Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Aktuální informace

Tato slova napsal ředitel jedné zahraniční školy rodičům svých studentů v době před závěrečnými zkouškami – připomeňme si je dnes, kdy se rozdávají vysvědčení!!!

Drazí rodiče,

blíží se zkoušky vašich dětí. Vím, že máte starost, aby vaše děti dobře dopadly.

Pamatujte ale, že mezi dětmi na zkouškách bude sedět i umělec, který nerozumí matice, podnikatel, kterého nezajímá dějepis, muzikant, kterého nezajímá známka z chemie, i atlet, pro kterého je fyzička důležitější než fyzika.

Když vaše dítě dostane ty nejlepší známky, je to skvělé!

Ale pokud ne, prosím, neberte jim jejich sebevědomí a důstojnost. Řekněte jim, že je to v pořádku, že je to jen test. V životě jsou o mnoho důležitější věci. Řekněte jim, že nezáleží na tom, jakou známku dostanou, že je budete stále milovat a nebudete je soudit.

A když toto skutečně uděláte, uvidíte, jak vaše děti dobudou svět! Jeden test nebo špatná známka jim přece nevezme jejich sny nebo talent. A prosím, nemyslete si, že doktoři a inženýři jsou jediní šťastní lidé na této planetě

S pozdravem

Ředitel

Ve čtvrtek 20. června 2019 dopoledne se na své třetí schůzce potkali členové pracovní skupiny pro financování. Na programu setkání byla problematika kapacit škol na Mnichovohradišťsku, rozpočet MAP, další číslo Dotačního bulletinu i předání informací ze setkání vedoucích pracovních skupin a místních lídrů.

Vzhledem k tomu, že se Martina Kestnerová, hlavní manažerka MAP II Mnichovohradišťsko, stala součástí pracovní skupiny pro kapacity škol zřízené Radou města MH, došlo k předání informací z prvního setkání této skupiny, jejímiž členy jsou ředitelé škol i zástupci zřizovatele. Z následné diskuse vyplynulo, že kromě nedostatku kapacit by se mělo město zabývat i nedostatkem kvalifikovaných učitelů, se kterým se musejí ředitelé každoročně potýkat. Na podzim tohoto roku bychom školám rádi nabídli možnost strategického plánování jejich budoucího rozvoje, který by mohl školám mj. pomoci stát se díky tomuto plánu čitelnějšími pro případné uchazeče o zaměstnání.

Kamila Kořánová, finanční manažerka MAPu, představila členům pracovní skupiny celkový rozpočet projektu, se kterým budeme nakládat až do jeho skončení v březnu 2022. Při této příležitosti si mohli zúčastnění prohlédnout též nové propagační předměty projektu. Padl též zajímavý návrh zakoupit do kanceláře MAP vermikompostér, který by po odzkoušení v kanceláři mohl být nabídnut školám jako pomůcka k zapůjčení (vermikompostér mají např. v ZŠ Kunratice, Praha).

Děkujeme všem za pozitivní ohlasy na náš Dotační bulletin. Využili jste některou z výzev v něm obsaženou? Dejte nám o tom vědět! O několika z těch, kteří se inspirovali, již víme (např. ZŠ Studentská, MŠ Mírová, TK Impuls Sokol Mnichovo Hradiště). Robert Rölc, odborný konzultant MAP, informoval ostatní o zajímavé možnosti dotace na příměstské tábory, dále pak též o fungování PS pro financování v MAP II Turnovsko i o výzvě z Programu rozvoje venkova 19.2.1, kde je možné žádat i pro mateřské a základní školy (MAS nabízí konzultace k této výzvě).

Setkání trvalo dvě a půl hodiny, další pak bude naplánováno v podzimních dnech.

