Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Neklidné a nepozorné dítě, ADHD, ADD… aneb teoretické základy, podpora a sdílení, představení a nácvik technik rozvoje pozornosti a soustředění
Mgr. Gabriela Luková Sittová, lektorka tohoto workshopu, je v Mnichově Hradišti nejspíš známá ze svého současného působení na Gymnáziu Mnichovo Hradiště coby školní psycholožka, stejnou pozici zastávala i na ZŠ Sokolovská. Pro zájemce z řad rodičů či učitelů mateřských a základních škol si připravila workshop s praktickými nácviky, jejichž cílem je podpora rodičů, seznámení s možnostmi rozvojových technik pro zlepšení soustředění i nápravami již diagnostikovaných poruch.
Kromě stručného teoretického vhledu do dané problematiky se lektorka zaměří na možnosti prevence a emoční podpory a možné výchovné postupy, které se v praxi osvědčují. Praktická část bude věnována technikám a způsobům práce zaměřeným na rozvoj soustředění, časové orientace atd. Prostřednictvím pracovních listů si některé z vybraných technik budete moci vyzkoušet.
Workshop se uskuteční ve čtvrtek 24. 10. 2019 od 17:00 do 19:00 hodin ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště.
Vzhledem k omezenému počtu míst na workshopu je nutné se zaregistrovat ZDE. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).
Těšíme se na společné setkání!

 


Kdo z nás si neplánuje budoucnost?! Mgr. Karel Minařík ze ZŠ Partazánská v České Lípě v Mnichově Hradišti již hovořil o důležitosti pozitivního klimatu ve škole. Tentokrát se s ním setkáme na jeho “domácí půdě”, abychom pohovořili o strategickém plánování v prostředí mateřské a základní školy a zhlédli konkrétní příklad v praxi.

Zveme všechny zájemce z řad ředitelů mateřských a základních škol a jejich zástupce a členy řídícího výboru na výjezdní seminář Strategické plánování z pohledu ředitele, který se uskuteční v pondělí 14. října 2019 od 14:00 do 19:00 hodin na ZŠ Partyzánská v České Lípě. Doprava na akci i občerstvení jsou zajištěny.

Pro více informací a přihlášení kontaktujte Martinu Kestnerovou (martina.kestnerova@mnhradiste.cz, 776 009 978).


Věříme, že tato akce Městské knihovny Mnichovo Hradiště osloví všechny učitele prvního stupně základních škol i učitele českého jazyka druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Rádi bychom jejím prostřednictvím přispěli k lepší spolupráci mezi školami a knihovnou.

V úterý 8. října 2019 vás zveme do Městské knihovny MH na setkání, které bude v první hodině věnováno prvostupňovým učitelům (14:30-15:30 h), v druhé hodině druhostupňovým (15:30-16:30 h) – v obou případech pak představí paní knihovnice knižní novinky vhodné pro jednotlivé věkové kategorie, následovat bude debata o možnostech spolupráce knihovny se školou.

Zájemce o toto setkání prosíme, aby si s sebou přinesli své seznamy “povinné četby” pro jednotlivé ročníky!

V případě dotazů a pro přihlášení zkontaktujte, prosím, Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Při setkáních pracovní skupiny “demokratů” a místně zakotveného učení se objevilo i téma učení vně školní budovy. Učení venku má jen samá pozitiva: učit se venku děti baví, zvyšuje se zájem o učení, zlepšují vzdělávací výsledky dětí, učení venku navíc podporuje zdraví dětí, zvedá spokojenost a náladu dětí i učitelů, posiluje vztahy mezi dětmi i s učiteli a je přirozené.

Proto pro Vás MAP II Mnichovohradišťsko připravil workshop lektorky Moniky Hoškové, učitelky ZŠ, která Vás naučí, jak učit venku. Workshop se uskuteční ve středu 2. října 2020 ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště, od 14:30 do 17:30 h – částečně ve Volnočasovém centru MH, částečně v jeho nejbližším okolí.

Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné se na workshop registrovat ZDE. Pro více informací se obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


Zveme všechny zájemce z řad rodičů, prarodičů, ale i učitelů a vedoucích neformálního vzdělávání, kteří se zajímají o problematiku kyberšikany či se jich úzce dotýká, aby přišli na workshop vedený PhDr. et Mgr. Janem Traxlerem – konat se bude ve čtvrtek 26. září 2019 od 17 do 19 hodin ve Volnočasovém centru MH.

Uživateli internetu jsou nejen dospělí, ale také děti – kromě množství informací, které můžeme díky internetu zjistit, je s ním spojena též řada nástrah: v každodenním životě učíme děti bezpečnému fungování a stejně tak bychom je měli učit i bezpečnému užívání internetu. “Děti jsou často poučeny již ve škole od pedagogů, lektorů primární prevence nebo ostatních spolužáků. Avšak rodič je ten, který tyto informace může postrádat. A právě v rodině je nutné těmto rizikům předcházet, protože nejvíce času na internetu děti tráví právě doma ve svém volném čase.” (Citováno z příručky Bezpečně na internetu.)

Cílem workshopu je srozumitelně upozornit na nejčastější rizika spojená s využíváním internetu (práce s reálnými případy), ukázat si strategii řešení konkrétních situací a zaměřit se na prevenci rizikového chování spjatou s užíváním informačních technologií. Nahlédneme též na téma bezpečné komunikace a ochrany soukromí či souvislosti tématu s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

 

Kapacita workshopu je již NAPLNĚNA. Hlásit se můžete pouze jako nahradník zde. Při uvolnění místa Vás budeme informovat.

Pro více informací se obraťte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


 

Zveme všechny vážné zájemce zejména z řad učitelů mateřských a základních škol (1. stupeň), případně i rodičů na workshop Přírodní zahrada aneb Jak tvořit živou učebnici pro děti a žáky, který se uskuteční v úterý 17. září 2019 od 13:30 hodin (do 18:30 hodin) na půdě ZŠ Klášter Hradiště nad Jizerou (částečně též na zahradě MŠ Klášter).

Workshop bude tvořen třemi na sebe navazujícími bloky:

1. blok: Přírodní zahrada

Seznámíte se s definicí pojmu přírodní zahrada, se zákonitostmi a principy fungování biotopů simulujících přírodní procesy, jednotlivými prvky zahrad přírodního typu a praktickými návody, jak je vybudovat společně s dětmi s minimem finančních prostředků.

2. blok: Ukázkové projekty z praxe

Účastníci se dozvědí, jak navrhovat a tvořit výukovou přírodní zahradu společně s dětmi s využitím lokálních zdrojů, jak při budování zahrady navázat spolupráci s rodiči, místními spolky či dalšími členy místní komunity. Součástí tohoto bloku bude též prezentace projektů, které již byly uskutečněny, a návody na konkrétní aktivity.

3. blok: Přírodní zahrada jako praktická pomůcka při vzdělávání

Seznámíte se s výstupy mezinárodního projektu “Děti v permakultuře” a dostanete přehled existujících relevantních zdrojů k tématu. V tomto bloku účastníky ještě čeká: ucelené kurikulum pro děti od 3-6 let a od 7-12 let; manuál, jak sdílet permakulturu s dětmi; on-line databáze aktivit a výukových plánů; navazující semináře pro pedagogy.

Cílem workshopu je seznámit účastníky s konceptem zahrady přírodního typu jako praktické učební pomůcky – budou prezentovány konkrétní příklady a návody, jakým způsobem zahradu navrhovat a postupně budovat společně s dětmi a jak ji dále využívat při vzdělávání.

 

Registrace na tento workshop je vzhledem k omezenému počtu míst nutná ZDE. Pro více informací se obraťte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).


 

MAP II Mnichovohradišťsko zve všechny zájemce z řad rodičů, učitelů mateřských a základních škol či neformálních vzdělavatelů, ale i dětí na workshop S dětmi přírodě blíž a častěji, kterým v neděli 1. září 2019 od 15 do 17 hodin na pláži u Jizery pomyslně zakončíme letní prázdninové radovánky a přivítáme nový školní rok.

Zkušená lektorka Lenka Hřibová ze Semínka země nabídne všem zúčastněným inspiraci pro jejich práci s dětmi. Cílem je nabídnout kompenzaci “interiérového dětství” – chceme, aby děti neseděly doma, ale chodily do přírody, aby se venku naučili hrát si a najít si zábavu. Mnohdy stačí jen nějaká drobnost, nalákání na téma, malé pošťouchnutí a dětská fantazie se může sama rozvinout do všemožných směrů. My dospělí můžeme jejich dětské snažení pozorovat zpovzdálí, případně se můžeme přidat. V těchto aktivitách zažije úspěch opravdu každé dítě!!!

Jaký vás čeká program?

 • Inspirativní výstavka land artových a jiných aktivit s dětmi a pro děti (“lesní ateliér” – inspiromat)
 • Bosonohý chodníček – rozvoj smyslu hmatu nejenom na horních končetinách, přenosná mobilní verze, která leckdy na akcích slouží nejenom k vyzkoušení bosé chůze, ale i jako “lezeniště” pro batolátka (“mobilní dětský koutek plný přírodnin” k přebírání a stavění – šišky, kamínky, ořechy, kůry atd.)
 • Divadélka: “Jak se vychovávají malí medvědi” (tyčkové loutky z klacíku, téma rodičovského ovlivňovaní spontánní dětské hry); “O červené lodičce” (námořnické téma nás nasměruje k hamakám, jež slouží jako divadelní scéna: k čemu jsou hamaky  dobré do terénu, představení konceptu “hamaka čítáren”); “O stromech na stromech” (https://ucimesevenku.cz/)
 • Dílničky pro děti – tvoření z přírodních materiálů: ze všeho, co konkrétní roční doba nabízí, podzim je nejbohatší (barevné plody, stejně již odumírající části rostlin atd.) – klacky, klacíky (nejkreativnější dětská hračky, která je bohužel při dnešním životním stylu spoustě dětí nedostupná); budeme kutit z kůry (lodičky), z bláta (tváře stromů), ze semínek (mandaly, obrázky; jde o nejúspornější a nejčistší přírodninu, vhodnou třeba i na tácek do postele pro marody). Z principu nejde ani tak o výsledek, ale o proces – fotodokumentace. Proč přírodniny? V dnešní přetechnizované době jsou děti obklopeny a zavaleny spoustou umělých povrchů a materiálů. Z přírody (i přírodnin ) čerpají energii. Hmat (hrubá i jemná motorika) postupně degeneruje na   “display obrazovky”. Pamatujme na zásadu: nejdřív musím svět “uchopit” – dotknout se, abych ho mohl pochopit. Smyslové podněty mají v raném dětství velký význam, intelektuální rozvoj staví až na konkrétních zážitcích.

Registrace na akci není nutná. Pro více informací kontaktujte Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

 

Dopřejme dětem “luxus” přirozeného světa. Chudé dětství v bohatých zemích. 

