Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Rozvoj čtenářské gramotnosti je celospolečensky vnímán jako velmi podstatný, vždyť “čtení a čtenářská gramotnost patří mezi nezbytné předpoklady k rozvíjení klíčových kompetencí, zejména kompetence k učení, a jsou stále více využívány jako nástroj k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě” (Čtenářská gramotnost ve výuce, metodická příručka NÚV, 2011). Pokud žáci dobře zvládnou čtenářské dovednosti, odrazí se to i na jejich výsledcích: dovednost vyrovnat se s náročnějšími texty je zvýhodňuje i v dalším průběhu studia a následně i v pracovním životě. Porozumění textu (jakémukoliv) by měli u svých žáků pedagogové upevňovat, podporovat a rozvíjet, a to nejen v rámci výuky českého jazyka a literatury, ale i v ostatních školních předmětech. Proto Vám nabízíme dvoudenní worskhop Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem, který Vás v bohaté hodinové dotaci jistě inspiruje, a to v pátek 14. února 2020 od 13:00 do 19:00 hodinv sobotu 15. února 2020 od 9:00 do 15:30 hodin, v obou případech bude místem konání Volnočasové centrum MH. Účastníci obdrží certifikát o absolvování workshopu.

Na workshop je třeba se registrovat ZDE. V případě nutnosti se obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).