Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

PS pro podporu spolupracující atmosféry a dobrého klimatu ve školách, zavádění metod a forem práce vedoucích k individualizaci vzdělávání se sešla na svém pátém setkání na Gymnáziu Mnichovo Hradiště. V úvodu se hodnotily proběhlé akce „Triády“ a „Pozitivní klima ve škole“, jež byly shledány jako vydařené a přínosné. Svůj prostor dostalo i plánování aktivit budoucích. Aktuálním tématem vycházejícím z potřeb učitelů a členů této pracovní skupiny je spolupráce učitelů a asistentů, rodiče by pak zajímala témata, jako jsou komunikace s dospívajícími a motivace dítěte k domácí přípravě do školy. Došlo i k zamyšlení, jak přilákat více rodičů k účasti na vzdělávacích akcích. Členové pracovní skupiny si odnesli i domácí úkol v podobě návrhů vhodných adeptů do seznamu místních odborníků, který bude vznikat za spolupráce všech pracovních skupin.

Sepsala: Michala Mydlářová

Záznam_PS Klima_2.12.2019