Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky. Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu.

Více informací na webu MŠMT zde: https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari.