Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Aktuální informace

Jak na komiks ve výuce?
Vzdělávací sekce Varianty Vás zve na úvodní webinář ke komiksové soutěži Bohouš a Dáša mění svět (19. května). Lektorka Petra Skalická Vám společně s výtvarnicí Klárou Smolíkovou představí, jak postupovat při tvorbě komiksu a jak se zapojit do letošního ročníku komiksové soutěže. Varianty v rámci webináře nabídnou i spolupráci s nakladatelstvím CREW, které by chtělo znát názor učitelů na připravované komiksové publikace. Za odměnu nabízí komiksové časopisy pro žáky školy. V případě zájmu kontaktujte Michaelu Pexovou: pexova@crew.cz.
Přihlášení na webinář ZDE.
Supervize pro asistenty pedagoga
Organizace Varianty nabízí další supervizní setkání s Alexandrou Petrů a Lucií Pivoňkovou určené pro asistentky a asistenty pedagoga, které  proběhne 20. května od 16.30 do 18.00 a jste na něj srdečně zváni!
Přihlášení ZDE.
Supervizní setkání pro učitele – jak rozvíjet kompetence pro práci s dětmi se SVP

Organizace Varianty Vás zve na Supervizní setkání pro učitele, které proběhne online 27. května od 17.00 do 18.30. Společně s Alexandrou Petrů a Lucií Pivoňkovou budete mít možnost rozvíjet své kompetence pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Přihlášení je možné ZDE.
Rodiče – nečekaní spojenci
Cíl je přece pro všechny stejný – pro rodiče i učitele – vzdělávat a vychovávat děti tak, aby byly schopné co nejlépe a samostatně žít v našem světě. Tak proč se to nedaří? Organizace Varianty Vám ve svém webináři nabízí ukázku toho, jak získat na svou stranu klíčového spoluhráče. Webinář Rodiče – nečekaní spojenci školy proběhne online 3. června a provede vás jím lektorka Lucie Pivoňková.
Přihlášení ZDE.
Podpůrné setkání pro AP – dítě s ADHD
Děti s ADHD přinášejí do pedagogického života řadu netypických situací, přinášejí i radostná překvapení a řadu otázek. Během webináře, který proběhne 7. června od 16.00 do 17.30, se můžete zamyslet nad tématem ADHD v pedagogické praxi. Webinář organizace Varianty se  bude věnovat rozboru, hledání podpory a možných řešení kazuistik žáků s ADHD, sdílení zkušeností z každodenní praxe ve škole.
Přihlášení ZDE.
Jeden svět na školách přináší pětidílný pořad Mediální ring 2. Atraktivní formou otevírá pět důležitých témat mediálního vzdělávání – sociální sítě, zpravodajství, reklama a marketing, dezinformace a kyberbezpečí. Součástí každého dílu je úvod do tématu, anketa mezi žáky, analýzy vybraných kauz a vystoupení mediálního odborníka. Pořadem provází dvojice mladých herců, novinář Martin Veselovský a také populární youtuber Kovy. S ním je možné se setkat také v Kovyho mediálním ringu –  mediálně-vzdělávacím pořadu portálu JSNS.CZ. Jednotlivá videa pořadu Mediální ring 2 mezi sebou nejsou obsahově provázaná. Není tedy nutné je sledovat v pevně daném pořadí, každý díl je samostatnou audiovizuální lekcí.

Videohra DigiStories: Nela

Jeden svět přináší v rámci Týdnů mediálního vzdělávání 2021 novinku – výukovou hru k tématu kyberšikany. DigiStories: Nela je první audiovizuální lekce na portále www.jsns.cz, která vzdělává pomocí videohry.

 

On-line debata Pravda vs. Lež

Jeden svět na školách přináší v rámci Týdnů mediálního vzdělávání on-line debatu s českými novináři. Debata se uskuteční v úterý 18. května od 10:00 hodin.  Čtyři odborníci z médií budou diskutovat o výzvách, kterým novináři i široká veřejnost aktuálně čelí. Na která konkrétní témata se můžete těšit?

