1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Kvalitní klima školy je jedním z klíčových znaků dobré, efektivní školy. Každá škola má své specifické klima, které nevzniká samo o sobě, ale dlouhodobě se utváří (zjednodušeně jde o to, jak se žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci školy ve škole cítí, jaké jsou mezilidské vztahy a vazby a zda existují obecně sdílené hodnoty, na jejichž základě se lidé ve škole chovají). Budování a zkvalitňování klimatu školy je dlouhodobý a náročný proces, na který má zásadní vliv vedení školy.

MAP II Mnichovohradišťsko připravil ve spolupráci s městem Mnichovo Hradiště pilotní šetření zaměřené na klima škol. Inspiraci jsme si přivezli z konference Lepší škola: tam radní a ředitelka Gymnázia Mnichovo Hradiště Lenka Sosnovcová absolvovala zajímavý workshop zaměřený na toto téma, který připravil školský odbor z Ostravy Poruby, kde tato šetření již pravidelně realizují.

Pilotní šetření proběhlo poprvé na ZŠ Studentská, ZŠ Sokolovská, ZŠ Švermova a GMH v měsíci květnu 2022. S výsledky školy pracují jednotlivě a využijí je pro zpracování výročních zpráv.

My zde zveřejňujeme souhrnné výstupy za jednotlivé zapojené školy. V následujícím roce je plánováno pokračovat v započatém šetření. Vytvořená a otestovaná platforma pro dotazníkové šetření bude nabídnuta i dalším školám v ORP Mnichovo Hradiště.

Klima škol 2022 ZŠ Sokolovská

Klima škol 2022 ZŠ Studentská

Klima škol 2022 ZŠ Švermova

Klima škol 2022 Gymnázium MH