Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Poslední listopadová středa patřila setkání pracovní skupiny pro regionální vzdělávání a participaci žáků. Po úvodním přivítání a nutné administrativě se přítomní ponořili do témat, kterým se již nějaký ten měsíc věnují.

Iva Štrojsová, vedoucí skupiny, seznámila přítomné s akcemi, které proběhly od poslední schůzky, tedy od září. Do sborníky přibyly dva nové listy: Bezobratlí a Vrch Baba u Kosmonos. Terezie Nohýnková podala informaci o tom, jak pokračuje projekt, v rámci nějž tvoří spolu s žáky geostezku s badatelskými listy. U většiny bloků kamene je již vytipováno místo, z něhož budou dovezeny.

U databáze odborníků se již rýsují první jména těch, kteří jsou ochotni na základě dohody se školou s žáky např. besedovat či jim ukázat naživo svoji práci. V návaznosti na schůzku v Městském muzeu města Mnichovo Hradiště se členové pracovní skupiny dozvěděli o spolupráci s touto institucí: chystají se pracovní listy k vybraným tématům pro jednotlivé ročníky druhé stupně. Nabídka pro první stupeň v současnosti existuje a je hojně využívána.

Z plánovaných akcí byla bohužel zrušena Simulace zastupitelstva pro malý zájem žáků. Za zvážení stojí nápad na setkání zástupců žákovských parlamentů s členy zastupitelstva města MH. Jiný projekt, Žákovské projekty, se naopak zdárně rozběhl, v prosinci čeká zhruba čtyřicítku žáků druhé setkání.

V druhé polovině schůzky se přítomní věnovali tvůrčí práci – ve dvojicích si prohlíželi části mapy Mnichova Hradiště a zakreslovali do ní místa, která by se dala použít pro místně zakotvené učení. Objevila se známá místa jako prostor zámku (Václav Budovec z Budova, baroko a barokní architektura i doba…), protipovodňová hráz, pomník Jana Husa, ale i hřbitov, radniční věž s časovou osou, radnice (samospráva, státní správa), sběrný dvůr a mnohé další.

V závěru schůzky ukázala Michala Mydlářová Zpravodaj, obecní list Kláštera nad Jizerou. Řeč se stočila i na výročí vypálení kláštera husity či aktivity místní školy. Další setkání čeká skupinu v příštím roce, a to 26. února 2020.

Záznam_PS Participace_region_27. 11.2019