  • PRAVDA vs. LEŽ v médiích. Jak rozeznávat fakta od lživých tvrzení? Jak ověřovat informace?
  • Dezinformace a jejich vliv na nás. Proč nevěřit dezinformacím? Jak se bránit jejich vlivu? Jak sebou nenechat manipulovat?
  • Úloha učitelů a školy v boji s dezinformacemi. Co můžou udělat sami studenti? A jak ve škole mluvit o dezinformacích, aniž by do toho vyučující vnášeli svůj názor?

Pozvání diskutovat přijali:

  • Martin Řezníček (moderátor hlavní zpravodajské relace České televize, bývalý zahraniční zpravodaj České televize v USA)
  • Janek Rubeš (youtuber a reportér, je známý díky odhalení špinavých praktik pražských taxikářů, jeho videa pod značkou Honest Guide a Kluci z Prahy mají statisíce zhlédnutí),
  • Lenka Kabrhelová (moderátorka zpravodajského podcastu Vinohradská 12, bývalá zahraniční zpravodajka Českého rozhlasu v Rusku a v USA)
  • Jakub Kalenský (analytik think tanku Atlantic Council, specializuje se na odkrývání ruských dezinformací, bývalý novinář).

Debata je určená především středoškolským studentům, žákům 2. stupně ZŠ a jejich vyučujícím.

 

Původně na podzim plánované setkání s ředitelem Základní školy Partyzánská v České Lípě Karlem Minaříkem a jeho kolegyní Michaelou Novákovou, koordinátorkou pro inkluzi a výchovnou poradkyní, se uskutečnilo na začátku května v online prostředí. Charismatický, nápady oplývající pan ředitel okamžitě vtáhl účastníky setkání na téma Inspiromat společného vzdělávání do děje skupinovou prací, v níž byla možnost se zamyslet nad klady i zápory inkluze v českém školství. Ačkoliv je na mnoha školách pojem inkluze téměř „sprostým“ slovem, bylo překvapivé, že se přítomní učitelé shodli na převažujících kladech tohoto konceptu výuky, přičemž nad vším se klenul jednou účastnicí zmíněný „respekt k jinakosti“!

Formou podcastového rozhovoru pana ředitele s jeho kolegyní Michaelou Novákovou jsme pak měli možnost podrobněji nahlédnout pod pokličku práce koordinátorky pro inkluzi, která byla na škole zřízena zhruba před čtyřmi lety s vědomím toho, že má-li škola poskytovat kvalitní inkluzi, musí se jí někdo intenzivně věnovat. Koordinátorka inkluze je na škole k dispozici nejen žákům, ale i jejich rodičům a učitelům, pravidelně jim poskytuje konzultace, chodí na hospitace do hodin, spolupracuje s asistenty pedagoga a snaží se je začlenit do komplexu pedagogického sboru. Velmi důkladně jsme mohli poznat také práci samotného asistenta pedagoga, který není na ZŠ Partyzánská „osobním asistentem“ inkludovaného žáka, ale skutečným asistentem konkrétního pedagoga v dané třídě (takto by tomu ostatně mělo být všude, bohužel se tak většinově neděje). Učitel i asistent pedagoga si vedou záznamy týkající se inkludovaného žáka, které si na konci týdne při společné evaluaci vyhodnocují. Kromě toho koordinátorka inkluze dohlíží i na osobní rozvoj asistentů pedagoga, nastavuje jim vzdělávání, jehož obsah je následně sdílen v rámci školy.

Tento skvěle nastavený systém funguje díky řediteli, který si je vědom důležitosti inkluze a povědomí o tom šíří i ve svém pedagogickém sboru např. na výjezdních poradách na začátku školního roku či v průběhu celého školního roku při pravidelných hospitacích.

