Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Aktuální informace

V pondělí 20. ledna 2020 byla spuštěna mobilní aplikace, která umožňuje rychle a přehledně zjistit informace o všech evropských projektech podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). V aplikaci Mapa projektů OP VVV je momentálně více než 13 tisíc vzdělávacích a výzkumných projektů OP VVV z celé České republiky.

Více informací zde: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekty-op-vvv-ve-vasem-mobilu.htm

Znáte Hejného matematiku? Pokud je pro Vás tato metoda prázdným pojmem, přijďte to změnit na workshop, kterým cílíme na učitele mateřských a prvního stupně základních škol či rodiče, Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody. Na zájemce se budeme těšit ve čtvrtek 27. února 2020 od 14:30 do 18:00 hodin, a sice ve Volnočasovém centru MH. Účastníci obdrží certifikát o absolvování workshopu.

Na workshop je třeba se registrovat ZDE. V případě nutnosti se obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

Více o Hejného matematice též zde: https://www.h-mat.cz/.

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování

 

Cílem je: posílení služeb zajišťujících péči o děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání.

Zahájení příjmu žádostí: 7. ledna 2020

Ukončení příjmu žádostí: 10. března 2020

 

Podporované aktivity:

 • Zařízení péče o dětí 1. stupně základní školy – zařízení, která doplní chybějící kapacitu (školní družiny a kluby…)
 • Příměstský tábor/pobytový tábor v době školních prázdnin – min. pro 5 dětí
 • Doprovod dětí
 • Společná doprava dětí

 

Oprávnění žadatelé:

 • školy a školská zařízení
 • obce a organizace zřizované obcemi
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje a organizace zřizované kraji
 • obchodní korporace
 • státní podniky
 • NNO, OSVČ

 

Výše dotace: až 100 % skutečně vynaložených nákladů

Limity dotace: min. 2,1 mil. Kč; max. 9 mil. Kč

Alokace: 200 mil. Kč

 

POZOR: Pro více informací je k této výzvě plánovaný seminář, a to dne 30. ledna 2020. Přihláška ZDE.

 

V případě jakýkoliv dotazů se můžete obrátit na projektovou manažerku: Mgr. Kateřinu Pickovou, tel.: 725 841 368, email: pickova@cep-rra.cz, která s Vámi prokonzultuje Váš investiční záměr, připraví všechny podklady, zkompletuje přílohy a vypracuje žádost pro podání Vašeho projektu.

 

Podrobnější informace zde: OPZ – Zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ

 

 

Mobily, tablety, počítače… již nejmenší děti s nimi přicházejí do každodenního kontaktu, a co teprve my dospělí! Jak elektronická média ovlivňují vývoj našich dětí, se dozvíte na přednášce psychologa Martina Bukovkého, kterou organizuje Jednota bratrská ve čtvrtek 30. ledna od 18 hodin ve Volnočasovém centru MH.

Pozvánka pro školní metodičky, metodiky a psycholožky na březnovou schůzku (4. března 2020 od 16:00 do 18:00 hodin) do kanceláře MAP ve Volnočasovéma centru MH. Na schůzce se naváže na téma, na které v podzimním termínu nebylo mnoho času: třídnické hodiny jako prostředek prevence. A pokud naopak na březnové schůzce čas zbude, budeme se zabývat tématem, které se objevilo na listopadovém kulatém stolu věnovaném přechodům dětí z MŠ do ZŠ – dojíždějící dítě: školní družina, školní klub…

Srdečně zveme i školní metodičky z obcí mimo Mnichovo Hradiště!

 

Učili jsme se být kreativní a nebát se chybovat: vždyť chybami se člověk učí! Ve čtvrtek 16. ledna se v rámci pracovní skupiny pro matematickou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka uskutečnil worshop metody STAGES, do jejíchž tajů pronikalo na dvacet zájemců z řad rodičů a učitelů. Tato metoda podporuje v dětech kreativitu a umí doslova “probudit” dosud spící školní třídy. Ve školách se metoda využívá v podobě krátkých 5-7minutových aktivit, pravidelně se opakujících, jež se projevují v matematice, hudbě, pohybu, designu… Jejich pomocí se trénuje mozek, aby viděl různé perspektivy. Rozvíjí se motorika, představivost, prostorová orientace, slovní zásoba, matematické myšlení…

Společně jsme si pod vedením lektorů vyzkoušeli různá kombinační cvičení, vytvářeli jsme systém, hráli na xylofony i plastové trubky (ty mimochodem vzbudily velký zájem, odkaz na ně je zde), tančili pomocí barevných kostiček či tvořili strašidlo žijící v bílém hradě. Byla radost pohledět na všechny nadšeně zapojené účastníky, kteří ochotně zkoušeli nabízené aktivity! Naše poděkování patří ZŠ Studentská, na jejíž půdě workshop proběhl. Máme radost z pozitivní zpětné vazby, jež se nám dostává!