Síla jednoduchosti.

Exotika blízkého.

Proces, ne výsledek.

Méně je více.

Ne rady, ale radost. 

“PraHra je hra s přírodními materiály, jako jsou třeba listy, větve, plody, mech, kamínky, kořeny, bláto, půda, písek, led, vody, ale i se zvířaty, živly, životními prostory, terénem, přírodními jevy, ročními obdobími a rytmy. PraHra je hra v přírodě a s přírodou, jaká v místnostech není nikdy možná. V PraHře nejde o návrat k přírodě, poesii a romantiku, nejde o přiblížení se přírodě, ale bez výjimky jde o jedno jediné: PraHra je pro děti vstupní branou k vybudování poznání přírody….” (Rudolf Hettich – z knihy Spielplatze für Kinderseelen)

Citováno z webu Semínka země.


Potřebujete inspiraci pro svou školní či domácí zahradu? Rádi byste ji pojali jako “přírodní zahradu”? V tom případě s námi vyjeďte v pondělí 17. června 2019 do Jičína, kde jsme pro Vás domluvili návštěvu v ekologickém areálu Čtyřlístek. Těšit se můžete na geologickou stezku, zvířecí příbytky, jezírko s mokřadem, suchou stráň či ovocný sad. Přihlášky prosíme nejpozději do 30. května 2019 na email marketa.tomasova@mnhradiste.cz nebo na telefonní číslo 732 680 514 (Markéta Tomášová).

 


Světlana Čiberová je intuitivní celostní vizážistka. Svým neotřelým vystoupením na vzdělávacím festivalu Nakopněte svoji školu, kdy hovořila o důležitosti prvního dojmu, barvě vlasů, účesu, barvě a typu oblečení atd., nás přesvědčila, že má co říct nejen veřejnosti, ale zejména pedagogům či neformálním vzdělavatelům, kteří pracují s dětmi a svým vzhledem na ně nemálo působí. Přijměte tedy naše pozvání na interaktivní přednášku na téma Co svým vzhledem sdělujeme světu aneb proč vypadáme, jak vypadáme, kterou pro zájemce organizujeme 31. května 2019 od 16 hodin v přednáškovém sálu Volnočasového centra MH. Věříme, že zažijete příjemný páteční relax. Vstup pro přihlášené zdarma.

Registrace nutná (viz níže). Přihlásit se můžete též emailem na marketa.tomasova@mnhradiste.cz či telefonicky na čísle 732 680 514 (Markéta Tomášová)

 


 

Mateřská a základní škola v obci Okna je velmi inspirativní školní “institucí”. Přesvědčit se o tom budete moci na odpoledním výjezdu, který Vám nabízíme v úterý 28. května 2019. Pokud Vás zajímá např. lesní školka, využití výpěstků vlastní školní zahrady ve školní kuchyni, vaření bez polotovarů, přírodní školní zahrada, domácí vzdělávání a mnohé další, přidejte se k nám a zažijte odpoledne plné inspirace. Akce je zdarma a je určena pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům mateřských i základních škol, případně rodičům. Doprava bude zajištěna. Přihlaste se prosím nejpozději do 16. května 2019 Markétě Tomášové na email marketa.tomasova@mnhradiste.cz či telefonní číslo 732 680 514. Bližší informace o výjezdu budou zděleny konkrétním přihlášeným.

 

 


S místně zakotveným učením jsme se setkali již v projektu MAP I Mnichovohradišťsko – nejprve na semináři RNDr. Blaženy Huškové, následně též při tvorbě prvního mnichovohradišťského questu. Koho možnost výuky “v terénu” zaujala, přijďte na interaktivní seminář RNDr. Jiřího Kulicha ze Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov s názvem Místně zakotvené učení a jeho přínos pro žáky. Dozvíte se, co je to MZU a jak může být přínosné při výuce žáků ve školách a stanete se i tvůrci aktivit, díky nimž budou moci děti začít poznávat své bezprostřední okolí.

Vstup na seminář bude pro přihlášené zdarma, ale počítejte s omezeným počtem míst. Těšit se na Vás budeme ve čtvrtek 23. května 2019 od 14 hodin ve Volnočasovém centru MH. Hlásit se můžete prostřednictvím online formuláře (viz níže), emailem na marketa.tomasova@mnhradiste.cz či telefonicky 732 680 514 (Markéta Tomášová).

 


O pozitivní klima ve škole jde všem zainteresovaným – učitelům, žákům i rodičům. Spolu s Karlem Minaříkem, ředitelem ZŠ Partyzánská v České Lípě, si tedy položíme otázku, co je to pozitivní klima, jak ho můžeme utvářet a následně o něj i pečovat, jak moc se v něm odráží komunikace ve škole a jak ho vnímá ředitel, učitel, rodič či zřizovatel. Pokud tedy patříte do některé z těchto kategorií, jste srdečně zváni v pondělí 13. května 2019 od 16:30 hodin do Gymnázia Mnichovo Hradiště (učebna č. 126).

Pokud Vás tato akce zaujala, potvrďte prosím svou účast na email marketa.tomasova@mnhradiste.cz, případně telefonicky na čísle 732 680 514 (Markéta Tomášová).


!!!POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO!!!

Rádi bychom Vás pozvali na zážitkový kurz základů první pomoci, který organizujeme pro neformální vzdělavatele v neděli 12. května 2019. Vzhledem k tomu, že zbývá poslední volné místo, nabízíme ho zájemcům z řad veřejnosti. Čím dříve se přihlásíte, tím lépe! Kurz je koncipován jako celodenní s pauzou na oběd, uskuteční se od 9 do 18:30 hodin v MC Kohoutek. Neváhejte, je pro Vás zdarma! Hlásit se můžete Markétě Tomášové na email marketa.tomasova@mnhradiste.cz, případně na telefonní číslo 732 680 514.


 

Pokračujeme v cyklu poznávání alternativních vzdělávacích programů – po povídání o životě ve waldorfské mateřské škole a následném setkání spojeném s povídáním o waldorfské základní škole bychom Vám rádi nabídli výjezd od pražské MŠ a ZŠ Na Beránku, která nabízí mj. i Montessori vzdělávací program. Během výjezdu se dozvíte vše podstatné o Montessori pedagogice, seznámíte s tím, jak funguje trojročí, navštívíte jednotlivé třídy i školní přírodní zahradu a dokonce ochutnáte oběd, který Vám připraví žáci školy.

Akce, která se uskuteční ve čtvrtek 9. května 2019, je určena pro pedagogické pracovníky škol, ale i pro rodičovskou veřejnost. Výjezd je pro Vás zdarma, doprava bude taktéž zajištěna. Nicméně je třeba se nahlásit do 25. dubna na email marketa.tomasova@mnhradiste.cz, případně se ozvěte telefonicky na číslo 732 680 514 (Markéta Tomášová). Veškeré další podrobnosti ohledně výjezdu Vám budou zaslány po Vašem přihlášení.


 

V rámci pracovní skupiny pro rovné příležitosti došlo samozřejmě na téma rovných příležitostí ve vzdělávání, které vychází z názvu samotné skupiny. Těmi, kdo maximálně pečují o to, aby se do výchovně vzdělávacího procesu zapojili i žáci se sociálním nebo s kulturním znevýhodněním či žáci se speciálními vzdělávacícmi potřebami a také žáci mimořádně nadaní, jsou právě asistenti pedagoga. Podle našich zjištění jde o namalou skupinu osob na Mnichovohradišťsku, kterým bychom rádi nabídli možnost vzájemně se mezi sebou poznat, nasdílet si své zkušenosti, sdělit nám, v čem potřebují pomoci atd. Na základě získaných informací pak budeme moci do budoucna připravovat další setkání, která již budou zasvěcena Vašemu konkrétnímu tématu či na něž bude přizván Vámi doporučený odborník.

Setkáme se společně v pondělí 6. května 2019 od 15 hodin (do maximálně 17 hodin) v přednáškovém sálu Volnočasového centra MH. Svou účast nám prosím potvrďte emailem na marketa.tomasova@mnhradiste.cz či telefonicky 732 680 514 (Markéta Tomášová).

 

 

 


Máme radost z toho, že jsou členové naší pracovní skupiny pro matematickou gramotnost (MG) a k rozvoji potenciálu každého žáka tak aktivní – během svých dvou setkání, která se uskutečnila v lednu a v březnu tohoto roku, naplánovali pro Mnichovohradišťsko sdílení informací o pomůckách, jež při výuce ve škole či při práci s dětmi ve školce používají a které slouží k rozvoji MG. O pomůckách, ale třeba i knihách či metodách se bude nejen mluvit, ale samozřejmě si užijete i praktické ukázky. A možná i něco víc!

Dejte nám, prosím, vědět, že se akce zúčastníte – ať s Vámi můžeme počítat (Markéta Tomášová: marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514). A nebojte se dorazit – dveře budou otevřené nejen učitelům, kteří by se chtěli přijít inspirovat, ale i rodičům, kteří by chtěli nahlédnout do zákulisí výuky matematiky na Mnichovohradišťsku. Přivítáme též, budete-li nás i ostatní “matematiky” chtít obohatit právě svými podněty, praktickými tipy či ukázkami! A kdy? Ve čtvrtek 2. května od 16:30 hodin v přednáškovém sálu Volnočasového centra MH.


 

 

Naše setkání nesená ve waldorfském duchu budou pokračovat povídáním na téma “Učitelem ve waldorfské škole”, které se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 17:00 do 19:00 hodin ve Volnočasovém centru MH. Pokud Vás zajímá, jak vypadá běžný život ve škole tohoto typu, budete srdečně vítáni – zasvětí Vás Jan a Ondřej Slavíkovi z Waldorfské základní školy v Semilech. Vstup je pro všechny zájemce zdarma.

Na tuto akci je třeba se zaregistrovat prostřednictvím on-line formuláře (viz níže), případně emailem marketa.tomasova@mnhradiste.cz či telefonicky 732 680 514 (Markéta Tomášová).

 

 


Setkání vedoucích a pedagogických pracovníků malotřídních škol navazuje na setkání, jež se v rámci projektu MAP I uskutečnilo v loňském roce na ZŠ a MŠ Jivina pod taktovkou paní ředitelky Biskupové. Tentokrát bychom všechny zájemce rádi pozvali na setkání v témže duchu, jež se uskuteční v ZŠ Klášter Hradiště nad Jizerou ve středu 24. dubna 2019 od 16:30 hodin. Přijďte společně sdílet, plánovat společné aktivity, probrat metody a pomůcky, které se Vám zdají jako přínosné. Akce se zúčastní též Iva Štrojsová, která přítomné seznámí s možností participace žáků na školním či obecním životě. Těšíme se na Vás!

Na tuto akci se prosím zaregistrujte prostřednictvím on-line formuláře (viz níže), případně emailem na marketa.tomasova@mnhradiste.cz, případně telefonicky na čísle 732 680 514.

