Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště
Organizace Člověk v tísni vyhlásila 11. ročník komiksové soutěže na téma POZNEJ TVÁŘE KLIMATICKÉ ZMĚNY!
Přihlaste se se svými žáky do komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět. Prostřednictvím příběhů lidí, kteří se rozhodli čelit probíhající klimatické změně aktivně a pokusili se změnit alespoň to, co je v jejich silách, se děti a mladí lidé mohou inspirovat pro vlastní tvorbu. Komiksová soutěž každoročně nabízí možnost propojit při výuce témata ze společenskovědních předmětů s přírodovědnými otázkami a výtvarnou činností.
Komiksy je možné zasílat do 15. října!

Komiks ve výuce

Pro práci s komiksem přímo ve výuce je k dispozici ke stažení metodická příručka Bohouš a Dáša mění svět: Jak vyzrát na komiks?!
Doporučujeme také názorná videa, která natočili Klára Smolíková a Jiří W. Procházka!