Inkluze se však netýká pouze dětí s poruchami řeči či chování, dyslektiků či dysgrafiků, dětí s poruchou autistického spektra atd., ale i dětí nadaných a mimořádně talentovaných. Jde o děti, které mají mimořádné intelektové předpoklady, zpravidla však nemají samé jedničky ani se v hodinách stále nehlásí, naopak hledají neobvyklá řešení zadaných úloh, nevyhovují jim zaběhnuté postupy – práce s nimi proto bývá složitější. Obvyklým stereotypem ve školách pak je nakládat těmto dětem více úkolů, ale tudy cesta nevede (předpoklad, že s inteligencí roste výkon, je mylný). Bohužel je typickým projevem a problémem těchto dětí nezájem, nuda, demotivace. Jak s touto skutečností nakládají na ZŠ Partyzánská? Systémem obohacujících hodin českého jazyka a matematiky, kdy se do malých skupinek sdružují ti „šikovní“, nominovaní třídními učiteli jednotlivých tříd. Žáci na těchto hodinách plní logické úlohy, mají též šanci navštěvovat vybrané předměty o ročník výš. V koncepci péče o nadané a mimořádně talentované děti je i vzdělávání a komunikace s rodiči.

Bylo obohacující vidět i slyšet, jak na ZŠ Partyzánská pedagogové „hoří, protože jedině tak mohou zapálit i ostatní“. Inspirující škola, inspirativní pan ředitel, skvěle pojatá a hlavně fungující inkluze s vědomím toho, že všem by mělo jít o kvalitní vzdělávací systém a vzdělanou společnost a rovný přístup všech dětí na vzdělávání!

 

Přemýšlíte nad tím, jak rozvíjet debatní schopnosti žáků? Zkuste využít materiál, který pro MAP II Mnichovohradišťsko připravila Pavla Bednáriková z neziskové organizace AGORA CE. Pro nácvik a rozvoj debatování v žákovských samosprávách v ORP Mnichovo Hradiště je připraveno video s návodnými aktivitami. Využít jej mohou koordinátoři na schůzkách žákovských parlamentů. Možné je jej též zařadit pro nácvik debatování na místních školách v hodinách českého jazyka či občanské výchovy.
Video je umístěno na neveřejné části youtube kanálu MAP II Mnichovohradišťko. Pokud o jeho využití (viz výše) máte zájem, kontaktujte, prosím Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz). Video, prosím, pro jiné účely nepoužívejte, odkaz na něj nesdílejte s dalšími osobami. Děkujeme za respektování těchto pravidel.
Volně stažitelné jsou metodické materiály a přílohy k jednotlivým aktivitám:
Přejeme příjemné debatní chvíle!
Máte-li chuť dopřát i letos žákům některý z filmů festivalu Jeden svět, využijte toho v termínu 10. května až 6. června 2021. Festivalová nabídka pro mladší i starší děti je ke zhlédnutí ZDE.
Ochuzeni nebudete ani o debaty k filmům se zajímavými hosty. Více informací k debatám ZDE.
Letošní festivalový spot na téma Vypadáváš: https://www.youtube.com/watch?v=fHqfSVMNYIA&t=33s

Zdá se, že se našim školákům blýská na lepší časy a do škol se od pondělí 3. května 2021 dostanou i vyšší ročníky než jen ty prvostupňové. Stejně tak si mohou balit batůžky i mladší školkové děti. S nástupem dětí do školních institucí si jistě oddechnou i jejich rodiče, kteří den co den museli řešit nelehkou otázku, co uvařit k obědu či připravit ke svačince – aby to navíc bylo chutné a nápadité. Snad jsme našimi recepty přispěli k tomu, že jste si párkrát za tu dlouhou dobu mohli oddechnout při nalezení inspirace na našem webu či FB. Zde tedy ještě jednou všechny recepty pěkně pohromadě!

Děkujeme všem přispěvatelům do naší receptové výzvy a dvě nejaktivnější autorky receptů (Veronika Vrabcová a Lenka Nováková) se již mohou těšit na knižní odměnu!

