Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Aktuální informace

Něco pro milovníky geografie! Papírový atlas už nebudete potřebovat! Z Atlasu od Mapy.cz se dozvíte, třeba kde na světě nejvíc prší, kolik stupňů mají v lednu v Austrálii, jak se vyvíjelo zalidnění od roku 1950 nebo jaký stát má nejvyšší HDP.

Naleznete zde více než 40 typů map (obrázek řekne více než odstavec textu). Budte moci objevovat svět a pracovat při tom s novými technologiemi.

Informace se dozvíte přímo z mapy, pouhým kliknutím na dané místo. Zajímavou funkcí je i vývoj v čase: budete se moci podívat, jak se měnila v čase např. hustota zalidnění. Díky interaktivním legendám a tabulkám odhalíte extrémní nebo podobné oblasti. A stejně jako profíci se můžete v mapě orientovat pomocí zeměpisné sítě a souřadnic.

 

Pro snadný začátek jsou učitelům nabídnuty i materiály připravené ve spolupráci s jejich kolegy.

IBM – CISCO nabízí školám pomoc a podporu při distančním vzdělávání. CISCO dává zdarma placené licence Webexu, IBM dobrovolníky, kteří Webex dlouhodobě používají, aby podpořili učitele v začátcích. Momentálně mají odpilotováno asi 60 škol a projekt dále šíří. Školy, které by měly zájem, se musejí obrátit na paní Kláru Poláškovou: Klara.Polaskova@ibm.com (ta zařídí licenci i informaci o případném proškolení/podpoře). Dále nabízejí platformu digitálního vzdělávání, která je určena studentům ve věku 14 až 20 let, ale je pouze v AJ (https://www.ptech.org/open-p-tech/schools-non-governmental-organizations/).

Pro informaci je přiložen dopis odeslaný panu ministru Plagovi (dopis_MSCR_Plaga_cisco_30-03-20) a Memorandum IBM – CISCO k projektu (memorandunm_ibm_cisco_30-03-20).

Připraven je přehledný návod, jak Webex při výuce používat:
ibm.biz/jedeme-online

Po necelém měsíci od uzavření škol přichází Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR s mnohem jasnějšími doporučeními pro školy, jak postupovat při distančním vzdělávání. Učitelé nemají zahlcovat děti, důležité je vybrat jen tu nejdůležitější látku z předmětů a opakovat, klíčem k úspěchu je dobrá komunikace mezi učitelem a dětmi i žáky navzájem. Děti hodnotit hlavně formativně, slovně.

Celá zpráva MŠMT i materiál ke stažení v pdf ZDE.

Hledáte materiál pro téma lidská práva? Zkuste s žáky webinář Knihovny Václava Havla. Webinář žákům 8. a 9. ročníků či starším interaktivní formou představuje pojem lidských práv a zasazuje jej do kontextu československé historie, a to nejen na příkladu života a díla Václava Havla. Při práci s ukázkami z historických dokumentů pochopí žáci porušování lidských práv, ale i přesah lidskoprávní problematiky do současnosti. V případě zájmu o tento webinář kontaktujte Knihovnu Václava Havla na e-mailové adrese vzdelavani@vaclavhavel.cz .

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  České republiky vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Více informací naleznete na webu MŠMT ČR ZDE.

Nově budete moci pro výuku využít též sdílenou interaktivní tabuli CollBoard. Zatím je možné sdílet jednoduše odkaz na WhatsApp, Messenger, Email… a společně upravovat tabuli nebo ostatním poslat odkaz, přes který budou sledovat, co na této tabuli děláte vy. Jde o první verzi, která se bude stále vylepšovat – autoři mají v To Do listu zhruba 1000 funkcí. Můžete jim buď přímo přes feedback zabudovaný v aplikaci psát a hlasovat, co mají udělat dřív. Ať slouží!

 

Nový portál Škola v pyžamu reaguje na současnou situaci uzavřených škol. Všechny zadané i odevzdané úkoly najdete jednoduše na jednom místě. Učitelé mohou výklad nahrát na video, děti se tedy nemusejí učit jen z učebnice. Je zde i možnost společné online hodiny.

Žáci sice nemohou do školy, ale prostřednictvím kamery se mohou potkat se svými spolužáky či učiteli. Všechny domácí úkoly zvládnout odevzdat semi. Učit se mohou prostřednictvím videí, v nichž jim učitel vysvětlí vše na dálku.

Učitelé mohou v tomto prostředí jednoduše zadávat domácí úkoly, přehledně se jim zobrazí odevzdaná řešení a rovnou v počítači mohou žákům označit chyby. Výklad látky mohou nahrát jako video. S celou třídou se mohou setkat v online hodině, kde mohou žáky i vyvolávat jako v klasické třídě, a učení nabere zcela jiný rozměr.

V současné době využívá této možnosti již 25 418 učitelů a žáků ve 2930 třídách!

logo

 

V rámci pracovní skupiny pro pro rozvoj schopností žáků participovat na dění ve škole a v komunitě, rozvoj regionálního vzdělávání vznikají již od počátku projektu zajímavé pracovní listy. Postupně budeme jednotlivé pracovní listy zveřejňovat (nově připravujeme i záložku On-line sborník, kterou naleznete na webu pod touto PS). Věříme, že si i v této obtížné době naleznete čas na procházku, při které se navíc budete moci i něco zajímavého a nového přiučit. Nyní vám nabídneme první tři. Autorem pracovních listů, které vás zavedou na blízký vrch Káčov a na Babu a Dědka u Kosmonos, je RNDr. Dominik Rubáš.  Poslední pracovní list, jehož tématem je Les, pro vás připravila Mgr. Jitka Němcová (GMH).

Káčov

Vrch_Baba_u_Kosmonos

Ekosystém_les_14_18_let

Nově přidané pracovní listy na téma Vodní bezobratlí (od 11 let), v nichž se žáci prostřednictvím vlastního pozorování a s využitím jednoduchých pomůcek seznámí s nejběžnějšími zástupci bezobratlých v našich vodních tocích, určí jejich základní tělesné znaky sloužící pro jejich rozlišování a systematické třídění.
Vodni_bezobratli_od_11_let

Vodni_bezobratli_miniatlas

 

 

Zaregistrovali jste již Bakovskou online školu? Díky aktivitě a nadšení bakovských učitelek a ve spojení se zvířetickým turistickým centrem vznikl zajímavý projekt, který dnes sledují stovky dětí – a ne jen těch bakovských! A my fandíme tomuto počinu, díky kterému mohou být děti své škole o něco blíže. Koordinátorkou celého projektu je Mgr. Helena Kaluhová, učitelka 2. třídy ZŠ v Bakově nad Jizerou, mj. i vedoucí naší pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost. Další do projektu zapojenou učitelkou je např. Mgr. Blanka Černá, taktéž členka pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost. Jsme rádi, že s námi v projektu spolupracují takto inovativní dámy!

YouTube kanál Bakovské online školy se všemi videy ZDE.

Více o Bakovské online škole můžete dočíst ve včerejším čísle Boleslavského deníku ZDE.