 


Pokud se zajímáte o to, jakým způsobem plyne život ve školce waldorfského typu a jak se shoduje či naopak odlišuje od klasických mateřských škol, přijďte se zaposlouchat do slov Jarmily Ponocné, bývalé ředitelky MŠ Klubíčko v Bosni. Akce se bude konat v úterý 9. dubna 2019 od 16:30 hodin (do max. 18:30 hodin) ve Volnočasovém centru MH. Vstup je pro všechny zájemce zdarma.

Na tuto akci je třeba se registrovat prostřednictvím on-line formuláře (viz níže), případně emailem marketa.tomasova@seznam.cz či telefonicky 732 680 514 (Markéta Tomášová).


Ve čtvrtek 4. 4. 2019 jste srdečně zváni do kanceláře MAP ve Volnočasovém centru MH (Zámecká 744), kde Vás Lucie Beranová (ZŠ Studentská) a Markéta Tomášová (MAP II Mnichovohradišťsko) seznámí s průběhem 3. ročníku vzdělávacího festivalu Nakopněte svoji školu, který proběhl v Litomyšli ve dnech 24.-26. února 2019. Šlo o 3 dny plné inspirace, zajímavých přednášek, workshopů a setkání. Víte o tom, že na tento festival jezdí dokonce i celé učitelské kolektivy? Třeba budete hostem tohoto festivalu v příštím roce právě Vy – tedy pokud Vás dokážeme dostatečně namotivovat.


Přijměte naši pozvánku na setkání vedoucích a pedagogických pracovníků mateřských škol z ORP Mnichovo Hradiště (i blízkého okolí), které se uskuteční ve středu 3. dubna 2019 v MŠ Březina. Zájemci o prohlídku MŠ budou vítáni v 16:30 hodin, “oficiální” program pak zahájíme v 17:00 hodin. Marcela Janšová, ředitelka hostitelské školky, nás seznámí s projektem věnujícím se dětským emocím a pocitům, Zdena Drahokoupilová, bývalá inspektorka, odpoví na Vaše dotazy a přispěje do diskuse i svými tématy.

Své přihlášky na toto setkání prosím adresujte na email michala.mydlarova@mnhradiste.cz (Michala Mydlářová), případně na její telefonní číslo 790 366 530.  Na uvedený email je možné též zaslat případné dotazy na paní Drahokoupilovou.


Setkání čtenářského klubu byla v projektu MAP I velmi příjemnou příležitostí zastavit se v běhu všedních pracovních dní, začíst se do zajímavých textů a společně nad nimi diskutovat. Přijměte tedy naše pozvání na čtenářský klub na téma O hodnocení a věcech souvisejících, který se uskuteční v úterý 2. dubna 2019 od 16:30 hodin v kanceláři MAP ve Volnočasovém centru MH. Klubem Vás provede Mgr. Iva Štrojsová (Dobiášová).

Abychom měli představu o počtu účastníků, přihlaste se prosím emailem (marketa.tomasova@mnhradiste.cz) či telefonicky (732 680 514) Markétě Tomášové. Děkujeme.

 

 


Lektor vědomé komunikace s dětmi Zdeněk Okleštěk (http://suctou.zdenekoklestek.cz/) si pro všechny zájemce z Mnichova Hradiště i z okolí připravil přednášku na téma Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí. Akce se uskuteční  ve středu 27. března 2019 od 17 hodin v přednáškovém sálu Volnočasového centra MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště.

Přednáška je pro všechny zájemce zdarma. Je vhodná pro rodiče, prarodiče, učitele, pracovníky s dětmi a mládeží. Na seminář se prosím registrujte zde na webu (viz níže), případně emailem na marketa.tomasova@mnhradiste.cz či na telefonním čísle 732 680 514 (Markéta Tomášová) – nejpozději do pátku 22. března 2019.

 

 

 


 

Všechny zájemce z řad učitelské veřejnosti si dovolujeme pozvat na dvouhodinový seminář České školní inspekce, který se uskuteční v úterý 26. 3. 2019 od 15:30 hodin v přednáškovém sále Volnočasového centra MH. Ve svém semináři se Mgr. Petr Drábek, ředitel Středočeského inspektorátu ČŠI, bude věnovat jak čtenářské, tak matematické gramotnosti. D íky množství dat a informací z různých typů inspekční činnosti včetně národních a mezinárodních zjišťování výsledků vzdělávání a zejména díky jejich propojení, analýze a interpretaci může Česká školní inspekce představovat faktory, které vzdělávací výsledky žáků významně ovlivňují, poskytnout tak inspiraci pro následné diskuze ve školách i v územích a přispět ke zvyšování kvality vzdělávání jak na úrovni jednotlivých škol, tak i na úrovni vzdělávacího systému jako celku. Více informací se dozvíte v přiložené pozvánce.
     Ráda bych Vás poprosila o sdílení informace o konání této akce mezi kolegy z Vašich škol, případně i Vašemu vedení. Pokud byste se rozhodli semináře zúčastnit, dejte nám prosím vědět na následující email: marketa.tomasova@mnhradiste.cz, abychom s Vámi mohli počítat.

 


Přijďte se do klášterské knihovny dozvědět, co se stane, když se rozsvítí kouzelná baterka a věci začnou ožívat. Během hodinového setkání, které povede Mgr. Helena Kaluhová ze ZŠ Bakov nad Jizerou, si poslechnete příběh o klukovi Frantovi, vyzkoušíte nové věci a možná si i něco vyrobíte.

Jste-li knihovníkem v ORP Mnichovo Hradiště, zavítejte do klášterské knihovny – od 16 hodin zde Mgr. Helena Kaluhová s dětmi zažije úžasná dobrodružství během čtenářského klubu, od 17 hodin se ke slovu dostanou knihovníci a jejich vzájemné sdílení.

 


 

Pokud jste metodikem prevence v některé ze škol v ORP Mnichovo Hradiště, jste srdečně zván na první společné setkání, které odstartuje další pravidelná setkávání dvakrát ročně. Věříme, že Vás vzájemné sdílení zkušeností k tématům, která jsou Vaším každodenním “chlebem”, osloví a bude pro Vás inspirací do budoucí práce. Více informací na emailu ifa.dobiasova@post.cz (Mgr. Iva Štrojsová, odborná konzultantka MAP).

 


 

O veletrhu Úspěch pro každého žáka jsme Vás na našem webu již informovali (http://www.map-mh.cz/2018/12/veletrh-uspech-pro-kazdeho-zaka/). V textu článku jsme mj. slibovali, že obě vyslané dámy, Mgr. Soňa Razáková a Mgr. Terezie Nohýnková, se s Vámi podělí o své dojmy a poznatky. Přijměte tedy pozvání na jejich sdílení, které se uskuteční ve středu 6. února 2019 od 17:45 hodin ve Volnočasovém centru MH. Akce bude navazovat na setkání Komise pro vzdělání, sport a zájmovou činnost (ta bude končit zhruba v půl šesté). Všichni jste srdečně zváni. Vstup zdarma.

 


 

Přijměte od nás malý vánoční dárek v podobě pozvánky na novoroční setkání MAPích příznivců, které se uskuteční v úterý 15. ledna 2018 od 17:00 hodin ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště. Podstatnou součástí setkání bude vyprávění PhDr. Lenky Sosnovcové o jejích zážitcích z týdenního pobytu ve finských Helsinkách, kdy měla možnost navštívit různé typy školních institucí. Přijďte se zaposlouchat do jistě zajímavého povídání, které bude doplněno i informací o možnosti vycestovat do zahraničí díky programu Erasmus+. Mimochodem o finském školství Lenka Sosnovcová prostřednictvím našich webových stránek již písemně referovala (http://www.map-mh.cz/2018/11/postrehy-z-finska-od-lenky-sosnovcove/), ale věříme, že osobní setkání s možností doptat se na vše podstatné bude pro všechny jistě přínosné. Doufáme, že po skončení tohoto inspirativního “finského vstupu” nikdo neuteče, ale posedíme a společně pohovoříme o dalším směřování projektu.

 


 

 

Pozvánka Jak vypadá škola bez poražených

Poslední akcí MAP Mnichovohradišťsko před koncem projektu, na niž Vás chceme pozvat, bude seminář s názvem Jak vypadá škola bez poražených, který se uskuteční ve čtvrtek 15. března 2018 od 17 hodin na ZŠ Studentská, Studentská 895, Mnichovo Hradiště (v učebně 002, třída 5.C). Povede ho Mgr. Lucie Beranová, která je učitelkou a zároveň metodičkou prevence na ZŠ Studentská. Seminář bude vycházet z myšlenek Thomase Gordona, autora knihy Výchova bez poražených. Tento psychoterapeut dlouho pracoval s dětmi a uvědomoval si dvě skutečnosti: na jedné straně viděl, jak dospělí svým jednáním dětem často nevědomky ubližují, zároveň však věděl, že pracovat s dětskými emocemi je nesmírně těžké, a nemá-li k tomu člověk dostatečnou průpravu, často je to téměř nemožné. Bylo mu zřejmé, že jsou to právě učitelé, kteří musejí dennodenně zvládat projevy nejrůznějších dětských emocí od frustrace až po zoufalství, a že jsou z toho často bezradní.

V rámci semináře “zboříme” mýtus ideálního učitele, vyzkoušíme si, jak může učitel efektivně komunikovat se žáky a rodiči a co může udělat pro to, aby byl ve své roli učitele autentický. Seminář je pro všechny zájemce zdarma. Je vhodný jak pro začínající i zkušené učitele, tak pro rodičovskou veřejnost. Na seminář se prosím registrujte zde na webu (viz níže), případně emailem na map-mh@email.cz či na telefonním čísle 732 680 514 (Markéta Tomášová).

 

 

Pozvánka Soňa Rýdl

MAP Mnichovohradišťsko si dovoluje pozvat všechny zájemce z řad učitelů či veřejnosti na přednášku Soni Rýdl s názvem Přátelské nekonkurenční prostředí jako cesta k efektivnímu učení, která se uskuteční ve čtvrtek 22. února 2018 ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště, od 17:00 do 19:00 hodin.

Soňa Rýdl je lektorkou Respektovat a být respektován, je mediátorkou a poskytuje osobní konzultace a poradenství v oblastech mezilidských vztahů v rámci projektu „MLUVME  O TOM“, který je zaměřen na efektivní a nenásilnou komunikaci dětí s dospělými a dospělých mezi sebou v osobním i pracovním životě. V neposlední řadě se angažuje v oblasti vzdělávání a školství. Spolupracuje se školami, které hledají jiný než tradiční způsob vzdělávání dětí. Několik posledních let se podílí na rozvoji respektujícího přístupu a inovativního vzdělávání v Základní škole JEDNA RADOST v Poděbradech.

