Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Dne 5. března 2020 jsme přivítali v MŠ Klubíčko v Bosni německého odborného pedagoga, lektora a mentora Dr. Wolfganga Sassmanshausena. Toto setkání pořádal MAP II ve spolupráci s Mateřskou školou Klubíčko, Boseň.

Slova pana Sassmannshausena nám poskytla pohled na kvalitu setkání vychovatele a dítěte v současné době. Téma přednášky nás seznámilo s tím, co očekává dítě při výchově dospělým, že děti potřebují kvalitní lidské vzory a postoje, které se během života vyíjejí. Dospělý člověk svým vývojem a kvalitou, prostřednictvím níž se stává sám sebou, dává dětem nejlepší obraz lidského vývoje života. Prostřednictvím osobní svobody, která vede člověka na cestě k tomu, kým se chce stát, člověk posiluje svou vůli, živí svou touhu, získává stále nové schopnosti a přijímá riziko nepředvídatelnosti osudu. S otevřenou myslí a smyslem pro pravdu a svobodu vlastního života se člověk-vychovatel stává sám sebou a tím nejlepším vzorem pro výchovu nového člověka. Tímto poselstvím byla přednáška doktora Sassmannshausena tématem, které oslovilo rodiče a pedagogy.

Sepsala: Daniela Rovná