1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Prezentace spolupráce aktérů v síti služeb pro děti a jejich rodiny v obci s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště je výstupem, který vznikl v rámci projektu MPSV “Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí”.
Prezentace se nezaměřuje pouze na problematiku ohrožených dětí. Snaží se zvýšit informovanost aktérů, kteří se s dětmi a jejich rodinami přirozeně setkávají, o dostupných možnostech pomoci a podpory v síti služeb v regionu, i za jeho hranicemi. Součástí prezentace je adresář služeb pro děti a služeb pro rodiče s aktivními odkazy na webové stránky konkrétních organizací nebo odborníků napříč resorty. Snaží se tak podpořit možnosti aktérů (obcí, škol, lékařů aj.) nabízet dětem a jejich rodinám včas vhodnou odbornou pomoc a snížit tak rizika vedoucí k ohrožení dítěte.

spustit průvodce

Autorka:

Mgr. Michaela Lajnerová
(bývalá lokální síťařka pro Mladou Boleslav a Mnichovo Hradiště)
telefon: +420 603 538 098

S ohledem na ukončení projektu MPSV “Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí” k datu 30. 6. 2019 lze připomínky a podněty k prezentaci směrovat na MAP II Mnichovohradišťsko na mailovou adresu marketa.tomasova@mnhradiste.cz (Markéta Tomášová).