Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

V úterý 3. prosince 2019 se konalo již páté setkání pracovní skupiny pro financování. Přítomní se věnovali projednání vzniku dalšího čísla Dotačního bulletinu – vzhledem k tomu, že se výzvy Středočeského kraje většinou vyhlašují na konci prosince, bulletin by mohl být zveřejněn počátkem roku 2020.

Další debata byla o vhodných dotačních titulech pro dovybavení odborných učeben na ZŠ Sokolovská. Zde bychom rádi apelovali na jednotlivé školy (nejen ty mnichovohradišťské, ale i okolní), aby školy sepsaly stručný záměr s výčtem toho, co jim chybí. IROP je potřeba zpracovávat minimálně s šestiměsíčním předstihem kvůli usnesení zastupitelstva a dalším nezbytnostem, které vyžadují čas. Co se týká financování modernizace kuchyňky na ZŠ Studentská – z Programu rozvoje venkova to nakonec bohužel nepůjde. Na uzavřený IROP by musela žádat škola, se studií proveditelnosti a dalšími nezbytnostmi. V žádosti bylo doporučeno přehodnotit drahé vybavení kuchyňky. Vhodné zdroje financování se budou i nadále hlídat.

Skupina projednala i nákup moderních učebních pomůcek: tzv. “Ozobotů”. Účastníci byli seznámeni i s čerpáním rozpočtu projektu, zatím je čerpání v souladu s finančním plánem.

Posledním bodem bylo projednání vzniku útulku pro psy. Projekt MAP tuto problematiku neřeší, neboť se věnuje vzdělávání dětí do 15 let. Bylo doporučeno, ať se žadatel obrátí přímo na město Mnichovo Hradiště.

Další setkání čeká pracovní skupinu v březnu příštího roku.

Sepsala: Kamila Kořánová

Záznam_PS pro financování_3.12.2019