Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Pod záštitou neoficiálního spolku rodičů dětí se vzdělávacími problémy se na začátku nového roku (9. 1. 2020) konal workshop PeadDr. Márie Jancíkové pod názvem „Komunikace u předškoláků se speciálními vzdělávacími potřebami“. Paní doktorka je uznávanou klinickou logopedkou, provozující praxi v Liberci a Jablonci nad Jizerou. Ve velmi přátelském duchu účastníky seznámila s vývojem jazyka u dětí od narození až po předškolní věk. Nejdůležitější částí jazyka, speciálně u dětí s vývojovými problémy, je pragmatická část, tedy schopnost se vyjádřit případně i se špatnou výslovností a gramatickými chybami. Paní doktorka na několika příbězích ze své praxe ukázala, jakým způsobem motivovat děti s řečovými vadami k používání jazyka. Byly zde zmíněny nejčastější chyby komunikace mezi rodičem a dítětem s méně „standardním“ vývojem, mnozí z nás nalezli několik takových chyb. Dalším bodem také byly bilingvní rodiny, nebo rodiny s rozdílným mateřským jazykem, než je čeština.

 

Díky praktickým ukázkám a připraveným pomůckám budeme moci, my jako rodiče, pomoci svým dětem zbavit se zvyku nebo spíše zlozvyku cucání prstů, hraček a dalších věcí. Byl nám představen důvod a nutkavá potřeba našich dětiček vkládat si předměty do úst. Paní doktorka představila několik logopedických náhražek prstíků dětí.

Obrovským překvapením pro účastníky semináře bylo zařazení významu stravování a konzumování potravy. Hlavním zdrojem dětí pro správné stravování je nápodoba rodičů, tedy vidět rodiče snídat, obědvat a večeřet. Stejně tak bylo rozebráno zařazování tuhé stravy již v raném věku kojence.

Největší částí workshopu nakonec byla celková připravenost dítěte do školy. Posluchačům byl představen dotazník dr. Matějíčka a přímo konkrétní otázky. Jakým způsobem má být dítě připraveno v oblasti matematiky (nevnímat počítání jako naučenou básničku, ale spíše jako počet), schopnost logického myšlení (který den následuje po neděli…). Díky přítomnosti i pedagogů byl také rozebrán školní odklad a možnost druhého školního odkladu.

Setkání s paní logopedkou je vždy přínosné a velmi obohacující, její znalosti, zkušenosti, ale především láska k dětem, vlastně ke všem jejím pacientům, jsou přímo nakažlivé. Nejčastějšími pacienty v její ordinaci jsou 3- až 3,5leté děti s poruchami vad řeči, ale také hrubé a jemné motoriky.

Na závěr členky svépomocné skupiny dětí s ADHD, vývojovou dysfázií a autismem představily další termíny jejich setkání.

Sepsala: Ing. Ladislava Cermanová