Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Aktuální informace

Níže naleznete přehled projektů a aktivit, které školám v tuto chvíli Knihovna Václava Havla nabízí, nebo na kterých pracuje.

NOVINKA – HAVEL CHANNEL www.havelchannel.cz
Minulý týden jsme spustili nový audiovizuální projekt s názvem HAVEL CHANNEL. Na tomto webu najdete zdarma veškerý videoobsah za více než 10 let fungování Knihovny Václava Havla (přes 1 200 videí) – diskuse, rozhovory, vzdělávací videa ad. S novou sezónou budeme stále větší počet pořadů, které probíhají v našem klubu v Praze, natáčet a streamovat, aby byly k dispozici všem zájemcům z různých míst ČR i ze světa.

ESEJISTICKÁ SOUTĚŽ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL (TERMÍN 31.10. 2020)
Vyhlašujeme již 13. ročník esejistické soutěže a to na téma: Co je nám do Běloruska? Tři nejlepší esejisté si odnáší 15 000 Kč, 10 000 Kč a 5 000 Kč. Více informací o soutěži naleznete na https://www.vaclavhavel.cz/cs/vzdelavani/studentsky-esej.

WEBINÁŘE
Aktuálně v naší nabídce naleznete dva webináře pro žáky a studenty, školíme v nich na dálku vždy jednu třídu. V případě zhoršení epidemiologické situace budeme jejich spektrum navyšovat. Informace naleznete na našem webu https://www.vaclavhavel.cz/cs/vzdelavani/webinare. Termíny se stanovují individuálně.
WORKSHOPY

V nabídce máme celkem 6 workshopů pro různě staré účastníky a na různá témata. Jejich přehled naleznete na naší webové stránce https://www.vaclavhavel.cz/cs/vzdelavani/workshopy . Termíny se stanovují individuálně.  Workshop je určen vždy pro jednu třídu a kromě lektorky účastníci nepřicházejí do kontaktu s nikým jiným.
 
ON-LINE VZDĚLÁVACÍ SÉRIE 
Rok revoluce – milníky revolučního roku 1989 očima mladé youtuberky v osmi tříminutových videolekcích, vhodné do výuky dějepisu i ZSV, cílová skupina 12 – 18 let
Každý může změnit svět – šest videolekcí mapujících život Václava Havla a boj za lidská práva, sérií provází Emma Smetana a choreograf Yemi, vhodné do výuky dějepisu i ZSV, cílová skupina 14 – 18 let, sérii existuje i v anglické jazykové verzi s rodilými mluvčími jako průvodci
Číst Havla –  krátké videoukázky z díla Václava Havla v podání známých osobností, vhodné do výuky české literatury, dějepisu i ZSV, cílová skupina 14 – 18 let
 
VÝSTAVY
Digitální depozitář Knihovny Václava HavlaKnihovna Václava Havla nabízí své vybrané výstavy k bezplatnému využití. Uspořádejte si na škole výstavu!
On-line výstavy Knihovny Václava Havla na Google Arts and Culture: Přibližte žákům a studentům historii pomocí autentických snímků, aniž byste opustili prostor své třídy! Aktuálně nabízíme například: Oldřich Škácha – Okupace 1968 nebo Tváře vzdoru: příběhy Čechoslováků, kteří se postavili proti zlu a projevili odvahu, vůli ke svobodě a lásku k bližním.
 
JIŽ BRZY
Sešívaný deník – videosérie, která vznikla během jarní koronakrize v rámci projektu www.cisthavla.cz a která mapuje život Václava Havla, dostane již brzy také podobu elektronické učebnice
 

Jaká byla role asistentek a asistentů pedagoga během distančního vzdělávání a při návratu žáků do škol? A jaká by měla být do budoucna? To jsou otázky, které je třeba diskutovat na základě dat získaných přímo z terénu. Asistentky a asistenti pedagoga, vyplňte prosím dotazník, cílem jehož šetření je zmapovat zkušenosti a doporučení asistentů pedagoga a školních asistentů z období distanční výuky a návratu do škol. Dotazník je možné vyplnit do 30. 9. 2020. ZDE.