Na setkání spolu vytvoříme prostor pro diskuse nad následujícími tématy:

1) Soutěže, proč do procesu vzdělávání nepatří, kde jsou jejich nezpochybnitelná rizika a co místo nich.

2) Škola jako otevřený prostor pro dítě, rodiče i učitele nad složkou hodnocení.

3) Proč má smysl scházet se ve třech, jak může taková schůzka vypadat, jaký je její přínos a čemu se vyhnout.

Pokud nám zbyde čas, můžeme nahlédnout ještě do těchto témat: Efektivita zpracování a aplikace informací získaných v rámci výuky. Pozitiva a důvody pro frontální výuku, integrovanou tematickou výuku, projektovou výuku…

Vstup na seminář je pro zájemce zdarma. Registrujte se prosím online (viz níže), případně na emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 790 366 530 (Michala Mydlářová).

 

Pozvánka Jak vzniká kniha krok za krokem

 

Zveme všechny zájemce na interaktivní seminář s názvem Jak vzniká kniha krok za krokem, který se uskuteční ve středu 28. února 2018 ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště, od 17:00 do 19:00 hodin.

Pavla Soletka Krátká a Marie Snášelová Štorková jsou spoluzakladatelkami projektu Elmavia, přijedou za námi, aby nám interaktivním způsobem představily svou vybranou knihu. Společně ji prolistujeme a povíme si stručně, o čem je. Pak si povíme, jak kniha vzniká a kdo se na ní pracovně podílí. Konkrétně si dané profese popíšeme a prakticky si vyzkoušíme, co kdo přesně dělá.  Můžeme probrat i možnosti financování vlastních uměleckých projektů – crowdfunding atd. Celá beseda bude zaměřena na podnícení k vlastním uměleckým činnostem a tvorbě.  Bude následovat tvořivá dílna zaměřená dle potřeb skupiny (např. výtvarná, jazyková, spisovatelská, pohybová).

Co konkrétního Vás na semináři čeká:

– úvodní kruh a zábavné seznamovací aktivity;

– kdo jsme a co děláme: krátký příběh o Pavle Soletce Krátké a Marii Snášelové Štorkové a jejich autorské tvorbě;

– interaktivní představení jejich knihy Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka a společné aktivity nad knihou, které se dají prakticky využít s dětmi  (samozřejmě představí i další své počiny včetně nejnovějšího titulu Vincek, Vlk a Lucinka);

– povídání o tom, jak vzniká kniha (interaktivní formou, otázky, diskuse, inspirace);

– arte dílna související s průběhem semináře.

 

Reference

Petra, produkce, Mahenova knihovna Brno: Program, který jste v knihovně dělaly, měl velký úspěch. Od této doby se mě paní učitelky ptají, kdy zase přijedete.
Jarmila, paní knihovnice, Týniště nad Orlicí: Váš program o tom, jak vzniká kniha, nás velmi obohatil. Děkuji moc za vaši návštěvu, bylo to moc milé a hodně nás to potěšilo.

 

Pokud Vás nabídka zaujala, přihlaste se prosím online (viz níže), případně na náš email map-mh@email.cz či na telefonní číslo 732 680 514 (Markéta Tomášová). Vstup na seminář zdarma. Počet míst je omezen!

 

Pozvánka Setkání malotřídek

MAP Mnichovohradišťsko zve všechny zájemce na setkání pedagogických a nepedagogických pracovníků malotřídek, které se uskuteční v úterý 27. února 2018 v ZŠ a MŠ Jivina, jež se Vám během akce představí. Oficiální začátek setkání je stanoven na 17:00 hodin, nicméně zájemci o prohlédnutí základní nebo mateřské školy budou mít možnost hodinu před začátkem, a sice od 16:00 hodin.

 

Diskusí a sdílením nás provede Mgr. Veronika Biskupová, ředitelka ZŠ a MŠ Jivina. Předpokládaná témata, která (snad) probereme v rámci setkání:

 • spolupráce jednotlivých součástí školy: MŠ + ZŠ, ZŠ + ŠD, ŠJ…, konání porad, přenos informací, rozdělení kompetencí, funkce metodika prevence, výchovného poradce;
 • poznatky z kontroly ČŠI (kontrola školy proběhla v červnu 2017);
 • zkušenosti s inkluzí, práce asistenta, využívání zvláštních pomůcek;
 • výuka anglického jazyka – používání učebnic, úspěšnost v testování;
 • burza nápadů s malou výstavkou pomůcek, které rádi používáme, ukázky prací žáků z VV, PČ…;
 • řešení přijímání nemocných dětí do MŠ;
 • řešení administrativních prací;
 • nabídka k obnovení sportovních her málotřídek.

Máte-li jakýkoliv příspěvek do burzy nápadů, neváhejte s ním vystoupit a inspirovat ostatní!

Na setkání se krátce představí též Michaela Lajnerová, lokální síťařka pro ORP Mnichovohradišťsko.
Svou účast nám, prosím, nahlaste prostřednictvím emailu (map-mh@email.cz), případně na telefonním čísle 790 366 530 (Michala Mydlářová).

 

 

Pozvánka Setkání MŠ

Již podruhé organizuje MAP Mnichovohradišťsko setkání vedoucích a pedagogických pracovníků mateřských škol, tentokrát v úterý 6. února 2018 od 17 do 19 hodin v Mateřské škole Klubíčko (Boseň 86, Mnichovo Hradiště).

Program setkání:

 • Daniela Rovná, ředitelka Mateřské školy Klubíčko, seznámí účastníky setkání se svou mateřskou školou;
 • Michaela Lajnerová, lokální síťařka pro naše ORP,  představí svou činnost (Leták_Lokální síťař);
 • Zdena Drahokoupilová, bývalá “školková” inspektorka, zaštítí sdílení účastníků na téma naplňování požadavků školského zákona v praxi po půl roce, případně na další temata, která Vás zajímají.

Prosíme zájemce o účast na setkání, aby si rezervovali svá místa na našem emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 790 366 530 (Michala Mydlářová).

 

 

 

 

Pozvánka Kurz první pomoci

KURZ JE JIŽ ZCELA ZAPLNĚN!!!

Zveme všechny zájemce z řad pedagogů i široké veřejnosti, aby se zúčastnili zážitkového kurzu první pomoci u dětí, který organizuje MAP Mnichovohradišťsko ve spolupráci s týmem PrPom. Přijďte si tedy vyzkoušet zážitkovou pedagogiku na vlastní kůži – celodenní kurz se uskuteční v neděli 28. ledna 2018 od 9 do 18 hodin v MC Kohoutek, Ivana Olbrachta 897 (vstup z ulice Jana Švermy), Mnichovo Hradiště. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Co Vás v kurzu čeká? Základy první pomoci, postup u dopravní nehody, neodkladná resuscitace u dětí a dospělých včetně použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED), přístup k člověku v bezvědomí, techniky zástavy krvácení, dušení, akutní dětské nemoci, dýchací obtíže u dětí, specifika dětské resuscitace, součástí kurzu jsou tři modelové situace (přizpůsobené tak, aby každá obsahovala dětskou první pomoc), ve kterých si účastník zkusí nově nabyté vědomosti v praxi.

Vstup ZDARMA. Počet míst je omezen! Registrovat se můžete buď online (viz níže), případně emailem na map-mh@email.cz nebo na telefonním čísle 732 680 514 (Markéta Tomášová).

 

Listování Backman

Zveme všechny milovníky LiStOVáNí v úterý 30. ledna 2018 od 18:30 hodin do sálu KLUbu (Masarykovo nám. 299, Mnichovo Hradiště) na čtení z knihy Fredrika Backmana Co by můj syn měl vědět o světě (ukázka z knihy zde) v podání Lukáše Hejlíka. Před představením bude možnost zakoupení nápojů, proto prosím přijďte do KLUBu s předstihem, budete-li mít zájem se “osvěžit”! LiStOVáNí organizuje v Mnichově Hradišti již podruhé Městská knihovna Mnichovo Hradiště ve spolupráci s KLUBem a zejména MAPem Mnichovohradišťsko, který poskytl na jeho realizaci finanční prostředky ze svých zdrojů. Pro zájemce je tedy vstup ZDARMA.

 

Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, potencionálních. V LiStOVáNí účinkovat jen jeden herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako Fredrik Backman a má stejně starého syna.

Backman:
„Tato kniha je především o snaze být dobrým rodičem. Protože chci, abys věděl, že jsem se vážně snažil úplně nejvíc, jak jsem uměl. Nikdo negooglil tolik jako já.“

Hejlík:
„Ta ztracenost otců při nakupování! To, jak dětské hraní nemá logiku a jak se ji snažíte v pět ráno, když on vstane tak živě a vy tak mrtvě, najít, jak ji přímo vyžadujete! To, jak se snažíme být nejlepšími rodiči, a to, jak víme, že to nezvládáme. A nezvládneme.“

Fredrik Backman

(nar. 1981) pochází ze Stockholmu, pravidelně píše sloupky do švédských novin a na svůj blog. Proslavil se hned svým prvním románem Muž jménem Ove z roku 2012 (česky Host 2014), který vyšel zároveň s knihou Co by můj syn měl vědět o světě. Backmanovy knihy vycházejí ve třiačtyřiceti zemích a prodalo se jich přes sedm a půl milionu. Anglický překlad románu Muž jménem Ove se drží na předních příčkách žebříčku bestsellerů deníku The New York Times už přes rok, stejně jako německé vydání v žebříčku bestsellerů týdeníku Der Spiegel. Stejnojmenný film měl českou premiéru v listopadu 2016 a získal nominaci na Oscara v kategorii cizojazyčný film.

 

Lukáš Hejlík

Co pro mě znamená LiStOVáNí?

Nebudu přehánět – dítě! Stál jsem u jeho porodu, zbavoval ho všech dětských nemocí a dostal ho na současou úroveň. Jsem taky rád, že díky němu udržuju styk s kamarády z divadel, které jsem opustil – Pavlem a Věrkou z Českých Budějovic a Alanem a Lenkou z Brna. LiStOVáNí je velice ambiciózní projekt, který naprosto bezkonkurečně (alespoň za tu dobu co existuje) představuje aktuální literaturu uvolněnou formou. Baví nás objevovat nové věci, nové žánry, styly. Osobně mě baví i dětská LiStOVáNí, přímo rozsekávají reakce puberťáků, kteří přicházejí s despektem a odcházejí s důvěrou k nám, tedy i ke knize, čtenářství. Zažil jsem v životě už velké kotrmelce, ale LiStOVáNí se mnou jde jako nejvěrnější partner!

 

Reference

Naprosto geniální nápad

LiStOVáNí je v tuto chvíli jediná veřejně-činná a úspěšná instituce, která se důsledně, průběžně a programově stará o výchovu čtenářů v Čechách (i menších městech), včetně těch mladých, o jejich vztah k psanému slovu.

