Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

– Budeme sdílet složité situace a dobrou praxi;

– navrhneme aktivity pro podporu rovných příležitostí ve vzdělání, včetně návrhů spolupráce všech (institucí, odborníků, škol, školských zařízení, sociálních služeb, rodičů apod.), kteří mohou ke zlepšení rovných příležitostí přispět;

– popíšeme současný stav;

– budeme se zabývat přechody ve vzdělávání (např. MŠ/ZŠ, 1. stupeň/2. stupeň ZŠ);

– zjištěný stav i návrhy v oblasti rovného přístupu ke vzdělávání zapracujeme do strategických dokumentů i akčního plánu MAP;

– zamyslíme se nad tím, co je v dokumentu MAP v pořádku a co se má změnit.

PS pro rovné příležitosti

Předškolákův mapováček


Vedoucí PS: Mgr. Iva Štrojsová, ifa.dobiasova@post.cz


Termín 15. setkání PS:

6. 10. 2021, 16:00-18:00 h; sraz před Volnočasovým centrem MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště (v případě nepříznivého počasí před halou Bios)

Program PS:

0. Přivítání
2. Aktivity MAP v oblasti dotazníků RP
3. Doučování a situace po covidu, aktulity z ORP MH
4. Akce MAP – realizované, připravované
5. Náměty na akce do konce projektu MAP II
6. Další témata členů
7. Rozloučení


Termín 14. setkání PS:

17. 6. 2021, 17:15-19:15 hodin, online

Program PS:

  1. Přivítání
  2. Dotazník rovných příležitostí na ZŠ v ORP MH – příprava návrhů opatření
  3. Rozloučení

Záznam_PS pro rovné příležitosti_17.6.2021


Termín 13. setkání PS:

6. 5. 2021, 16:00-18:00 hodin, online

Program PS:

1. Přivítání
2. Výsledky dotazníků RP v MŠ v ORP MH
3. Doporučené návrhy opatření RP v MŠ v ORP MH
4. Další témata členů PS
5. Závěr, rozloučení

Termín 12. setkání PS:

4. 5. 2021, 15:45-19:00 hodin, Společné vzdělávání v praxi (schůzka v rámci akce s K. Minaříkem), více informací a možnost přihlášení ZDE

Záznam_PS_Inspiromat společného vzdělávání_4.5.2021


Termín 11. setkání PS:

14. 4. 2021, 16:00-18:00 hodin, online

Kulatý stůl na téma přechodů ze ZŠ na SOŠ, SOU, G, konzervatoře

Záznam_PS pro rovné příležitosti_kulatý stůl_14.4.2021_s_dotazníkem


Termín 10. setkání PS:

17.  3. 2021, 17:15-19:15 h, online setkání

Program PS:

1. Přivítání
2. Dotazník rovných příležitostí
3. Příprava návrhů opatření rovných příležitostí
4. Kulatý stůl k přechodům ze ZŠ na SOU/SOŠ/G/konzervatoře
5. Témata členů PS
6. Rozloučení

Záznam_PS pro rovné příležitosti_17. 3. 2021


Termín 9. setkání PS:

Osobní setkání ZRUŠENO!!! Proběhne emailovou formou. Vypořádání podnětů od členů PS proběhlo 23. 11. 2020.

20. 10. 2020, 16:00-18:00 h, před Volnočasovým centrem MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště

Program PS:
1. Přivítání
2. Covidové období a rovné příležitosti
3. Přechody dětí ze ZŠ na SOU, SOŠ, G
4. Další témata kolegů
5. Závěr, termíny schůzek v roce 2021, rozloučení

Záznam_PS pro rovné příležitosti_23.11.2020


Termín 8. setkání PS:

16. 4. 2020, 17:00-19:00 hodin, Klub dětí a mládeže MH – ZRUŠENO, proběhne prostřednictvím emailu (vypořádání podnětů od členů PS proběhlo 18. 5. 2020)

Záznam_PS pro rovné příležitosti_18.5.2020


Termín 7. setkání PS:

11. 3. 2020, 16:30-18:30 hodin, restaurant Amuse Bouche

Kulatý stůl k přechodům dětí z prvního na druhý stupeň / víceleté gymnázium

Záznam_PS pro rovné příležitosti_11.3


Termín 6. setkání PS:

30. 1. 2020, 17:15 hodin, Klub dětí a mládeže MH

Program PS:

1. Přivítání
2. Zhodnocení kulatého stolu MŠ/1. stupeň
3. Aktivity navazující na kulatý stůl
4. Kulatý stůl k přechodům 1./2. stupeň
5. Stravování ve školních jídelnách
6. Hodnocení – k čemu nám je?
7. Závěr, rozloučení

Záznam_PS pro rovné příležitosti_30.1.2020


Termín 5. setkání PS:

11. 11. 2019, 16:30-18:30 hodin, restaurant Amuse Bouche

Kulatý stůl, na nějž jsou pozvány: metodička 1. stupně, učitelky MŠ a 1. stupně, ředitelka MŠ, výchovná poradkyně, školní psycholožka, speciální pedagožky, osoby pracující s rodiči dětí (Náruč), ředitelka malotřídky.

Záznam_PS pro rovné příležitosti_11.11.2019


Termín 4. setkání PS:

3. 10. 2019, 17:15 hodin, Klub dětí a mládeže MH

Program PS:
1. Přivítání
2. Kodex škol a ZŠ
3. Bilance po prvním školním roce
4. Plánované akce k tématu PS 
5. Kulatý stůl k přechodům z MŠ na ZŠ – informace k němu
6. Hodnocení
7. Další témata přítomných
8. Závěr, rozloučení

Termín 3. setkání PS:

29. 5. 2019, 17:15 hodin, Klub dětí a mládeže MH

Program PS:
1. Přivítání
2. Informace z aktivity paní Lajnerové (lokální síťařky) – Spolupráce aktérů v síti služeb pro děti a jejich rodiny v ORP Mnichovo Hradiště
3. Dotazníky k rovným příležitostem
4. Kodex školy
5. Setkání asistentů pedagoga z ORP Mnichovo Hradiště – informace o proběhnuvším setkání
6. Hodnocení
7. Setkání vedoucích PS a místních lídrů – seznámení se závěry akce
8. Přechod MŠ/ZŠ                     
9. Závěr
10. Rozloučení

Termín 2. setkání PS:

13. 2. 2019, 17:00 hodin, Klub dětí a mládeže MH

Program PS:

1) Představení adresáře služeb pro rodiny s dětmi – Michaela Lajnerová;

2) dotazník na téma „klima škol”;

3) Kodex školy.

Záznam_PS pro rovné příležitosti_13.2.2019


Termín 1. setkání PS:

19. 12. 2018, 16:00 hodin, Klub dětí a mládeže

Program PS:

1) představení členů PS,
2) náplň práce PS očima členů,
3) příspěvky a možnosti zapojení jednotlivých členů,
4) koho přizvat ke spolupráci,
5) administrativa,
6) úkoly a termíny dalších schůzek.

Záznam_PS pro rovné příležitosti_19.12.2018