradiště nad Jizerou ve středu 24. dubna 2019 od 16:30 hodin. Přijďte společně sdílet, plánovat společné aktivity, probrat metody a pomůcky, které se Vám zdají jako přínosné. Akce se zúčastní též Iva Štrojsová, která přítomné seznámí s možností participace žáků na školním či obecním životě. Těšíme se na Vás!

Na tuto akci se prosím zaregistrujte prostřednictvím on-line formuláře (viz níže), případně emailem na marketa.tomasova@mnhradiste.cz, případně telefonicky na čísle 732 680 514.

 

Přijměte naši pozvánku na setkání vedoucích a pedagogických pracovníků mateřských škol z ORP Mnichovo Hradiště (i blízkého okolí), které se uskuteční ve středu 3. dubna 2019 v MŠ Březina. Zájemci o prohlídku MŠ budou vítáni v 16:30 hodin, “oficiální” program pak zahájíme v 17:00 hodin. Marcela Janšová, ředitelka hostitelské školky, nás seznámí s projektem věnujícím se dětským emocím a pocitům, Zdena Drahokoupilová, bývalá inspektorka, odpoví na Vaše dotazy a přispěje do diskuse i svými tématy.

Své přihlášky na toto setkání prosím adresujte na email michala.mydlarova@mnhradiste.cz (Michala Mydlářová), případně na její telefonní číslo 790 366 530.  Na uvedený email je možné též zaslat případné dotazy na paní Drahokoupilovou.

ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším průmyslovým firmám v České republice a dlouhodobě se řadí ke klíčovým hráčům v oblasti společenské odpovědnosti. Společnost cítí mimořádnou odpovědnost vůči svým zaměstnancům, jejich rodinám i vůči lidem bydlícím v blízkosti jejích závodů. Středem pozornosti jsou zejména regiony se závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí, se kterými je značka ŠKODA spojena více než 120tiletou historií.

V rámci dlouhodobého úsilí o rozvoj těchto regionů ŠKODA AUTO pro rok 2019 vyhlašuje 7 regionálních grantových programů v celkové hodnotě 7 600 000 Kč. Zejména školy  a školky, ale i spolky by se mohly ucházet o následující programy:

Kancelář MAP II Mnichovohradišťsko přivítala na své půdě i druhé setkání pracovní skupiny pro financování. V úvodu setkání jsme připomněli možnost škol aktualizovat jejich investiční priority (IP) – na konci března 2019 uplyne 6 měsíců od poslední možnosti aktualizace, školy tedy budou MAPem vyzvány k případné aktualizaci IP.

Padl též návrh na vytvoření dotačního zpravodaje, který by školám přinesl přehled dotačních příležitostí, jež by mohly využít. Jako důležité vidíme zacílení tohoto zpravodaje i na spolky, muzeum či knihovny. Zkusíme vytvořit jedno číslo a uvidíme, jaký bude ohlas mezi jeho příjemci.

Jako velmi zajímavý se nám jeví též návrh Blaženy Huškové na mobilizaci místních finančích zdrojů, z nichž by mohly být podporovány různé vzdělávací aktivity nejen po dobu trvání projektu MAP, ale zejména po jeho skončení.

Lehce jsme se věnovali i problematice Šablon II – naše školy ve většině případů čerpaly Šablony I, podle našich zjištění mnohé již čerpají či čerpat budou i ze Šablon II a návrh na možnost zorganizování informačního semináře ředitelům škol nemají potřebu absolvovat.

V závěru jsme probírali žádost města směrem k MAP II Mnichovohradišťsko na financování nové demografické studie, jež by se zaměřila na aktuální prognózy počtu obyvatel, resp. počtu dětí mířících do MŠ a ZŠ, nejen v Mnichově Hradišti, ale i v okolních obcích.

Záznam_PS pro financování_5.3.2019

Základní škola Jivina se stala hostitelem druhého setkání členek pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka. Po úvodní přivítání, kdy jsme zvládly i nezbytné administrativní úkony, jsme se hned vrhly do práce. Dámy se rozdělily na dvě rovnoměrně zastoupené skupiny, jejichž úkoly byly následující: v jednom případě se měly zamyslet nad tím, jak vypadá čtenářsky gramotný člověk, v tom druhém pak nad otázkou, proč číst.

Díky odpovědím na tyto otázky si budeme moci snáze formulovat cíl a zaměření této pracovní skupiny, jejímiž členkami jsou jednak učitelky MŠ, jednak učitelky 1. stupně ZŠ či družinářka s knihkupeckou minulostí nebo knihovnice. Škoda jen, že skupina nemá ve svých řadách zástupce druhého stupně ZŠ – jste-li učitelem 2. stupně ZŠ, neváhejte mezi nás zavítat.

V rámci pracovní skupiny došlo již k zorganizování setkání knihovníků z ORP Mnichovo Hradiště, které se uskuteční ve středu 20. března a jemuž bude předcházet čtenářská dílnička pro žáky prvního stupně ZŠ v klášterské knihovně.

Velmi nás těší rozvíjející se spolupráce mnichovohradišťské knihovny se školami a školkami z ORP Mnichovo Hradiště. Na začátku dubna zavítá knihovnice z dětského oddělení městské knihovny do základní školy na Klášteře, následující týden pak i do mateřské školy na Jivině a dětem přiveze kouzelnou čtenářskou dílničku.

Záznam_PS pro čtenářskou gramotnost_27.2.2019

 

Jste-li knihovníkem v ORP Mnichovo Hradiště, zavítejte do klášterské knihovny – od 16 hodin zde Mgr. Helena Kaluhová s dětmi zažije úžasná dobrodružství během čtenářského klubu, kterým se můžete inspirovat pro svou práci v knihovně, od 17 hodin se ke slovu dostanou knihovníci a jejich vzájemné sdílení.

Všechny zájemce z řad učitelské veřejnosti si dovolujeme pozvat na dvouhodinový seminář České školní inspekce, který se uskuteční v úterý 26. 3. 2019 od 15:30 hodin v přednáškovém sále Volnočasového centra MH. Ve svém semináři se Mgr. Petr Drábek, ředitel Středočeského inspektorátu ČŠI, bude věnovat jak čtenářské, tak matematické gramotnosti. D íky množství dat a informací z různých typů inspekční činnosti včetně národních a mezinárodních zjišťování výsledků vzdělávání a zejména díky jejich propojení, analýze a interpretaci může Česká školní inspekce představovat faktory, které vzdělávací výsledky žáků významně ovlivňují, poskytnout tak inspiraci pro následné diskuze ve školách i v územích a přispět ke zvyšování kvality vzdělávání jak na úrovni jednotlivých škol, tak i na úrovni vzdělávacího systému jako celku. Více informací se dozvíte v přiložené pozvánce.
     Ráda bych Vás poprosila o sdílení informace o konání této akce mezi kolegy z Vašich škol, případně i Vašemu vedení. Pokud byste se rozhodli semináře zúčastnit, dejte nám prosím vědět na následující email: marketa.tomasova@mnhradiste.cz, abychom s Vámi mohli počítat.