Je to něco, nad čím už zlomila hůl veškerá jiná média: noviny, televize, rádio. Byl to naprosto geniální nápad, který nese už léta ovoce a stále zraje a zraje – tím je jasné, jak je potřebný. Vřelé ohlasy a naplněné sály napříč republikou jsou toho důkazem. Ani my, ani jiní nakladatelé si nedovedeme podporu knih bez LiStOVáNí už vůbec představit.

Eva Slámová, redaktorka nakladatelství Argo

 

Je to fenomén svého žánru

Projekt Listování patří nepochybně k nejvýraznějším literárně – dramatickým fenoménům po

sledních let. Je zřejmé, že v době, kdy se autorská čtení, nakladatelské prezentace či autogramiády potýkají se stále menším zájmem diváků – čtenářů, představuje Listování se svou tradicí, věhlasem a vzrůstajícím ohlasem mezi diváky, jednu z nejdůležitějších forem šíření kvalitních literárních textů.

Podpora tohoto projektu je proto mimořádně účinnou podporou celé sféry soudobé literatury.

LiStOVáNí je fenomén svého žánru. Motivuje číst nejenom dospělé, dokazuje, že kniha není nuda a vzbouzí důvěru mladých lidí, kterým čtenářství často neasociuje nic přitažlivého.

Mgr. Miroslav Balaštík, PhDr., šéfredaktor časopisu a nakladatelství Host

 

 

 

Pozvánka Žákovské parlamenty2

V pondělí 22. ledna 2018 se uskuteční druhé setkání na téma Žákovské parlamenty (o prvním setkání více zde: http://www.map-mh.cz/2017/12/setkani-zakovskych-samosprav/). Tentokrát je program určen pouze pro učitele – nejen ty, kteří dnes již nějakou formu žákovské samosprávy vedou, ale i pro ty, kteří by se o ní něco rádi dozvěděli z hlediska předmětů, jež vyučují (např. občanská nauka), či z důvodů osobního zájmu. Akce se uskuteční na Gymnáziu Mnichovo Hradiště, v čase 13:30-17:30 hodin. Lektorem bude Tomáš Hazlbauer z organizace CEDU.

Vstup na seminář je zdarma. Registrace online (viz níže), případně na emailu map-mh@email.cz.

Pozvánka Sebepoznání tancem, čtením a hudbou
MAP Mnichovohradišťsko organizuje pro zájemce pětihodinový seminář Sebepoznání tancem, čtením a tvorbou, který se uskuteční v sobotu 20. ledna 2018 od 9 do 14 hodin v sálu Klubu s.r.o., Masarykovo nám. 299, Mnichovo Hradiště.

 V semináři si účastníci prožijí různé cesty vedoucí k sebepoznání, uskutečňování vlastního tvořivého potenciálu a zacházení se stresem. Tvořivými procesy, prací s energií tanců univerzálního míru, meditací různých dávných tradic, intuitivním výtvarným vyjádřením a četbou duchovních textů posílí
své sebeuvědomění a rozvinou přirozenou schopnost obnovovat svou životní sílu.
 Na základě vlastní zkušenosti vyhodnotí, které z nabízených cest a nástrojů přispívají k jejich vnitřní rovnováze. Seminář může napomoci k nalezení nového směru v rámci profesní cesty a slouží i k prevenci syndromu vyhoření.
 Některé aktivity, které v semináři prožijeme, lze využít i při práci s dětmi bez omezení věku. Účastníci budou mít příležitost podílet se na volbě jednotlivých způsobů práce v semináři podle toho, co vyhodnotí jako přínosné.
Program ve formě nabídky, který bude získávat finální tvar ve spolupráci s účastníky (ne všechny aktivity budou uskutečněny, tento výčet je určen pro původně 10hodinový seminář!):
1. Sdílení: Moje aktuální životní situace
2. Četba duchovních textů a textů s etickým potenciálem (výběr knihy či textu, sdílení ve skupině, reflexe – můj životní kontext).
3. Kruhové tance univerzálního míru nebo-li tance dávných tradic jako cesta porozumění jiným kulturám, rozvoje tvůrčího potenciálu a harmonizace těla a psychiky (tance židovské, maorské, havajské, budhistické apod., využitelné rovněž při práci s dětmi bez omezení věku).Tančit může kdokoliv, bez jakékoliv předchozí přípravy.
4. Akční akvarel a jeho dotváření jako nástroj uvolnění psychického napětí a posilování vnitřní rovnováhy (práce s jednoduchou technikou akvarelu využitelnou při práci s dětmi bez omezení věku).
5. Sklízení darů předků– chůze předků (Joanna Macy) – cesta různými úrovněmi vědomí, přijímání darů předchozích generací.
6. Relaxace proti stresu nebo řízení relaxace Let balónem – technika hlubinné relaxace jako nástroje uvolnění psychických bloků, uvolnění.
7. Záměr pro každodenní život, vzkaz – barevné obrázky.
8. Závěrečná reflexe a sdílení.

 

Vstup pro všechny zájemce je ZDARMA. Vzhledem k omezenému počtu míst, je NUTNÉ se zaregistrovat (nejpozději do 10. ledna 2018!!!): buď online (viz níže), případně na našem emailu map-mh@email.cz nebo telefonicky 732 680 514 (Markéta Tomášová).

 

 

Pozvánka Dílna čtení

 

“Hodně čti, piš, přemýšlej, aby ses uměl vyjádřit, až budeš chtít.”  (Gaius Plinius Secundus Maior)

Lektorka Kamila Bergmannová zavítala do Mnichova Hradiště již dvakrát – nejprve se seminářem Čteme s nečtenáři, podruhé pak se Čtenářskými strategiemi. Čas strávený na těchto seminářích byl vždy dobře vynaložený a pokaždé jsme se dočkali velmi pochvalné a pozitivní zpětné vazby. V pátek 12. ledna 2018 si pro nás lektorka připravila v pořadí již třetí seminář, tentokrát Dílnu čtení, která proběhne od 13:30 do 17:30 hodin v budově ZŠ Studentská na Masarykově náměstí.

“Dílna čtení je jedna z možných cest, jak se žáky v hodinách českého jazyka hledat smysl čtení. Nezdůrazňuje rozdíly v technice čtení. Žáci nejsou zkoušeni ze čtení, pracují individuálním tempem. O své knize a o pocitech, které žáci při čtení mají, mohou diskutovat s ostatními. Vytváří si záznamy o četbě, ke kterým se mohou vrátit a připomenout si myšlenky a pocity, které je při četbě provázaly. Dílna čtení má velký vliv na utužení třídního kolektivu, při rozhovorech o četbě se setkávají vždy nové dvojice žáků a tím dochází k jejich lepšímu vzájemnému poznávání.” (http://www.projekt21.cz/jazyk/metodiky/cteni)

Pokud se chcete proniknout do podstaty dílny čtení a inspirovat se zajímavými knižními tituly, máte možnost zúčastnit se tohoto semináře zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě je však registrace nutná: online (viz níže), příp. na emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 732 680 514 (Markéta Tomášová).

 

 

Pozvánka Tomáš Feřtek

Ve čtvrtek 11. ledna 2018 se ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště, uskuteční přednáška Tomáše Feřteka, propagátora vzdělávání ve společnosti EDUin, na téma Co je nového ve vzdělávání – Tomáš Feřtek mimochodem vydal v roce 2015 stejnojmennou knihu. Díky současné neurologii víme, že způsob, jakým je nám ve školách poskytováno vzdělání, neodpovídá fungování lidského mozku a jen plýtvá schopnostmi žáků a studentů. Tomáš Feřtek si v přednášce položí otázku, zda by se kvůli tomu měla zcela změnit podoba škol. Vysvětlí nám, proč školy nefungují jako dřív, a přehled světových trendů doplní pohledem na chaotickou cestu, jíž se vydalo české školství.

     Vstup na přednášku je zdarma. Vzhledem k omezenému počtu míst je registrace NUTNÁ: buď online (viz níže), nebo na našem emailu map-mh@email.cz, případně na telefonním čísle 732 680 514 (Markéta Tomášová).

 

Pozvánka Čtenářský klub3

 

V pořadí již třetí čtenářský klub se uskuteční v úterý 19. prosince 2017 od 17 do 19 hodin v prostředí Gymnázia MH. Jsme si vědomi toho, že předvánoční nervozita bude v tomto týdnu vrcholit, proto by Vám Iva Štrojsová (Dobiášová) ve svém zhruba hodinovém vstupu ráda nabídla únik z prosincového shonu v podobě inspirativních knih a myšlenek a diskuse  o zajímavých knižních titulech.

     Zcela netradičně pak bude prosincový čtenářský klub ve své druhé části orientován kreativně, kdy si pod vedením Lucie Beranové budete moci vytvořit francouzské záložky a zápisníky. A co si máte pod tímto pojmem představit? Na předvánoční dílně si budeme hrát s papírem a razítky. Budete si moci vyrobit krásné a praktické rohové záložky do knihy, vrchní stranu zápisníku a “zápalkový” zápisník. Naučíme se patinovat papír a pomocí razítek vytvářet zajímavé dekory. Výrobky můžete použít i jako milé dárky pro své blízké.
     Vstup na čtenářský klub je zdarma. Registrace není nutná (nicméně napíšete-li nám např. do emailu map-mh@email.cz informaci o tom, že se chystáte dorazit, budeme mít alespoň představu o množství materiálu, který bude potřeba obstarat pro kreativní dílnu).

 

 

Pozvánka Relaxační techniky

Mgr. Gabriela Luková Sittová, školní psycholožka na ZŠ Sokolovská a GMH (https://lukovasittova.wixsite.com/mysite), a Mgr. Tomáš Slánský, psycholog a terapeut (http://lipalip.cz/mgr-tomas-slansky/), seznámí účastníky semináře se základními technikami relaxace, některé z nich si budou moci vyzkoušet prakticky: autogenní trénink (http://www.relaxace.psychoweb.cz/relaxace-uvod/autogenni-trenink), Jakobsonovu relaxaci (http://www.relaxace.psychoweb.cz/relaxace-uvod/jacobsonova-relaxace) a relaxační metody pro děti. Po každém nácviku bude prostor pro zpětnou vazbu a diskusi. Seminář se uskuteční ve středu 6. prosince 2017 od 17 do cca 19 hodin v MC Kohoutek.

Vstup zdarma. Vzhledem k omezenému počtu míst je registrace NUTNÁ: buď online (viz níže), nebo na našem emailu map-mh@email.cz, případně na telefonním čísle 732 680 514 (Markéta Tomášová).

 

Pozvánka Petr Daniš

Zveme všechny zájemce na přednášku Petra Daniše s názvem Vraťme dětství ven a podtitulem Proč si naše děti potřebují hrát a učit se venku a jak jim k tomu pomoci. Přednáška se uskuteční v úterý 21. listopadu 2017 na sále ZŠ Studentská v Mnichově Hradišti od 17 do 19 hodin.

