Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Ve středu 15. ledna odpoledne se v krásném prostředí kněžmostské knihovny sešli zájemci o questing – poznávací hru zaměřenou na přírodní, kulturní a historické dědictví. S myšlenkou vytvořit v Kněžmostě první quest neboli hledačku přišly knihovnice Ivana Cenefelsová a Lada Charvátová a jako lektorku přizvaly Blažena Huškovou z týmu MAP II Mnichovohradišťsko. Před vlastní tvorbou hledačky jsme se zamysleli nad Kněžmostem a jeho nejbližším okolím a do vlastnoručně kreslených map jsme zanesli místa krásná a zajímavá, tajemná a magická, nepěkná a nebezpečná, přírodovědně či historicky zajímavá, místa oblíbená a hojně navštěvovaná i ta, o kterých málokdo ví. O zajímavé diskuse nad mapami nebyla nouze; mluvili jsme o názvech ulic nejasného původu, o opuštěné studánce, k nejčastěji zmiňovaným místům patřily Důně, Hrádek, starý mlýn, hřbitov či kostel. Mapy nám dobře poslouží k výběru tématu a trasy hledačky. Příště se tým tvůrců sejde opět v knihovně ve středu 29. 1. v 15:00 hodin. Nejprve si projdeme virtuální hledačku přímo v prostorách knihovny, připomeneme si zásady tvorby těch nejlepších hledaček a pak se vydáme do terénu, abychom si prohlédli alespoň některá z mnoha zajímavých míst v Kněžmostě, která by se mohla stát součástí hledačky. Další zájemci o tvorbu první kněžmostské hledačky jsou vítáni!