Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Aktuální informace

Jsme rádi, že jsme z finančních prostředků projektu mohli podpořit dopravu dětí z malotřídních škol v ORP Mnichovo Hradiště na turnaj ve vybíjené ve Veselé, který se uskutečnil ještě před prázdninami.
Co o turnaji napsala Eva Fišerová, která vše organizovala?
“Po dvou letech se opět sešly malotřídky ve Veselé, aby si poměřily síly ve vybíjené. Letošního turnaje se zúčastnily 4 týmy: kromě Veseláčků také žáci z Jiviny, Loukovce a Žďáru. V pondělí, 27. 6., v úmorném vedru vybojovali vítězství školáci ze Žďáru, následovali ti z Jiviny, Loukovce a těsně i pořádající tým z Veselé. Gratulujeme dětem za chuť závodit, za kamarádství a fair přístup při hře a děkujeme kolegyním zmíněných škol za spolupráci.
Děkujeme také za podporu jednak vedení školy ZŠ Studentská, dále pak MAP II Mnichovohradišťsko za zajištění dopravy a drobných cen, Sportovnímu klubu Veselá a panu Patkaňovi za zajištění pohárů a hlavních cen a v neposlední řadě i panu Jonášovi za krásnou fotodokumentaci turnaje, která je ke zhlédnutí na stránkách ZŠ Studentská MH (https://2zsmh.cz/fotogalerie/616).
Doufáme, že nás už nepotká žádný zákaz sportování a že se příští rok sejdeme v plném počtu i se ZŠ Klášter.”
Školy a školky, zřizovatelé, příspěvkovky!
Je vyhlášena dotace na vybudování a úpravy zahrad a venkovních areálů v přírodním stylu – podívejte se na záznam z 23. června.
Příjem žádostí: 10/2022 – 11/2022
• Alokace: 100 mil. Kč
• Dokončení projektů: nejpozději do 12/2025
• Výše podpory: min. 100 tis. Kč – max. 500 tis. Kč
(podpora na 1 projekt max. 85 % z celk. způsob. výdajů)
Co jste ve vodě, u vody či pod vodou pozorovali o prázdninách? Pošlete nám svoje video, fotografii či kresbu z Vašeho vodního bádání a obratem od nás dostanete pexeso Ekosystém Jizera a drobné propagační předměty projektu. Na konci prázdnin vylosujeme jednoho šťastlivce, který od nás získá badatelskou sadu.
Své příspěvky zasílejte na email michala.mydlarova@mnhradiste.cz. Vaše příspěvky budeme postupně uveřejňovat na našich sociálních sítích.
Inspiraci a pomůcky k bádání naleznete třeba na našem webu (kde si můžete stáhnout jednoduchý atlas vodních bezobratlých živočichů, jehož autorem je Karolína Nohýnková)
http://www.map-mh.cz/…/vodni-bezobratli-jednoduchy… či na webu UČÍME se VENKU, kde naleznete pracovní listy k bádání v našich vodách i u moře. Je zde i praktický návod na výrobu vodního kukátka. https://ucimesevenku.cz/laborator-venku/ve-vode-to-zije/

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR společně s Nadací PPF a rodinnou nadací manželů Kellnerových připravili nový webový portál Učebnice pro Ukrajinu. Zájemci si skrze něj mohou zdarma objednat učebnice pro výuku češtiny nejen pro ukrajinské děti. Projekt financuje skupina PPF, celkem mají připraveno 220 výtisků různých druhů učebnic.

Zájemci si mohou od 1. června na novém webovém portálu objednávat učebnice a další výukové materiály pro výuku češtiny zdarma. Připraveny jsou učebnice pro vzdělávání dětí na prvním i druhém stupni základních škol, pro žáky středních škol i pro dospělé a dostupné budou i materiály pro učitele a česko-ukrajinské slovníky.

Učebnice pro Ukrajinu – Učebnice pro Ukrajinu (ucebniceproukrajinu.cz)

Klub tvořivých knihovníků SKIP ČR ve spolupráci se Slovanskou knihovnou přepracoval do ukrajinštiny poslední vyšlé číslo elektronického časopisu
Malý tvořivec, Léto 2022 – Pracovní listy pro děti v knihovnách, ISSN 2694-9504.

Obsahem Malého tvořivce jsou autorské listy různých kvízů, omalovánek, vystřihovánek, skládaček, labyrintů apod. dle fantazie. Cílem této publikace je podpořit tvořivost hlavně u dětí předškolních nebo dětí z nižších školních tříd.

Časopis je k dispozici pro potřeby všech knihoven, škol a školských zařízení i dalších volnočasových zařízení. Aktuální čáslo má rozsah 15 stran. Stačí pouze černobílý tisk či kopie.

Ukrajinské číslo časopisu

МАЛЕНЬКИЙ ТВОРЕЦЬ Літо, 2022 року, Робочі листи для дітей в бібліотеках

naleznete na adrese:

https://www.skipcr.cz/odborne-organy/kluby/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec/leto-2022-ukrajinsky

Všechna dosud vydaná čísla časopisu jsou k dispozici na adrese:

https://www.skipcr.cz/odborne-organy/kluby/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec

Je mezi nimi i předchozí číslo rovněž přeložené do ukrajinštiny:

https://www.skipcr.cz/odborne-organy/kluby/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec/podzim-2021-ukrajinsky

 

Na webu Inkluzivní školy  jsou seskupené základní informace a materiály související s aktuální situací pod žluté tlačítko “Podpora dětí z Ukrajiny”. Najdete zde mj. nejčastější kladené dotazy ke vzdělávání dětí z Ukrajiny v MŠ, ZŠ i SŠ, souhrnné informace k odpovídající legislativě (Lex Ukrajina, financování jazykové přípravy, vyhlášené šablony…), tipy jak učit češtinu (včetně téměř osmdesátiminutového video semináře Úvod do výuky češtiny nově příchozích žáků z Ukrajiny) nebo článek o specifikách ukrajinského jazyka a mnohé další.

Učebnic pro výuku češtiny jako druhého jazyka existuje velmi mnoho. V seznamu na webu Inkluzivní školy jsou uvedeny ty z nich, které se osvědčily a je možné je z různých důvodů doporučit. Pro snazší orientaci jsou do jednotlivých částí seznamu vybrány pouze nejzákladnější tituly, které si zároveň můžete rovnou stáhnout nebo které jsou běžně dostupné v knihkupectví. V rámci jednotlivých odkazů na této stránce se také dostanete k úplným seznamům učebnic a učebních materiálů (včetně metodik a českých učebnic a materiálů vhodných pro děti a žáky s OMJ):