1.7.2022 – 30.6.2023 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

– Budeme sdílet složité situace a dobrou praxi;

– navrhneme aktivity pro podporu rovných příležitostí ve vzdělání, včetně návrhů spolupráce všech (institucí, odborníků, škol, školských zařízení, sociálních služeb, rodičů apod.), kteří mohou ke zlepšení rovných příležitostí přispět;

– popíšeme současný stav;

– budeme se zabývat přechody ve vzdělávání (např. MŠ/ZŠ, 1. stupeň/2. stupeň ZŠ);

– zjištěný stav i návrhy v oblasti rovného přístupu ke vzdělávání zapracujeme do strategických dokumentů i akčního plánu MAP;

– zamyslíme se nad tím, co je v dokumentu MAP v pořádku a co se má změnit.

PS pro rovné příležitosti

Předškolákův mapováček

Seznam kontaktů pro rodiny a školy – Podpora rovných příležitostí na školách v ORP MH – Letáček obsahuje následující části:
1. Kontakty na pomáhající organizace
a) Logopedie
b) Pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum
c) Raná péče, MŠ a ZŠ speciální
d) Psychologická pomoc
e) Psychiatrie ambulantní a lůžková oddělení
f) Ochrana sociálních a právních zájmů nezletilých dětí a rodin
2. Informace k tématu asistent pedagoga (AP) a osobní asistent (OA)
a) Asistent pedagoga
b) Osobní asistent
3. Dávky poskytované úřadem práce
a) Mimořádná okamžitá pomoc
b) Příspěvek na živobytí
c) Doplatek na bydlení
d) Příspěvek na bydlení
e) Přídavky na děti
4. Obědy pro děti – zdarma
a) Obědy pro děti Women for Women
b) Středočeský kraj
5. Nabídka volnočasových aktivit zdarma

Materiál vznikl na základě zpracování dotazníků zaměřených na rovné
příležitosti ve vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště.


Vedoucí PS: Mgr. Iva Štrojsová, ifa.dobiasova@post.cz


Termín 5. setkání PS:

16. 5. 2023


Termín 4. setkání PS:

14. 3. 2023, 16:00-18:30 hodin, kancelář MAP, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště

Program:

 1. Přivítání
 2. Témata z předchozích schůzek: ZŠ Nehvizdy, sdílený psycholog
 3. Témata a formáty pro MAP IV
 4. Mapování RP
 5. Etický kodex učitele
 6. Studie PAQ ORP MH
 7. Kvalitní škola – indikátory ČŠI
 8. Rozloučení, zaslání příštích schůzek

Termín 3. setkání PS:

9. 2. 2023, 16:00-18:00 hodin, kancelář MAP, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště

Evaluační schůzka projektu MAP MH


Termín 2. setkání PS:

30. 11. 2022, 16:00-18:00 h, Volnočasové centrum MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště

V tomto termínu proběhne setkání PS na téma Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem – zaměřeno na ukrajinské žáky. Více podrobností a možnost přihlášení ZDE.

Záznam_PS pro RP_30.11.2022


Termín 1. setkání PS:

27. 9. 2022, 16:00-18:00 h, kancelář MAP, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště

Program:

0) Přivítání, seznámení
1) Projekt MAP III, odlišnost od MAP II
2) Aktuální témata: nový školní rok, ukrajinské děti a školy v ORP MH
3) Plán schůzek a témat pro MAP III
4) Další témata členů PS
5) Rozloučení, termíny příštích schůzek

Záznam_PS pro rovné příležitosti_27.9.2022


MAP III MnichovohradišťskoVedoucí PS: Mgr. Iva Štrojsová, ifa.dobiasova@post.cz


Termín 17. setkání PS:

7. 6. 2022, 14:00-20:00 h, Penzion U Mydlářů, Jiráskova 884, Mnichovo Hradiště

Program:

1) Evaluace a ukončení projektu MAP II Mnichovohradišťsko

2) Informace k projektu MAP III Mnichovohradišťsko a plány do budoucna

3) Volná diskuse a občerstvení

Záznam_závěrečné_setkání_PS_a_místních_lídrů_7.6.2022


Termín 16. setkání PS:

23. 3. 2022, 16:30-18:30 h

Program:
0. Přivítání
1. Aktuality:
RP, zápisy do 1. tříd, nutlý ročník
Ukrajina – děti a vzdělávání
Dokumenty MAP – poznámkování
Setkání ředitelů ZŠ – dotazníky RP
Setkání zřizovatelů – dotazníky RP
2. Bilancování činností PS v rámci projektu MAP III
3. Mapa vzdělávání
4. Národní plán doučování a MH
5. Duševní zdraví, pandemie covidu a škola
6. Akce MAP
7. Letáček RP pro rodiče
8. Další témata členů PS
9. Termín příští schůzky, rozloučení

Zaznam_PS pro rovné příležitosti_23.3.2022


Termín 15. setkání PS:

6. 10. 2021, 16:00-18:00 h; sraz před Volnočasovým centrem MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště (v případě nepříznivého počasí před halou Bios)

Program PS:

0. Přivítání
2. Aktivity MAP v oblasti dotazníků RP
3. Doučování a situace po covidu, aktulity z ORP MH
4. Akce MAP – realizované, připravované
5. Náměty na akce do konce projektu MAP II
6. Další témata členů
7. Rozloučení

Záznam_PS pro rovné příležitosti_6.10.2021


Termín 14. setkání PS:

17. 6. 2021, 17:15-19:15 hodin, online

Program PS:

