1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Proč se registrovat?

Na Vámi uvedený e-mail, budou zasílány pozvánky a aktuální informace z MAP Mnichovohradišťsko.

REGISTRACE

Registrací k odběru našich pozvánek a aktuálních informací o projektu z MAP, uděluji souhlas se zpracování osobních údajů správci údajů – MAP Mnichovohradišťsko (Město Mnichovo Hradiště). Souhlas je udělován naší organizaci MAP Mnichovohradišťsko (Město Mnichovo Hradiště) se sídlem Masarykovo náměstí 1, 29501 Mnichovo Hradiště, (dále jen „MAP“). Účelem zpracování osobních údajů je zejména: zasílání pravidelných novinek a informací o aktivitách, službách a akcích (vč. pozvánek na konané akce) MAP, a  to v elektronické podobě, formou emailového infokanálu. Zpracovávané osobní údaje budou zejména: Vaše jméno, příjmení, emailová adresa, organizace a role v organizaci. V případě, že se rozhodnete přihlásit na naši akci, je možné, že Vámi předané osobní údaje se rozšíří o další identifikační a kontaktní údaje, kterou budou nezbytné pro plnění účelu zpracování Vašich údajů při konaných akcích, jedná se zejména o telefon nebo datum narození pro případné certifikace nebo doklady o absolvování naších akcí.  Příjemcem údajů mohou být třetí osoby pověřené poskytovatelem podpory, případně Evropskou komisí, a to pouze k účelům evidence. Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Tento souhlas činím bezúplatně bez nároku na jakoukoliv odměnu nebo náhradu nákladů. Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že jej mohu kdykoliv odvolat a to na níže uvedeném linku Odvolání souhlasu,, přičemž odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Jako subjekt údajů potvrzuji, že mi bylo poskytnuto poučení o mých právech. Tento souhlas představuje můj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a uděluji jej a dobu 10 let, nebo do jeho odvolání.

Registrační formulář:


Odvolání souhlasu

Odstranění ze zpracování registrovaných subjektů bude provedeno na základě odvolaného souhlasu. Tímto bude ukončeno zasílání upozornění.

Souhlas můžete odvolat níže.