Záznam_PS pro matem.gramotnost_16.1.2020

Ve středu 15. ledna odpoledne se v krásném prostředí kněžmostské knihovny sešli zájemci o questing – poznávací hru zaměřenou na přírodní, kulturní a historické dědictví. S myšlenkou vytvořit v Kněžmostě první quest neboli hledačku přišly knihovnice Ivana Cenefelsová a Lada Charvátová a jako lektorku přizvaly Blažena Huškovou z týmu MAP II Mnichovohradišťsko. Před vlastní tvorbou hledačky jsme se zamysleli nad Kněžmostem a jeho nejbližším okolím a do vlastnoručně kreslených map jsme zanesli místa krásná a zajímavá, tajemná a magická, nepěkná a nebezpečná, přírodovědně či historicky zajímavá, místa oblíbená a hojně navštěvovaná i ta, o kterých málokdo ví. O zajímavé diskuse nad mapami nebyla nouze; mluvili jsme o názvech ulic nejasného původu, o opuštěné studánce, k nejčastěji zmiňovaným místům patřily Důně, Hrádek, starý mlýn, hřbitov či kostel. Mapy nám dobře poslouží k výběru tématu a trasy hledačky. Příště se tým tvůrců sejde opět v knihovně ve středu 29. 1. v 15:00 hodin. Nejprve si projdeme virtuální hledačku přímo v prostorách knihovny, připomeneme si zásady tvorby těch nejlepších hledaček a pak se vydáme do terénu, abychom si prohlédli alespoň některá z mnoha zajímavých míst v Kněžmostě, která by se mohla stát součástí hledačky. Další zájemci o tvorbu první kněžmostské hledačky jsou vítáni!

Tento Dotační bulletin aneb peníze na to, co potřebujete opět vzešel z dílny pracovní skupiny pro financování, konkrétně Martiny Kulíkové (martina.kulikova@mnhradiste.cz) a Jany Šťastné (info@kohoutek-mh.cz). Jde již o třetí číslo: doufáme, že je pro Vás užitečné mít přehled dotačních možností takto pohromadě.
Cílem je představit zájemcům aktuální informace ze světa dotací, jež mohou využít pro financování svých investičních či neinvestičních projektů. V bulletinu jsou zahrnuty dotace nejen pro školy a školky, ale i pro další organizace působící ve výchově a vzdělávání. Doufáme, že pro Vás tento bulletin bude užitečným rádcem! Obrátit se případně můžete na obě výše zmíněné dámy, respektive mnichovohradišťské školky a školy plus muzeum a knihovna na Martinu Kulíkovou, ostatní školy a organizace na Mnichovohradišťsku na Janu Šťastnou.

Z pohledu škol je nejzajímavější nově vzniklý Fond prevence. Obě mnichovohradišťské základní školy již byly na možnost čerpání z tohoto fondu upozorněny (na 3. ZŠ se dotace bohužel nevztahují). Žádat o dotaci na různé preventivní programy může využít též  ZŠ Kněžmost, která má 2. stupeň.

Rozvoj čtenářské gramotnosti je celospolečensky vnímán jako velmi podstatný, vždyť “čtení a čtenářská gramotnost patří mezi nezbytné předpoklady k rozvíjení klíčových kompetencí, zejména kompetence k učení, a jsou stále více využívány jako nástroj k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě” (Čtenářská gramotnost ve výuce, metodická příručka NÚV, 2011). Pokud žáci dobře zvládnou čtenářské dovednosti, odrazí se to i na jejich výsledcích: dovednost vyrovnat se s náročnějšími texty je zvýhodňuje i v dalším průběhu studia a následně i v pracovním životě. Porozumění textu (jakémukoliv) by měli u svých žáků pedagogové upevňovat, podporovat a rozvíjet, a to nejen v rámci výuky českého jazyka a literatury, ale i v ostatních školních předmětech. Proto Vám nabízíme dvoudenní worskhop Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem, který Vás v bohaté hodinové dotaci jistě inspiruje, a to v pátek 14. února 2020 od 13:00 do 19:00 hodinv sobotu 15. února 2020 od 9:00 do 15:30 hodin, v obou případech bude místem konání Volnočasové centrum MH. Účastníci obdrží certifikát o absolvování workshopu.

Na workshop je třeba se registrovat ZDE. V případě nutnosti se obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

Kdo z neformálních vzdělavatelů či učitelů by nechtěl umět správně a poutavě vytvořit pracovní list?! Jde o originální materiál, který umožňuje aktuálně reagovat na potřeby dané skupiny a “ušít” jej přímo na míru školní třídě, návštěvníkům knihovny či muzea atd. O své zkušenosti s tvorbou pracovních listů se s Vámi podělí spisovatelka Klára Smolíková, a to v tříhodinovém workshopu konaném v úterý 18. února 2020 od 15:00 do 18:00 hodin v Kafé Ořech (Poříčská 17, Mnichovo Hradiště). Jste srdečně zváni!

Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné se na akci registrovat ZDE. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).