V Městské knihovně v Mnichově Hradišti našla své útočiště MAPí knihovnička – jsou tomu již dva roky, co z finančních prostředků projektu nakupujeme knihy s výchovně vzdělávací tematikou, které jsou k dispozici všem zájemcům o tento typ literatury. Čas od času dojde k nákupu nových knih, a to na základě podnětů od členů našich pracovních skupin či účastníků našich akcí. Děkujeme za tyto tipy, jimiž nás zásobujete – my je totiž “přetavíme” do konkrétních knih (viz níže). Aktualizovaný seznam knih v MAPí knihovničce naleznete ZDE.

Přijměte pozvání na 9. setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, které bude otevřené všem zájemcům o představení originální výukové sady do matematiky Kvirin. Pomocí této stavebnice děti snáze a pomocí zážitku zvládnou učivo týkající se obvodů, obsahů, objemů, povrchů, zlomků a hranolů. Akce se uskuteční ve středu 4. listopadu 2020 od 14:00 do 15:30 h ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště. Vzhledem k omezené kapacitě prostoru je třeba se na akci přihlásit ZDE.

Alespoň dvě reference na Matematiku rukama:

ZŠ a MŠ Drmoul: “Pomůcka Matematika rukama je velmi názorná, jednoduchá pro používání, žáci s ní rádi pracují. Obsahuje jak jednoduchá, tak i složitější zadání, což umožňuje diferenciaci ve výuce. Učitel okamžitě vidí správné řešení. Používám pro skupinovou i individuální práci.”

ZŠ Baška: Díky sadě získá učitel příležitost bojovat s formálními poznatky, či pouze naučenými, ale nepochopenými vzorci. Následně může žáky dovést ke skutečnému poznání. Jako příklad uvedu, že slovo povrch byl pro několik žáků prázdný pojem, až po skutečném skládání hranolu a počítání počtu čtverečků došli k poznání, že se jedná ze součtu obsahů ploch. Sadu s chutí používám v běžné výuce i v kurzech připravujících na přijímací zkoušky.

Na webu www.projektsypo.cz je nově zveřejněno více než 30 záznamů webinářů, které se věnují oborovým didaktikám a jsou určené pro učitele češtiny, matematiky a ICT. Celkem se můžete podívat již na 48 webinářů, 16 se týká výuky informatiky a ICT, 17 výuky matematiky a 15 výuky českého jazyka a literatury.

Je možné, že jste patřili mezi 3 000 učitelů, kteří se některého z webinářů přímo zúčastnili. Nyní máte příležitost vrátit se k tomu, co Vás zaujalo, podívat se i na další webináře nebo je doporučit kolegům.

Webináře pro učitele českého jazyka a literatury najdete zde.

Webináře pro učitele matematiky najdete zde.

Webináře pro učitele informatiky a ICT najdete zde.

EMA sdružuje informace o digitálních vzdělávacích zdrojích (DVZ) s veřejnou/otevřenou licencí, které
jsou uloženy na různých portálech a webech, a umožňuje v nich snadno vyhledávat z jednoho místa. Sbírá od uživatelů názory, komentáře a hodnocení DVZ. Pomáhá kvalitním DVZ získat dobrou reputaci a učitelům usnadňuje výběr.

EMA – info pro partnery

EMA – leták

EMA2MAP_FIN

Pokud se zajímáte o místně zakotvené učení, praktikujete jej v praxi či se o něm chcete dozvědět více a učinit jej součástí své běžné výuky, přijďte na naše setkání na toto téma vedené Mgr. Ivou Štrojsovou, a to ve čtvrtek 8. 10. 2020 v čase od 16:00 do 18:00 hodin. Sejdeme se před Volnočasovým centrem MH v Zámecké 744, Mnichovo Hradiště.