Dětství chudne. V posledních letech se odehrála zásadní změna životního stylu dětí, zahrnující nárůst obliby elektronických médií a úbytek času, který děti tráví hrou venku v přírodě. Navzdory rostoucímu bohatství se tato generace potýká s některými zdravotními a psychickými problémy v míře, kterou jsme dříve neznali. Co s tím můžeme udělat? Co děti opravdu potřebují pro své zdraví a svůj rozvoj? Jak můžeme pomoci dětem objevit kouzlo her venku jako rodiče? Jak se můžeme s dětmi učit venku jako učitelé a podpořit tak jejich zdraví, spokojenost i vzdělávací výsledky?

Jako bonus s sebou Petr Daniš přiveze knížku Děti venku v přírodě: ohrožený druh?, která bude volně k rozebrání.

Petr_Danis_mala

Medailonek Petra Daniše:

Zabývám se dětmi a přírodou, vzděláváním a ochranou životního prostředí. Zajímá mne, proč si děti hrají, jak se učí a proč potřebují kontakt s přírodou a se světem pro své zdraví a učení. Rád bych přispěl k tomu, abychom dětem v naší společnosti dali více toho, co jim dlužíme: přirozeného prostředí a láskyplné podpory pro jejich vlastní objevování, učení a nalezení své cesty životem. Působím jako ředitel vzdělávacího centra TEREZA a předseda Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, jsem členem různých výborů a pracovních skupin pro environmentální výchovu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj u nás i v zahraničí.

Přednášku organizuje MAP Mnichovohradišťsko pro všechny zájemce zdarma. Doporučujeme registraci online níže, případně na našem emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 720 987 309.

Pozvánka Inkluzivní vzdělávání

Zveme všechny zájemce na přednášku Karla Bárty na téma Inkluzivní vzdělávání, která se uskuteční ve středu 8. listopadu 2017 ve Volnočasovém centru Mnichovo Hradiště (Zámecká 744) od 17 do 19 hodin. Dozvíte se v ní následující: Co je integrace a co inkluze? Kdo je žák se speciálními vzdělávacími potřebami a žák nadaný nebo mimořádně nadaný? Proč inkluzivní vzdělávání poskytuje vyšší kvalitu než tradiční vzdělávání? Východiska a právní normy k inkluzivnímu vzdělávání. Nezbytné podmínky, aby inkluzivní vzdělávání bylo účinné. Podpůrná opatření. Nové metody práce. Formativní hodnocení. Asistenti pedagogů, školní speciální pedagogové, školní psychologové. Čtyři pilíře vzdělávání. Osm klíčových kompetencí pro celoživotní učení. Konkrétní příklady dobré praxe – ukázky.

Připojujeme i stručný medailonek lektora Karla Bárty:

V Turnově se jako ředitel Základní školy v Žižkově ulici podílel v letech 1994 až 2006 na vybudování moderního školského areálu v objektu bývalých kasáren. Pracoval jako ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce, zástupce vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Nyní externě přednáší na Technické univerzitě v Liberci. Oblasti vzdělávání, na které se specializuje: Právní normy ve školství, inkluzivní vzdělávání, práce asistenta pedagoga, hodnocení žáků základní školy, vlastní hodnocení školy, fundraising. Pracuje jako lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Podílí se na projektech MAP a Inkluze. Má zkušenosti s prací v Zastupitelstvu Turnova i Libereckého kraje. Mezi koníčky patří fotografování, zahrada, vnoučata. 

Přednáška o inkluzivním vzdělávání je pro všechny zájemce zdarma, je financována z finančních prostředků MAP Mnichovohradišťsko. S ohledem na omezenou kapacitu sálu doporučujeme registraci online, případně na našem emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 720 987 309.

 

 

Pozvánka neformální setkání ředitelů MŠ

Rádi bychom pozvali všechny ředitele i učitele mateřských škol na neformální setkání, které proběhne ve středu 18. října 2017 od 17 do 19 hodin v MŠ Kněžmost, Sokolská 219. Kromě toho, že budete mít možnost porozhlédnout se po kněžmostské mateřské škole díky její vedoucí učitelce Květě Kobrlové, budete se moci setkat též s bývalou “školkovou” inspektorkou Zdenou Drahokoupilovou, která si pro Vás připravila prezentaci na dvě témata, a sice aktuální změny ve vzdělávání a inovace dokumentace školy. Jde nám též o to, aby se na podobném setkání vytvořil prostor pro vzájemné sdílení zkušeností i diskusi všech zúčastněných, a upřímně doufáme, že tímto prvním společným setkáním vytvoříme tradici dalšího vzájemného potkávání se. Možná právě ve Vaší mateřské škole!?

 

 

Pozvánka Čtenářské strategie

 

Poslední květnový den tohoto roku strávily některé z učitelek mnichovohradišťských základních a mateřských škol na semináři Kamily Bergmannové s názvem Čteme s nečtenáři. Vzhledem k velmi pozitivní zpětné vazbě od všech zúčastněných si dovolujeme pozvat všechny učitele, rodiče či prarodiče na nový seminář s toutéž lektorkou, tentokrát zaměřený na čtenářské strategie. Kdo byste chtěli nahlédnout pod pokličku metody kritického myšlení a čtenářských strategií, přijďte ve čtvrtek 12. října 2017 do základní školy na Masarykově náměstí, a to v 15 hodin.

Vzhledem k omezené kapacitě, je registrace na tento seminář NUTNÁ (viz přihlašovací formulář níže)!

 

Pokud chcete zažít příjemnou atmosféru čtenářského klubu, inspirovat se a diskutovat o zajímavých knižních titulech, tentokrát z pera dětské psycholožky a speciální pedagožky Torey Hayden, jste srdečně zváni na již druhou akci tohoto typu, a to v úterý 3. října 2017 od 16 do 18 hodin do Volnočasového centra MH. Všichni jste srdečně zváni, registrace není nutná.

https://www.kosmas.cz/oko/rozhovory/174460/lide-s-handicapem-maji-mnoho-cim-mohou-spolecnosti-prispet/

 

Pozvánka Učíme se v muzeu

 

Pozvánka Jan Mühlfeit

V úterý 26. září 2017 zveme všechny zájemce z řad rodičů, prarodičů, učitelů či neformálních vzdělavatelů nebo i dětí na přednášku Jana Mühlfeita a Kateřiny Novotné na téma Odemykání dětského potenciálu, která se uskuteční v Městském divadle MH od 18 do 20 hodin. Přijďte se seznámit s osobností globálního kouče a stratéga Jana Mühlfeita a koučky a lektorky Kateřiny Novotné, kteří vytvořili unikátní metodiku, která otevírá lidský potenciál a pomáhá efektivně využívat silné stránky jedinců. Jan Mühlfeit se prosadil v nejvyšším vedení společnosti Microsoft, Kateřina Novotná má bohaté zkušenosti z práce s dětmi – oba jsou tedy nadmíru povolaní, aby nás s tímto programem seznámili.

“Každé dítě se narodí jako originál s řadou talentů a silných stránek, ale škola jeho silné stránky nerozvíjí, ale soustředí se naopak na ty slabé a eliminaci chyb.”

Přednáška je financována z finančních prostředků projektu MAP Mnichovohradišťsko, a pro všechny zájemce je tudíž ZDARMA. Vzhledem k tomu, že kapacita divadelního sálu je však omezená, je nutná registrace (nejpozději do úterý 19. 9. 2017): buď online (níže), nebo na našem emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 720 987 308 (Svitlana Sazečková).

 

 

Listování

Městská knihovna Mnichovo Hradiště ve spolupráci s KLUBem a projektem MAP Mnichovohradišťsko zvou všechny zájemce na scénické čtení Lukáše Hejlíka a Věry Hollé s názvem Fotbalové deníky (s podtitulem Fotbalová road movie nejen pro muže), které se uskuteční v sále KLUBu v úterý 12. září 2017 od 18 hodin. Ačkoli by se podle názvu mohlo zdát, že půjde o zábavu především pro muže, opak je pravdou, představení, ve kterém se rozebírají a řeší základní mezilidské vztahy, si užijí hlavně ženy.

Projekt LiStOVáNí (http://www.listovani.cz/), cyklus scénických čtení, představuje zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první – knize. Nejde o nějaké fanzinové čtení oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem.

 

Fotbalové deníky J. Hájíčka

Jiří Hájíček psal své Fotbalové deníky po Mistrovství světa ve fotbale v Německu. Tato road movie není ale zdaleka jen o fotbale a už vůbec ne jen pro muže. Honza chtěl na MS do Německa, místo toho podniká zvláštní cestu po republice s 19letou dívkou, kterou zná teprve týden. Esemeska od Jardy z Německa: HONZO, BYLO TO FANTASTICKY! KDYZ TO TAM SPADLO, RVALI JSME JAK KRAVY! KOLLER – TO JE PRUSER. UVEDOM SI – JESTLI SE NEVRATI BAROS, NEMAME UTOK!

Jiří Hájíček

(*1967, České Budějovice) dětství prožil ve vesničce Purkarec (poblíž Hluboké nad Vltavou), poté žil v Týně nad Vltavou a nyní bydlí a pracuje v Českých Budějovicích. Vystudoval gymnázium v Týně nad Vltavou (1981 – 1985) a českobudějovickou fakultu Vysoké školy zemědělské (1985 – 1989). Po základní vojenské službě pracoval 3 roky na venkově v zemědělství, od roku 1993 je zaměstnán jako bankovní úředník. Je ženatý, manželka Nicole Matéffy je oděvní výtvarnice. Začínal v polovině 80. let s básněmi v pořadu mladé poezie „Hledám tě v tomto městě”, který v Č. Budějovicích tehdy vedl Mirek Kovářík. Knižně debutoval už jako prozaik v roce 1998 sbírkou povídek Snídaně na refýži (Hynek), v roce 2001 vyšel román Zloději zelených koní (Host). Druhý román Dobrodruzi hlavního proudu byl vydán roku 2002 (Host). Na povídkovou tvorbu navázal roku 2004 souborem dvanácti kratších próz Dřevěný nůž (Host). Dosud posledním románem je Selský baroko z roku 2005 (Host). Na podzim 2007 vyšla samostatně povídka Fotbalové deníky (Host). Texty publikoval také v literárních časopisech Host, Revolver revue, Weles, Tvar a Pandora. Jiří Hájíček patří k realistickému proudu v současné české literatuře. Ve svých prózách čerpá především z prostředí jihočeského venkova a malého města. Je kmenovým autorem brněnského nakladatelství Host.

