Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování

 

Cílem je: posílení služeb zajišťujících péči o děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání.

Zahájení příjmu žádostí: 7. ledna 2020

Ukončení příjmu žádostí: 10. března 2020

 

Podporované aktivity:

 • Zařízení péče o dětí 1. stupně základní školy – zařízení, která doplní chybějící kapacitu (školní družiny a kluby…)
 • Příměstský tábor/pobytový tábor v době školních prázdnin – min. pro 5 dětí
 • Doprovod dětí
 • Společná doprava dětí

 

Oprávnění žadatelé:

 • školy a školská zařízení
 • obce a organizace zřizované obcemi
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje a organizace zřizované kraji
 • obchodní korporace
 • státní podniky
 • NNO, OSVČ

 

Výše dotace: až 100 % skutečně vynaložených nákladů

Limity dotace: min. 2,1 mil. Kč; max. 9 mil. Kč

Alokace: 200 mil. Kč

 

POZOR: Pro více informací je k této výzvě plánovaný seminář, a to dne 30. ledna 2020. Přihláška ZDE.

 

V případě jakýkoliv dotazů se můžete obrátit na projektovou manažerku: Mgr. Kateřinu Pickovou, tel.: 725 841 368, email: pickova@cep-rra.cz, která s Vámi prokonzultuje Váš investiční záměr, připraví všechny podklady, zkompletuje přílohy a vypracuje žádost pro podání Vašeho projektu.

 

Podrobnější informace zde: OPZ – Zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