Záznam_PS pro financování_20.6.2019

19.2.1_Pravidla_20190522

 

Malé odlehčení na závěr, které souvisí s tématem této pracovní skupiny:

Jak může vypadat školní zahrada? A jak využít krajinu k učení? Na tyto otázky dostali odpověď ti, kteří s MAPem vyrazili v pondělí 17. června 2019 do Jičína. První zastávku poskytl Ekoareál Čtyřlístek při ZŠ v ulici Železnická. Velmi milým a především věci znalým průvodcem nám zde byl pan František Kynčl, duchovní, ale i fyzický otec této školní zahrady, která získala koncem roku 2006 jako první zahrada v České republice titul Živá zahrada. Od 31. srpna 2017 je ekoareál i držitelem certifikátu Přírodní zahrada.
Již dvacet osm let zde na rozsáhlém a původně příliš nevyužívaném pozemku školy postupně pan Kynčl buduje se svými kolegy a žáky netradiční zahradu jako areál ekologické výchovy.  Areál funguje nejen jako místo k poznávání přírody, ale jak jsme se sami mohli na vlastní kůži přesvědčit, je místem oddechu, uklidnění, načerpání energie. Samozřejmě též slouží jako jakási živá učebna, samotná venkovní učebna s místem k sezení či psaní poznámek je u školy též. “Zahrada má sloužit k vytváření dobrého vztahu k přírodě, je místem k poznávání spolužáků i sama sebe,” dodává pan Kynčl.  Rozmanité části a zákoutí zahrady k tomu opravdu vybízejí.
Srdce učitele, které bije pro učení venku, zde plesalo. Představovala jsem si, co by se kde mohlo pro výuku využít, co vše by se dalo v zahradě podniknout. A to učím češtinu a společenské vědy! Při hodinu a půl trvající procházce jsme měli možnost vidět keltský kalendář se vzrostlými stromy, strom pamětník, venkovní učebnu pod pergolou, jezírko s čolky, záhony léčivých a méně známých rostlin (tedy ráj hmyzu), v houští skrytý hmyzí hotel, hřbitov odpadků, zákoutí s komposty, bývalý jezuitský sklep (dnes využívaný na řízkování rostlin), hromadu roští sloužící jako domov pro ježka, užovku a další živočichy, původní studnu (objevenou při přípravě výsadby stromu), vzrostlou bylinkovou spirálu, geologickou stezku, ptačí napajedlo, meteorologickou stanici či zahrádku našich babiček. Vše jako bujnou vegetaci vytvářející jakési zelené ohraničení školy.
Ochutnali jsme rozmanité plody: muchovník, zimolez kamčatský, višně, třešně či moruše. Na procházce cestičkami jsme nasávali vůně zahrady, především jasmínovou, větvičky keřů či stromů nás příjemně lechtaly. Zahradu jsme si opravdu užívali  všemi smysly, jak nás k tomu nabádal nás průvodce František Kynčl, člověk, jehož srdce je i srdcem této školní zahrady.
V další části návštěvy v Jičíně jsme se procházeli mezi stromy a keři školního sadu, míjeli jsme rybízy, ostružiny,  višeň, jabloně, broskvoně či meruňky a rakytník. Posledním zastavením byla část školního areálu, který je přístupný veřejnosti. Za pozornost stojí zmínka o části trávníku, v němž je na pět set (počet představuje žáky a učitele školy) cibulek krokusů, jež vždy na jaře při svém květu připomínají  jičínské oběti holocaustu. Závěrečné okamžiky patřily vstupu do školy, který je též lemován bohatou a klid přinášející zelení – levandulovými solitéry, keříky, ale i vzrostlými stromy. Pokud by někdo hledal náměty pro zřízení či úpravu školní zahrady, našel jich zde nepočítaně. Je zde zároveň vidět, že pokud se člověk o plochu stará, po  několika letech začne toto nemalé úsilí přinášet ovoce, a to obrazně i doslovně.
Hodina a půl při procházce s panem Kynčlem, na němž je evidentní, že pro tento ekoareál žije, utekla jako voda a my se vydali na druhou část našeho výjezdu, tedy do Valdštejnské lodžie. Tak jako školní zahrada i lodžie má své genius loci. Místní kastelán Jiří Vydra nás svým viditelným entuziasmem naladil na daný prostor nejen poutavým výkladem o životě a rozporuplnosti postavy Albrechta z Valdštejna. Prostřednictvím komponované barokní krajiny jsme vnímali místo opět jiným pohledem. Při procházce dvorem náležícím k lodžii jsme získali mnohé informace z historie, které se k frýdlantskému vévodovi vztahovaly, přímo v lodžii pak promluvil i jeho “duch”.
Pan kastelán poskytl dostatek podnětů pro to, jak pojmout formou místně zakotveného učení dobu Albrechta z Valdštejna. Pomocí modelu v Albrechtově bedně jsme si pak barokní krajinu Jičína vystavěli. Při závěrečném posezení nad šálkem lahodné kávy či nad sklenicí mátové limonády jsme pak ve zdejší kavárně společně sdíleli zážitky z dnešní cesty. Klid, rozjímání a především náměty pro další školní rok. Těmito slovy by bylo možné vyjádřit základní kameny dnešního odpoledne.
Autorka textu: Mgr. Iva Štrojsová