 

Na závěr jedno z mnoha doporučení:
“Každé LiStOVáNí mělo skvělou a přitom pokaždé jinou atmosféru. Lukáš Hejlík přesvědčil nejen nás, ale hlavně diváky, že on ani ostatní protagonisté knihami jen tak nahodile nelistují. Vyhmátnou vždy to podstatné, některé pasáže nápaditě zdramatizují a herecky poctivě zpracují. Každé scénické čtení má hlavu a patu, nechybí katarze..
LiStOVáNí Lukáše Hejlíka je svébytný a sympatický dramatický tvar, který v publiku šíří velmi příjemnou nákazu – touhu přečíst si tu knihu.”
Eva Zelená, Divadlo Prostějov

Pozvánka Přírodní rozloučení s prázdninami

Co takhle společně vyplout do nového školního roku!? Na pátek 1. září jsme si pro Vás od 16.30 hodin (do cca 18.30 hodin) připravili hravé aktivity na pláži u Jizery. Potěšíme se navzájem: 
– povídáním o tom, co kdo zažil o prázdninách;
– stavěním z kamenů (máte-li své oblíbené, třeba nalezené právě o prázdninách, přineste je s sebou!);
– tvořením z přírodních materiálů (pokud máte doma odkvétající muškáty nebo jiné květy, přineste je též!); 
– hrou s hedvábnými pruhy;                  
– posíláním loděk po vodě;
– bosou procházkou.
 
Pruhy
Naší průvodkyní bude zkušená lektorka Lenka Hřibová ze Semínka země (http://www.seminkozeme.cz/). 
Materiál pro všechny aktivity zajistíme. Můžete-li, přineste s sebou kameny a kamínky různých tvarů a velikostí, využijeme je na stavění, a již výše zmiňované květy. 
 
Vítáni jsou všichni zájemci, není třeba se hlásit. S jakýmikoliv dotazy či návrhy se obracejte na email map-mp@email.cz či na Michalu Mydlářovou, tel. 790 366 530.

Pozvánka Vyslání do prázdnin

Školní rok je skoro za námi, téměř dva měsíce klidu a odpočinku před námi; až odložíme největší únavu, bude možná čas a nálada na přemýšlení o věcech, na které není v každodenním spěchu a rutině školních dní prostor.

Rádi bychom Vás pozvali na poslední MAPí předprázdninové setkání s inspirací. K tomuto neformálnímu popovídání se sejdeme ve středu 21. června 2017 v 17 hodin na zahradě fary v Mnichově Hradišti (bude-li pršet, uchýlíme se na faru). Naším hostem bude Mgr. Jaromír Gottlieb, truhlář, učitel, muzejník, sbormistr a kapelník, který nám bude vyprávět tři své zkušenosti a zážitky, tři příběhy, které se týkají výchovy a vzdělávání a kterými nás “vyšle do prázdnin” s nadějí, že se nám zabydlí v paměti a vynoří se ve správné chvíli a pak nás budou trochu těšit a trochu zneklidňovat a přivedou nás k úvahám, které jsou důležité, ale do běžného dne se těžko prosazují. Prázdninový čas bude pro nás více než dříve časem oživení a proměny.

Zveme všechny, komu výchova a vzdělávání leží na srdci. Přihlašovat se není třeba. S otázkami či náměty se obracejte na Blaženu Huškovou, tel. 602 684 718, e-mail blahuska@seznam.cz. 

 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na první schůzku zájemců o ČTENÁŘSKÝ KLUB, který se uskuteční v pondělí 5. června 2016 v 16 hodin v prostorách Volnočasového centra v Mnichově Hradišti.čtenář

Setkání nad odbornou literaturou z oblasti výchovy a vzdělávání nabízí možnost strávit příjemné chvíle nad inspirativním textem. Na první schůzce se začteme do úryvku z knihy a vzájemně budeme sdílet nejen myšlenky, otázky či zkušenosti, ale též představy o fungování čtenářského klubu, vybírat knihy na další setkání a tvořit soupisku titulů, které stojí za přečtení.

Čtenářský klub je otevřený všem, kteří chtějí pracovat s odbornou pedagogickou/psychologickou literaturou a vést o ní otevřenou, ale jasně vymezenou diskusi. Klub povede Iva Dobiášová.
Registrace není nutná. S dotazy či náměty se obracejte na map-mh@email.cz.

 

Fotografie pračlověka

Dovolujeme si Vás pozvat na  Podvečer s pračlověkem – rozdělávání ohně a jiné exkurze do pravěku, které se uskuteční v pátek dne 9. června 2017 od 17 do 19 hodin v Mnichově Hradišti na pláži u Jizery.

Jako inspiraci pro letní večery jsme pro vás připravili příjemné posezení u ohně, který si sami zapálíme některou ze starých “primitivních” technik bez užití sirek nebo zapalovačů. Naučit nás to přijde “profesionální pračlověk” Jan “Tonda” Půlpán. Ví, jak se naši předkové dokázali v krajině uživit, ukrýt, obléci, zahřát, přežít. Odpoví na naše otázky týkající se života v pravěku, přiveze ukázky pravěkých artefaktů a fotografie “pravěkého” oblečení. Inspirativní foto a informace na www.jakoblecipracloveka.cz. Po skončení pračlověčího programu můžeme společně posedět u ohně, opéci si cokoli, co si přineseme, a popovídat  si inspirováni tím, co jsme zažili.

Rozdělávání ohně s pračlověkem je určeno rodičům i dětem, učitelům všech škol, vedoucím dětských kroužků, milovníkům přírody, ohně a historie a všem zájemcům o vzdělávání na Mnichovohradišťsku. Jan „Tonda“ Půlpán nabízí také programy vhodné pro školy, doplňující například výuku dějepisu. Rozdělávání ohně s pračlověkem se koná za každého počasí – naši předkové to taky museli zvládnout i v dešti.

K účasti na programu není třeba se přihlašovat.

Těšíme se na setkání s Vámi a společně strávený čas. Se všemi dotazy a náměty se, prosím, obracejte na e-mail  map-mh@email.cz nebo na Blaženu Huškovou,

Proč dítě zlobí

Ve středu 7. června 2017 od 17:00 do 19:00 hodin proběhne v MŠ MÍROVÁ přednáška s následnou besedou na téma Proč dítě zlobí?. Je určena zejména rodičům, ale i všem ostatním, které toto téma zajímá. Mgr. Stanislava Emmerlingová pohovoří o různých příčinách problémů v chování dítěte a jak těmto výchovným problémům předcházet.

Co všechno může ovlivnit problémové chování u dítěte? Příčina může tkvět např. v rodinné výchově, ve školním a mimoškolním prostředí, svůj dopad na chování dětí má také jejich životospráva či jejich citové strádání atd. Aby k výchovným problémům vůbec nedošlo, je důležitá dobrá informovanost rodičů a pedagogů či vyrovnaná osobnost vychovatele s objektivním vnímáním dítěte.

Lektorka Stanislava Emmerlingová vede více než 20 let poradnu pro děti s poruchami učení a chování, dále je autorkou dyslektické tvořivé čítanky “Když dětem nejde čtení” (nakladatelství Portál), také působí jako lektorka akreditovaných přednášek MŠMT ČR pro další vzdělávání učitelů (Grafomotorika pro předškolní děti, Proč dítě zlobí, Celostní přístup k lehkým mozkovým dysfunkcím aneb co víme a nevíme o ADHD, Problémové chování dětí a žáků, Aktivní hemisféry   učení přes celý mozek). Je také lektorkou minikurzů EFT a kurzu Raná traumata a jejich vliv na vývoj osobnosti jedince.

Počet míst na přednášku je omezen, je tedy nutná registrace (nejpozději do 2. 6. 2017): buď online (níže), nebo na našem emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 720 987 309 (Kamila Kořánová).

 

Pozvánka – koučink a mentoring

Ve středu 17. května 2017 od 14 do 16.30 hodin Vás zveme do učebny ZŠ Studentská na seminář lektora Jiřího Šmejkala s názvem Koučink a mentoring oč jde a k čemu Vám to bude. Koučink a mentoring podporují pozitivní mezilidské vztahy: jak mezi pedagogy navzájem, tak i mezi nimi a žáky.  V komunikaci se zaměřují na pozitivní a proaktivní přístup k řešení potřebných témat a situací, současně podporují chuť se učit, rozvíjet se a přijmout to za své. Využívají k tomu například otevřených otázek, nekritické zpětné vazby nebo efektivních postupů, vedoucích ke stanoveným výsledkům. Nehodnotícím a pozitivním přístupem podporují přirozené sebevědomí jak u pedagogů, tak u žáků. Koučink a mentoring se významně podílejí na vstřícném, podporujícím a důvěryhodném klimatu školy.

 

Jiří Šmejkal (kouč, psychoterapeut, supervizor, mentor, lektor)

Učitel Akademie Tábor, učitel Akademie aplikované psychoterapie, lektor osobnostního rozvoje a manažerských dovedností, psychoterapeut a poradce, supervizor v psychoterapii a sociální práci, kouč a lektor s koučujícím přístupem pro školy, supervizor a mentor pedagogů. Specializuje se na koučování zejména v těchto oblastech: ředitel školy koučem, učitel koučem, osobnost a role, vědomá komunikace, zvládání stresu, emoční inteligence, vedení týmů a skupin, vedení porad, timemanagement 4. generace, etika, mentoring.

 

Počet míst je omezen, je tedy nutná registrace (nejpozději do pátku 12. 5. 2017): buď online (níže), nebo na našem emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 720 987 309 (Kamila Kořánová).

 

Pozvánka Čteme s nečtenáři

V úterý 30. května 2017 od 15 do 19 hodin Vás zveme do ZŠ Studentská (budova na Masarykově náměstí) na seminář lektorky Kamily Bargmannové s názvem Čteme s nečtenáři. Seminář je primárně určen učitelkám a učitelům v mateřských školách, kteří podobným kurzem zatím neprošli a chtějí u svých svěřenců vytvářet pozitivní vztah ke knihám a čtení vůbec. Může však zajímat i rodiče a prarodiče dětí v předčtenářském období, pokud chtějí svým dětem knížky nejen číst, ale budovat i jejich čtenářské dovednosti.
Seminář je postaven na prožitkovém učení, což znamená, že si účastníci vyzkoušejí a prožijí modelové lekce a všechny aktivity v pozici „žáků“ a následně je budou analyzovat a reflektovat z pohledu pedagoga.
Účastníci se seznámí s několika metodami z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a s různými možnostmi práce před čtením, při čtení a po něm. Poznají, které čtenářské dovednosti mohou u dětí budovat a jakými způsoby.

Počet míst je omezen, je tedy nutná registrace (nejpozději do úterý 23. 5. 2017): buď online (níže), nebo na našem emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 720 987 309 (Kamila Kořánová).