 1. Přivítání
 2. Dotazník rovných příležitostí na ZŠ v ORP MH – příprava návrhů opatření
 3. Rozloučení

Záznam_PS pro rovné příležitosti_17.6.2021


Termín 13. setkání PS:

6. 5. 2021, 16:00-18:00 hodin, online

Program PS:

1. Přivítání
2. Výsledky dotazníků RP v MŠ v ORP MH
3. Doporučené návrhy opatření RP v MŠ v ORP MH
4. Další témata členů PS
5. Závěr, rozloučení

Termín 12. setkání PS:

4. 5. 2021, 15:45-19:00 hodin, Společné vzdělávání v praxi (schůzka v rámci akce s K. Minaříkem), více informací a možnost přihlášení ZDE

Záznam_PS_Inspiromat společného vzdělávání_4.5.2021


Termín 11. setkání PS:

14. 4. 2021, 16:00-18:00 hodin, online

Kulatý stůl na téma přechodů ze ZŠ na SOŠ, SOU, G, konzervatoře

Záznam_PS pro rovné příležitosti_kulatý stůl_14.4.2021_s_dotazníkem


Termín 10. setkání PS:

17.  3. 2021, 17:15-19:15 h, online setkání

Program PS:

1. Přivítání
2. Dotazník rovných příležitostí
3. Příprava návrhů opatření rovných příležitostí
4. Kulatý stůl k přechodům ze ZŠ na SOU/SOŠ/G/konzervatoře
5. Témata členů PS
6. Rozloučení

Záznam_PS pro rovné příležitosti_17. 3. 2021


Termín 9. setkání PS:

Osobní setkání ZRUŠENO!!! Proběhne emailovou formou. Vypořádání podnětů od členů PS proběhlo 23. 11. 2020.

20. 10. 2020, 16:00-18:00 h, před Volnočasovým centrem MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště

Program PS:
1. Přivítání
2. Covidové období a rovné příležitosti
3. Přechody dětí ze ZŠ na SOU, SOŠ, G
4. Další témata kolegů
5. Závěr, termíny schůzek v roce 2021, rozloučení

Záznam_PS pro rovné příležitosti_23.11.2020


Termín 8. setkání PS:

16. 4. 2020, 17:00-19:00 hodin, Klub dětí a mládeže MH – ZRUŠENO, proběhne prostřednictvím emailu (vypořádání podnětů od členů PS proběhlo 18. 5. 2020)

Záznam_PS pro rovné příležitosti_18.5.2020


Termín 7. setkání PS:

11. 3. 2020, 16:30-18:30 hodin, restaurant Amuse Bouche

Kulatý stůl k přechodům dětí z prvního na druhý stupeň / víceleté gymnázium

Záznam_PS pro rovné příležitosti_11.3


Termín 6. setkání PS:

30. 1. 2020, 17:15 hodin, Klub dětí a mládeže MH

Program PS:

1. Přivítání
2. Zhodnocení kulatého stolu MŠ/1. stupeň
3. Aktivity navazující na kulatý stůl
4. Kulatý stůl k přechodům 1./2. stupeň
5. Stravování ve školních jídelnách
6. Hodnocení – k čemu nám je?
7. Závěr, rozloučení

Záznam_PS pro rovné příležitosti_30.1.2020


Termín 5. setkání PS:

11. 11. 2019, 16:30-18:30 hodin, restaurant Amuse Bouche

Kulatý stůl, na nějž jsou pozvány: metodička 1. stupně, učitelky MŠ a 1. stupně, ředitelka MŠ, výchovná poradkyně, školní psycholožka, speciální pedagožky, osoby pracující s rodiči dětí (Náruč), ředitelka malotřídky.

Záznam_PS pro rovné příležitosti_11.11.2019


Termín 4. setkání PS:

3. 10. 2019, 17:15 hodin, Klub dětí a mládeže MH

Program PS:
1. Přivítání
2. Kodex škol a ZŠ
3. Bilance po prvním školním roce
4. Plánované akce k tématu PS 
5. Kulatý stůl k přechodům z MŠ na ZŠ – informace k němu
6. Hodnocení
7. Další témata přítomných
8. Závěr, rozloučení

Termín 3. setkání PS:

29. 5. 2019, 17:15 hodin, Klub dětí a mládeže MH

Program PS:
1. Přivítání
2. Informace z aktivity paní Lajnerové (lokální síťařky) – Spolupráce aktérů v síti služeb pro děti a jejich rodiny v ORP Mnichovo Hradiště
3. Dotazníky k rovným příležitostem
4. Kodex školy
5. Setkání asistentů pedagoga z ORP Mnichovo Hradiště – informace o proběhnuvším setkání
6. Hodnocení
7. Setkání vedoucích PS a místních lídrů – seznámení se závěry akce
8. Přechod MŠ/ZŠ                     
9. Závěr
10. Rozloučení

Termín 2. setkání PS:

13. 2. 2019, 17:00 hodin, Klub dětí a mládeže MH

Program PS:

1) Představení adresáře služeb pro rodiny s dětmi – Michaela Lajnerová;

2) dotazník na téma „klima škol”;

3) Kodex školy.

Záznam_PS pro rovné příležitosti_13.2.2019


Termín 1. setkání PS:

19. 12. 2018, 16:00 hodin, Klub dětí a mládeže

Program PS:

1) představení členů PS,
2) náplň práce PS očima členů,
3) příspěvky a možnosti zapojení jednotlivých členů,
4) koho přizvat ke spolupráci,
5) administrativa,
6) úkoly a termíny dalších schůzek.

Záznam_PS pro rovné příležitosti_19.12.2018