Poslední květnové odpoledne (31. 5. 2019) se ve Volnočasovém centru MH uskutečnila interaktivní přednáška Světlany Čiberové na téma Co svým vzhledem sdělujeme světu. Hned v úvodu dostali účastníci dva jasné pokyny: “Nemyslet! Nebrat si nic osobně!”

Světlana Čiberová je intuitivní celostní vizážistka. Ve své práci využívá celostní přístup – zajímá ji celý člověk, co cítí, co jej trápí, co mu přináší radost. “Povrch je jen odrazem toho, co je uvnitř.” Její mnichovohradišťská přednáška byla jednou z mnoha, které nabízí napříč celou Českou republikou, školí dokonce i pedagogické sbory.

Hovořilo se o síle prvního dojmu (věděli jste např. že první pohled padne na postavu, druhý pak na obličej a oči, třetí na ruce a boty), o držení těla, absolvovali jsme dvě cvičení – první na správné držení těla, druhé pak bylo energetické, zajímavou kapitolou pak bylo téma vlasů (jejich barvy i účesů) či poselství barev. Všichni účastníci podrobovali kontrole svůj vzhled, účes, zvolené barvy oblečení s vyřčenými slovy Světlany Čiberové – nebylo vůbec jednoduché nebrat si to osobně:-). V průběhu přednášky padaly různé další tipy na zajímavé webové stránky, knihy, filmy či rozhovory se zajímavými osobnostmi

Věříme, že nikdo neodcházel z tříhodinové přednášky nespokojen, i když se jednalo o páteční odpolední čas, kdy obvykle bývá míra koncentrace zcela na minimu. Lektorka si udržela zájem posluchačů od začátku až do samotného konce!

Jednou z cílových skupin podporovaných projektem MAP II jsou ředitelé základních a mateřských škol z Mnichovohradišťska. Dává to smysl – kdo jiný může více ovlivnit atmosféru ve školách a školkách a jejich rozvoj?! Český školský systém dává ředitelům relativně velkou autonomii v důležitých rozhodnutích, zároveň na ně klade ale značnou odpovědnost  – a to i v oblasti ekonomiky a financí. Od ledna 2020 přinese právě do této problematiky velké změny reforma financování regionálního školství –  a právě na ni se zaměřil seminář, který pro ředitele škol zorganizoval tým MAPu v pátek 31. května 2019.

Akce se zúčastnilo 15 zástupců vedení škol a školek z Mnichova Hradiště a okolí. Paní lektorka Ing. Petra Schwarzová jim objasnila změny v příslušné legislativě a na praktických příkladech přiblížila, co nového reforma financování přinese. Ve stručnosti lze říci, že zatímco dříve byl klíčový pro přísun financí počet žáků, nově by měl hrát větší roli objem realizovaných hodin – až praxe ukáže, pro koho to bude znamenat zlepšení a kdo naopak bude na novém systému tratit.