 

Pozvánka Jičín+Jičíněves

Dovolujeme si vás pozvat na VÝJEZDNÍ SETKÁNÍ S INSPIRACÍ, které se uskuteční v pátek 12. května 2017. Z Mnichova Hradiště odjedeme ve 12:30 a vrátíme se asi ve 20:30 hodin. Na cestě za inspirací se zastavíme na těchto dvou místech:

Regionální muzeum a galerie Muzeum hry v Jičíně aneb Jak propojit síly muzea a škol (13:30–16:00 hodin)

Naší průvodkyní bude Ajka Kyselo, která se v jičínském muzeu dlouhodobě podílí na práci v oblasti vzdělávání a propagacePřed více než 15 lety stála pod vedením Jaromíra Gottlieba u počátků spolupráce muzea a škol. Dozvíme se více o známých programech, například o Cestičce do školy nebo Zpátky ni krok, a zejména o tom, jak programy vznikají a jak probíhají, komu jsou určeny, co je při jejich přípravě a realizaci důležité. Seznámíme se také se stálou expozicí muzea, která je východiskem např. pro program určený mateřským školám.

http://www.muzeumhry.cz

Základní a mateřská škola v Jičíněvsi aneb Jak to vypadá, když se děti učí a nevědí o tom (16:30–19:00 hodin)

Málotřídní školu v Jičíněvsi vede paní ředitelka Darina Šindlářová. Budeme mluvit zejména o tom, jak vznikl model sluneční soustavy a co vše se při jeho vytváření naučily nejen děti, ale i jejich rodiče a učitelé. Projekt „Per aspera ad astra“ nám bude základem pro diskusi o méně tradičních metodách výuky. Povídat si budeme nejen s paní ředitelkou, ale také s panem Lukášem Bílkem, který jako rodič na projektu spolupracoval, a možná se zapojí i děti. Vydáme se také na vycházku po Jičíněvsi, abychom model sluneční soustavy spatřili přímo na místě, a na závěr povečeříme (podle počasí) na nově budované školní zahradě nebo v blízké restauraci.

http://www.zsmsjicineves.cz/

Výjezdní setkání s inspirací je určeno všem zájemcům o vzdělávání na Mnichovohradišťsku. Bude jistě zajímavé pro učitele a učitelky základních a mateřských škol (programy Muzea hry v Jičíně jsou určeny ZŠ i MŠ a Ajka Kyselo má s oběma mnoho zkušeností), pro učitele a učitelky všech škol, zejména málotřídních, i pro rodiče (rodiče se zapojují jak do programů Muzea hry, tak do projektů jičíněveské školy).

Doprava je zajištěna a veškeré náklady hradí projekt MAP Mnichovohradišťsko.

Počet míst je omezen, a proto se, prosím, zaregistrujte (online přihlašovací formulář viz níže; případně na emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 602 684 718) nejpozději do 9. 5. 2017. Přihlášeným zašleme podrobnější informace.

Těšíme se na setkání s Vámi a společně strávený čas. Se všemi dotazy a náměty se, prosím, obracejte na Blaženu Huškovou (tel. 602 684 718).

 

Pozvánka První třídou bez problémů

4. května 2017 od 16:30 do 19:00 hodin proběhne v MŠ JASELSKÁ přednáška s následnou besedou na téma První třídou bez problémů. Je určena všem, které toto téma zajímá. Mgr. Andrea Žilková, Ph.D., psychoterapeutka a speciální pedagožka, pohovoří o nástupu dítěte do školy, což způsobí velkou změnu v zaběhlých rodinných rituálech. Změna se bude týkat nejenom dětí, ale i rodičů, neboť jejich role se rozšíří o nové kompetence. Připravte se na změny, které Vás čekají.

 • Dozvíte se, jak se připravit na roli rodiče prvňáka
 • Zaměříme se na aklimatizaci dítěte ve škole
 • Představíme vám faktory úspěchu dítěte ve škole
 • Doporučíme vám efektivní komunikaci se školou
 • Podíváme se na Vaše obavy, pochybnosti
 • Aktivně vyřešíme Vaše dotazy
Počet míst je omezen, je tedy nutná registrace (nejpozději do 28. 4. 2017): buď online (níže), nebo na našem emailu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 720 987 309 (Kamila Kořánová). Možnost hlídání dětí.

 

26. DUBNA 2017,12:00–17:00 HODIN, ZŠ SOKOLOVSKÁ

Pozvánka Prevence syndromu vyhoření

Prevence syndromu vyhoření, prakticky orientovaný vzdělávací kurz s Mgr. Jiřím Sixtou, který je určený nejen pedagogům.

 • Lektor pohovoří o stresu a také o tom, jak ho zvládat.
 • Vysvětlí význam pozitivního myšlení a životního postoje.
 • Probere s vámi, jak nastartovat patřičné změny, které nám pomáhají zvládat stres.
 • Naučíte se, jak si uchovat vnitřní rovnováhu a jak dosáhnout duševní stability.

Mgr. Jiří Sixta má dlouholetou praxi ve školství i v pedagogicko-psychologické poradně jako metodik prevence, 16 let působí jako lektor. Specializuje se na oblast zážitkové pedagogiky, tvorbu a realizaci programů specifické primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Je spoluautorem učebnice Právo pro každý den.

Účastníci kurzu získají osvědčení. Kurz bude hrazen z projektu MAP Mnichovohradišťsko, je však potřeba se registrovat (počet míst je omezen). Registrace on-line nebo na: map-mh@email.cz, tel. 720 987 309.

Online registrace:

19. 4. 2017 Setkání s inspirací: přednáška Václava Mertina

pozvanka02

Dětský psycholog Václav Mertin pracuje s dětmi více než 40 let a je považován za špičku ve svém oboru. Napsal desítky knih a studií o dětech, učitelích, různých podobách vzdělávacího systému, např. Psychologie pro učitelky mateřské školy, Pedagogická a psychologická diagnostika pro učitele na ZŠ, Výchovné maličkosti: průvodce výchovou dítěte do 12 let či Výchova bez trestů. Zabývá se školní problematikou, psychologickými aspekty poruch učení a chování dětí, ale také střídavou porozvodovou péčí a rolí médií ve výchově dětí. Celoživotně se věnuje domácímu vzdělávání. Pokud byste se chtěli blíže seznámit s jeho názory, příležitost k tomu budete mít díky dalšímu setkání s inspirací, které se uskuteční ve středu 19. dubna 2017 od 17 hodin v sále ZŠ Studentská v Mnichově Hradišti. Vstup na přednášku je zdarma (je hrazen z projektu MAP Mnichovohradišťsko). Doporučujeme registraci online, případně na email projektu map-mh@email.cz či na telefonním čísle 720 987 309 (Kamila Kořánová).

Online registrace:

Setkání s inspirací: Metody aktivního učení na ZŠ Kunratice (Praha) 29. 3. 2017

Dalším setkáním s inspirací, které se koná v rámci MAP Mnichovohradišťsko a ve spolupráci s Komisí pro výchovu a vzdělávání, je osmihodinové DVPP pro pedagogické pracovníky na ZŠ Kunratice. Kurz se zaměřuje na metody aktivního učení. Akce je určena spíše pro učitele základních škol. Bližší informace jsou v níže přiložené pozvánce.
DVPP je placeno z prostředků MAP, dopravu z části (především pro učitele působící přímo v Mnichově Hradišti) zajistí MÚ Mnichovo Hradiště.
V případě vážného zájmu či dotazů kontaktujte Mgr. Ivu Dobiášovou na e-mailu iva.dobiasova@gmh.cz.
Vzhledem k tomu, že je počet míst omezen, sdělte, prosím, svůj zájem co nejdříve.
Po naplnění kapacity obdržíte konkrétní informace: začátek a předpokládaný konec akce, odjezd z MH (v případě dopravy poskytnuté MÚ MH apod.).

Kunratice_pozvanka

Pozvánka na 2. setkání s inspirací 7. 2. 2017

MAP Mnichovohradišťsko ve spolupráci s Komisí pro výchovu a vzdělávání Vás zvou v úterý 7. 2. 2017 od 17 hodin do Volnočasového centra na seminář o místně zakotveném učení, který si pro Vás připravila Blažena Hušková. Lektorka se místně zakotvenému učení věnovala během čtyřměsíčního studijního pobytu v USA, a bude Vás tedy moci blíže seznámit s tímto inovativním způsobem výuky, při němž je učebnou celá obec a lidé, kteří v ní žijí.

Místně zakotvené učení (angl. place–based education) je způsob vzdělávání, který využívá silného vztahu lidí k místu s cílem posílit ekologickou a kulturní gramotnost a zodpovědnou správu obce. Účastníky nejsou jen žáci, ale i další občané. Místně zakotvené učení využívá všech aspektů místního prostředí včetně kulturního, historického a přírodního dědictví jako jednotícího kontextu pro výuku. Čerpá z iniciativy a zodpovědnosti žáků i ze schopností a znalostí dospělých, pohybujících se mimo školní prostředí. Výsledkem jsou větší zapojení a lepší studijní výsledky žáků, vyšší ocenění a podpora škol, nadšení a motivovaní pedagogové a obnovené povědomí o hodnotách místa, obce.

Pozvánka – místně zakotvené učení

 

 

13. 12. 2016, od 17 hod – SETKÁNÍ S INSPIRACÍ: Storytelling – učme (se) příběhem

V rámci projektu MAP pro Vás budeme připravovat SETKÁNÍ S INSPIRACÍ – pravidelné přednášky na zajímavá inspirativní témata v oblasti vzdělávání.

První setkání s inspirací se uskuteční 13. prosince 2016 od 17 do 19 hodin ve Volnočasovém centru v Zámecké ulici 744, v Mnichově Hradišti. Jeho tématem je Storytelling – nebo-li živé vyprávění příběhů.

Měli jste v dětství rádi příběhy? Chcete svému okolí poutavě a zajímavě předávat důležité hodnoty, informace a pravidla? Navraťte se spolu s námi k hluboce zakořeněné tradici vyprávění!

Storytelling je světově oblíbená divadelní disciplína, ale i ozkoušený pedagogický prostředek. Na společném setkání na vlastní oči uvidíte ukázky příběhů a dozvíte se, jakým způsobem je zapojit do vzdělávacího procesu. Více informací o storytellingu naleznete zde: http://www.story-telling.cz/index_cojestorytelling.html.
Vaše doporučení
Napadá Vás téma vzdělávání, které by bylo zajímavé pro Vás
a Vaše kolegy?
Znáte skvělého lektora, kterého bychom mohli pozvat na Mnichovohradišťsko se zajímavou přednáškou, workshopem
či školením?
Zde je prostor pro Vaše tipy a nápady, prosím, napište nám je sem do tabulky.
Pokud Vás napadá jen téma a lektor ne, nevadí, dejte nám vědět, jaké téma by pro Vás bylo zajímavé, a lektora najdeme společně.
Zaujme-li Vás nějaké téma, které už v tabulce je, můžete se k němu připojit vyplněním sloupců v zadní části tabulky.