Na akci je nutné se registrovat ZDE.

Poslední den před zahájením školního roku jsme nezaháleli a připravili jsme pro učitele ZŠ Studentská seminář s názvem Distanční výuka efektivně. Seminář byl připraven na základě výstupů dotazníku pro učitele a ve spolupráci s panem ředitelem Čermákem a jejich ICT technikem a správcem sítě panem Pavlíčkem. Cílem semináře bylo proškolit se v systému Microsoft Teams a zdokonalit se v dovednostech pro efektivní distanční výuku.

Lektorem semináře byl Ing. Karel Rejthar, odborník v oblasti ICT se zaměřením na Microsoft technologie a profesí také učitel (učitel ICT, ekonomie, matematiky, ICT metodik, Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy).

Dopoledne proběhl seminář pro učitele prvního stupně ZŠ Studentská, kterého se zúčastnilo celkem 14 pedagogů. Lektor učitele provedl přihlášením do systému, dále se zabývali tvorbou vlastního týmu, respektive třídy, plánováním výuky, sdílením dokumentů, obrazovek a dalšími potřebnými znalosti a dovednostmi pro kvalitní distanční výuku.

Odpoledne byl seminář se stejnou náplní zrealizován i pro pedagogy druhého stupně ZŠ Studentská. V této skupině se sešlo celkem 20 učitelů a nechyběl zde ani ředitel školy.

Za realizační tým MAP II Mnichovohradišťsko jsme moc rádi, že jsme školu mohli podpořit v jejich vzdělávání a zvyšování kvality jejich výuky.

V následujících měsících budeme podobný typ semináře nabízet i na dalších školách. V současné chvíli připravujeme seminář pro ZŠ Sokolovská. Osnovu semináře ladíme na míru ve spolupráci s paní ředitelkou Hajzlerovou a ICT správcem panem Pavlíčkem.

 

My, třeťáci, jsme vášnivými čtenáři, máme rádi knihy a vše okolo nich. Proto jsme uvítali možnost setkat se s opravdovou spisovatelkou – Klárou Smolíkovou. S některými jejími knihami jsme se seznámili již na čtenářských klubech.

V úterý 8. září nastal ten den. Do školy jsme šli radostně s knihami Kláry Smolíkové nebo penězi na zakoupení knih a moc jsme se těšili. Paní spisovatelka nám nejdříve představila své knihy a nový časopis Tečka, do kterého také přispívá komiksem Morčata na útěku. Pak jsme si povídali o tom, co je to komiks, jak vypadá, jak se tvoří a jaké komiksy známe.

Dále nás čekala práce s knihou Na hradě Bradě. Seznámili jsme se s Bertíkem, Bibi, jejich rodiči a mnoha strašidly, která na hradě Bradě žijí. Zkusili jsme dokreslovat hradu hradby, hledali jsme rozdíly a doplňovali slova a věty do komiksových bublin.

V závěru jsme si také zahráli malé divadlo. Rázem byla ve třídě Bílá paní na hradbách a skřítek Zášupšák, který schovává věci. S Bertíkem, Bibi a jejich rodiči se objevila i teta Čárová, strašák a zajíčci. To se nám moc líbilo, skoro každý si mohl zahrát a za to dostal odměnu v podobě záložky do knihy. Nakonec jsme zkoušeli napsat si svůj minikomiks, ale to musíme ještě potrénovat. Na závěr setkání jsme si mohli knihy Kláry Smolíkové koupit a svoje si nechat podepsat. Máme to i s věnováním.

Děkujeme MAP II Mnichovohradišťsko za to, že nám zajistil tuto akci. Setkání s Klárou Smolíkovou bylo velmi zajímavé a moc jsme si to užili. Už se těšíme na čtení knih a společné vyprávění o přečteném.

Sepsala: jménem žáků 3. ročníků ZŠ Bakov nad Jizerou Mgr. Helena Kaluhová