Hodnotit finanční reformu, když ještě nezačala, je jistě předčasné. O páteční akci ale můžeme s jistotou říci, že se povedla na výbornou, a to díky profesionalitě, fundovanosti a ochotě paní lektorky i kvalitnímu organizačnímu zajištění ze strany MAPího týmu. Důležité je i to, že ředitelé škol ORP Mnichovo Hradiště projevili zájem se pod záštitou MAPu scházet častěji, ať už na dalších vzdělávacích aktivitách s odborným lektorem, či jen sami mezi sebou s cílem sdílet zkušenosti z každodenní praxe. Doufejme, že tato spolupráce bude úspěšná.

Autorka textu: PhDr. Lenka Sosnovcová

Ve středu 29. května 2019 se již potřetí sešli členové pracovní skupiny pro rovné příležitosti – a opět v Klubu dětí a mládeže na Masarykově náměstí. Vedení PS se ujala Mgr. Iva Štrojsová, do projektu MAP již zapojená coby odborná konzultantka  a vedoucí PS rozvíjející žákovskou participaci a regionální vzdělávání.

Program byl nabitý, leč stihla se ho sotva polovina, neboť valnou většinu času nám zabralo připomínkování Kodexu školy, s nímž jsme pracovali již na předchozím setkání a který do “přívětivější” podoby převedla právě Iva Štrojsová. V rámci skupiny bychom tento kodex, který vychází z kritérií kvalitní školy, rádi nabídli všem školám na Mnichovohradišťsku. Jeho smyslem je zajistit spravedlivost při přijímání žáků ke vzdělávání a v jeho průběhu. S tím souvisí poskytování individuální podpory pro rozvoj kognitivních i sociálních dovedností všem žákům, kteří ji potřebují a zajištění vstřícného a přátelského prostředí.

Další z bodů programu se otevřou na podzimním setkání pracovní skupiny – bude jimi hodnocení setkání asistentů pedagoga, téma hodnocení ve školách či téma přechodu mezi mateřskou a základní školou. Realizační tým MAP připravuje dotazníkové šetření, které by zmapovalo stav rovných příležitostí ke vzdělávání na Mnichovohradišťsku. Již brzy se na webu MAP objeví prezentace s názvem Spolupráce aktérů v síti služeb pro děti a jejich rodiny v ORP Mnichovo Hradiště, jejíž autorkou je Mgr. Michaela Lajnerová, (nyní již bývalá) lokální síťařka pro Mladoboleslavsko a Mnichovohradišťsko.

Záznam_PS pro rovné příležitosti_29.5.2019

Dotační bulletin_05_2019_final

Tento Dotační bulletin aneb peníze na to, co potřebujete vzešel z dílny pracovní skupiny pro financování, konkrétně Martiny Kulíkové ( martina.kulikova@mnhradiste.cz) a Jany Šťastné ( info@kohoutek-mh.cz). Jde o první číslo a jen na základě Vašeho případného ohlasu se uvidí, zda bude mít smysl v tomto přehledu pokračovat, či nikoli. Cílem je představit zájemcům aktuální informace ze světa dotací, jež budou moci využít pro financování svých investičních či neinvestičních projektů. V bulletinu jsou zahrnuty dotace nejen pro školy a školky, ale i pro další organizace působící ve výchově a vzdělávání. Doufáme, že pro Vás tento bulletin bude užitečným rádcem! Obrátit se případně můžete na obě výše zmíněné dámy, respektive mnichovohradišťské školy a školy plus muzeum a knihovna na Martinu Kulíkovou, ostatní školy a organizace na Mnichovohradišťsku na Janu Šťastnou.
Rádi bychom upozornili zejména na grantovou výzvu k podpoře občanské společnosti, kterou vyhlásil nadační fond ŠKODA AUTO za podpory Nadace pro rozvoj občanské společnosti v okrese Mladá Boleslav. Je zaměřená na rozvoj komunitního života prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit a projektů, které budou rozvíjet a navazovat na místní tradice, přinášet inovace, inspiraci, podněty a povedou k rozvoji a zkvalitnění života občanů. Cílem je motivovat občany regionu k aktivnímu zapojení do komunitního života k rozvoji zejména vzdělání, kultury, péče o mládež, ekologie, sociálních a zdravotních služeb, sportovního vyžití. O finanční podporu můžete žádat do 12. 6. 2019.

