Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Ve čtvrtek 20. června 2019 dopoledne se na své třetí schůzce potkali členové pracovní skupiny pro financování. Na programu setkání byla problematika kapacit škol na Mnichovohradišťsku, rozpočet MAP, další číslo Dotačního bulletinu i předání informací ze setkání vedoucích pracovních skupin a místních lídrů.

Vzhledem k tomu, že se Martina Kestnerová, hlavní manažerka MAP II Mnichovohradišťsko, stala součástí pracovní skupiny pro kapacity škol zřízené Radou města MH, došlo k předání informací z prvního setkání této skupiny, jejímiž členy jsou ředitelé škol i zástupci zřizovatele. Z následné diskuse vyplynulo, že kromě nedostatku kapacit by se mělo město zabývat i nedostatkem kvalifikovaných učitelů, se kterým se musejí ředitelé každoročně potýkat. Na podzim tohoto roku bychom školám rádi nabídli možnost strategického plánování jejich budoucího rozvoje, který by mohl školám mj. pomoci stát se díky tomuto plánu čitelnějšími pro případné uchazeče o zaměstnání.

Kamila Kořánová, finanční manažerka MAPu, představila členům pracovní skupiny celkový rozpočet projektu, se kterým budeme nakládat až do jeho skončení v březnu 2022. Při této příležitosti si mohli zúčastnění prohlédnout též nové propagační předměty projektu. Padl též zajímavý návrh zakoupit do kanceláře MAP vermikompostér, který by po odzkoušení v kanceláři mohl být nabídnut školám jako pomůcka k zapůjčení (vermikompostér mají např. v ZŠ Kunratice, Praha).

Děkujeme všem za pozitivní ohlasy na náš Dotační bulletin. Využili jste některou z výzev v něm obsaženou? Dejte nám o tom vědět! O několika z těch, kteří se inspirovali, již víme (např. ZŠ Studentská, MŠ Mírová, TK Impuls Sokol Mnichovo Hradiště). Robert Rölc, odborný konzultant MAP, informoval ostatní o zajímavé možnosti dotace na příměstské tábory, dále pak též o fungování PS pro financování v MAP II Turnovsko i o výzvě z Programu rozvoje venkova 19.2.1, kde je možné žádat i pro mateřské a základní školy (MAS nabízí konzultace k této výzvě).

Setkání trvalo dvě a půl hodiny, další pak bude naplánováno v podzimních dnech.

Záznam_PS pro financování_20.6.2019

19.2.1_Pravidla_20190522

 

Malé odlehčení na závěr, které souvisí s tématem této pracovní skupiny: