Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Poslední den před zahájením školního roku jsme nezaháleli a připravili jsme pro učitele ZŠ Studentská seminář s názvem Distanční výuka efektivně. Seminář byl připraven na základě výstupů dotazníku pro učitele a ve spolupráci s panem ředitelem Čermákem a jejich ICT technikem a správcem sítě panem Pavlíčkem. Cílem semináře bylo proškolit se v systému Microsoft Teams a zdokonalit se v dovednostech pro efektivní distanční výuku.

Lektorem semináře byl Ing. Karel Rejthar, odborník v oblasti ICT se zaměřením na Microsoft technologie a profesí také učitel (učitel ICT, ekonomie, matematiky, ICT metodik, Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy).

Dopoledne proběhl seminář pro učitele prvního stupně ZŠ Studentská, kterého se zúčastnilo celkem 14 pedagogů. Lektor učitele provedl přihlášením do systému, dále se zabývali tvorbou vlastního týmu, respektive třídy, plánováním výuky, sdílením dokumentů, obrazovek a dalšími potřebnými znalosti a dovednostmi pro kvalitní distanční výuku.

Odpoledne byl seminář se stejnou náplní zrealizován i pro pedagogy druhého stupně ZŠ Studentská. V této skupině se sešlo celkem 20 učitelů a nechyběl zde ani ředitel školy.

Za realizační tým MAP II Mnichovohradišťsko jsme moc rádi, že jsme školu mohli podpořit v jejich vzdělávání a zvyšování kvality jejich výuky.

V následujících měsících budeme podobný typ semináře nabízet i na dalších školách. V současné chvíli připravujeme seminář pro ZŠ Sokolovská. Osnovu semináře ladíme na míru ve spolupráci s paní ředitelkou Hajzlerovou a ICT správcem panem Pavlíčkem.