Výjezd do ZŠ a MŠ Okna v úterý 28. května 2019 se jistě může honosit titulem “vydařený”. Třinácti zástupkyním mateřských a základních škol z Mnichovohradišťska se dostalo vřelého přijetí paní ředitelkou Myškovou i jejími kolegyněmi ve školní venkovní učebně (mj. i skvělého pohoštění, děkujeme), kde nám nejprve celou školu i školku obecně přiblížily. Škola v Oknech, která mají zhruba kolem 300 obyvatel, je hojně vyhledávaná rodiči i dětmi z blízkého i dalekého okolí – do školy se sjíždějí děti z 21 obcí, mnohdy dojíždějí do školy i z 20kilometrové dálky (z Doks, z Bělé pod Bezdězem, z České Lípy atd.). Školu navštěvuje zhruba 70 žáků v pěti třídách, školku klasickou i lesní pak necelých 50 dětí. Škola je napojena na síť malotřídních škol, spolupracuje s okolními malotřídkami, učitelé se společně vzdělávají, školy mají společné kulturní či sportovní akce.

Jde o školu, která se profiluje jako ekologicky a jazykově zaměřená. Zejména zahraniční spolupráce je zde vyzdvihována, možná i díky nebývalé koncentraci angličtinářů, pravidelně se zapojují do programu Erasmus+, učitelé s žáky vyjíždějí do zahraničí a zahraniční děti ze spolupracujících škol ve Finsku, Polsku, Velké Británii a Španělsku zase přijíždějí do Oken. Na škole dokonce pravidelně působí i rodilý mluvčí (díky Šablonám II).

Ekologická profilace školy je dána již prostředím, ve kterém se škola nachází. A samozřejmě i existencí lesní školky, jejíž jedna třída našla své místo na kouzelné školní zahradě, kde jsou děti v pohybu maximálně svobodné. Škola se účastní projektů Ekoškoly a Ekovýzev, její vizí je mj. i “více se učit v terénu, méně v lavicích”. Důraz je kladený na prožitek, časté sportovní aktivity jsou samozřejmostí, děti vyrážejí již od mateřské školy na lyžařské kurzy, na cyklistické tábory, aoutdoorové výlety, v zimě jezdí plavat či bruslit, venku jsou i o přestávkách.

Paní hospodářka a vedoucí školní jídelny v jednom pohovořila též o stravování, které jde ruku v ruce s tím, že děti jsou zde vedeny ke zdravému životnímu stylu. Při vaření jídel se nepoužívají žádné bujóny či dochucovadla, své místo tu naopak mají bylinky ze zahrady, hodně ovoce i zeleniny, používají dokonce i ekologické mycí či prací prostředky.

Nahlédněte na webové stránky školy či na její FB, o škole a jejích aktivitách se dozvíte mnohem více. V naší fotogalerii pak budete moci nahlédnout i do jejího útulného interiéru, ze kterého dýchala pohoda a vstřícnost. Velmi inspirativní škola, pro zúčastněné jistě velmi užitečná návštěva!

 

V sobotu 1. června v areálu Mnichovohradišťského sportovního klubu (na fotbalovém hřišti) uskuteční Rodinný den, na který jste všichni upřímně zváni. Od 13 hodin se na Vás budeme těšit v MAPím stánku, kde si budou Vaše ratolesti moci vyrobit vyrobit roztomilé sovičky (symboly vzdělanosti) či vybarvit omalovánky se školní tematikou. Starší děti se pak budou moci zapojit do naší ankety. Rodiče budou moci přidat své tipy na semináře či přednášky, které by je zajímaly.