Připomínáme možnost přihlásit se na Inspiromat společného vzdělávání, který se uskuteční v úterý 4. 5. 2021 od 15:45 do 19:00 hodin online formou!

Pokud je délka on-line setkání pro Vás příliš dlouhá, je možné se přihlásit pouze na část:

15:45 – 17:20 Péče o žáky se SVP (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, autistické dítě na běžné ZŠ, zapojení a práce asistenta pedagoga )
17:30 – 18:50 Péče o nadané

18:50 – 19:00 Závěr

Nechte se inspirovat příkladem dobré praxe ze ZŠ Partyzánská v České Lípě. O své postřehy se s Vámi rozdělí a na Vaše dotazy budou rádi odpovídat ředitel školy Karel Minařík a koordinátorka společného vzdělávání Michaela Nováková.

Svůj zájem, prosím, potvrďte na email: martina.kestnerova@mnhradiste.cz.

Nabízíme rodičům, vychovatelům, asistentům, vedoucím a průvodcům dětí možnost přihlásit se prostřednictvím projektu MAP II Mnichovohradišťsko na online kurz SPOLU VEN, díky kterému vás to všechny bude venku bavit. Navazujeme tím na kurz Učení venku, který momentálně absolvuje 15 pedagogů z Mnichovohradišťska.

Možnost přihlásit se je tu pro všechny výše uvedené zájemce z Mnichovohradišťska do čtvrtka 29. 4. 2021 ZDE. Počet účastníků za MAP II MH je omezen na 10 zájemců! MAP II Mnichovohradišťsko zaplatí přihlášeným kurzovné, účastníci se zavazují k veřejnému sdílení zkušeností z absolvovaného kurzu a ke sdílení jednoho příkladu z praxe (fotografie a popis, co s dítětem/dětmi podnikli). Po přihlášení prostřednictvím výše uvedeného odkazu obdržíte další pokyny k přihlášení se přímo na webu kurzu.

V případě potřeby se obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

Kurz je otevřen VŠEM, koho láká porozumět víc svým i dětským potřebám a vyrazit ven.

Díky kurzu získáte:

1) Porozumění POTŘEBÁM DĚTÍ

2) 100stránkového PRŮVODCE
3) Čas se zastavit a DÍVAT SE
4) ZKUŠENOSTI odborníků
5) PODPORU a sdílení v komunitě
6) PŘÍSTUP i po skončení kurzu
Všechny materiály z kurzu budete mít dostupné do konce prázdnin. Kurz můžete projít vlastním tempem a kdykoliv se k němu vracet.
Mladí pro klima je program Střediska ekologické výchovy SEVER, který díky regionálním konzultantům můžete realizovat se svými žáky po celé ČR a jehož součástí je i třídenní pobyt žáků v ekologickém centru v Horním Maršově.
V rámci programu žáci společně s dalšími partnery z obce přemýšlejí o tom, co mohou udělat pro zmírnění či adaptaci na klimatickou změnu přímo ve své obci. Zmapují místo, ve kterém žijí. Navrhnou, jaké místo by chtěli mít a jakým směrem se má rozvíjet do budoucna. Následně z několika záměrů vyberou jeden a ten společně realizují.
Do programu se může zapojit jakákoliv základní nebo střední škola v České republice.
 
Vstupní semináře pro učitele a ředitele proběhnou letos v květnu a v červnu.
Více informací naleznete v přiloženém letáku:

Online diskusní seminář nabídne zájemcům z řad pedagogů, výchovných poradců, asistentů pedagoga či školních psychologů prostor pro sdílení zkušeností, které mají s konceptem společného vzdělávání na ZŠ Partyzánská v České Lípě Mgr. Karel Minařík (ředitel školy) a Bc. Michaela Nováková (koordinátorka inkluze a výchovná poradkyně). Budeme se zabývat tématy spolupráce pedagogů s asistenty pedagoga, inkluze a podpora pro nadané a talentované žáky.
Možnost přihlášení na emailu: martina.kestnerova@mnhradiste.cz.